Založenie s.r.o. v Českej republike

Rozhodli ste sa expandovať alebo plánujete presunúť celé svoje podnikanie do Českej republiky? Portál podnikajte.sk vám zabezpečí hladký priebeh založenia spoločnosti s ručením obmedzeným. Služby založenia s.r.o. v Českej republike bez starostí ponúkame na celom území SR.

Súčasná legislatíva v Českej republike ponúka podnikateľom niekoľko výhod:

 • Pomerne jednoduchá registrácia spoločnosti k DPH bez akejkoľvek finančnej zábezpeky,
 • Nižšia daň z príjmu na úrovni 19 %,
 • Absencia daňových licencií,
 • Vklad spoločníka do základného imania spoločnosti už od 1 CZK,
 • Pri predaji spoločnosti / prevode obchodného podielu nie je potrebný súhlas správcu dane,
 • Minimálne registračné poplatky pri prihlasovaní vozidiel.

Ak sa rozhodnete založiť si s.r.o. v Čechách, tradičné čakacie lehoty môžete výrazne skrátiť na 1 deň. Prečítajte si ako funguje klasické, ale aj expresné zakladanie firiem v ČR prostredníctvom podnikajte.sk.

Založenie s.r.o. v Českej republike v lehote do 25 pracovných dní prebieha nasledovne:

 1. Úvodná konzultácia pred založením s.r.o., prostredníctvom ktorej zistíme predstavu o vašom podnikaní. Poradíme vám pri výbere vhodných predmetov podnikania, adresy sídla spoločnosti, obchodného názvu a ďalších podstatných náležitostí potrebných pre založenie spoločnosti. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
 2. Príprava kompletnej dokumentácie potrebnej na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v Českej republike, ktorú je následne potrebné podpísať u notára v ČR.
 3. Po podpísaní dokumentácie budete na základe plnej moci zastupovaní na obchodnom registri, živnostenskom registri a daňovom úrade.
 4. Vykonáme asistenciu pri zložení základného imania na osobitný účet v banke.
 5. Uhradíme za vás poplatky na obchodný register a živnostenský úrad.
 6. Po zápise spoločnosti do obchodného registra vám budú odovzdané kompletné listiny vrátane výpisu z Obchodného registra Českej republiky.

Pri založení s.r.o. je potrebné navštíviť Českú republiku a spísať notársky zápis. Nie je možné aby sme vás pri tomto úkone zastupovali na základe plnej moci.

Založenie s.r.o. v Českej republike za 1 deň

 1. Založiť s.r.o. v Českej republike je možné len za predpokladu osobnej účasti klienta, teda vás. Je preto nutné vycestovať do Českej republiky a spísať notársky zápis u notára.
 2. Pred založením s.r.o. si premyslite, kde bude mať vaša s.r.o. sídlo. Využiť môžete aj našu ponuku virtuálnych sídiel v Prahe. V prípade, že máte vlastné priestory, kde vašu spoločnosť usídlite, bude potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom.
 3. Založenie účtu v banke pre účely splatenia základného imania. Pomôžeme vám založiť účet v banke, na ktorý vložíte základné imanie. Vďaka nadštandardným vzťahom so spolupracovníkmi banky sme schopní účet založiť a zariadiť výpis/potvrdenie o splatení základného imania. Spolupracujeme s bankami - ČSOB, Raiffeisen, Česká spořitelna, KB či PPF banka (týka sa len Prahy).
 4. Príprava všetkých dokumentov potrebných k založeniu s.r.o.. Na základe plnej moci bude zabezpečená živnosť a zapísaná spoločnosť do Obchodného registra ČR. Súčasťou služby je aj registrácia s.r.o. k dani z príjmu právnických osôb na daňovom úrade.
 5. Kompletné listiny budú vrátane návrhu na zápis s.r.o. odovzdané do Obchodného registra za vás a vzdáme sa práva na odvolanie priamo na príslušnom súde.
 6. Výpis z Obchodného registra ČR bude prevzatý a následne odovzdaný do vašich rúk.

V cene služby sú zahrnuté nasledovné úkony

 • Vyhotovenie dokumentácie k založeniu s.r.o.
 • Dohodnutie stretnutia u notára a príprava spoločenskej zmluvy
 • Notárske poplatky a poplatky za overovanie dokumentov, poplatok za voľnú živnosť vo výške 1000 CZK
 • Zastupovanie na základe plnej moci pri komunikácií so živnostenským registrom, obchodným registrom, daňovým úradom
 • Registrácia s.r.o. k dani z príjmu právnických ôsob (so sídlom v Prahe)
 • Úhrada kolkov za zápis s.r.o. do Obchodného registra ČR vo výške 6000 CZK
 • Podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra ČR

Doplnkové služby

 • Virtuálne sídlo v Českej republike
 • Vedenie účtovníctva v Českej republike
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Kontaktný formulár (založenie firmy v Česku)

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby