Založenie akciovej spoločnosti

Akciovú spoločnosť radíme medzi kapitálové typy obchodných spoločností. Minimálna výška základného imania v hodnote 25 000 EUR, existencia dozorného orgánu či možnosť emisie akcií. To sú atribúty, ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre podniky s vyšším kapitálovým nárokom. Akciová spoločnosť sa okrem svojich nesporných výhod vyznačuje aj pomerne vysokou bonitou pred obchodnými partnermi.

Proces zakladania si vyžaduje kvalifikované poradenstvo a taktiež vyhotovenie notárskej zápisnice. V spolupráci so zmluvným partnerom portálu podnikajte.sk máte možnosť využiť službu kompletného založenia akciovej spoločnosti od nastavenia štruktúry spoločnosti, vyhotovenia dokumentácie až po zabezpečenie notárskej zápisnice.

Založenie a.s. prebieha v týchto krokoch:

  1. Na základe úvodnej konzultácie zistíme vašu predstavu o fungovaní vašej budúcej spoločnosti. Pomôžeme nastaviť štruktúru akcionárov, dozorných ako aj štatutárnych orgánov akciovej spoločnosti. Poradíme vám pri výbere vhodných predmetov podnikania, adresy sídla spoločnosti, obchodného názvu a ďalších podstatných účtovných a daňových náležitostí potrebných pre založenie akciovej spoločnosti. Konzultácie prebiehajú osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava kompletnej dokumentácie potrebnej na založenie akciovej spoločnosti.
  3. Zaistíme podpísanie notárskej zápisnice u notára. Po podpísaní dokumentácie budete na základe plnej moci zastupovaní na obchodnom registri, živnostenskom registri a daňovom úrade.
  4. Uhradíme za vás poplatky na obchodný register SR, Okresný úrad odbor živnostenského podnikania.
  5. Po zápise spoločnosti do obchodného registra SR vám budú odovzdané kompletné listiny vrátane výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky.
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Zakladanie spoločností – rýchlo, bezproblémovo a efektívne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite naše služby, ktoré túto úlohu vyriešia spoľahlivo a za prijateľné ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky