Vydanie knihy cez vydavateľstvo – aké povinnosti má autor a ako postupovať?

Vydanie knihy cez vydavateľstvo – aké povinnosti má autor a ako postupovať?
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vydať knihu cez vydavateľstvo? Na pleciach autora je menej povinností, na čo by však nemal zabúdať?

Vydanie knihy sa pravdepodobne väčšine ľudí automaticky spojí s vydavateľstvami. Mnohí začínajúci autori o inej možnosti spočiatku ani nerozmýšľajú. O postupe, o časových či finančných nákladoch spojených s vydaním knihy prostredníctvom vydavateľa, sa s Podnikajte.sk podelili špecializované vydavateľstvá aj autori kníh, ktorým s knihami pomohli vydavatelia.

Súhrn podstatných informácií, ktoré potrebujete vedieť pri vydávaní knihy nájdete v článku Samovydanie knihy a vydanie cez vydavateľstvo: postup a rozdiely.

Prvý krok pri vydaní knihy cez vydavateľstvo

Na Slovensku je mnoho vydavateľstiev a autori tak majú skutočne široký výber. Ide o veľké vydavateľské domy, no taktiež o menších a skôr lokálne či špecificky zameraných vydavateľov. Autor si teda musí v prvom rade vybrať, koho osloví. Jeho voľba môže závisieť od podmienok spolupráce, no tiež od žánru publikácií, na ktoré sú jednotlivé vydavateľstvá zamerané.

Nasledujúcim krokom je obvykle zaslanie rukopisu. V akom má byť rozsahu a kde ho poslať majú vo viacerých prípadoch vydavateľstvá uvedené na svojej webovej stránke. Napríklad vydavateľstvo Slovart uvádza e-mail, na ktorý môžu autori zaslať rukopis a zároveň informujú, že redaktori sa o jeho prijatí alebo neprijatí vyjadrujú približne do 3 až 6 mesiacov od dodania diela. Vydavateľstvo Motýľ zasa okrem e-mailovej adresy upozorňuje aj na minimálny rozsah 270 000 znakov vrátane medzier. Redakcia sa v tomto prípade snaží posúdiť rukopisy do jedného mesiaca.

Mladý autor spoločenských románov Adam Kováčik zdôrazňuje dôležitosť kvality textu: „Slovenský knižný trh je preplnený a pod neustálym tlakom nových titulov. Ak autor chce knihu vydať v jednom z komerčných vydavateľstiev, musí ponúknuť niečo originálne a dobre napísané. Treba si uvedomiť, že vydavatelia sú zavalení ponukami nielen pôvodných rukopisov, ale najmä prekladmi úspešných a overených titulov z celého sveta.“ Nielen originalita, ale aj myšlienka, ktorá je odovzdaná čitateľovi, sú zasa hlavnými kritériami pri vydaní detskej beletrie v prípade vydavateľstva Taktik. Hoci sa toto vydavateľstvo primárne zaoberá školskými a vzdelávacími publikáciami, do svojho portfólia zaradili aj detské knihy od slovenských autorov. „Cieľom našej detskej beletrie je budovať v deťoch vzťah k čítaniu už odmalička a zároveň ich aj niečo naučiť,“ vysvetľuje Miroslav Tokarčík, zakladateľ vydavateľstva Taktik.

Proces vydania knihy cez vydavateľstvo po odsúhlasení rukopisu

Redakcie vydavateľstiev si dávajú záležať na tom, ktorý rukopis označia ako dielo s potenciálom a ktoré sa rozhodnú uviesť na trh. Autori by však mali počítať s tým, že ich príbeh odmietnu vydať, čo býva aj častou príčinou, že sa spisovatelia vydajú cestou samovydania publikácie. Ak ale o knihu vydavateľstvo prejaví záujem, dohodne sa s autorom na podmienkach a uzatvoria licenčnú zmluvu. Jana H. Hoffstädter, zakladateľka vydavateľstva E. J. Publishing zameraného najmä na detské publikácie, opisuje ďalší postup takto: „Text potom putuje editorovi a na redakciu. Keďže v našom vydavateľstve pôjde zrejme o detskú knihu, začneme hľadať vhodného ilustrátora alebo ilustrátorku. Snažíme sa o tom komunikovať aj s autorom, ktorý zvyčajne má nejakú vlastnú predstavu a sme radi, ak je na konci každý spokojný. Autor/ka taktiež musí odobriť všetky zmeny v texte.“

Prečítajte si tiež

Čo sa týka ilustrovania knihy, v niektorých prípadoch sa o obrázky v knihe môže postarať aj grafik, ktorý je vopred dohodnutý na spolupráci s autorom. Najmä pokiaľ ide o publikáciu, kde ilustrácie prevažujú nad textom. Podobne to bolo v prípade Miroslava Polláka a Fera Guldana, ktorí spoločne pripravili dve knihy o spoločenskom dianí - Viac/menej ne/vážne a Viac/menej ne/vážne 2. Súčasnú spoločenskú situáciu zmapovali prostredníctvom vtipných obrázkov. Dvojica totiž spolupracuje už približne 30 rokov, počas ktorých sa spoločne vyjadrujú k súčasným udalostiam doma či vo svete, napríklad prostredníctvom výstav obrazov. Tentokrát sa rozhodli pretaviť svoje myšlienky a nápady aj do knihy. Dva diely publikácie im však nevydalo komerčné vydavateľstvo, ale občianske združenie, konkrétne OZ Krásny Spiš, ktoré má „na konte“ niekoľko kníh s ilustráciami práve od Fera Guldana.

Na pleciach vydavateľa je teda celý proces, od jazykovej korektúry, cez ilustrovanie a tlač, až po distribúciu do kníhkupectiev. Je preto logické, že na vydanie knihy použijú isté náklady a za prácu si vypýtajú províziu. Potvrdzuje to aj spomínaný mladý autor Adam Kováčik: „Ako výhodu vydania cez vydavateľstvo vnímam profesionálny prístup k dielu. Korektúry, zalomenie textu, obálka knihy, distribúcia a propagácia... Samozrejme, všetky náklady hradí vydavateľ.“ Avšak dodáva, aby autor počítal s tým, že podiel z predaja knihy je zlomok ceny, čo môže byť aj na úrovni desiatok centov. Aj toto je ďalší bod, prečo sa mnohí autori rozhodnú byť selfpublisherom. Adam Kováčik vysvetľuje, že ak má samovydavateľ dostatok finančných prostriedkov, nemusí mať problém ani s marketingom, pretože internet je už takmer všadeprítomný a má svoju silu a miesto v propagácii čohokoľvek. „Ak sa autorovi ale podarí knihu vydať cez vydavateľstvo, prirodzene v spoločnosti získava určitý status a meno,“ dodáva.

Prečítajte si tiež

Medzi samovydaním knihy a oslovovaním vydavateľov s rukopisom existujú aj iné možnosti. Príkladom je Róbert Chovanculiak, analytik z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorý vydal knihu Pokrok bez povolenia práve prostredníctvom inštitútu, v ktorom pôsobí. Pod hlavičkou Podnikajte.sk zas vyšlo niekoľko kníh, ktoré ale nevznikli na základe zaslaných rukopisov. Iniciatívu prejavili samotní autori článkov portálu alebo spojením viacerých odborníkov v konkrétnej oblasti, ktorých s ponukou spolupráce oslovila priamo naša redakcia. Takto uzreli sveta knihy odhaľujúce príbehy slovenských podnikateliek, či podnikateľov, ktorí vybudovali známe značky na Slovensku od nuly, či knihy zdieľajúce skúsenosti slovenských podnikateľov s podnikaním s finančným investorom alebo s podnikaním využívajúcim franchising. Prínosný a inšpiratívny obsah nezostal len v knihách, príbehy či skúsenosti autorov si následne mohli čitatelia prečítať aj v článkoch na Podnikajte.sk.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo robiť, ak chcete vydať učebnicu pre školy? Proces je zložitejší

Knižný trh nie je len o beletrii a príbehoch. Veľmi dôležitou súčasťou je aj školská a vzdelávacia literatúra. O jej vydanie sa stará okrem iných vydavateľstvo Taktik. Hoci sa môže zdať, že autorom učebnice musia byť len učitelia a profesori, nie je to úplne pravda. „Našimi autormi sú najčastejšie učitelia v aktívnej praxi alebo po aktívnej učiteľskej praxi, no nebránime sa ani spoluprácam so začínajúcimi autormi, prípadne autormi, ktorí nie sú zo sveta spoza katedry,“ približuje Miroslav Tokarčík, zakladateľ tohto vydavateľstva. Kvalitných autorov často nachádzajú aj vďaka „šťastnej“ náhode, napríklad na základe odporúčania od iných autorov alebo učiteľov počas bežného rozhovoru. „Množstvo našich bestsellerov sa dlho skrývalo v zásuvkách autorov, ktorí si neboli istí, či má rukopis dostatočnú kvalitu, aby mohol byť publikovaný,“ uvádza Miroslav Tokarčík a povzbudzuje, aby každý, kto váha so zverejnením svojho rukopisu, nebol príliš sebakritický. Možné budúce spolupráce a kvalitné rukopisy nachádzajú aj prostredníctvom vlastnej autorskej súťaže Hľadá sa slovenský Komenský. V týchto dňoch prebieha jej druhý ročník. „Každému autorovi, ktorého rukopis vyhodnotíme ako dostatočne kvalitný a zaujímavý, poskytneme aj potrebný mentoring.“

Prečítajte si tiež

Keďže ide o školské pomôcky, rukopisy podliehajú trochu prísnejšiemu výberu, alebo podľa iných kritérií, ako pri bežnej beletrii. „Každý doručený rukopis je najskôr odborne posúdený interne, v redakcii, následne našimi externými konzultantmi z radov pedagógov,“ vysvetľuje zakladateľ vydavateľstva Taktik. Zároveň dodáva, že vydanie akejkoľvek publikácie je časovo, organizačne i finančne náročný proces. „Je veľmi ťažké presne určiť jeho dĺžku, môže ísť o obdobie pár mesiacov, ale aj vyše roka. Po posúdení rukopisu, resp. ukážky rukopisu autora, sa publikácia finalizuje v spolupráci s našou redakciou. Súbežne prebiehajú jazykové korektúry, obsahové úpravy podľa kritérií Štátneho vzdelávacieho programu a dopĺňanie vhodných sprievodných grafických materiálov. V spolupráci autora, redaktora a grafika získava titul konečnú podobu,“ približuje proces vydania učebnice Miroslav Tokarčík.

Konečnou podobou sa ale „cesta“ učebnej pomôcky nekončí. „Rukopis sa po finalizácii zasiela na odborné posúdenie externým recenzentom z učiteľskej praxe. Zrecenzovaný titul je pripravený do tlače a môže ašpirovať na udelenie doložky ministerstva školstva, čo je samostatný hodnotiaci proces s rozličnou dĺžkou trvania. Po zmenách na učebnicovom trhu v roku 2020 a po zrušení centrálneho obstarávania učebníc sme momentálne v prechodnom období, počas ktorého sa neustále menia podmienky udelenia doložky. Na udelenie niektorých doložiek čakáme už vyše 7 mesiacov, ale postupne sa to zlepšuje. Veríme, že čoskoro bude systém udeľovania doložiek fungovať plynulo.“

Prečítajte si tiež

Špecifický a iný ako pri bežnej beletrii je aj nákup, resp. predaj učebníc. Vyžaduje si totiž spoluprácu Ministerstva školstva, taktiež Štátneho pedagogického ústavu a vydavateľov. „V minulosti prebiehal nákup učebníc centralizovane - ministerstvo školstva na základe verejného obstarávania so súťažou určilo, ktorú učebnicu z daného predmetu považuje na základe svojich kritérií za najvhodnejšiu pre všetky školy na Slovensku. Ak mala škola záujem používať iné učebnice, musela ich uhradiť z vlastných prostriedkov, respektíve prostriedkov rodičov.“ Od roku 2020 sa ale začal učebnicový trh postupne otvárať a zrušil sa systém verejných súťaží. Rozhodovacie právomoci prešli na školy, ktorým štát pridelil na ich nákup financie. „Učitelia tak získali možnosť vyberať si z viacerých druhov učebníc. O našich produktových novinkách sa žiaci a učitelia dozvedajú prostredníctvom našej webovej stránky, sociálnych sietí, ale predovšetkým vďaka tímu obchodných zástupcov, ktorí školy pravidelne navštevujú a prezentujú im novinky z nášho portfólia,“ vysvetľuje Miroslav Tokarčík.

Vydanie e-knihy cez vydavateľstvo

Vydavateľstvá sa nezaoberajú len tlačenými knihami. Do obľuby sa dostávajú aj elektronické publikácie, a to tak v prípade čitateľov, ako aj autorov. Najmä pre spisovateľov môže byť takáto možnosť finančne menej náročnou záležitosťou, preto si ju vyberajú mnohí selfpublisheri. Existujú však taktiež vydavateľstvá, ktoré autorom pomôžu s vydaním e-knihy. Zaujať rukopisom vydavateľstvo nie je jednoduché, o čom sa presvedčil aj autor Adam Kováčik na vlastnej koži už pri svojom prvom knižnom pokuse. Sci-fi román sa preto napokon rozhodol vydať v elektronickej podobe v spolupráci s českým vydavateľstvom, ktoré sa zaoberá práve e-knihami. „V čase, keď som sa snažil Žiaru tieňov vydať, žiadne z vydavateľstiev sa mi neozvalo, okrem jedného českého, aj to len ako e-knihu. Mal som osemnásť a išlo o fantasy, žiaľ, u nás sa podobné veci ťažko dostávajú na trh,“ spomína Adam.

Prečítajte si tiež

Hoci tento proces nie je tak zložitý ako vydanie tlačenej knihy a zvládne ho preto hravo aj samovydavateľ, vydavateľstvo dielu dokáže dať profesionálnejší ráz. Napríklad spoločnosť, ktorú využil Adam, ponúka technickú úpravu textu, aby zodpovedal štandardom požadovaným predajcami, taktiež priradenie ISBN čísla, postarajú sa tiež o umiestnenie knihy na väčšine českých a slovenských portáloch s predajom e-kníh a vytvoria obálku z autorovho motívu. V tomto prípade však autor nemôže rátať s celým ziskom, ale napríklad iba s polovicou z každej predanej knihy, ktorú spomínané české vydavateľstvo zasiela formou autorského honoráru raz v priebehu pol roka. Niektoré spoločnosti umožňujú zákazníkom získať aj tlačenú verziu e-knihy, väčšinou sa ale tlačia osobitne na základe objednávky čitateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Povinné výtlačky od roku 2022

Povinnosť odovzdávať výtlačky periodických a neperiodických publikácií rôznym knižniciam, upravuje nový zákon. Čo sa ním zmení a aký je súčasný stav?

Zoznam vydavateľstiev kníh na Slovensku

Prehľad slovenských knižných vydavateľstiev, ktorý uľahčí rozhodovanie, kam s dokončeným rukopisom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky