Povinné výtlačky od roku 2022

Povinné výtlačky od roku 2022
Zdroj: Pexels.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Povinnosť odovzdávať výtlačky periodických a neperiodických publikácií rôznym knižniciam, upravuje nový zákon. Čo sa ním zmení a aký je súčasný stav?

Aktualizácia k 23.6.2022: Parlament v stredu 22.6.2022 schválil nový zákon o publikáciách, ktorý upravuje aj povinnosť povinného odovzdávania výtlačkov periodických a neperiodických publikácií knižniciam. Menil sa dátum účinnosti - schválená podoba zákona by po novom mala nadobudnúť účinnosť 1.8.2022.

V roku 2022 čaká povinné odovzdávanie výtlačkov publikácií a rozmnoženín diel zmena. Nový zákon o publikáciách, ktorý nahradí aktuálny zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, mal platiť od 1.1.2022, no nový navrhovaný dátum účinnosti (podľa dokumentov zverejnených na portáli Slov-Lex) je 25. apríl 2022. Čo sa zmení a ako je to v súčasnosti?

Odovzdávanie povinných výtlačkov v roku 2022 - zatiaľ podľa pôvodného zákona

Na základe stále platnej legislatívy majú vydavatelia povinnosť niekoľko výtlačkov každej novej publikácie (napr. knihy či časopisu) bezodplatne odovzdať viacerým slovenským inštitúciám. Pôvodný zákon prešiel novelou v lete 2020, kedy sa upravil zoznam knižníc, do ktorých je diela potrebné rozosielať, a tiež niektoré kritériá, na základe ktorých sa neperiodické publikácie do týchto inštitúcií zasielajú, čo v konečnom dôsledku vydavateľstvám ušetrilo nemalé finančné náklady.

Pravidlá pre odovzdávanie povinných výtlačkov kníh a iných publikácií po zmene od 21.7.2020 vyzerajú napríklad tak, že vydavatelia kníh (neperiodických publikácií) majú povinnosť na svoje náklady odovzdať výtlačky do knižníc do 10 dní, avšak bez ohľadu na počet vydaných kusov titulu (aby bolo dielo charakterizované ako neperiodické, musí ich byť viac ako 50).

Pri rozosielaní diel do knižníc je rozhodujúci obsah publikácie. Iný počet výtlačkov je potrebné odoslať v prípade vedeckej literatúry a iné v prípade tzv. krásnej literatúry. Koľko výtlačkov neperiodických publikácií a do ktorej knižnice treba rozosielať, približujeme v nasledujúcej tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh publikácie Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
Neperiodická publikácia v tlačenej podobe vrátane hudobnín, okrem vedeckej alebo odbornej neperiodickej publikácie Slovenská národná knižnica 2 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks
Vedecká alebo odborná neperiodická publikácia v tlačenej podobe vrátane kartografických diel a normatívnych dokumentov Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 ks
Neperiodická publikácia v podobe audioknihy Slovenská národná knižnica 1 ks
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 ks
Neperiodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej podobe alebo neperiodická publikácia určená primárne pre fyzické osoby so zrakovým postihnutím v elektronickej podobe Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 2 ks

Návrh nového zákona o publikáciách však redukuje počet výtlačkov aj množstvo knižníc ešte výraznejšie.

Ako nový zákon o publikáciách upraví odovzdávanie povinných výtlačkov?

Zatiaľ čo podľa aktuálne platného zákona je potrebné niektorým knižniciam odovzdať aj 2 kusy toho istého diela (napr. po dva výtlačky nového ženského románu musí vydavateľ zaslať do Slovenskej národnej knižnice aj do Univerzitnej knižnice v Bratislave), nová legislatíva stanovuje, že od jednotlivé výtlačky by sa mali odovzdať maximálne vždy jeden kus jednej knižnici.

Ďalšou zmenou je, že zo skupiny právnických osôb, ktorým sa majú deponáty (výtlačky) odovzdávať, vypadne Centrum vedecko-technických informácií či Ministerstvo kultúry SR. Do týchto inštitúcií viac nebude potrebné publikácie zasielať.

Aktualizácia k 17.2.2022: Podľa vládou schváleného návrhu zákona o publikáciách sa budú periodické publikácie, ktoré nie sú vedeckou alebo odbornou periodickou publikáciou, odovzdávať Slovenskej národnej knižnici a Univerzitnej knižnici v Bratislave, a tiež ministerstvu kultúry, aby si mohlo plniť svoju zákonnú povinnosť kontrolovať dodržiavanie povinností v zmysle tohto návrhu zákona. 

Zároveň sa pri neperiodických publikáciách predlžuje lehota na odovzdanie výtlačku, a to z 10 dní na 30 dní od začatia verejného rozširovania publikácie. Pri periodických publikáciách ostane na splnenie povinnosti odovzdania povinného výtlačku zachovaná lehota 3 dni od začatia verejného rozširovania publikácie.

Podľa nového zákona o publikáciách teda bude platiť, že vydavateľ periodickej a neperiodickej publikácie bude povinný bezodplatne a na svoje náklady odovzdať depozitárovi (knižnici) výtlačok publikácie v počte kusov určených zákonom, a to konkrétne:

  1. každého čísla periodickej publikácie v tlačenej podobe, v nepoškodenom stave, do 3 dní od začatia verejného rozširovania publikácie,
  2. každého čísla periodickej publikácie v elektronickej podobe, do 3 dní od sprístupňovania publikácie verejnosti,
  3. neperiodickej publikácie v tlačenej podobe, v nepoškodenom stave, do 30 dní od začatia verejného rozširovania publikácie,
  4. neperiodickej publikácie v elektronickej podobe, do 30 dní od sprístupňovania publikácie verejnosti.
Článok pokračuje pod reklamou

Povinné výtlačky publikácií – navrhované zmeny

Koľko výtlačkov a ktorých publikácií treba knižniciam zasielať podľa aktuálne platného zákona a ako sa tieto počty majú zmeniť po schválení nového zákona a nadobudnutí jeho účinnosti, približujeme v prehľadnej tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh publikácie Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
pred zmenou po zmene
Periodická publikácia v tlačenej forme, okrem vedeckej alebo odbornej periodickej tlače Slovenská národná knižnica 1 ks 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks 1 ks
Ministerstvo kultúry SR 1 ks 1 ks
Vedecká alebo odborná periodická publikácia
v tlačenej forme
Slovenská národná knižnica 1 ks 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks 1 ks
Centrum vedecko-technických informácii 1 ks -
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1 ks 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 ks 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 ks 1 ks
Ministerstvo kultúry SR 1 ks -
Neperiodická publikácia v tlačenej forme okrem vedeckej alebo odbornej neperiodickej publikácie Slovenská národná knižnica 2 ks 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 ks 1 ks
Vedecká alebo odborná neperiodická publikácia
v tlačenej forme
Slovenská národná knižnica 1 ks 1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 ks 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1 ks 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1 ks 1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1 ks 1 ks
Neperiodická publikácia vo forme audioknihy Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 ks 1 ks
Slovenská národná knižnica 1 ks -
Periodická a neperiodická publikácia
v Braillovom písme v tlačenej forme
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 2 ks 1 ks

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 11. 2022

Voľný výkon živnosti vo voľnom čase zamestnanca či otcovská dovolenka sú len dve spomedzi noviniek, ktoré s účinnosťou od 1. 11. 2022 prináša novela Zákonníka práce. Aké ďalšie zmeny zamestnancov čakajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky