Vydanie knihy podľa vydavateľky: dôvera vo vzťahu s autorom je kľúčová

Vydanie knihy podľa vydavateľky: dôvera vo vzťahu s autorom je kľúčová
Zakladateľka vydavateľstva E. J. Publishing. Foto: Dominika Behúlová,
pôvodne pre magazín Sóda.

Začiatky vydavateľstva E. J. Publishing sa spájali s troškou naivity aj nesprávnymi rozhodnutiami. Čo je na vydávaní kníh náročné a ako vyzerá spolupráca s autormi?

Vydavateľstvo, ktorého portfólio tvorí zatiaľ najmä detská literatúra, založila Jana Hoschek Hoffstädter. Aj ju v začiatkoch zaskočili problémy, pretože sa na podnikanie spočiatku pozerala cez ružové okuliare. Dnes vydáva nezvyčajné knihy, ktoré deťom napríklad približujú tému inakosti, počatia, ale pomáhajú aj ľahšie spracovať emócie spojené so smrťou blízkeho. Podieľala sa tiež na vydaní série komiksov o Nežnej revolúcii a práva na vydávanie kníh ponúka aj do zahraničia. Ako takýto proces prebieha, ale aj ako vyzerá spolupráca vydavateľstva s autorom v prípade E. J. Publishing, prezradila jeho zakladateľka pre Podnikajte.sk.

Vlastné vydavateľstvo sa spájalo aj s naivitou či nesprávnymi rozhodnutiami

Ako vznikol nápad založiť vlastné vydavateľstvo? Čo bolo impulzom?

Impulzom bolo vydať jednu konkrétnu knižku, moju srdcovú záležitosť z detstva, ktorú som chcela nanovo preložiť a nechať ilustrovať Podarilo sa mi zoznámiť s jej autorkou, žijúcou v Berlíne, od ktorej som získala na štyridsať rokov starý rukopis práva.

Pôvodne som si myslela, že knižka vyjde inde, napokon sa situácia vyvinula tak, že vyšla už v mojom novom vydavateľstve. Zdalo sa to ľahšie, chcela som ju spraviť podľa vlastných predstáv. Pár rokov predtým mi v jednom dnes už neexistujúcom rodinnom vydavateľstve vyšla moja vlastná knižka, na tvorbe ktorej som sa veľmi živo podieľala a už vtedy ma to bavilo.

Ako si na začiatky spomínate?

Začiatky vydavateľstva ešte neboli tak dávno. Lepšie povedané, stále som na začiatku a učím sa každým dňom. Možno to vyznieva ako klišé, ale jednoducho je to teraz tak.

Tie úplné začiatky boli trošku naivné. Ako to už často býva - zle investované financie, málo informácií a vedomostí, rozdiel medzi predstavami a realitou. Ale bez trošky naivity to zrejme nejde, čo už isto povedalo mnoho ľudí predo mnou. Mali pravdu.

Vaše portfólio tvoria najmä publikácie pre deti a mládež. Prečo ste sa tak rozhodli?

Mám dieťa, ktoré rado číta. V čase, keď som sa rozhodla pustiť do vydávania knižiek, nemala som pocit, že ich je na trhu až tak veľa krásnych a dobrých, a to napriek tomu, že sa pod knižkami aj vtedy prehýbali pulty. Jednou z mála, kto v tom čase už robil úžasné detské knihy bola Zuzana Mitošinková a jej vydavateľstvo Egreš. A ešte pár odvážlivcov. Dnes je situácia iná, oveľa lepšia a pridali sa aj veľkí vydavatelia.

Ide však z podnikateľského hľadiska o špecifické a pravdepodobne početnosťou menšie skupiny zákazníkov ako napríklad pri beletrii. Prečo ste sa takto rozhodli?

Nemyslím si, že deti a mládež tvoria malé publikum. Možno je menšie ako pre beletriu, ale pre mňa je dôležitý najmä fakt, že toto publikum neustále rastie. Stále viac rodičov chápe, že čítať deťom a s deťmi od najútlejšieho veku je veľmi podstatné pre ich rozvoj, ale aj pre rodinné vzťahy. Robíme všetko preto, aby deti čítali čo najviac. Snažíme sa prinášať zaujímavé tituly a spolupracujeme aj s Krajinou čitateľov – jednou z organizácií, ktorá pre rozvoj čítania robí naozaj veľmi veľa, okrem iného posielajú knižné balíčky na základe svojho výberu deťom zo sociálne slabšieho prostredia, ale aj učiteľom do škôl, ktorým pomáhajú so zakladaním triednych knižníc.

Ukážka tvorby z vydavateľstva E. J. Publishing. Zdroj: Archív E. J. Publishing
Ukážka tvorby z vydavateľstva E. J. Publishing. Zdroj: Archív E. J. Publishing

V procese vydania knihy by malo všetko vzájomne fungovať – umelecky, profesijne aj ľudsky

Podľa akých kritérií si vyberáte autorov, s ktorými budete spolupracovať?

Sú dve skupiny kníh, ktoré vydávame. Prekladové si vyberáme na základe určitých odporúčaní, napríklad z knižných veľtrhov, od ľudí, ktorí sa profesijne venujú literatúre, ale aj od blogerov či priateľov, ktorým v tomto smere dôverujeme. Tiež podľa tém a intuitívne. Jednoducho, keď nájdem peknú knižku, už aj mi pracuje hlava a rozmýšľam, čo s ňou, kontaktujem zahraničného vydavateľa, zisťujem podmienky, uvažujem, či sa bude hodiť do nášho čitateľského prostredia, či si tu nájde cieľovú skupinu.

Druhá skupina sú knižky autorské, tie sú mojou srdcovou záležitosťou, rada podporujem slovenských autorov, ilustrátorov a dizajnérov. Vyprodukovať autorskú knižku je však náročnejšie na čas i financie a často sa to nedá bez dotácie Fondu na podporu umenia, o ktorú na niektoré tituly raz do roka požiadam.

Prečítajte si tiež

Pomerne často mi v schránke pristanú rôzne rukopisy. Niektoré sú lepšie, iné horšie, ba až nepoužiteľné. Keď však mám vlastnú predstavu o určitej knižke či téme, oslovím s ňou konkrétneho, mne známeho autora/ku, a tiež vhodného ilustrátora/ku. Všetko musí sedieť, fungovať. Umelecky, profesijne aj ľudsky, inak by ma to asi nebavilo a rovnako by vyzeral aj výsledok.

Ako prebieha vaša spolupráca s autorom/kou?

Vychádzajme z toho, že máme v rukách dobrý text, ktorý chceme vydať my a autor ho chce vydať pod naším menom. V takom prípade sa s autorom dohodneme na podmienkach, licencii atď. Text potom putuje editorovi a na redakciu. Keďže v našom vydavateľstve pôjde zrejme o detskú knihu, začneme hľadať vhodného ilustrátora alebo ilustrátorku. Snažíme sa o tom komunikovať aj s autorom, ktorý zvyčajne má nejakú vlastnú predstavu a sme radi, ak je na konci každý spokojný. Naše spolupráce sú založené na dôvere, myslím, že je to veľmi dôležité. Potom ide všetko ľahšie. Autor je s nami až do konca procesu, kým knižka nepríde z tlačiarne. Autor/ka taktiež musí odobriť všetky zmeny v texte atď. Nefungujeme tak, že podpíšeme iba autorskú zmluvu alebo faktúru, vezmeme text a už o nás nepočuje.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyzerá ponúkanie práv na vydávanie kníh do zahraničia

Napriek tomu, že vydávate slovenské knihy, web stránka vydavateľstva je v angličtine. Prečo?

Webstránku máme kvôli zahraničným vydavateľom, keď od nich chceme kúpiť práva na nejakú knižku. Aby sa mohli pozrieť s kým jednajú, čo robíme, kto sme. So slovenským publikom komunikujeme pomocou sociálnych sietí. Avšak do budúcna chceme mať aj dvojjazyčný web.

Na webovej stránke ponúkate možnosť kúpiť práva na vydávanie kníh v iných krajinách. Ako sa niekto zo zahraničia dozvie o tom, že na Slovensku je vydavateľstvo, od ktorého môže kúpiť práva a vydať knihu? Podarilo sa už niektorú knihu vydať v zahraničí?

V tejto chvíli naše knižky zastupuje jedna česká agentúra, ktorá má v portfóliu viacero malých českých a slovenských vydavateľstiev. Začali sa o nás starať, čo znamená, že tituly, ktoré sa im zdali vhodné pre zahraničný trh, spracovali do katalógu, preložili ukážky a s nimi kontaktujú zahraničných vydavateľov. No prišla do toho „korona“, rušenie zahraničných knižných veľtrhov a, všeobecne, akési spomalenie knižného trhu u nás aj na celom svete. Napriek tomu sa však podarilo jednu našu knižku posunúť ďalej – na jeseň vyjde na Taiwane.

Prečítajte si tiež

Okrem toho reprezentuje slovenské knihy v zahraničí Literárne informačné centrum, aj niekoľko našich publikácií sa dostalo do katalógu pre zahraničný trh a máme z toho radosť. Oslovili nás s konkrétnou predstavou a vybrali si tituly, ktoré chcú ponúkať v zahraničí, reprezentovať slovenskú tvorbu.

Rozsiahly projekt si vyžiadal potrebu získať financie aj cez crowdfunding

Pracovali ste tiež na vydaní komiksov o Nežnej revolúcii, s nákladmi vám pomohli sponzori aj crowdfunding. Ako ste postupovali pri výbere spôsobov financovania?

Projekt komiksov k 30. výročiu Nežnej revolúcie bol naozaj náročný, vo finále sme spolupracovali so štyrmi autormi a autorkami, rovnako tak so štyrmi kresličmi a kresličkami, s dramaturgom a supervízorom scenárov, s dizajnérom, redaktorkou. Ide o množstvo ľudí, okrem toho sme si nasadili pomerne vysokú latku predstavy, ako by komiks mal vyzerať. Bolo teda jasné, že to sami finančne neutiahneme. Keďže sa nám nepodarilo získať dotáciu, museli sme sa obrátiť na sponzorov a tiež na ľudí. To znamenalo vytvoriť kampaň, aby sa o knižkách verejnosť dozvedela. Čo sa týka sponzorov všetky tri firmy boli fantastické, zdieľali naše názory na slobodu a jej dôležitosť a podporili nás prakticky okamžite. Dodnes som im zaviazaná, že sme aj vďaka nim mohli tento parádny projekt realizovať.

V crowdfundingu ste na komiks získali o viac ako 50 % vyššiu sumu, čiže sa vám kampaň podarila. Ako ste pri tvorbe kampane postupovali?

Využili sme portál Startlab a kampaň sme spustili na ňom. Potrebovali sme sa však dostať k širokému publiku a to sme vlastnými silami nevedeli zvládnuť. Oslovila som preto na pomoc fundraiserku Zuzanu Suchovú a ona ma priviedla k mediálnej agentúre, ktorá nám pomohla s marketingom na sociálnych sieťach. Mali sme aj veľa mediálnych výstupov. Kampaň sa naozaj podarila, a to najmä vďaka ľuďom, ktorí mi s ňou pomohli.

Crowdfunding je istým spôsobom aj propagácia, kedy si autor či vydavateľ môže pre knihu získať čitateľov pred jej vydaním. Aké ďalšie marketingové kanály vo vydavateľstve používate a prečo? V čom sa líši tvorba crowdfundingovej kampane od iných druhov propagačných aktivít?

Prečítajte si tiež

Áno, crowdfunding je aj reklama najmä preto, že nestačí zavesiť na crowdfundingový web video, pár informácií a čakať. Samé sa nič nestane, je potrebné aktívne oslovovať ľudí. Ak sa to darí, ide zároveň o dobré znamenie, že je o projekt, v našom prípade o knihu, záujem. Od komiksov sme však už takúto kampaň nerobili. Čo sa týka ostatného marketingu, ako tak fungujeme na sociálnych sieťach, no nie je to naša silná stránka a máme čo zlepšovať. Zatiaľ sa jednoducho snažíme robiť dobré knižky, a tie sú našou reklamou samy o sebe.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Povinné výtlačky od roku 2022

Povinnosť odovzdávať výtlačky periodických a neperiodických publikácií rôznym knižniciam, upravuje nový zákon. Čo sa ním zmení a aký je súčasný stav?

Nový zákon o publikáciách – čo prinesie od 1. 1. 2022?

V januári 2022 má nadobudnúť účinnosť nový zákon o publikáciách. Čo prinesie a ako sa zmenia počty povinne odovzdávaných výtlačkov publikácií určeným knižniciam?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky