Minimálna mzda na Slovensku (1991 – 2021) - výška a právna úprava

Vývoj výšky minimálnej mzdy platnú na Slovensku (v Československu) počas posledných 31 rokov, teda od jej samotného zavedenia na našom území až po jej poslednú známu sumu.

Aké predpisy upravovali minimálnu mzdu na Slovensku v rokoch 1991 až 2021

Na území dnešného Slovenska bola minimálna mzda prvýkrát uzákonená ešte za čias Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, a to nariadením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej mzdy. Toto nariadenie priamo vo svojom texte ustanovovalo sumu minimálnej mzdy počas obdobia od 25. marca 1991 do 10. februára 1992.

Následne v období od 11. februára 1992 do 31. marca 1996 minimálnu mzdu priamo ustanovovalo nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie bolo nahradené zákonom č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, ktorý aj keď bol účinný do 31. januára 2008, priamo ustanovoval minimálnu mzdu od 1. apríla 1996 do 30. septembra 2000. Od 1. októbra 2000 určovala sumu minimálnej mzdy nariadením vláda Slovenskej republiky. Od tohto dátumu do 31. januára 2008 sa, na rozdiel od dnešného stavu, minimálna mzda menila vždy k 1. októbru príslušného kalendárneho roka.

Prečítajte si tiež

Napokon zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný dodnes, už priamo minimálnu mzdu neurčuje (len prechodné ustanovenia ešte ustanovovali minimálnu mzdu na obdobie od 1. februára 2008 do 31. decembra 2008). Minimálna mzda v Slovenskej republike je od roku 2009 pre každý kalendárny rok s účinnosťou od 1. januára určovaná nariadením vlády Slovenskej republiky. Výnimočne pre kalendárny rok 2021 bola minimálna mzda uvedená priamo v prechodných ustanoveniach zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

Výška minimálnej mzdy na Slovensku (v Československu) od roku 1991 do 2021

Obdobie Hodinová minimálna mzda Mesačná minimálna mzda
v slovenských korunách alebo v korunách československých v eurách v slovenských korunách alebo v korunách československých v eurách
25.03.1991 - 10.02.1992 11,40 0,378 2 000 66,39
11.02.1992 - 29.10.1993 12,00 0,398 2 200 73,03
30.10.1993 - 31.03.1996 13,30 0,441 2 450 81,33
01.04.1996 - 31.12.1997 14,60 0,485 2 700 89,62
01.01.1998 - 31.03.1999 16,20 0,538 3 000 99,58
01.04.1999 - 31.12.1999 19,40 0,644 3 600 119,50
01.01.2000 - 30.09.2000 21,60 0,717 4 000 132,78
01.10.2000 - 18.10.2001 23,80 0,790 4 400 146,05
19.10.2001 - 29.04.2002 26,60 0,883 4 920 163,31
30.04.2002 - 30.09.2002 28,30 0,939 4 920 163,31
01.10.2002 - 30.09.2003 32,00 1,062 5 570 184,89
01.10.2003 - 30.09.2004 35,00 1,162 6 080 201,82
01.10.2004 - 30.09.2005 37,40 1,241 6 500 215,76
01.10.2005 - 30.09.2006 39,70 1,318 6 900 229,04
01.10.2006 - 30.09.2007 43,70 1,451 7 600 252,27
01.10.2007 - 31.12.2008 46,60 1,547 8 100 268,87
01.01.2009 – 31.12.2009 51,15 1,698 8 902 295,50
01.01.2010 – 31.12.2010 53,26 1,768 9 270 307,70
01.01.2011 – 31.12.2011 54,89 1,822 9 550 317,00
01.01.2012 – 31.12.2012 56,64 1,880 9 857 327,20
01.01.2013 – 31.12.2013 58,47 1,941 10 174 337,70
01.01.2014 – 31.12.2014 60,94 2,023 10 604 352,00
01.01.2015 – 31.12.2015 65,80 2,184 11 448 380,00
01.01.2016 – 31.12.2016 70,13 2,328 12 201 405,00
01.01.2017 – 31.12.2017 75,32 2,500 13 105 435,00
01.01.2018 – 31.12.2018 83,12 2,759 14 460 480,00
01.01.2019 – 31.12.2019 90,05 2,989 15 666 520,00
01.01.2020 – 31.12.2020 100,41 3,333 17 473 580,00
01.01.2021 – 31.12.2021 107,85 3,580 18 768 623,00

Poznámky:

  • Vzhľadom na to, že v období od 25. marca 1991 do 10. februára 1992 bola minimálna mzda za odpracovanú hodinu určovaná odlišne pre niekoľko ustanovených týždenných pracovných časov, uvádzame pre toto obdobie minimálnu mzdu za odpracovanú hodinu pre ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín.
  • Vzhľadom na to, že do 31. januára 2008 bola minimálna mzda určovaná osobitne pre viaceré skupiny zamestnancov (napríklad zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov, zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov), uvádzame pre príslušné obdobie tú sumu minimálnej mzdy, ktorá v ňom platila pre zamestnanca bez takéhoto osobitného postavenia, teda pre bežného zamestnanca.
  • Zjednodušené prepočty súm minimálnej mzdy vyjadrenej v slovenských korunách alebo v korunách československých do meny euro a naopak boli vykonané s použitím kurzu 30,126 slovenskej koruny / 1 euro a 30,126 koruny československej / 1 euro.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.

Ako vyberať peniaze z s.r.o. (odmena spoločníka/konateľa)

Ako môže čo najvýhodnejšie vybrať spoločník, prípadne konateľ s. r. o. peniaze zo svojej firmy? Vyplatiť si dividendu, poberať mzdu alebo využiť iný zo spôsobov? Čo ktorý obnáša?

Inflácia a rast platov: ako ovplyvnila mzdy a čo by mali robiť firmy?

Ako zamestnávatelia riešia zvyšovanie miezd v čase vysokej inflácie? Skúsenosti aj praktické rady, ako na to a čo robiť, ak si firma nemôže dovoliť zvýšiť platy pracovníkov.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2023

Prehľad otváracích hodín jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 6.4.2023 do 11.4.2023. Koho sa (ne)týka zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky