Podnikateľský plán ľudskou rečou

Začínajúci podnikatelia podnikateľský plán vnímajú ako dokument potrebný pre banku pri rokovaní o úvere, študenti ho vnímajú ako slohovú prácu a mnoho existujúcich podnikateľov ho považuje za zbytočnosť. Ako to je ale naozaj v praxi? Prečítajte si, na čo je podnikateľský plán dobrý a ako ho vypracovať tak, aby bol prínosom.

Najčastejšou chybou vo vnímaní podnikateľského plánu je myslieť si, že ho potrebujeme vtedy, keď žiadame banku o úver alebo hľadáme investora. Podnikateľský plán je ale kľúčový dokument v prvom rade pre podnikateľa samotného.

Na podnikateľský plán sa potrebujeme pozerať ako na mapu. Ak plánujeme výlet, potrebujeme vedieť, kam ideme a ako sa dostaneme do cieľa. Bez mapy sa do cieľa možno dostaneme, s mapou je ale pravdepodobnosť, že do cieľa prídeme výrazne vyššia, a zároveň vieme skrátiť čas a znížiť náklady na cestu. V praxi to znamená, že začať podnikať sa bez podnikateľského plánu dá, s ním to ide ale lepšie a pravdepodobnosť, že dosiahneme úspech je vyššia.

Pred štartom podnikania je práve tvorba podnikateľského plánu veľmi dôležitý proces. Jeho štruktúrovaná písomná príprava nám pomôže v zamyslení sa nad dôležitými otázkami, ktoré sme si možno ešte nepoložili. Práve proces detailnej prípravy plánu nám môže ušetriť nezanedbateľné peniaze a čas. Je oveľa lepšie prísť pri príprave plánu na to, že podnikať tak, ako chceme by viedlo jedine k strate, (veľmi silná konkurencia, alebo síce máme super produkt, ale máme malý trh, alebo nie úplne vhodný čas na štart), a nezačať podnikať, ako na to prísť po roku trápenia v stratovej firme.

Samotná príprava plánu nám pomôže získať objektívnejší pohľad na naše podnikanie.

Ak už podnikáme, podnikateľský plán nám pomôže zistiť, vďaka čomu presne dosahujeme úspech, a to ďalej opakovať a rozvíjať. Ale aj naopak, vieme presne, čo nefunguje a čo potrebujeme zlepšiť.

Čo má obsahovať dobrý podnikateľský plán?

Samotná štruktúra plánu sa môže líšiť podľa typu podnikania, ale dobrý podnikateľský plán by mal vždy obsahovať 3 časti s témami:

  1. podnikateľský (biznis) model,
  2. marketing,
  3. financie.

Pri tvorbe biznis modelu riešime problematiku: čo budeme robiť, v akom odvetví, aký produkt máme, a na čom budeme zarábať, t.j. ako bude naše úspešné podnikanie fungovať, akou stratégiou dosiahneme úspech.

V marketingovej časti by sme sa mali detailne venovať tomu, ako vyzerá náš zákazník (vek, pohlavie, príjem , životný štýl), aký veľký je náš trh a ako rastie. Rozanalyzujme si taktiež konkurenciu a dodávateľov.

Finančná časť je najdôležitejšou časťou . V tejto časti sa na naše podnikanie pozrime bez emócií, len cez peniaze. Musíme mať jasno v otázkach potrebnej vstupnej investície – aká má byť vysoká, v tom, kde na ňu vezmeme peniaze a zároveň pripravený plán cash-flow, t.j. ako budú peniaze do firmy prichádzať a odchádzať. Kľúčovou témou je zisk. Ak v podnikaní nemáme dosahovať zisk, podnikať nemá význam.

Čo všetko je potrebné pri tvorbe podnikateľského plánu zohľadniť?

Podnikateľský plán nie je slohová práca. Jeho kvalita nespočíva v množstve textu bez obsahu.

Pri plánovaní sa zodpovedne a z nadhľadu zamerajme na všetky podstatné veci. Rátajme ale aj s tým, že sa niečo môže pokaziť. Finančnú časť neberme na ľahkú váhu ani s priveľkým optimizmom. Čo ak zákazníci nezačnú chodiť hneď prvý mesiac v počte, aký očakávame?

Nezaplatené faktúry alebo faktúry po splatnosti sú bežnou súčasťou života podnikateľa. Hospodárske krízy takisto. Pokiaľ ale máme dostatočné rezervy, vieme krízu využiť ako príležitosť na rast podnikania. Ak rezervy nemáme, môže nižšia kúpyschopnosť našich zákazníkov naše podnikanie značne ohroziť. Neustále sa pozerajme na to, či máme dostatočnú rezervu či už na samotný štart alebo na prevádzku podnikania.

Existujúce riziká je potrebné vnímať ale zároveň vedieť, aký vplyv môžu mať na naše podnikanie. Hospodárske krízy boli aj budú, to je fakt, ale iný vplyv majú na predajňu s luxusným tovarom a iný na predajňu s tovarom dennej spotreby.

Článok pokračuje pod reklamou

Odkiaľ zoberieme počiatočný kapitál a ako si navrhneme rozpočet?

Finančná časť podnikateľského plánu nám ukáže, koľko peňazí potrebujeme, následne riešime problém, odkiaľ ich vezmeme.

Je mylné predpokladať, že štart podnikania zafinancujeme bez použitia vlastných zdrojov. Je možné, že budeme musieť využiť aj rodinné úspory. Okrem rizika, že prídeme o rodinné úspory (z čoho budeme platiť deťom školy?), rátajme s tým, že sa peniaze v podnikaní musia zhodnotiť. A to viac ako v banke.

Ďalšou možnosťou sú peniaze od kamarátov a známych. Aj keď za ne nebudeme pravdepodobne platiť vysoké úroky, vieme si predstaviť, ako budeme najlepšiemu kamarátovi, že mu peniaze nemôžeme vrátiť, ak sa podnikanie nepodarí?

Prečítajte si tiež

Dostupnosť bankového financovania v prvotnej fáze podnikania je skôr výnimočná, aj to väčšinou až po nejakom období fungovania a vo forme predschválených úverov na základe obratov na účte. Bankové úvery je preto potrebné riešiť buď ešte pred štartom podnikania a získať úver ako zamestnanec, alebo sa pripraviť na to, že banky budú vyžadovať minimálne ročnú históriu firmy (bežne: 2 uzatvorené účtovné obdobia). A budú ich zaujímať najmä pozitívne čísla, nie omáčky okolo.

Podporu zo strany štátu pri štarte podnikania (príspevky, mikropôžičky) vnímajme skôr ako doplnok, jednak kvôli tomu, že podmienky pre ich získanie sa v čase menia, a zároveň vysokej byrokratickej záťaži. Potrebujete podnikať a nie chodiť po úradoch s dokumentmi.

Vlastné úspory tvoria v praxi prevažnú časť počiatočného kapitálu začínajúcich podnikateľov.

Investori alebo bankové financovanie je v slovenských podmienkach využívané skôr až vo fáze rastu.

Čo musíme vedieť o financiách, ak chceme začať podnikať?

Potrebujeme sa dostatočne zoznámiť s pojmami ako: náklady obetovaných príležitostí, cash-flow a zisk.

Náklady obetovaných príležitosti sú náklady vyjadrené v hodnote najlepšej alternatívy, ktorej sme sa vzdali. Potrebujeme ich vnímať v dvoch rovinách a to:

  1. o aké úroky v banke sme prišli tým, že sme vlastné úspory investovali do vlastného podnikania?
  2. o aký príjem sme prišli tým, že nepracujeme v zamestnaní a nepoberáme mzdu ale podnikáme?

V podnikaní sa nám naše úspory musia zhodnotiť výrazne lepšie ako v banke (vzhľadom na vyššie riziko) a zároveň musíme byť za svoj čas a energiu zaplatení. Pri finančných projekciách nezabudnime teda rátať s nákladmi na seba (zároveň si ale najmä v začiatkoch podnikania nemusíme mesačne vyplácať astronomické sumy). Podnikanie vás môže baviť, ale pokiaľ nebudete mať z čoho platiť účty, nebude mať dlhú životnosť.

Plán cash-flow je o tom, ako peniaze do firmy prichádzajú a odchádzajú. Pamätajme na to, aby sme mali dostatočné rezervy na mzdy a iné fixné náklady (nájom, telefón), aj keď ešte nebudeme mať dostatok zákazníkov alebo budeme mať nezaplatené faktúry. Výdavky nám totiž môžu vznikať v inom čase ako príjmy.

Mnoho začínajúcich podnikateľov zisk nepovažuje za nevyhnutnosť, pokiaľ majú z podnikania príjem (vyplácajú si mzdu). Zisk je ale pri podnikaní nevyhnutnosť. Jednak je to odmena za podstúpené riziko a jednak, a to je ešte dôležitejšie, zisk slúži na vytváranie rezervy. Rezervu potrebujeme tvoriť v podnikaní stále. Jednak na ďalší rozvoj ale aj na čas, kedy sa v podnikaní nebude dariť tak, ako očakávame. Myslíme na to, že v horších časoch je už na vytváranie rezerv neskoro. Preto nemajme v čase hojnosti prehnané výdavky na veci, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme, ale zostaňme skromní a v čase krízy to vieme zužitkovať dokonca na rast podnikania.

Ako má vyzerať podnikateľský plán pre začínajúceho podnikateľa, ako aj to, na čo sa má pred začiatkom podnikania zamerať nájdete v článku Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky