Stavebné sporenie a štátna prémia v roku 2021

Aká je výška štátnej prémie v roku 2021 a aké podmienky musíte splniť na jej získanie? Oplatí sa stavebné sporenie v roku 2021?

Rok 2020 bol pre stavebné sporenie pomerne chudobný na zmeny; oproti roku 2019 sa nemenila výška štátnej prémie a úrokové sadzby ostali nízke (ale to na celom medzibankovom trhu). Stavebné sporiteľne sa ale snažili zatraktívniť svoje produkty rôznymi bonusmi alebo zľavami z poplatkov, či ponukou úverov na (do)financovanie bývania. Niektoré poplatky sa ale zvyšovali.  

Výška štátnej prémie v roku 2021

Ministerstvo financií ustanovilo opatrením z 28. septembra 2020 výšku štátnej prémie pre rok 2021. Výška štátnej prémie na stavebnom sporení ostáva v roku 2021 nezmenená a je 2,5% zo sumy ročných vkladov. Jej maximálna nominálna hodnota je 70 eur.

Výška potrebného vkladu na získanie maximálnej štátnej prémie v roku 2021

Suma vkladov potrebná na získanie maximálnej štátnej prémie sa v roku 2021 taktiež nemení a je 2 800 eur. Na jej získanie je potrebné napríklad sporiť mesačne 233,30 eur alebo sumu vložiť naraz, resp. nepravidelnými vkladmi.

Je dôležité pripomenúť, že v prípade, že si sporiteľ uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v druhej polovici roka (a to platí nielen pre rok 2021), prichádza o polovicu štátnej prémie a získať tak môže maximálne 35 eur, resp. alikvotnú časť.

Podmienky získania štátnej prémie v roku 2021

Na to, aby sporiteľ mal nárok na získanie štátnej prémie na stavebnom sporení, nesmie jeho aktuálny príjem prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. V hrubom aktuálne nesmie príjem presiahnuť cca. 1 500 eur mesačne. Stavebná sporiteľňa pripíše štátnu prémiu sporiteľovi až po preverení jeho príjmu cez finančnú správu.

Pre doplnenie uvádzame, že nárok na štátnu prémiu zaniká medziúverom, ale taktiež financovaním iných potrieb ako bývania (ak sporiteľ nepredloží stavebnej sporiteľni doklady účelového použitia).

Zároveň je dobre vedieť, že zmluvy stavebného sporenia je bežne možné previesť napríklad na deti, alebo iného rodinného príslušníka, (ktorý spĺňa príjmové podmienky na získanie štátnej prémie).

Prečítajte si tiež

Náš tip: ak máte staršie zmluvy stavebného sporenia (založené pred 1. januárom 2019) a neviete, aké podmienky sa vás týkajú, odporúčame vám starší, ale stále aktuálny článok týkajúci sa zmien v stavebnom sporení, alebo sa neváhajte opýtať v kontaktnom formulári.    

Oplatí sa v roku 2021 ešte stavebné sporenie?

Mnoho klientov porovnáva výhodnosť stavebného sporenia s tým, ako to bolo v minulosti. Vnímajú to najmä v kontexte, že niekedy bola štátna prémia 40% alebo 12,5% prípadne 5%, oproti čomu vyzerá súčasných 2,5% veľmi málo.

Ak sa na výšku štátne prémie pozrieme komplexnejšie, je potrebné zohľadniť minimálne:

 • výšku inflácie,
 • úroky na alternatívnych sporiacich produktoch (napr. termínovaných vkladoch),
 • a zároveň aj to, ako dlho je potrebné na vklad s plnou štátnou prémiou pracovať.

Stručné porovnanie týchto parametrov nájdete v tabuľke:

Zdroj: NBS, vlastné spracovanie
Rok Výška inflácie (CPI) Priemerný ročný úrok
na termínovaných vkladoch (viazanosť nad 2 roky)
Štátna prémia
(% z ročného vkladu)
Koľko priemerných platov
je potrebných na max. vklad (plnú štátnu prémiu)
1995 9,9% 15,16% 40% 2,08
2010 1% 2,43% 12,5% 0,69
2016 - 0,5% 1,26% 5% 1,46
2019 2,7% 1,14% 2,5% 2,63

Z pohľadu potrebného vkladu na získanie plnej štátnej prémie bol na tom od vzniku stavebného sporenia v SR horšie iba rok 1993, kedy bolo potrebné vložiť sumu rovnajúcu sa až 2,79 násobku priemernej mzdy. Posledné tri roky (vrátane aktuálneho) sa táto suma pohybuje okolo 2,6 násobku priemernej mzdy. Najlepšie to bolo v roku 2010, kedy postačovala suma rovnajúca sa 0,69 násobku priemernej mzdy.

Ak porovnáme výšku inflácie a výšku štátnej prémie, najlepšie bol na tom rok 2016, kedy vďaka deflácii „pribudlo“ na štátnej prémii 10%. Zatiaľ absolútne najhoršie to bolo v roku 2019, kedy inflácia „vzala“ zo štátnej prémie 106,4%. Pre komplexnosť dopĺňame rok 2020, kedy výška inflácie dosiahla takmer 90% z výšky štátnej prémie. Od vzniku stavebného sporenia v SR však výška štátnej prémie v priemere dosahovala takmer trojnásobok inflácie. Spolu so základným úrokom sa tak stavebnému sporeniu darí porážať infláciu a dosahovať tak reálny výnos.

Prečítajte si tiež

Sporitelia často porovnávajú stavebné sporenie inými sporiacimi alebo investičnými produktmi. Čo sa týka sporiacich produktov, z hľadiska bezpečnosti je možné stavebné sporenie porovnávať akurát tak s dlhšími termínovanými vkladmi (investičným produktom sa venujeme v závere článku). Ak porovnáme priemerný výnos na termínovaných vkladoch dlhších ako 2 roky, najhorší rok bol taktiež rok 2019. Vtedy výška štátnej prémie dosiahla „len“ 2,19 násobok priemerného výnosu termínovaných vkladov. Historicky najlepším rokom bol rok 2008, kedy bola štátna prémia takmer 7-násobok priemerného úroku na termínovaných vkladoch. Od vzniku stavebného sporenia predstavovala nominálna štátna prémia v priemere 3,7 násobok priemerného úroku na termínovaných vkladoch s lehotou vyššou ako 2 roky.  

Stavebné sporenie ako (výhodný) sporiaci produkt

Ak hľadáte ideálny (výhodný) sporiaci produkt, je potrebné myslieť na to, že žiaden sporiaci, ani investičný produkt nie je schopný spĺňať parametre: vysoký výnos (úrok), nízke riziko a krátka viazanosť súčasne (vysoká likvidita). Ani stavebné sporenie.

Pri hodnotení výhodnosti stavebného sporenia je potrebné prihliadať na tri parametre:

 1. štátna prémia,
 2. poplatky,
 3. viazanosť a dokladovanie účelu.

Štátna prémia na stavebnom sporení

Základný úrok na nových zmluvách (založených v roku 2020/21 sa pohybuje v závislosti od stavebnej sporiteľne v intervale od 0,1% - 0,6%. K základnému úroku má väčšina stavebných sporiteľní naviazaný bonusový úrok (napr. ČSOB - 0,5%, Wüstenrot - 0,7 - 4,2%).

Prečítajte si tiež

Na starších zmluvách sa môžu základné úroky pohybovať aj vyššie, a to max. do 3% ročne, ale stavebné sporiteľne ich priebežne znižujú.

Dá sa teda tvrdiť, že sa stavebné sporenie oplatí najmä vtedy, ak má sporiteľ nárok na štátnu prémiu.

Poplatky

Výška a štruktúra poplatkov výrazným spôsobom ovplyvňujú to, či je stavebné sporenie pre sporiteľa výhodný alebo predražený spôsob sporenia.

Aké poplatky je nutné zohľadniť:

 • poplatok za uzatvorenie zmluvy,
 • poplatok za vedenie účtu (ročne/mesačne),
 • poplatok za ukončenie zmluvy.

Pri uzatváraní stavebného sporenia rozhodne odporúčame zohľadňovať poplatky, ich výšku a štruktúru (akým spôsobom ich stavebná sporiteľňa strháva) a využívanie „akcií“ a zvýhodnení zo strany stavebných sporiteľní pri uzatváraní zmluvy o stavebnom sporení.

Viazanosť a dokladovanie účelu

Pripísanie štátnej prémie na zmluvu o stavebnom sporení je naviazané nielen na maximálnu výšku príjmu sporiteľa, ale taktiež na nutnosť vydokladovať účel použitia nasporených prostriedkov (formou pokladničných alebo príjmových dokladov, faktúr, kúpnych zmlúv a podobne).

Pre zmluvy o stavebnom sporení založené po 1. januári 2019 platí, že účel využitia prostriedkov zo stavebného sporenia na stavebné účely, resp. nadobudnutie nehnuteľnosti, je potrebné vydokladovať stavebnej sporiteľni vždy. Ak teda sporiteľ nevydokladuje to, že peniaze zo stavebného sporenia minie, resp. minul na účely spojené s bývaním, štátnu prémiu nedostane. Pri uzatváraní nových zmlúv je nevyhnutné na tento fakt myslieť.

Pri starších zmluvách platí, že po šiestich rokoch nie je potrebné dokladovať na čo sporiteľ peniaze minie.

Článok pokračuje pod reklamou

Stavebné sporenie vs. podielové/ETF fondy

Posledné roky mnoho pseudo-finančných poradcov alebo predajcov ETF fondov tvrdí, že stavebné sporenie sa neplatí, a že je namieste ho nahradiť investovaním do ETF fondov, pretože výnosy sú vyššie. Áno, platí to, ale iba dobrej dobe, t. j. keď akcie rastú.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že stavebné sporenie je sporenie, t. j. peniaze ostávajú peniazmi a nemenia sa za iné aktíva, ktorých cena sa v čase mení. Stavebný sporiteľ je sporiteľ a nie investor. Nepodstupuje investičné riziko (v pravom zmysle), ani menové, kurzové, či trhové riziko.  

V druhom rade je najväčšie riziko (riziko krachu stavebnej sporiteľne) ošetrené Fondom na ochranu vkladov. Pre stavebné sporiteľne platí to isté, ako pre slovenské banky, a to: v prípade krachu inštitúcie sú vklady sporiteľov ochránené až do výšky 100 000 eur. 

Pri porovnávaní stavebného sporenia a investovania do podielových/ETF fondov je potrebné taktiež zohľadniť fakt, že bežný (stavebný) sporiteľ je zvyknutý na 6-ročný investičný horizont (po 6 rokoch stavebného sporenia vyberie bez vydokladovanie účelu zo stavebného sporenia viac peňazí, ako doň vložil a pokračuje v novom sporení). Ak by rovnaký postup zvolil pri investovaní do fondov, nemusel by vždy dopadnúť dobre.

Príklady 6-ročných investičných období pri S&P 500
Obdobie Výnos
02/2003-02/2009 - 9,21 %
06/2000-06/2006 - 12,7 %
03/2009-03/2013 + 97 %
12/2014-12/2020 + 75 %

Pre komplexnosť dodávame, že medzi 6-ročnými obdobiami sú aj také, ako na jar 2020, kedy len za jeden mesiac (02-03) dosiahla výkonnosť S&P 500 – 34% (slovom: mínus tridsať štyri percent). 

Praktický tip: Ak neviete, aký niečomu nerozumiete (napríklad: aký je rozdiel medzi podielovým a ETF fondom), tak do toho nedávajte peniaze.      

Stavebné sporenie ako (výhodný) úverový produkt

Je dôležité myslieť aj na to, že stavebné sporenie je nielen sporiaci produkt, ale vie (po)slúžiť aj ako úverový produkt. Pri súčasných cenách nehnuteľností najmä na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti (k hypotéke alebo vlastným zdrojom) alebo na financovanie zariadenia alebo rekonštrukcie bývania, ako alternatíva spotrebných úverov.

Medzi 3 hlavné výhody úverov zo stavebných sporiteľní patria:

 • splatnosť: môže byť viac, ako Národnou bankou upravená splatnosť bankových spotrebných úverov na 8 rokov, t. j. bežne aj 20-25 rokov,
 • úroková sadzba: najvýhodnejšie úrokové sadzby (bez založenia nehnuteľnosti) ponúkajú stavebné sporiteľne pre klientov, ktorí si dlhšie sporia a začínajú na úrovni 2,9 % ročne. Čo je výrazne lacnejšie ako bežné spotrebné úvery v bankách,
 • menej striktné požiadavky na DTI (celkové úverové zaťaženie môže pre vybraných klientov bežne na rozdiel od hypotekárnych bánk presiahnuť 8 násobok ročných príjmov) alebo vydokladovanie príjmu (najmä v prípade predchádzajúceho dlhoročného sporenia).   

Pre úplnosť je potrebné dodať, že aj pri úverovom využití stavebného sporenia je potrebné vydokladovať účel použitia finančných prostriedkov.

Ak máme jednoducho odpovedať na otázku, či sa stavebné sporenie v roku 2021 oplatí, odpoveď by bola: závisí od toho pre koho a na čo a či ide o novú alebo už existujúcu zmluvu. 

Ak neviete, či sa vám oplatí nové stavebné sporenie, alebo neviete, čo robiť s vašou existujúcou zmluvou stavebného sporenia, využite náš kontaktný formulár. Radi vám poradíme. Bezplatne.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna prémia na stavebnom sporení pre rok 2020

Aká je maximálna výška štátnej prémie v roku 2020 a čo je potrebné splniť, aby ste ju dostali v plnej výške.

Stavebné sporenie – zmeny od 1.1.2019

Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 výrazné zmeny, ktoré ovplyvnia nielen jeho atraktivitu, ale aj spôsob fungovania. Náš článok vám pomôže zorientovať sa v schválených zmenách podľa toho, či stavebné sporenie už máte, alebo nad ním len uvažujete.

4 fakty, ktoré ste o stavebnom sporení nevedeli

Stavebné sporenie funguje na slovenskom trhu od roku 1993. Za ten čas si našlo mnoho spokojných klientov, no momentálne jeho využitie v osobných/rodinných portfóliách klesá. Je to spôsobené rastom investičných príležitostí, ale zároveň znižovaním úrokov a zvyšovaním potrebnej sumy na získanie štátnej prémie. V článku sa zameriame na 4 zaujímavé fakty, ktoré ste o stavebnom sporení (možno) nevedeli a pomôžu vám dotvoriť si názor na tento finančný produkt.

Stavebné sporenie – prežitok alebo výhodný produkt?

Stavebné sporenie je produkt, ktorý v množstve o ňom kolujúcich poloprávd azda nemá konkurenta na trhu finančných produktov. Ako funguje stavebné sporenie a kedy sa v súčasnej dobe nad ním oplatí uvažovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky