Stavebné sporenie – zmeny od 1.1.2019

Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 výrazné zmeny, ktoré ovplyvnia nielen jeho atraktivitu, ale aj spôsob fungovania. Náš článok vám pomôže zorientovať sa v schválených zmenách podľa toho, či stavebné sporenie už máte, alebo nad ním len uvažujete.

V aktuálnom článku sa venujeme len aktuálnym zmenám v stavebnom sporení. Podrobné informácie o tom, ako funguje stavebné sporenie do konca roka 2018, nájdete aj v článku Stavebné sporenie – prežitok alebo výhodný produkt?

Atraktivita stavebného sporenia za posledné roky postupne klesala, a to najmä kvôli neustále sa zvyšujúcej potrebnej sume na získanie plnej štátnej prémie. Vláda s cieľom zvýšiť adresnosť štátnej prémie pripravila sériu zmien, ktoré ale na atraktivite stavebného sporenia pre sporiteľov vôbec nepridávajú. Aj napriek tomu, že finálne schválené zmeny sú oproti prvému návrhu jemnejšie, ide o najväčšie zmeny v systéme stavebného sporenia od jeho vzniku. Pre jednoduchú uchopiteľnosť aktuálnych zmien sme ich pre vás spracovali unikátne, a to podľa toho, či stavebné sporenie už máte, alebo nad ním len uvažujete, t. j. pokojne čítajte len časť, ktorá je pre vás aktuálna. Niektoré zmeny sa totiž dotknú všetkých zmlúv, niektoré len nových, t. j. založených po 1.1.2019.

Zmeny v stavebnom sporení od 1.1.2019 pre existujúce zmluvy

Výška štátnej prémie v roku 2019

Na prvý pohľad pozitívna zmena: výška maximálnej štátnej prémie sa zvyšuje z 66,39 € na 70 €. Na druhý pohľad sa ale reálne výška maximálnej štátnej prémie znižuje, a to z výšky 5 % z vkladu uskutočneného v roku 2018 na 2,5 %. V praxi to znamená, že na získanie plnej štátnej prémie budete musieť v roku 2019 vložiť až 2800 €. (Pre porovnanie: na získanie plnej štátnej prémie v roku 2018 postačovalo vložiť 1.327,80 € a na získanie plnej štátnej prémie v roku 2020 sa suma nemení, zostáva vo výške 2800 €) Potrebnú sumu môžete vložiť jednorazovo alebo aj vo viacerých splátkach, napríklad mesačne. V takomto prípade potrebujete podľa nových podmienok každý mesiac poslať na zmluvu o stavebnom sporení 233,30 €. Samozrejme, štátnu prémiu dostanete aj vtedy, keď na zmluvu o stavebnom sporení vložíte aj nižšiu sumu. Pozor však na poplatky, kvôli ktorým to nemusí byť až taká výhodná forma sporenia.

Skúmanie príjmu na získanie štátnej prémie v roku 2019

Medzi novinky, ktoré sa dotknú aj existujúcich zmlúv o stavebnom sporení patrí adresnosť štátnej prémie. Štátnu prémiu od roku 2019 nedostanú všetci, ale iba sporitelia, ktorých príjem nepresiahne 1,3-násobok priemernej mzdy v hrubom. V roku 2019 sa bude skúmať príjem sporiteľa v predchádzajúcom roku, t. j. 2018.

Na získavaní informácií o príjmoch sporiteľov sa bude spolupodieľať štát, presný spôsob ešte nie je jasný. Ak by sa priemerná mzda za celý rok 2018 nelíšila od priemernej mzdy za 1. polrok, na získanie štátnej prémie musíte v čistom zarábať menej ako 973 € (1 300 € v hrubom). Na koľko je reálne, aby človek, ktorý má príjem maximálne 973 €, platil mesačne 233 € na stavebné sporenie, ponechám na úsudok čitateľa.

V pôvodnom balíku zmien stavebného sporenia bolo navrhované, aby boli deti (maloletí) do 18tich rokov vynechaní z nároku na štátnu prémiu. Z tohto návrhu sa ale nakoniec ustúpilo a deti tak na svojich zmluvách majú zanechaný nárok na štátnu prémiu. Aj to je (zatiaľ) spôsob, ako môžu aj bonitnejší klienti získať štátnu prémiu... Pre podnikateľov-živnostníkov bude preukazovanie príjmu pravdepodobne podobné, ako na účely získania štátneho bonusu pre mladých na hypotekárnom úvere, t. j. použije sa vzorec na výpočet mesačného príjmu: (základ dane – zaplatená daň)/12. Presný spôsob výpočtu však zatiaľ nie je známy.

Dokladovanie účelu stavebného sporenia od roku 2019

Ako už z nášho predchádzajúceho článku o stavebnom sporení možno viete, nárok na vyplatenie štátnej prémie máte najskôr po dvoch rokoch sporenia (ak nerátame možnosť medziúveru). Ak ste chceli nasporené peniaze vybrať v intervale 2-6 rokov od založenia zmluvy, museli ste stavebnej sporiteľni preukázať, že peniaze miniete na účely spojené s bývaním a vydokladovať ich (kúpne zmluvy, faktúry, bločky...). Ak ste ale peniaze vyberali (rušili ste zmluvu) po 6 rokoch, stal sa z vás tzv. priateľský sporiteľ a stavebná sporiteľňa vám peniaze vyplatila bez vydokladovania akéhokoľvek účelu. V praxi ste mohli mať zmluvu aj 10 rokov a dostávali ste štátne prémie na nové vklady aj po 6. roku. Táto možnosť na vašej existujúcej zmluve o stavebnom sporení (zmluva založená pred 1.1.2019) stále platí. Avšak, vzhľadom na úrokové sadzby na trhu ako priateľský sporiteľ v praxi pre stavebné sporiteľne nie ste až taký zaujímavý (ako úverový klient). Je preto bežné, že vám po 6 rokoch stavebná sporiteľňa výrazne zníži úrok na existujúcej zmluve o stavebnom sporení (napr. z 2 % p.a. na 0,5 %) a donúti vás tak nepriamo hľadať atraktívnejšiu forma sporenia.

Štátna prémia na medziúvere sa od roku 2019 ruší

Stavebné sporiteľne ponúkajú dva typy úverov:

  • medziúvery a
  • stavebné úvery.

Výhodnejšie stavebné úvery využívali len sporitelia, ktorí si najskôr výraznú časť cieľovej sumy (min. 30 %) našetrili a úver čerpali najskôr po dvoch rokoch sporenia.

Prečítajte si tiež

Medziúver je využívaný sporiteľmi, ktorí ešte nemajú nasporenú potrebnú časť, ale potrebujú úver. (Táto skupina úverov za posledné roky výrazne rástla.) Stavebné sporiteľne aj takýmto sporiteľom vedia ponúknuť úverové peniaze vo forme medziúveru, t. j. nemusia čakať, kým si nasporia minimálnu sumu, aby mohli čerpať stavebný úver, ale do úveru môžu ísť hneď. Spravidla im stačí mať nasporených 10 % z výšky cieľovej sumy. Takýto „medzi-úverový klient“ platí stavebnej sporiteľni úroky z úveru, ale zároveň si aj sporí, t. j. dostáva na vklady štátnu prémiu. Čím sa menej výhodný medziúver stáva v konečnom dôsledku trochu výhodnejší. Pripisovanie štátnej prémie pri medziúveroch sa ale od 1.1.2019 ruší. Pozor, v tomto prípade nebude rozhodujúci dátum vzniku zmluvy, ale dátum poskytnutia medziúveru!

Zmeny v stavebnom sporení od 1.1.2019 týkajúce sa nových zmlúv

Za novú zmluvu považujeme zmluvu založenú po 1.1.2019 vrátane. Ak si teda ešte stihnete do konca roka založiť zmluvu o stavebnom sporení, týka sa vás prvá časť článku, t. j. o existujúcich zmluvách.

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie v roku 2019

Výška štátnej prémie je 2,5 % z výšky vkladu uskutočneného v roku 2019, maximálne však 70 €. V praxi to znamená, že na získanie plnej štátnej prémie budete musieť v roku 2019 vložiť až 2 800 €, čo predstavuje viac ako 2-násobok oproti roku 2018.

Pozor, ak si zmluvu o stavebnom sporení založíte v priebehu 2. polroka, získate max. polovicu štátnej prémie! Rozhodujúci je dátum založenia zmluvy, nie vkladov. Potrebnú sumu môžete vložiť jednorazovo alebo aj vo viacerých splátkach, napríklad mesačne. V takomto prípade potrebujete každý mesiac poslať na zmluvu o stavebnom sporení 233,30 €. Samozrejme, štátnu prémiu dostanete aj vtedy, keď na zmluvu o stavebnom sporení vložíte aj nižšiu sumu. Pozor však na poplatky, kvôli ktorým to nemusí byť až taká výhodná forma sporenia.

Skúmanie príjmu na získanie štátnej prémie na stavebnom sporení

Medzi novinky, ktoré sa dotknú aj existujúcich zmlúv o stavebnom sporení patrí adresnosť štátnej prémie. Štátnu prémiu od roku 2019 nedostanú všetci, ale iba sporitelia, ktorých príjem nepresiahne 1,3-násobok priemernej mzdy v hrubom. V roku 2019 sa bude skúmať príjem sporiteľa v predchádzajúcom roku, t. j. 2018. Na získavaní informácií o príjmoch sporiteľov sa bude spolupodieľať štát, presný spôsob ešte nie je jasný. Ak by sa priemerná mzda za celý rok 2018 nelíšila od priemernej mzdy za 1. polrok, na získanie štátnej prémie musíte v čistom zarábať menej ako 973 € (1.300 € v hrubom). Na koľko je reálne, aby človek, ktorý má príjem maximálne 973 €, platil mesačne 233 € na stavebné sporenie, ponechám na úsudok čitateľa.

V pôvodnom balíku zmien stavebného sporenia bolo navrhované, aby boli deti (maloletí) do 18tich rokov vynechaní z nároku na štátnu prémiu. Z tohto návrhu sa ale nakoniec ustúpilo a deti tak na svojich zmluvách majú zanechaný nárok na štátnu prémiu. Aj to je (zatiaľ) spôsob, ako môžu aj bonitnejší klienti získať štátnu prémiu... Pre podnikateľov-živnostníkov bude preukazovanie príjmu pravdepodobne podobné, ako na účely získania štátneho bonusu pre mladých na hypotekárnom úvere, t. j. (základ dane – zaplatená daň) / 12. Presný spôsob výpočtu však zatiaľ nie je známy.

Článok pokračuje pod reklamou

Vydokladovanie účelu stavebného sporenia

Ako už z nášho predchádzajúceho článku o stavebnom sporení možno viete, nárok na vyplatenie štátnej prémie vznikol sporiteľom najskôr po 2 rokoch sporenia (ak nerátame možnosť medziúveru). Ak ste chceli nasporené peniaze vybrať v intervale 2-6 rokov od založenia zmluvy, museli ste stavebnej sporiteľni preukázať, že peniaze miniete na účely spojené s bývaním a vydokladovať ich (kúpne zmluvy, faktúry, bločky...). Ak ste ale peniaze vyberali (rušili ste zmluvu) po 6 rokoch, stal sa z vás tzv. priateľský sporiteľ a stavebná sporiteľňa vám peniaze vyplatila bez vydokladovania akéhokoľvek účelu. Pozor, táto možnosť prestáva platiť, a to na všetky zmluvy uzatvorené po 31.12.2018.

Prečítajte si tiež

Po novom budete musieť vydokladovať účel použitia prostriedkov zo stavebného sporenia vždy, t. j. aj po 6 rokoch trvania zmluvy. Inak bude musieť stavebné sporiteľňa pripísanú štátnu prémiu na váš účet stavebného sporenia vrátiť štátu. Ak sa nezmení metodika stavebných sporiteľní, v prípade, že budete rušiť zmluvu, ale nebudete mať potrebné doklady (napr.: faktúry, bločky, kúpne zmluvy na nehnuteľnosť...), stavebné sporiteľňa vám vyplatí našetrenú sumu bez štátnej prémie. Ak do roka predložíte potrebné doklady, vyplatí vám následne aj sumu pripísaných prémií.

Štátna prémia na medziúvere sa ruší

Stavebné sporiteľne ponúkajú 2 typy úverov: medziúvery a stavebné úvery. Výhodnejšie stavebné úvery využívali len sporitelia, ktorí si najskôr výraznú časť cieľovej sumy (min. 30 %) našetrili a úver čerpali najskôr po 2 rokoch sporenia. Medziúver je využívaný sporiteľmi, ktorí ešte nemajú nasporenú potrebnú časť ale potrebujú úver. (Táto skupina úverov za posledné roky výrazne rástla.) Stavebné sporiteľne aj takýmto sporiteľom vedia ponúknuť úverové peniaze vo forme medziúveru, t. j. nemusia čakať, kým si nasporia minimálnu sumu, aby mohli čerpať stavebný úver, ale do úveru môžu ísť hneď. Spravidla im stačí mať nasporených 10 % z výšky cieľovej sumy. Takýto „medzi-úverový klient“ platí stavebnej sporiteľni úroky z úveru, ale zároveň si aj sporí, t. j. dostáva na vklady štátnu prémiu. Čím sa menej výhodný medziúver stáva trochu výhodnejší. Pripisovanie štátnej prémie pri medziúveroch sa ale od 1.1.2019 ruší. Pozor, v tomto prípade nebude rozhodujúci dátum vzniku zmluvy, ale dátum poskytnutia medziúveru.

Má stavebné sporenie ešte v roku 2019 zmysel?

Povedať jednoznačne, že stavebné sporenie od roku 2019 už nemá zmysel sa nedá. Čo sa dá povedať, že je výrazne menej výhodné ako v roku 2018. Napriek tomu je potrebné zhodnotiť už existujúce zmluvy alebo úvahy o uzatvorení nového stavebného sporenia v kontexte vášho účelu (čo a kedy plánujete s peniazmi urobiť), vášho rizikového profilu, nastavených poplatkov, inflácie a iných alternatív investovania. V prípade, že máte akékoľvek otázky k vašim existujúcim zmluvám alebo nad stavebným sporením len uvažujete, využite náš kontaktný formulár. Radi Vám poradíme. Bezplatne.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Stavebné sporenie a štátna prémia v roku 2021

Aká je výška štátnej prémie v roku 2021 a aké podmienky musíte splniť na jej získanie? Oplatí sa stavebné sporenie v roku 2021?

Štátna prémia na stavebnom sporení pre rok 2020

Aká je maximálna výška štátnej prémie v roku 2020 a čo je potrebné splniť, aby ste ju dostali v plnej výške.

4 fakty, ktoré ste o stavebnom sporení nevedeli

Stavebné sporenie funguje na slovenskom trhu od roku 1993. Za ten čas si našlo mnoho spokojných klientov, no momentálne jeho využitie v osobných/rodinných portfóliách klesá. Je to spôsobené rastom investičných príležitostí, ale zároveň znižovaním úrokov a zvyšovaním potrebnej sumy na získanie štátnej prémie. V článku sa zameriame na 4 zaujímavé fakty, ktoré ste o stavebnom sporení (možno) nevedeli a pomôžu vám dotvoriť si názor na tento finančný produkt.

Stavebné sporenie – prežitok alebo výhodný produkt?

Stavebné sporenie je produkt, ktorý v množstve o ňom kolujúcich poloprávd azda nemá konkurenta na trhu finančných produktov. Ako funguje stavebné sporenie a kedy sa v súčasnej dobe nad ním oplatí uvažovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky