Poistné sumy v životnom poistení - ako ich správne nastaviť?

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali témam, aké možnosti životného poistenia na trhu z hľadiska typov produktov a pripoistení existujú, a taktiež tomu, aké (pri)poistenia majú význam a aké nie. V aktuálnom článku sa pozrieme na to, ako si nastaviť správne poistné sumy tak, aby ste mali životné poistenie nastavené správne pre vás.

Životné poistenie je azda najkomplikovanejší finančný produkt. Jednak kvôli množstvu typov poistných zmlúv (kapitálové, investičné, rizikové, úrazové), ale taktiež kvôli množstvu pripoistení (smrť, smrť úrazom, smrť úrazom pri autonehode, trvalé následky úrazu, denné odškodné pri liečení úrazu, hospitalizácia, invalidita, oslobodenie od platenia a mnohé iné). Okrem toho je životné poistenie špecifický produkt v tom, že ho musíte kúpiť v čase, keď ho nepotrebujete. Za vaše peniaze (poistné) si kupujete krytie v prípade rizikovej udalosti, ktorej vznik je náhodný. Žiadna poisťovňa nechce v portfóliu poistencov chorých ani starých, a to kvôli tomu, že pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti (rozumej: poisťovňa musí vyplatiť poistné plnenie) je výrazne vyššia ako pri zdravých a mladých klientoch. Technicky títo ľudia nie sú poistiteľní vôbec, prípadne s výlukami alebo prirážkami k poistnému (za vyššiu cenu).

Pri výbere a správnom nastavení životného poistenia potrebujete zvažovať viaceré parametre, nemali by ste sa nechať ovplyvniť naučenými frázami poisťovákov (finančných sprostredkovateľov). Zodpovednosť za nastavenie životného poistenia máte vy a vy sa budete musieť popasovať s následkami rizikovej udalosti. Ak nastane poistná udalosť, napríklad invalidita, a poisťovňa nebude plniť, lebo máte kryté len trvalé následky úrazu, bude za vás platiť mesačné splátky hypotéky váš poisťovák?!

Pozrime sa na to, s akými prístupmi k nastaveniu životného poistenia sa môžete na trhu stretnúť a či sú správne aj pre vás:

1. Rôzne poučky, metódy a vzorce poisťovákov (sprostredkovateľov)

Počas mojej viac ako 10-ročnej praxe sa stále pýtam klientov, ktorí už životné poistenie uzatvorené majú, základnú otázku: PREČO? A to viackrát:

 • Prečo máte uzatvorený tento konkrétny produkt?
 • Prečo máte zahrnuté tieto konkrétne riziká?
 • Prečo máte nastavené tieto konkrétne sumy?

Väčšina klientov nevie zodpovedať ani jednu otázku, najčastejšia odpoveď je: „Neviem, poisťovák (sprostredkovateľ, bankár...) mi to takto nastavil“. Niekedy sa dokonca stretávam s tým, že klienti majú uzatvorenú zmluvu životného poistenia presne tak, ako je preddefinované krytie v kalkulačke poisťovne. V tých „lepších“ prípadoch si klienti pamätajú nejaké z často používaných tvrdení poisťovákov. Najčastejšie ide o tieto:

 • Na smrť by ste mali mať vykrytú celú výšku úveru.
 • Poistná suma smrti by mala zahŕňať kapitál 10 000€ pre každé dieťa.
 • Poistenie vážnych chorôb by malo vykryť 2-ročný príjem.
 • Denné odškodné pre dieťa by malo byť aspoň 10€.
 • Poistenie invalidity je drahé, stačí vám poistenie trvalých následkov úrazu.

Pozrime sa na (ne)logiku jednotlivých tvrdení:

Na smrť by ste mali mať vykrytú celú výšku úveru.

Skutočne je hypotéka váš jediný a najväčší problém? Potrebuje skutočne vaša manželka/manžel v prípade vášho úmrtia ako prvé riešiť to, že z vášho poistenia vyplatí hypotéku? A čo potom? Z čoho bude pozostalá rodina žiť? Nenastane v rodine väčší problém, ak sa živiteľovi rodiny niečo vážne stane (vážna choroba alebo úraz) a prežije, ale už nebude môcť pracovať = dosahovať doterajší príjem a zároveň rodine stúpnu výdavky na zdravotnú starostlivosť? Z čoho v takomto prípade budete splácať vašu hypotéku? A z čoho budete platiť vaše životné poistenie?

Poistná suma v prípade smrti by mala zahŕňať kapitál 10 000 € pre každé dieťa.

Je pekné, že myslíte na svoje deti. Otázka však znie: z čoho budú vaše deti žiť v prípade vašej invalidity alebo dlhodobej práceneschopnosti, ak na to nemáte vytvorenú rezervu? Alebo je kapitál 10 000 € dostatočný pre 2-ročné dieťa a nie je to veľa v prípade, že máte už dospelé dieťa?

Poistenie vážnych chorôb by malo vykryť 2-ročný príjem.

V prípade, že nastane vážna choroba, v prvom rade potrebujete peniaze na výpadok príjmu kvôli tomu, že namiesto chodenia do práce budete chodiť „po lekároch“. V druhom rade, aj napriek tomu, že zdravotníctvo v SR je bezplatné, s peniazmi si viete zabezpečiť lepšiu zdravotnú starostlivosť. A čo ak sa následkom choroby stane človek invalidným do konca života?

Denné odškodné pre dieťa by malo byť aspoň 10 €.

Ak máte poistkou alebo rezervou vykryté všetky vážne riziká, ktoré môžu ohroziť váš príjem ako živiteľa rodiny, a nemáte čo robiť s peniazmi, potom si poistite aj deti. V praxi sa však stretávam s tým, že živitelia rodín (hlavný príjem v domácnosti) majú často lepšie poistené deti, ako seba. Položte si otázku: ako je ohrozený rodinný rozpočet, ak je dieťa namiesto školy (napr. so zlomenou nohou) doma? Samozrejme, aj úraz dieťaťa vie ohroziť rozpočet, najmä v prípade vážnejších úrazov. Otázka znie, či práve denné dávky sú to najnevyhnutnejšie, za čo potrebujete dávať peniaze, a to najmä, ak vy, ako živiteľ nemáte dostatočné krytie.

Poistenie invalidity je drahé, stačí vám poistenie trvalých následkov úrazu.

Áno, poistenie trvalých následkov úrazu je nepomerne lacnejšie ako poistenie invalidného dôchodku, ktoré kryje aj čiastočnú invaliditu. Ani astronomická poistná suma trvalých následkov úrazu s progresiou 1 000 % však nie je dostatočným krytím. Z novopriznaných invalidných dôchodkov za minulý rok boli invalidity z úrazu vo výške len 0,02 %! Len úrazové poistenie nestačí. A to ani keď pracujete v bani...

2. Cena (možnosti osobného/rodinného rozpočtu)

Azda najbežnejším prístupom k nastaveniu životného poistenia je prístup zo strany klientov: „Chcem/môžem za poistenie mesačne platiť do X € (20, 30, 50 €)“. Výsledkom toho prístupu je najčastejšie to, že ľudia majú uzatvorené poistenie pre poistenie, t.j. nemajú dostatočné krytie, čo sa týka zahrnutých rizík ani výšky poistných súm. Pre poisťováka je samozrejme lepšie uzatvoriť poistku s nízkym poistným ako žiadnu. Otázkou je, na čo vám je takéto pro-forma poistenie?

Článok pokračuje pod reklamou

Je nevyhnutné si uvedomiť, že poistenie je pre ľudí, ktorí nemajú peniaze. Ak by ste mali dostatočný (finančný) majetok, tak poistenie vôbec nepotrebujete. Viete vaše výdavky vykryť z rezervy/majetku. Otázkou je, či a akú vysokú rezervu máte. Ak je napríklad vo výške ročných výdavkov rodiny, nepotrebujete poistením vykrývať krátkodobý výpadok príjmu, t.j. poistenie PNky alebo denných dávok v prípade liečenia úrazu. Peniaze radšej dajte za poistenie dlhodobých rizík, napr. invalidity. Ak máte už dnes dostatočný pasívny príjem (napr. z prenájmu nehnuteľností), tak nepotrebujete ani poistenie invalidity, ani smrti. Ak ale rezervu nemáte, pristupujte k výberu poistených rizík a nastaveniu poistných súm podľa toho, aký vplyv môžu jednotlivé udalosti (úmrtie, vážna choroba, invalidita) mať na váš osobný/rodinný rozpočet. Asi máte obmedzený rozpočet na poistenie, zvážte však, či práve šetrenie na životnom poistení je tou správnou cestou. Nájdite úspory radšej niekde inde (napríklad si znížte úrok na hypotéke). Nie je totiž nič horšie, ako mať poistku pre pocit a prísť až v prípade poistnej udalosti na to, že ste si roky platili poistenie úplne zbytočne.

3. Zohľadnenie dávok zo Sociálnej poisťovne v kontexte príjmov, záväzkov a majetku

Kvalitný poisťovák alebo finančný sprostredkovateľ by vám mal urobiť návrh životného poistenia až potom, čo vezme do úvahy:

 • vaše možné dávky zo Sociálnej poisťovne, 2. pilier a výšku úspor,
 • výšku a zdroj vašich príjmov, ale najmä výšku vašich nevyhnutných výdavkov,
 • výšku rezervy,
 • hodnotu a štruktúru vášho finančného a nefinančného majetku,
 • krytie v už existujúcich poistných produktoch,
 • vašu predstavu, ale aj reálnu potrebu.

Pozrime sa konkrétne na jednotlivé body:

1. Sociálna poisťovňa a 2. pilier

Nezabúdajte na to, že pokiaľ pracujete a platíte si odvody, za vaše odvody si „kupujete“ krytie v Sociálnej poisťovni. Ide hlavne o prípady PN, invalidity, pozostalostných dôchodkov. Finančný sprostredkovateľ či poisťovák by vám mal vedieť presne vyrátať výšku potenciálnych dávok. Ak nie, tak ho vymeňte. My používame sofistikovaný software, na základe ktorého vie každý klient dostať takýto výstup:

Je potrebné, samozrejme, zohľadniť aj to, že podmienky, za akých sa vyplácajú dávky zo Sociálnej poisťovne, sa môžu meniť. Nezabúdajte taktiež na váš 2. pilier. Ak v ňom máte nasporenú sumu 15.000 €, o túto sumu si môžete znížiť potrebné krytie smrti v životnej poisťovni a ušetrené peniaze dajte radšej na poistenie invalidity.

Túto problematiku je potrebné zohľadniť najmä pri podnikateľoch, ktorí dosahujú príjem z podnikania, ale odvody do Sociálnej poisťovne si platia „z minima“. Príjem 1 400 € brutto totiž v potenciálnych dávkach vyzerá úplne ináč pri zamestnancovi (základ na odvody a dávky = hrubá mzda 1 400 €) ako pri podnikateľovi, ktorý mesačne síce donesie do rodinného rozpočtu 1 400 €, ale odvody si platí z minima, t.j. zo sumy 456€.

2. výška a zdroj vašich príjmov, výška vašich nevyhnutných výdavkov

Pri nastavení vášho životného poistenia by ste nemali vychádzať z výšky príjmov, ale z výšky vašich výdavkov, resp. presne z výšky nevyhnutných výdavkov. Napriek tomu, že sa často stáva, že výška výdavkov = výška príjmov, vo väčšine prípadov sú výdavky nižšie ako príjmy. (A tak by to malo aj byť, t.j. jednotlivec alebo rodina by mal byť stále schopný vytvárať z aktuálneho príjmu rezervu.) Okrem výšky výdavkov sa pozrite aj na ich štruktúru, resp. spočítajte si nevyhnutné výdavky, t.j. výdavky, ktoré platíte stále. Výdavky vo výške 1 000 € sú úplne iné výdavky v prípade mladého človeka, ktorý napr. 70 % výdavkov minie na životný štýl (zábava, fitko, kultúra), ako 1 000 € v prípade živiteľa rodiny, ktorý 90 % výdavkov minie na splátku hypotéky, stravu a bývanie rodiny, náklady na štúdium detí a pod. Napriek tomu, že suma výdavkov je rovnaká, výška nevyhnutných výdavkov je ale diametrálne odlišná.

Ak ste podnikateľ, potreba poistenia je ovplyvnená najmä tým, či máte fungujúcu firmu so zamestnancami, ktorá vám vie generovať príjem, aj keď vy nepracujete, alebo či ste živnostník, ktorého príjem závisí od toho, že denno-denne obsluhuje zákazníkov.

3. výška rezervy

Ak máte vytvorenú rezervu napríklad na 6-mesačné fungovanie (rodiny), poistenie krátkodobých dávok nepotrebujte. Nemusíte míňať peniaze na poistenie, ale viete si ich odkladať. V prípade, že nastane udalosť ako strata práce alebo práceneschopnosť, viete čerpať z rezervy. Ak v priebehu roka takáto udalosť nenastane, peniaze vám ostanú a viete ich minúť na čokoľvek. Poisťovňa vám ale peniaze nevráti. Otázkou je, ako dlho by vám rezerva vydržala v prípade vážnejších udalostí ako napríklad invalidity?

4. hodnota a štruktúra vášho finančného a nefinančného majetku

V prípade, že vlastníte napríklad nehnuteľnosť, ktorú prenajímate a čistý nájom vám vygeneruje príjem vo výške nevyhnutných výdavkov, je otázne, či vôbec potrebujete životné poistenie. Váš príjem totiž nie je naviazaný na to, či chodíte do práce, alebo ste doma na PNke. Ak sa spoliehate na finančný majetok, prípadne majetok v investíciách, zvážte taktiež, ako je likvidný a ako na neho môžu vplývať externé faktory, napr. pokles na akciových trhoch. Nie je nič horšie, ako vyberať peniaze z akciových podielových fondov v čase poklesu trhov.

5. krytie v už existujúcich poistných produktoch

Je možné, že už nejaké zmluvy životného poistenia máte. Ešte predtým ako si uzatvoríte ďalšie, pozrite sa na to, do akej miery vám vašu potrebu krytia zabezpečujú existujúce zmluvy. Často sa totiž stretávam s tým, že klienti majú viacero zmlúv životného poistenia, napriek tomu im ale dôležité krytie chýba a naopak, niektoré riziká majú zahrnuté viackrát. Pozrite sa na aktuálne krytie, existujúce zmluvy sa dajú modifikovať, prípadne úplne nahradiť. Nie je ale nič horšie, ako vyhadzovať peniaze za viaceré nedostatočné životné poistky. Vzhľadom na vývoj na trhu je taktiež možné mať za rovnaké peniaze kvalitnejšie krytie. Prípadne už nejaké (pri)poistenie nepotrebujete a poistné tak viete dať do niečoho dôležitejšieho. Pozor ale na to, že poisťovne pri vstupe do poistenia skúmajú zdravotný stav. Zmeny v existujúcich zmluvách robte až po kvalifikovanej úvahe.

6. vaša predstava a reálna potreba

Univerzálna kalkulačka na správne nastavenie životného poistenia neexistuje. Každý človek sa totiž nachádza v konkrétnej životnej situácii (najmä z hľadiska štruktúry a výšky príjmov a záväzkov) a zároveň ináč vníma jednotlivé riziká. Niekto chce, aby v prípade úmrtia boli pozostalí zabezpečení na niekoľko desiatok rokov, iný zase vlastné úmrtie nepovažuje za svoj problém. V prvom rade sa ale venujte otázke účelu životného poistenia. Zamyslite sa nad tým, čo skutočne potrebujete. Je pekné mať poistených 10 rizík, ale ak na to nemáte peniaze, radšej si poistite len vážne riziká, ale dostatočne. Nezabúdajte, že poistenie by malo korešpondovať s vašimi aktuálnymi potrebami! V praxi sa tejto problematike venujte najmä, keď sa vaša situácia výrazne zmení (napr. vezmete si hypotéku, narodí sa vám dieťa a pod.) Spoliehať sa totiž na to, že vaša „študentská poistka“ spred 20-tich rokov bude dostatočným riešením aj na vaše aktuálne potreby, je naivné. Zároveň ak potreba poistenia pominie (napríklad vyplatíte hypotéku, vaše deti už sú dospelé), zvážte, či nie je rozumnejšie peniaze radšej odkladať.

Životné poistenie je komplikovaná, ale veľmi vážna téma. Ak ho máte nesprávne nastavené, ohrozujete nielen seba, ale aj svoju rodinu. Venujte tejto téme dostatok času. Nenechajte sa nahovoriť na prvú ponuku, ktorú dostanete. Ak hľadáte ďalšie informácie, pozrite si naše ďalšie články, napríklad o typoch životného poistenia alebo o jednotlivých rizikách, ktoré môžete mať poistené. Prípadne využite kontaktný formulár. Radi vám poradíme. Bezplatne.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poistenie auta (nielen) do zahraničia v kocke

Čo povinné zmluvné a havarijné poistenie (ne)kryje doma a v zahraničí, čo treba vedieť o asistenčných službách, ako sa rieši poistné plnenie a ako postupovať v prípade nehody?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky