Aké riziká má obsahovať kvalitné životné poistenie

V predchádzajúcom článku sme sa venovali téme potreby životného poistenia pre jednotlivca/rodinu a možnostiam, ktoré ponúka trh s dôrazom na to ako má vyzerať dobré životné poistenie, teda zmluva len na krytie rizika, bez šetriacej/investičnej zložky. V aktuálnom článku sa na nastavenie životného poistenia pozrieme z hľadiska správneho výberu rizík, ktoré majú byť kvalitnom životnom poistení zahrnuté. Najmä pre podnikateľov platiacich nízke odvody ide o tému, ktorú by nemali podceňovať.

Životné poistenie – aké riziká majú byť kryté

Najväčším problémom aktuálnych ponúk životného poistenia zo strany poisťovní nie je nedostatok možností poistenia rizík, ale práve naopak: nesmierne množstvo ponúk. Od toho, aký typ životného poistenia si zvoliť, aké riziká si vybrať, až po to, ako je možné nastaviť poistné sumy a akú dobu poistenia zvoliť. Klienti sú pri výbere životného poistenia vystavený marketingovým ťahom poisťovní, či naučeným frázam predajcov životného poistenia. Výsledok môže byť taký, že síce majú uzatvorené životné poistenie, ale zmluva je nastavená dobre pre poisťovňu (je veľmi malá pravdepodobnosť, že nastane poistná udalosť tak, aby poisťovňa musela plniť) alebo pre „poisťováka“ (rôzne poplatky pri poistkách so šetriacou/investičnou zložkou, zabezpečujúce vysokú províziu) ale nie pre klienta.

Klienti tak v najlepšom prípade „len prídu o peniaze“, v najhoršom prípade bude ohrozené splácanie záväzkov klienta. Dobrou správou je, že téma životného poistenia nie je „jadrová fyzika“ a na jeho správne nastavenie postačí tzv. zdravý sedliacky rozum a potom len výber správneho (kompetentného) človeka, s ktorým danú problematiku riešiť. Môžete mať super špecialistu na poistenie, pokiaľ ale nemáte jasno v tom, čo potrebujete, musíte sa spoliehať na to, že jeho návrh bude presne korešpondovať s Vašimi potrebami. Úvaha o správne nastavenom životnom poistení by mala začínať voľbou potrebných rizík v kontexte následkov rizikovej udalosti na osobný/rodinný rozpočet, nasledovať by malo nastavenie poistných súm (výšky krytia) a výberom konkrétneho produktu by mal tento proces končiť.

Ešte pred samotným výberom rizík v životnom poistení je dobre vedieť, že z hľadiska vážnosti vplyvu na osobný/rodinný rozpočet, je možné poisťovňami ponúkané riziká rozdeliť do troch skupín: vážne riziká (tzv. must have), menej vážne riziká (tzv. nice to have) a zbytočnosti (useless). Konkrétne rozdelenie záleží od jednotlivca, štruktúry jeho príjmov, rezerv a záväzkov a môže sa v čase meniť. Inak má mať nastavené životné poistenie mladý človek bez záväzkov, inak živiteľ rodiny s tromi deťmi a hypotékou a inak človek v preddôchodkovom veku, s dospelými deťmi a vyplatenou hypotékou.

Vážne riziká, na ktoré v životnom poistení nesmiete zabudnúť majú dlhodobý vplyv na rodinný rozpočet

Poistenie rizika invalidity

Najvážnejším rizikom z hľadiska vplyvu na osobný/rodinný rozpočet nie je, (tak ako si mnohí myslia) úmrtie, ale invalidita. Ak sa na túto tému pozrieme iba z hľadiska peňazí (rozpočtu), oveľa väčšou finančnou katastrofou je pre rodinu udalosť, následkom ktorej živiteľ rodiny nie je schopný pracovať (nastáva výpadok príjmu), ale prežije (výdavky existujú, dokonca môžu byť rastúce; napr. na potrebnú zdravotnú starostlivosť, opatrovanie, špeciálne pomôcky, stavebné úpravy domácnosti a pod.).

Z hľadiska štatistiky (pravdepodobnosti) je pohľad na riziko invalidity vs. smrti tiež zaujímavý. Podľa poslednej Správy o zdravotnom stave obyvateľstva z roku 2015 (vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR) v roku 2014 v produktívnom veku (25 - 64 rokov) zomrelo celkovo 13417 ľudí, z čoho viac ako 70 % boli muži. Novopriznaných invalidných bolo sa celý rok 2014 v produktívnom veku 22665 ľudí (poznámka: bez invalidít uznaných z mladosti, ktorých bolo 3086, ktoré odrátame kvôli nemožnosti uzatvoriť si komerčné poistenie invalidity). Rozdelenie z hľadiska pohlavia je na rozdiel od úmrtia rovnomernejšie, t.j. 55 % bolo novopriznaných invalidít mužov, 45 % žien. Z toho vyplýva, že v produktívnom veku je pravdepodobnosť vzniku invalidity niekoľkonásobne vyššia, ako pravdepodobnosť úmrtia, u mužov o viac ako 130 %, u žien je to dokonca o takmer 250 %. Ak by ste sa teda mali kvôli obmedzenému rodinnému rozpočtu rozhodovať medzi tým, či sa poistite na riziko smrti alebo zvolíte riziko invalidity, čísla hovoria jasnou rečou. Pre komplexnosť je potrebné dodať, že Sociálna poisťovňa rozlišuje dva typy invalidít: s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % do 70 % (tzv. čiastočná invalidita) a poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. plná invalidita). Pomer čiastočných a plných invalidít je 73 % ku 27 %.

Ako je možné mať riziko invalidity poistené v životnej poistke

Klient si bežne vyberá z rôznych ponúk poistenia rizika invalidity. Tieto sa líšia podľa dvoch kritérií:

 1. akú príčinu vzniku invalidity kryjú a
 2. akou formou je vyplácané poistné plnenie.

Je možné si poistiť: invaliditu len následkom úrazu, invaliditu následkom úrazu a choroby, a to s variantom krytia: čiastočná a plná invalidita a s formou výplaty poistnej sumy: jednorázovo, mesačný/ ročný dôchodok (do dovŕšenia určitého veku), oslobodenie od platenia poistného na ďalšie riziká poistené v poistke.

Ako si teda vybrať optimálny variant krytia rizika invalidity v poistke? Tu sú naše odporúčania:

 • vzhľadom na (ne)pomer čiastočných a plných invalidít, je krytie len plnej invalidity nepostačujúce,
 • vzhľadom na to, že najčastejšie príčiny vzniku invalidity (pre obe pohlavia) sú choroby svalovej a kostrovej sústavy, duševné choroby a choroby obehovej sústavy, (invalidita z dôvodu úrazu tvorí len 2,4 % z celkového počtu) je krytie iba úrazovej invalidity veľmi nedostatočné,
 • oslobodenie od platenia poistného sa týka bežne len plnej invalidity, je to taktiež nedostatočné riešenie, okrem toho toto poistenie nerieši hlavný problém – výpadok príjmu,
 • ideálne krytie invalidity zahŕňa aj čiastočnú invaliditu, a ak táto udalosť nastane, tak plnenie je vyplácané vo forme mesačnej dávky (problematike, ako nastaviť jeho výšku sa budeme venovať v ďalšom článku).

Medzi ďalšie vážne riziká patria trvalé následky úrazu, vážne (civilizačné) choroby a riziko smrti. Krytie trvalých následkov úrazu a vážnych chorôb sa môže zdať, ak má klient poistené riziko invalidity, ako zbytočné, resp. duplicitné, je potrebné si uvedomiť, že tieto udalosti – vážne úrazy a vážne choroby majú dlhodobý vplyv na výpadok príjmu, vytvárajú potrebu finančných zdrojov na liečbu ale zároveň nemusia postačovať na priznanie invalidity. Ideálne krytie predstavuje teda kombináciu troch, resp. štyroch základných rizík:

 1. trvalé následky úrazu a
 2. vážne choroby (poistenie slúži na zabezpečenie (lepšej) zdravotnej starostlivosti vykrytie krátkodobého výpadku príjmu) a
 3. rizika invalidita (vykrytie dlhodobého výpadku príjmu, nie krátkodobého, nakoľko invalidita sa prehodnocuje až po roku práceneschopnosti),
 4. v prípade, ak existujú záväzky klienta, tak aj riziko smrti.

Poistenie rizika trvalých následkov úrazu

Poistenie trvalých následkov úrazu slúži na zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na (lepšiu) zdravotnú starostlivosť a výpadok príjmu v prípade, že nastane vážny úraz (musí zanechať trvalé následky, a to vo forme straty alebo vo forme zníženej funkčnosti, napr. končatiny) . Netreba si ho zamieňať za časté poistenie dennej dávky pri liečení úrazu, ktorá kryje aj menej vážne úrazy. Pri poistnej udalosti lekár určí, v akom rozsahu úraz zanechal trvalé následky a poisťovňa vyplatí plnenie ako % z poistnej sumy.

Príklad: ak má klient nastavenú základnú poistnú sumu 10 000 EUR, v prípade, že úrazom príde o zub, poisťovňa mu vyplatí napr. 1 %, t.j. 100 EUR.

Poistné plnenie sa spravidla vypláca po ustálení trvalých následkov a to v intervale 1 – 5 rokov od úrazu. Výnimkou sú stratové poranenia (napr. strata končatiny), kedy je poisťovňa schopná určiť rozsah trvalých následkov hneď, a tým pádom hneď vyplatiť poistné plnenie. V prípade veľmi vážneho úrazu sú kvalitné poisťovne schopné vyplatiť klientovi peniaze taktiež hneď, a to ako preddavok na poistné plnenie. Toto riziko je možné kúpiť aj s tzv. progresiou poistnej sumy, čo znamená, že poisťovňa od určitého % trvalých následkov úrazu vyplatí niekoľko násobok dohodnutej poistenej sumy (ak je dojednaná progresia 500 % a poistná suma je 10 000 EUR, v prípade trvalých následkov 100 %, napr. strata zraku, poisťovňa vyplatí 50 000 EUR). Pri úvahe nad poistením trvalých následkov úrazu je potrebné si uvedomiť, aké následky na osobný/ rodinný rozpočet môže mať malý úraz a vážny úraz a podľa toho pristupovať k nastaveniu výšky poistnej sumy. Napr. so zlomenou nohou dokáže administratívny pracovník chodiť do práce alebo vybavovať časť agendy na počítači z domu, po vážnej autonehode asi nie.

Poistenie rizika vážnych chorôb

Poistenie vážnych chorôb funguje tak, že každá poisťovňa má konkrétny zoznam vážnych ochorení (napr. rakovina, infarkt, slepota, hluchota, a pod.) a v prípade diagnostiky choroby, ktorá je v zozname, klientovi vyplatí celú poistnú sumu. Hlavným účelom je zabezpečenie lepšej zdravotnej starostlivosti (aj keď je slovenské zdravotníctvo bezplatné, s peniazmi je možné dostať lepšiu starostlivosť a zvýšiť tak pravdepodobnosť vyliečenia choroby) a vykrytie straty príjmu. Pri tomto poistení sú medzi poisťovňami hlavné rozdiely:

 1. v zozname chorôb, ktoré sú kryté (napr.: nie všetky kryjú duševné choroby alebo rakovinu in situ),
 2. v počte dní/mesiacov, ktoré musí klient po stanovení diagnózy prežiť, aby poisťovňa vyplatila poistné plnenie alebo
 3. v tzv. karenčnej dobe (kedy najskôr od uzatvorenia poistenia musí byť choroba diagnostikovaná, aby poisťovňa plnila. Ak je napr. karenčná doba 6 mesiacov a klient ochorie v 3 mesiaci na vážnu chorobu, poisťovňa nevyplatí poistné plnenie).
Článok pokračuje pod reklamou

Poistenie smrti

Poistenie smrti slúži na krytie výdavkov na pohreb poisteného, ale zároveň aj na vykrytie výpadku príjmu a vyplatenie prípadných záväzkov. Toto poistenie je možné taktiež uzatvoriť v rôznych variantoch a formách. Najčastejšie ide o:

 • poistenie akejkoľvek smrti (poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu, bez ohľadu na príčinu úmrtia, t.j. je jedno, či smrť nastane následkom úrazu, choroby a pod., samozrejme okrem udalostí, ktoré sú zahrnuté vo výlukách. Téme výluk sa budeme venovať podrobne v nasledujúcom článku),
 • poistenie smrti následkom úrazu (poisťovňa vyplatí plnenie IBA v prípade smrti úrazom, v prípade akejkoľvek inej príčine nevyplatí nič. Toto poistenie je lacnejšie ako poistenie akejkoľvek smrti a radíme ho skôr do kategórie zbytočnosti),
 • poistenie smrti pri autonehode (taktiež veľmi lacné poistenie a tiež patrí do kategórie zbytočnosti),
 • poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou (poisťovňa vyplatí celú poistnú sumu, bez ohľadu na to, kedy v rozsahu dohodnutej poistenej doby úmrtie nastane),
 • poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou (lacnejšia možnosť, ako poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou, prípadné plnenie sa ale každým rokom znižuje, bežne o 1/n, kedy n je poistná doba, napr. pri poistení na 10 000 EUR na 10 rokov klesá prípadné plnenie každý rok o 1 000 EUR). Logika tohto poistenia spočíva v tom, že nepotrebujete rovnaké krytie, ak máte vysoký zostatok hypotéky a malé deti, ako keď máte hypotéku splatenú a deti sú samostatné.

V prípade, že uvažujete nad životným poistením, prípadne prehodnocujete Vaše aktuálne poistenie, zamyslite sa najskôr, ako máte kryté vážne a trvalé choroby či následky úrazov a ďalšie pripoistenia zvažujte, až keď máte kvalitný základ. Bežnou praxou totiž je to, že klienti majú obmedzené zdroje (peniaze), ktoré vedia dať do poistenia (je to logické, ak by ste mali neobmedzené finančné zdroje, poistenie vôbec nepotrebujete) a snažia sa mať poistených čo najviac rizík. Výsledkom je životná poistka, ktorá síce kryje veľa rizík a ich poistenie je lacné (ak je pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti nízka, poistenie je lacné) a zároveň sú poistné sumy veľmi nízke (napr.: ako Vám pomôže krytie 3,3 EUR za každý deň hospitalizácie?), a v konečnou dôsledku takáto poistka klientovi vôbec nerieši problém, na ktorý je určená.

V ďalšie časti Vám priblížime riziká, ktorých poistenie je potrebné prehodnotiť, najmä, ak nemáte dobre vyriešené vážne a trvalé riziká.

Menej vážne riziká, ktoré majú iba dočasný vplyv na rodinný rozpočet

Do tejto kategórie rizík patria najmädenné dávky v prípade práceneschopnosti alebo v prípade liečenia úrazu, ktoré majú spoločného menovateľa: dávky sú bežne vyplácané maximálne rok. T.j. ak uvažujete nad poistením, zvážte, či si za Vaše peniaze kúpite krytie rizika na rok, alebo niekoľko (desiatok) rokov, ako napr. v prípade vzniku invalidity. Optimálne zabezpečenie týchto rizík je vytvorením rezervy. Ak totižto poistná udalosť nenastane, peniaze z rezervy môžete minúť na iný účel. Vytvorenie rezervy na 30 rokov v prípade invalidného dôchodku je omnoho náročnejšie, ako vytvorenie si rezervy na 3 mesiace práceneschopnosti, obzvlášť, ak Vám napríklad zamestnávateľ 1. mesiac dorovnáva dávku zo Sociálnej poisťovne do plnej mzdy. Nad poistením práceneschopnosti, prípadne liečenia úrazu je opodstatnene uvažovať jedine v prípade, že Váš rozpočet je skutočne v napätom stave a aj mesiac na PNke by ohrozil napr. splácanie hypotéky.

Poistenie dennej dávky v prípade práceneschopnosti

Poistenie PN funguje tak, že v poistnej zmluve si určíte základné parametre, ktorými sú: výška dennej dávky a minimálne trvanie práceneschopnosti (t.j. musíte byť oficiálne PN), potrebné na vyplácanie dávky. Výška dennej dávky je bežne naviazaná na Váš príjem, t.j. poisťovňa skúma, aký príjem v čase poistnej udalosti máte a poistné plnenie má slúžiť na dorovnanie PN zo Sociálnej poisťovne a vášho príjmu. Ak si napríklad ako podnikateľ vyplácate minimálnu mzdu, je Vám poistenie PN na 50 EUR denne úplne zbytočné, nakoľko budete mať problém poisťovni stratu príjmu vydokladovať. Poisťovne sa líšia v ponuke poistenia dennej dávky najmä v druhom parametri, t.j. ponúkajú možnosti poistiť si PN ak trvá minimálne 7, 14, 21, 62 dní ale aj v tom, či dennú dávku vyplatia aj spätne. Príklad: ak máte uzatvorené poistenie PN od 21 dní, a ste PN 15 dní, poisťovňa neplní nič.

Poistenie dennej dávky pri liečení úrazu (čas nevyhnutného liečenia úrazu)

Poistenie tejto dennej dávky nie je naviazané na práceneschopnosť klienta, t.j. nemusí byť oficiálne PN, ale lieči sa po úraze (napr. so zlomenou rukou môžete chodiť do práce). Každá poisťovňa má tzv. oceňovacie tabuľky, v ktorých má presne stanovené, ako dlho sa konkrétny úraz lieči. Príklad: v prípade jednoduchej zlomeniny je to 21 dní, t.j. poisťovňa vyplatí dohodnutú dennú dávku za max. 21 dní. Ak liečenie trvá kratšie, tak len za skutočnú dobu liečenia úrazu. Ak dlhšie, závisí to od poisťovne, či je možné po doložení relevantných podkladov maximálne plnenie prehodnotiť.

Úplné zbytočnosti v životnom poistení (pre väčšinu klientov)

Riziká, ktoré poisťovne ponúkajú sme zaradili do tejto kategórie z dvoch príčin:

 1. poistné podmienky (ako musí poistná udalosť nastať, aby poisťovne poskytla poistné plnenie) sú nastavené tak, že je len veľmi malá pravdepodobnosť, že sa udalosťou do nich trafíte a
 2. dôvod krytia konkrétnych rizík nie je vážny. Ak niektoré riziká vo vašej životnej poistke poistené máte, zvážte ich zrušenie a ušetrené peniaze radšej dávajte „do pokladničky“, bude to mať pre Vás väčší zmysel.

Ide najmä o tieto riziká:

 • poistenie dennej dávky v prípade PN následkom úrazu (podľa štatistík úrazové príčiny PN tvoria pri mužoch 12,11 %, pri ženách len 5,56 %, teda pravdepodobnosť PN následkom úrazu je veľmi malá), ak potrebujete krytie PN, kúpte si krytie nielen na úrazy,
 • poistenie dennej dávky v prípade hospitalizácie následkom úrazu (úrazové príčiny hospitalizácie tvoria u mužov len cca. 13 %, u žien to je menej ako 10 %),
 • poistenie chirurgického zákroku následkom úrazu (podobne, ako vyššie spomenuté),
 • poistenie smrti následkom autonehody (podľa štatistík umrelo v roku 2014 následkom autonehody 2,7 % mužov, a 1,9 % žien), ak potrebujete krytie smrti, zvaľte radšej krytie akejkoľvek smrti bez ohľadu na príčinu,
 • poistenie straty práce (ak si prečítate poistné podmienky, prídete na to, že musíte prísť o prácu presne spomenutým spôsobom, napr. prepustením z dôvodu hromadného prepúšťania nahláseného na úrade práce).

Výber konkrétnych rizík vo Vašej životnej poistke by mal zodpovedať Vaším aktuálnym potrebám, t.j. okrem už vyššie spomenutej životnej situácie je potrebné zobrať do úvahy aj povolanie, športovú činnosť, či zdravotný stav (najmä pri úprave existujúcich zmlúv životného poistenia). V nasledujúcom článku sa budeme venovať optimálnemu nastaveniu poistných súm. V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vášho existujúceho poistenia, alebo o životnom poistení ešte len uvažujete, neváhajte využiť kontaktný formulár, radi Vám v tejto oblasti poradíme.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poistenie auta (nielen) do zahraničia v kocke

Čo povinné zmluvné a havarijné poistenie (ne)kryje doma a v zahraničí, čo treba vedieť o asistenčných službách, ako sa rieši poistné plnenie a ako postupovať v prípade nehody?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky