Životné poistenie – základné fakty, ktoré potrebujete vedieť

Životné poistenie je témou, s ktorou ste sa stretli minimálne vtedy, ak vás oslovil váš známy – začínajúci finančný poradca/poisťovák, alebo ak ste si v banke brali hypotekárny úver. Podľa údajov Národnej banky Slovenska na trhu existuje viac ako 850 000 zmlúv investičného životného poistenia, takže je pravdepodobné, že zmluvu životného poistenia máte dokonca aj uzatvorenú. Vzhľadom na dynamicky sa meniace možnosti na trhu poistenia a nízku finančnú gramotnosť klientov, ale aj finančných sprostredkovateľov, sa v našom článku pozrieme na to, aký je účel životného poistenia, na čo má slúžiť a ako sa naň pozerať v kontexte vlastných potrieb, a nie marketingových rečí predajcov.

Potrebujem životné poistenie?

Pri úvahe o uzatváraní zmluvy životného poistenia by Vám odpoveď na túto otázku mala byť jasná ešte predtým, ako sa budete rozhodovať o tom, aký produkt a od ktorej poisťovne si vybrať. Často sa v praxi stretávam s tým, že klienti platia nemalé peniaze za poistné produkty, a nevedia mi dať jasnú odpoveď na otázku PREČO? (Prečo majú uzatvorenú danú zmluvu, prečo majú poistené konkrétne riziká, prečo majú zvolené konkrétne výšky poistných súm...)

Ak uvažujete nad uzatvorením zmluvy životného poistenia, prípadne, ak uvažujete nad tým, čo s vašou existujúcou poistnou zmluvou, položte si nasledujúce otázky:

1. Aký je účel uzatváraného/uzatvoreného životného poistenia?

Potrebujem kryť riziko smrti kvôli úveru? Potrebujem dostať dennú dávku v prípade pracovnej neschopnosti? Potrebujem poistiť dieťa na drobné úrazy...

2. Akú potrebu mi daný produkt životného poistenia rieši?

Najmä pri produktoch životného poistenia so šetriacou, či investičnou zložkou by ste mali presne vedieť, či účelom poistky je šetrenie alebo poistenie. Je totižto málo pravdepodobné, aby jedna zmluva bola výhodná na šetrenie (na konci vyberiete viac peňazí, ako ste do produktu vložili) a zároveň výhodná z pohľadu poistenia (Ak majú byť zahrnuté dôležité riziká a zároveň poistné sumy relevantné, tak poistka so šetrením by určite nestála menej ako 100€ za mesiac).

3. Je krytie rizika dostatočné? alebo Potrebujem dané životné poistenie? (ak už máte zmluvu uzatvorenú):

Stáva sa, že klienti majú uzatvorené zmluvy v nízkom veku, a nastavenie krytých rizík a poistných súm zodpovedalo ich vtedajšej situácii, no vzhľadom na ich aktuálne potreby je nedostatočné (iné krytie potrebuje čerstvý absolvent a iné živiteľ rodiny s 2 deťmi a hypotékou) alebo naopak, momentálne už dané poistenie nepotrebujú a platia tak poisťovni zbytočne (ak zamestnávateľ v rámci zamestnaneckých benefitov vypláca zamestnancovi plnú mzdu počas prvých dvoch mesiacov pracovnej neschopnosti, tak za riziko práceneschopnosti nepotrebujete dávať peniaze poisťovni; prípadne ak podnikateľovi jeho firma vygeneruje príjem aj bez jeho prítomnosti, tak zvyčajne nepotrebuje poistenie denných dávok).

Životné poistenie – aké možnosti ponúka trh

Ak uvažujete nad životným poistením, je dobre vedieť, že poisťovne ponúkajú základné tri typy životného poistenia:

  • rizikové,
  • kapitálové,
  • investičné.

Pri kapitálovom a investičnom životnom poistení ide, zjednodušene povedané, o spojenie rizikového poistenia a šetrenia, resp. investovania. Základom kapitálového životného poistenia je dožitie sa určitého veku alebo smrť (v priebehu doby poistenia). Okrem týchto dvoch základných vecí môže kapitálové poistenie obsahovať rôzne pripoistenia rizika, a to v závislosti od poisťovne a produktu (napríklad trvalé následky úrazu, vážne choroby, dávka v prípade PN a podobne). Poisťovňa Vám zmluvne garantuje, koľko Vám (prípadne pozostalým) vyplatí v prípade, že nastane poistná udalosť dožitie alebo smrť. Čo sa týka šetriacej zložky, Vaše peniaze musí poisťovňa zhodnocovať veľmi konzervatívne a garantovať Vám minimálne zhodnotenie (tzv. technickú úrokovú mieru). Pozor, toto zhodnotenie už je zahrnuté v poistnej sume pre prípad dožitia.

Na čo si dávať pozor pri kapitálovom životnom poistení

Garantované zhodnotenie sa za posledné roky rapídne znížilo (možno máte zmluvu z roku 2006 s garantovaným zhodnotením 4,5% ročne, na nových zmluvách je bežne ale už len 0,9% ročne). To v kontexte nákladov na poistnú zmluvu (napríklad Vaše prvé dve ročné platby idú na náklady spojené s uzatvorením zmluvy životného poistenia) spôsobuje, že je viac ako pravdepodobné, že Vám poisťovňa vyplatí z poistenia v prípade dožitia menej, ako zaň počas cele doby zaplatíte (aj keď od Vašich platieb odrátame sumu za krytie rizika). Ak sa zhodneme na tom, že dobrý šetriaci produkt je taký, z ktorého po čase vyberiete viac peňazí, ako do neho vložíte, tak kapitálové životné poistenie tento účel neplní. Výnimkou sú staré zmluvy uzatvorené v minulosti, z ktorých Vám poisťovňa pri dožití vyplatí viac, ako Vy na poistenie zaplatíte. Otázne však je, o koľko peňazí by ste dostali viac, ak by ste peniaze desiatky rokov dávali do lacnejšieho produktu, prípadne do produktu s vyšším zhodnotením.

Článok pokračuje pod reklamou

Na čo si dávať pozor pri investičnom životnom poistení

Pri investičnom životnom poistení poisťovňa Vaše peniaze investuje do podielových fondov, a to podľa Vášho výberu. V porovnaní s kapitálovým životným poistením je pri garanciách jedna zásadná odlišnosť. V prípade investičného životného poistenia Vám poisťovňa garantuje len poistnú sumu v prípade smrti! Klienti si často myslia, že ak majú čierne na bielom napísanú poistnú sumu, tak ju dostanú vyplatenú aj v prípade dožitia sa stanoveného veku. V prípade dožitia sa stanoveného veku, však poisťovňa klientovi z investičného životného poistenia vyplatí aktuálnu hodnotu jeho investície. Pri investovaní do fondov nie je totiž možné garantovať každoročný výnos, Klientov často prekvapí, že výnos dosahuje aj mínusové hodnoty.

Najväčším problémom investičného životného poistenia z hľadiska investovania sú poplatky. Priemerne majú totiž poisťovne v investičnom životnom poistení štyri typy poplatkov. Ide o:

  • poplatok za uzatvorenie zmluvy, bežne vo výške 2-ročného poistného;
  • nákupné poplatky vo výške 2-6 % z každej platby;
  • administratívne poplatky priemerne 2 € mesačne;
  • sekundárny management fee vo výške 0-1,5 % z hodnoty Vášho účtu ročne; okrem toho sú bežné aj odkupné poplatky, či inkasné poplatky.

Ak tieto poplatky (rátané bez ceny poisteného rizika) rozrátame na ročnej báze, je bežné, že dosahujú aj viac ako 10 % ročne. Čo v praxi znamená, že výnos vašich peňazí vo fondoch by musel byť minimálne 10 % ročne, aby ste boli na nule. Fond s takýmto každoročným výnosom ale podľa mojich skúseností neexistuje.

Na čo si dávať pozor pri rizikovom/úrazovom poistení

Rizikové/úrazové poistenie je iba poistenie, t.j. neobsahuje žiadnu šetriacu, či investičnú zložku. Za Vaše peniaze si kupujete od poisťovne krytie rizika pri určitej poistnej udalosti. Ak táto udalosť nastane (napríklad vážna choroba alebo smrť), poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu. Ak poistná udalosť nenastane, poisťovňa Vám na konci poistenia nevyplatí nič. Je to teda podobné poistenie, ako poistenie majetku – auta, či domu. Toto poistenie môžete mať v dnešnej dobe uzatvorené aj samostatne (už si nemusíte kvôli poisteniu napr. invalidného dôchodku kupovať investičné životné poistenie).

Vzhľadom na to, že Vás za Vaše peniaze poisťovňa kryje, a vymieňate tak Vaše peniaze za plnenie v prípade poistnej udalosti, nečakajte vyplatenie peňazí v prípade ukončenia poistnej zmluvy (dožitia). Výnimkou sú produkty poisťovní s tzv. bonusmi (t.j. ak v priebehu poistenia nenastane poistná udalosť, tak Vám poisťovňa vyplatí časť zaplateného poistného spať.) Takéto produkty bývajú ale spravidla drahšie, ako produkty bez bonusov.

Ako vyzerá dobré (výhodné) životné poistenie?

Dobré životné poistenie v prvom rade zodpovedá Vašim aktuálnym potrebám. Môžete mať uzatvorenú zmluvu s kvalitnou poisťovňou, môžete mať taktiež uzatvorený veľmi dobrý produkt životného poistenia, avšak ak životné poistenie nemáte nastavené na to, čo aktuálne potrebujete, je Vám takýto produkt nanič.

Najčastejšie problémy v otázkach životného poistenia sú nejasné očakávania a neaktuálne nastavené krytie rizika (poistné sumy nezodpovedajú potrebám klienta).

Ujasnite si preto, či poistku platíte kvôli tomu, že chcete šetriť (napr. na dôchodok) alebo máte poistku uzatvorenú na krytie vážnej udalosti. Následne sa pozrite na to, ako tieto potreby Vaša poistka rieši. V prípade, že nastane poistná udalosť a Vaša poisťovňa nebude plniť, lebo vzniknuté riziko nemáte poistené (napr. nemáte poistený invalidný dôchodok), môže byť ohrozené fungovanie Vás a Vašej rodiny. Rovnako to platí aj v prípade, ak na poistnej zmluve síce vážne riziká zahrnuté máte, ale poistné sumy sú nastavené na Vašu (výdavkovú) situáciu pred 20 rokmi (napr. poistenie smrti na 1.500€ nevykryje ani náklady na pohreb, a už vôbec ne(vy)rieši splácanie Vašej hypotéky).

V nasledujúcich článkoch si rozoberieme problematiku, aké riziká je vhodné mať poistené a aké sú úplne zbytočné, a to aj v kontexte dávok zo Sociálnej poisťovne. Pozrieme sa taktiež na to, čo robiť, ak už máte uzatvorené životné poistenie a zistíte, že produkt nie je výhodný, ale taktiež na praktické rady a tipy v oblasti životného poistenia pre podnikateľov.

Ak Vám z článku vyplynuli otázky ohľadom Vášho životného poistenia a nemáte v nich jasno, neváhajte a využite kontaktný formulár, rád Vám poradím.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poistenie auta (nielen) do zahraničia v kocke

Čo povinné zmluvné a havarijné poistenie (ne)kryje doma a v zahraničí, čo treba vedieť o asistenčných službách, ako sa rieši poistné plnenie a ako postupovať v prípade nehody?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky