Dôchodcovská inflácia: čo to je a ako ovplyvňuje dôchodky?

Výšku dôchodku môže zvýšiť aj o desiatky eur. Čo v praxi dôchodcovská inflácia znamená, akým spôsobom zasahuje do výpočtu penzie a aký je jej vývoj?

Čo je dôchodcovská inflácia?

Pojem inflácia vo všeobecnosti vyjadruje nárast alebo pokles cien za vymedzené obdobie (napr. mesiac, štvrťrok, polrok alebo priemer určitého obdobia). Tiež je nutné, aby bolo známe obdobie, ku ktorému sa zistené hodnoty porovnávajú (k predchádzajúcemu obdobiu/medzimesačne/medzikvartálne alebo k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka/medziročne atď.).

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) ju podľa národnej metodiky uvádza ako Index spotrebiteľských cien (používa sa skratka CPI – Consumer Price Index) a zverejňované referenčné dáta sú pre celé územie Slovenska a všetky typy spotrebiteľov. Ako pre Podnikajte.sk uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová, úrad zverejňuje aj nárast cien pre špecifické skupiny obyvateľov, ako sú domácnosti, nízkopríjmové domácnosti, zamestnanci či dôchodcovia.

Prečítajte si tiež

„Tzv. dôchodcovská inflácia vyjadruje zmenu spotrebiteľských cien pre domácnosti dôchodcov. Rozdiel medzi celkovou a dôchodcovskou infláciou spočíva vo váhach tovarov a služieb v spotrebnom koši. Váhy sú kľúčové pre výpočet inflácie,“ vysvetľuje Morháčová a uvádza, že sa vypočítavajú z reálnych výdavkov za tovary a služby (zo štatistiky rodinných účtov, teda výberového zisťovania zameraného na sledovanie životnej úrovne a sociálnej situácie domácností z hľadiska ich príjmov a výdavkov) podľa typu domácnosti.

Základných odborov výdavkov je dokopy dvanásť. Konkrétne ide o:

 • potraviny a nealkoholické nápoje,
 • alkoholické nápoje a tabak,
 • odevy a obuv,
 • bývanie, voda elektrina, plyn a iné palivá,
 • nábytok, bytové zaradenie a bežná údržba domu,
 • zdravie,
 • doprava,
 • pošta a telekomunikácie,
 • rekreácia a kultúra,
 • vzdelávanie,
 • hotely, kaviarne, reštaurácie,
 • rozličné tovary a služby.

Tieto skupiny zastrešujú všetky sledované tovary a služby a jednotlivé váhy sa prepočítavajú a upravujú každý rok.

Dôchodcovská inflácia v roku 2023

Vo všeobecnosti inflácia rástla najmä v roku 2022, v roku 2023 prišlo k spomaleniu tempa rastu spotrebiteľských cien. Priemerná ročná inflácia vlani dosiahla úroveň 10,5 % a podľa vyjadrenia štatistického úradu bol jej vývoj v jednotlivých mesiacoch turbulentný – zatiaľ čo v prvých mesiacoch bol rast cien okolo 15 %, postupne klesal a v závere roka padol na 5,9 %.

*podľa národnej metodiky <br> Zdroj: Databáza Štatistického úradu SR
*podľa národnej metodiky
Zdroj: Databáza Štatistického úradu SR

Hoci v priebehu vlaňajška zdraželi potraviny a nealko nápoje v priemere o viac ako 17 % či bývanie s energiami o viac ako 9 %, v medzimesačnom porovnaní pozvoľna klesali. Pokiaľ sa pozrieme na ceny v novembri a decembri 2023, v poslednom mesiaci minulého roka zlacneli napríklad minerálne vody, šťavy, syry, vajcia, mlieko, oleje a tuky. Na druhej strane ale rástli ceny chlebov, obilnín, sezónnej zeleniny a mäsa. „V konečnej bilancii sa tak zlacnenia vyrovnali rastom vybraných položiek a potraviny ako celok si zachovali ceny nezmenené. Index spotrebiteľských cien sa v decembri oproti novembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,2 %,“ uvádza štatistický úrad v Informatívnej správe z 15. januára 2024.

*podľa národnej metodiky <br> Zdroj: Databáza Štatistického úradu SR
*podľa národnej metodiky
Zdroj: Databáza Štatistického úradu SR

Avšak možno konštatovať, že v priemere sa index spotrebiteľských cien za celý rok 2023 zvýšil za domácnosti zamestnancov o 10,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,1 % a za domácnosti dôchodcov o 10,8 %. Najväčšiu časť spotrebných výdavkov domácností dôchodcov tvorili okrem potravín a nákladov na bývanie aj výdavky na nábytok a údržbu domu, rekreáciu či alkoholické nápoje/tabak.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Štruktúra spotrebných výdavkov domácností a váhy za rok 2023 (percentuálny podiel)
Domácnosti zamestnancov Domácnosti dôchodcov Všetky typy domácností
1 Potraviny a nealkoholické nápoje 23,1 27,2 23,8
2 Alkoholické nápoje a tabak 5,0 5,2 5,1
3 Odevy a obuv 4,7 2,4 4,4
4 Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 24,2 34,0 25,7
5 Nábytok, bytové zariadenia a bežná údržba domu 7,3 6,4 7,0
6 Zdravie 2,4 3,7 2,6
7 Doprava 6,5 3,5 6,1
8 Pošta a telekomunikácie 3,2 2,3 3,1
9 Rekreácia a kultúra 7,4 5,7 7,0
10 Vzdelávanie 1,7 0,2 1,5
11 Hotely, kaviarne, reštaurácie 7,0 3,3 6,2
12 Rozličné tovary a služby 7,8 6,2 7,4

Vplyv dôchodcovskej inflácie na výšku dôchodku

Vyhodnocovanie toho, o koľko stúpli náklady domácnostiam dôchodcov (dôchodcovská inflácia) má svoje opodstatnenie. Dáta, ktoré produkuje ŠÚ SR sú k dispozícii tvorcom politík a výskumným inštitúciám. Inflácia totiž ovplyvňuje napríklad každoročné prehodnocovanie životného minima, od ktorého sa odvíja aj nárok na predčasný dôchodok či množstvo iných sociálnych dávok a príspevkov a priamo dôchodcovská inflácia ovplyvňuje samotnú výšku penzií – na základe nej totiž dochádza ku každoročnej valorizácii dávok.

Od roku 2022 došlo k úprave mechanizmu valorizácie dôchodkov, keď sa penzie prestali zvyšovať o pevnú sumu, ktorá zodpovedala dvom percentám z priemernej výšky dôchodku. Zohľadňovať sa začal rast spotrebiteľských cien dôchodcov, teda dôchodcovská inflácia, čo pre penzistov v tom roku znamenalo nižšie percento valorizácie – len o 1,3 %, nakoľko dôchodcovská inflácia za prvý pol rok predchádzajúceho roka (2021) dosiahla práve takúto úroveň. Potom však nastal zlom, inflácia a ceny začali rásť rýchlejším tempom a valorizácia od 1.1.2023 už bola na úrovni 11,8 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako uvádza Sociálna poisťovňa na svojej stránke, zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024 sa odvíjalo od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2023 a prvých deväť mesiacov v roku 2023.  

Keďže podľa údajov štatistického úradu bola dôchodcovská inflácia za prvé tri kvartály 2023 na úrovni 12,5 %, no za prvý polrok 2023 bola 14,5 %, pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa použila práve táto vyššia hodnota. O 14,5 % sa teda zvyšujú všetky novopriznané dôchodky v tomto roku. Dôchodky priznané skôr sa od januára zvyšovali len o 3,6 %, nakoľko bola zohľadnená mimoriadna valorizácia dôchodkov v 1.7.2023 (o 10,6 %).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dôchodcovská inflácia Výška valorizácie dôchodkov
Obdobie Hodnota Obdobie Hodnota
Prvý polrok 2021 1,3 % Od 1.1.2022 1,3 %
Prvý polrok 2022 11,8 % Od 1.1.2023 11,8 % (+ mimoriadna valorizácia 10,6 % od júla)
Prvý polrok 2023 14,5 % Od 1.1.2024 14,5 % (len novopriznané dôchodky, ostatné 3,6 %)

Príklad valorizácie dôchodku v priebehu rokov

Pani Mária poberala v roku 2021 dôchodok vo výške 500 eur.

 • Od 1.1.2022 sa jej dôchodok valorizoval na sumu 506,50 eura (zvýšenie o 6,50 eura).
 • O rok neskôr sa jej dôchodok zvýšil na sumu 566,30 eura (nárast o necelých 59,80 eura).
 • V júli 2023 sa jej vďaka mimoriadnej valorizácii penzia navýšila o ďalších 60,10 eura, teda dostávala dávku vo výške 626,40 eura.
 • Od 1.1.2024 sa dôchodok pani Márie valorizoval o 22,60 eur na sumu 649 eur mesačne.

Rovnaký princíp funguje aj pri predčasnom, invalidnom či vdovskom/vdoveckom a sirotskom dôchodku.

Iný mechanizmus ale funguje pri minimálnych dôchodkoch. Od 1.7.2023 došlo k ich „rozmrazeniu“ a opätovne sa naviazali na výšku životného minima, pričom suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je od tohto dátumu 365,70 eur. Všetky minimálne penzie sa vtedy valorizovali o 10,6 % a následne sa výsledná suma toho-ktorého dôchodku porovnala s novo stanovenou hodnotou minimálnej penzie. Dôchodcovi sa priznala tá suma, ktorá bola vyššia. Minimálne dôchodky sa valorizovali ešte aj v októbri 2023 a podrobnosti o tejto zmene približujeme v článku Zvýšenie minimálnych dôchodkov od 1.10.2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky