Zvýšenie dôchodkov od 1.7.2023

Sociálna poisťovňa od júla mimoriadne zvýši všetky dôchodkové dávky o 10,6 %. Majú poberatelia dôchodkov niečo urobiť? Praktické informácie a príklady.

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od júla 2023 všetky dôchodkové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1.7.2022 do 31.3.2023 presiahne 5 %, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1.7.2023.

Dôchodkové dávky sa od 1.7.2023 zvyšujú o 10,6 %

Prvýkrát budú dôchodky vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, zvýšené budú spätne od 1. júla 2023.

Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodkové dávky

  • vyplácané k 1. júlu 2023,
  • priznané od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023.

V roku 2023 sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú dvakrát a do sumy dôchodku sa započíta:

  • každoročné zvýšenie od 1. januára, ktoré je v roku 2023 11,8 %, a tiež
  • mimoriadne zvýšenie od 1. júla 2023, ktoré je 10,6 %.

Príklad zvýšenia dôchodku

Sociálna poisťovňa o starobnom dôchodku rozhoduje 15. augusta 2023 a priznáva ho od 1. marca 2023. K sume dôchodku, ktorá je 550,50 eur mesačne, bude patriť zvýšenie:

  1. od 1. januára 2023 o 11,8 %, to znamená + 64,90 eur na 614,90 eur mesačne a
  2. od 1. júla 2023 o 10,6 %, to znamená + 65,20 eur na 680,10 eur mesačne.
Článok pokračuje pod reklamou

Aktualizované k 15.6.2023:

„Rozmrazenie“ a zvyšovanie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Ako Sociálna poisťovňa už verejnosť informovala, od 1. júla 2023 sa zvyšujú („rozmrazujú“) aj sumy minimálneho dôchodku a mení sa spôsob ich určenia. Minimálne dôchodky sa opätovne naviažu na sumu životného minima

Ako sa budú zvyšovať minimálne dôchodky

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o

  • 2 % za 31. až 39. rok,
  • 3 % za 40. až 49. rok,
  • 5 % za 50. až 59. rok,
  • 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eur mesačne. Po rozmrazení súm minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov určená ako 136 % sumy životného minima vo výške 365,70 eur mesačne. 

Prečítajte si tiež

Sociálna poisťovňa prehodnotí sumu minimálneho dôchodkového príjmu dôchodcu automaticky bez jeho žiadosti, vychádzať pri tom bude z výšky dôchodku po mimoriadnom zvýšení (valorizácii) od 1. júla 2023. Najskôr teda Sociálna poisťovňa zvýši pôvodný starobný dôchodok o 10,6 % a v ďalšom kroku porovná jeho výšku so stanovenou novou výškou minimálneho dôchodku. Vyplatí mu ten, ktorého suma bude pre poberateľa vyššia – a teda výhodnejšia.   

Príklady zvýšenia minimálneho dôchodku

Príklad 1

Poistenec získal 45 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Suma jeho starobného dôchodku k 30.6.2023 je 415,00 eur mesačne, čo bolo viac ako minimálny dôchodok k tomuto dátumu – a teda dôchodca poberal riadny starobný dôchodok.

Po mimoriadnom zvýšení od 1.7.2023 bude suma jeho starobného dôchodku 459,00 eur mesačne.

Pretože od júla 2023 je nová suma minimálneho dôchodku po „rozmrazení“ za 45 rokov 462,50 eur mesačne, Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Poistencovi sa tak bude vyplácať ten výhodnejší – teda starobný dôchodok navýšený na sumu minimálneho dôchodku vo výške 462,50 eur mesačne.

Príklad 2

Pán Karol poberá minimálny dôchodok v sume 391,10 eur mesačne za 42 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 374,40 eur mesačne.  

Po mimoriadnom zvýšení o 10,6 % od 1. júla 2023 bude suma jeho starobného dôchodku 414,10 eur mesačne.

Nová suma minimálneho dôchodku za 42 rokov je od 1. júla 2023 438,30 eur mesačne. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Pán Karol tak bude naďalej poberať minimálny dôchodok, ale v novej, vyššej sume 438,30 eur mesačne.

Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšia, rozšíri sa okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú. 

Nové sumy minimálneho dôchodku sú už známe a sú zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Suma minimálneho dôchodku (Tabuľka). Poberateľ dôchodku si tak môže aj sám overiť, či bude mať nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a v akej sume.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky