Zvýšenie minimálnych dôchodkov od 1.10.2023

Dôchodky čaká ďalšia valorizácia. Okrem tej júlovej sa minimálne dôchodkové dávky budú zvyšovať aj v októbri 2023. Vzrastú o desiatky eur.

Hoci sumy dôchodkov sa mimoriadne valorizujú už v júli 2023 na základe novely zákona o sociálnom poistení, parlament schválil aj ďalšiu novelu zákona, tentokrát o pomoci v hmotnej núdzi. Okrem zvýšenia a rozšírenia príspevku na bývanie pre ľudí, ktorí sú na pomoc v hmotnej núdzi odkázaní, je v ňom zahrnuté zvýšenie dávok v hmotnej núdzi od 1.10.2023 a s ním aj zvýšenie minimálnych dôchodkov od rovnakého dátumu.

Zmeny v zákone o pomoci v hmotnej núdzi

Najzásadnejšou zmenou v zákone o pomoci v hmotnej núdzi je podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny diferenciácia súm príspevku na bývanie od 1 až po 5 a viac členov žijúcich v domácnosti s účinnosťou od 15.7.2023. „Doteraz platilo, že príspevok na bývanie bol stanovený buď pre jednotlivca, alebo pre domácnosť s viacerými členmi, teda maximálne v dvoch úrovniach. Jeho rozšírenie na päť úrovní spoločne s navýšením príspevku na bývanie je jedno z nevyhnutných opatrení v aktuálnej sociálno-ekonomickej situácii. Napríklad pri štvorčlennej domácnosti ide o navýšenie tohto príspevku od júla o takmer 115 eur,“ uvádza rezort v tlačovej správe.

Zároveň sa od 1.10.2023 mimoriadne valorizujú sumy pomoci v hmotnej núdzi. „Napríklad zvýšenú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie príjemcovia dostanú po novom už v novembri 2023,“ uvádza ministerstvo.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1.10.2023

Dôchodcovia majú v tomto roku až 3-krát valorizovaný dôchodok. Najskôr sa zvyšoval tak, ako každý rok, od 1.1.2023, a to o 11,8 %. Následne bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej sa dôchodkové dávky zvyšujú o 10,6 % od 1.7.2023. No a po schválení zákona o pomoci v hmotnej núdzi budú minimálne dôchodky zvyšované ešte raz, a to od 1.10.2023.

V súvislosti s navýšením dávok v hmotnej núdzi chceli totiž poslanci docieliť, aby poberatelia minimálneho dôchodku nemuseli poberať sociálne dávky. Preto sa táto dávka mimoriadne zvýši, a to nasledovne:

a) 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu 56) platného k 1. júlu 2023 (268,88 eur), ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 30 rokov, alebo

b) percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o

  • 2,5 percentuálneho bodu za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 31 až 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia;
  • 3 percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 40 až 49 rokov obdobia dôchodkového poistenia;
  • 5 percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 50 až 59 rokov obdobia dôchodkového poistenia;
  • 7,5 percentuálneho bodu za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa v rozsahu 59 rokov.

To znamená, že zatiaľ čo od 1.7.2023 je výška minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia určená ako 136 % životného minima, a teda 365,70 eur mesačne, od októbra bude vo výške 389,90 eur (145 % zo životného minima).

Po 35 rokoch dôchodkového poistenia sa suma minimálneho dôchodku zasa zvyšuje od júla na 392,60 eur a od októbra na 423,50 eur (157,50 % zo sumy životného minima).

Pre lepšiu predstavu ukážka zvyšovania minimálneho dôchodku v tabuľke:

Zdroj: MPSVR SR
*Suma minimálneho dôchodku za 46 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia nie je posledná, za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia prislúcha nový násobok životného minima
Kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 v eur
(1)
Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 v eur
(2)
Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 10. 2023 v eur
(3)
Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 v eur (2)-(1) Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023 v eur (3)-(2)
30 334,3 365,7 389,9 31,4 24,2
31 338,5 371,1 396,6 32,6 25,5
32 342,7 376,5 403,4 33,8 26,9
33 347,0 381,9 410,1 34,9 28,2
34 351,2 387,2 416,8 36,0 29,6
35 355,4 392,6 423,5 37,2 30,9
36 359,6 398,0 430,3 38,4 32,3
37 363,8 403,4 437,0 39,6 33,6
38 368,0 408,7 443,7 40,7 35,0
39 372,2 414,1 450,4 41,9 36,3
40 378,5 422,2 458,5 43,7 36,3
41 384,8 430,3 466,6 45,5 36,3
42 391,1 438,3 474,6 47,2 36,3
43 397,4 446,4 482,7 49,0 36,3
44 403,7 454,5 490,8 50,8 36,3
45 410,0 462,5 498,8 52,5 36,3
46* 416,3 470,6 506,9 54,3 36,3

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky