7 najdôležitejších zmien v Obchodnom zákonníku

Prehľad najdôležitejších zmien v Obchodnom zákonníku, ktoré od roku 2015 môžu výrazne ovplyvniť podstatnú časť obchodných spoločností na Slovensku.

Národná rada Slovenskej republiky 21. 10. 2014 v treťom čítaní schválila novelu Obchodného zákonníka. Ak na ňu pripojí prezident svoj podpis, tak od roku 2015 čakajú väčšinu obchodných spoločností zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia ich fungovanie.

1. Minimálne základné imanie s.r.o. bude jedno euro

Minimálna výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným sa od roku 2015 znižuje na 1 euro a na rovnakú sumu sa znižuje aj minimálna výška vkladu spoločníka. Takéto spoločnosti s nízkou výškou základného imania budú ale podliehať osobitným pravidlám fungovania a nebudú až také atraktívne. Viac o jednoeurových eseročkách si prečítate v článku S. r. o. za euro a spoločnosti povinné uvádzať základné imanie.

2. Spoločnosti povinné uvádzať základné imanie v obchodných dokumentoch

Spoločnosti s ručením obmedzeným sa budú podľa výšky základného imania deliť na dve kategórie. Spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých základné imanie nebude dosahovať 25 000 eur, sa budú označovať ako „spoločnosti povinné uvádzať základné imanie“. Tieto spoločnosti budú musieť povinne na obchodných dokumentoch uvádzať výšku základného imania. Podrobnejšie o tejto kategórii spoločností píšeme v článku S. r. o. za euro a spoločnosti povinné uvádzať základné imanie.

3. S. r. o. s nízkym základným imaním budú podliehať osobitným pravidlám

Väčšiny v súčasnosti existujúcich spoločností s ručením obmedzeným sa dotknú aj ustanovenia regulujúce oblasť ich financovania. Aj keď v súčasnosti už majú splnenú povinnosť tvorby rezervného fondu, budú ho od roku 2015 musieť ešte naďalej dopĺňať. Okrem toho bude u nových spoločností s nízkym základným imaním výrazne obmedzený aj najvyšší počet ich spoločníkov či výrazné obmedzenie vyplácania podielov na zisku. Prečítajte si o tom viac v článku S. r. o. za euro a spoločnosti povinné uvádzať základné imanie.

4. Zavedenie pojmu „spoločnosť v kríze“

Do Obchodného zákonníka od roku 2015 pribudnú pomerne rozsiahle ustanovenia upravujúce fungovanie spoločnosti v kríze. Spoločnosť je v kríze ak je v úpadku alebo jej hrozí úpadok. Spoločnosti bude hroziť úpadok, ak bude pomer jej vlastného imania a záväzkov menší ako štyri ku sto. O tom, že tento pomer sa bude každý rok postupne sprísňovať a viac o spoločnosti v kríze vrátane názorného príkladu si môžete prečítať článku Spoločnosť v kríze a zákaz vrátenia niektorých plnení.

5. „Plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje“ a zákaz ich vrátenia

Ďalšou novinkou v novelizovanom Obchodnom zákonníku bude zavedenie pojmu „plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje“. Pokiaľ ide o úvery, pôžičky a obdobné plnenia poskytnuté spoločnosti počas krízy od presne vymedzeného okruhu osôb, spoločnosť ich bude mať počas krízy zakázané vrátiť. Presnú špecifikáciu týchto osôb a viac o plneniach nahrádzajúcich vlastné zdroje spolu s ilustratívnym príkladom nájdete v článku Spoločnosť v kríze a zákaz vrátenia niektorých plnení.

6. Súd bude môcť rozhodnúť o vylúčení osoby z výkonu funkcie

Rozhodnutie súdu môže znamenať pre konkrétnu osobu jej vylúčenie z výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a podobne vo všetkých súvisiacich spoločnostiach a družstvách. Takáto osoba bude následne automaticky vymazaná aj z obchodného registra. Podrobnejšie o vylúčení osoby z výkonu funkcie, dobe vylúčenia a o tom, aké dva druhy rozhodnutia môžu priniesť takéto následky nájdete článku Vylúčenie z výkonu funkcie a register diskvalifikovaných osôb.

7. Zavedenie registra diskvalifikovaných osôb

V nadväznosti na vylúčenie osôb z výkonu funkcií v obchodných spoločnostiach a družstvách bude zavedená aj osobitná evidencia – register diskvalifikovaných osôb. V článku Vylúčenie z výkonu funkcie a register diskvalifikovaných osôb nájdete odpoveď aj na to, či bude tento register verejne dostupný a či výpis z tohto registra bude potrebné prikladať k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra pri jej zakladaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky