Obsahová stratégia - čo si premyslieť skôr ako začnete s content marketingom

Súčasťou obsahového auditu, ktorý by mal predchádzať tvorbe content marketingovej stratégie, by mala byť aj dôkladná analýza aktuálnych trendov vo vašej oblasti, analýza vlastných kapacít, ktoré máte k dispozícii na tvorbu obsahu a tiež analýza influencerov, ktorí vám môžu pomôcť pri plnení vašich cieľov.

Vďaka týmto informáciám budete schopný navrhnúť vašu obsahovú stratégiu tak, aby skutočne prinášala vami požadované výsledky.

Analýza influencerov

V  rámci tvorby vášho vlastného obsahového auditu by ste mali svoju pozornosť upriamiť nielen na vašu konkurenciu, ale aj na vplyvné osobnosti (influencerov), ktorí vo vašej sfére pôsobia a aktívne komunikujú s vaším cieľovým publikom.

Pokúste sa preto zodpovedať si tieto otázky:

 • Kto sú rešpektované osobnosti v mojej oblasti?
 • O čom píšu a vlogujú? Aké témy nastoľujú?
 • Ako sa viem od nich učiť a v čom ma dokážu inšpirovať?
 • Aké otázky im kladú ich sledovatelia?

Výborným krokom každej content marketingovej stratégie je nadviazanie spolupráce s influencermi vo vašej oblasti. Na mysli pritom nemáme iba to, že známa osobnosť z vašej sféry prezdieľa po vzájomnej dohode na svojej sociálnej sieti váš blogový príspevok (hoci aj to je výrazná podpora). Spoluprácu môžete nadviazať aj takzvaným guest bloggingom, teda tým, že sa sami ponúknete, že napíšete kvalitný príspevok na blog vybraného influencera.

Množstvo úspešných blogov a webstránok v súčasnosti využíva pre rast svojej popularity texty hosťujúcich prispievateľov, keďže tie im prakticky zadarmo získavajú hodnotný obsah pre ich webstránku. Samozrejme, z takéhoto druhu spolupráce profituje aj samotný externý prispievateľ – guest blogger. Ako? Napríklad, ak sa tvorca začínajúceho blogu ponúkne, že napíše príspevok pre etablovaný blog influencera, dostane tak možnosť zvýšiť povedomie o svojom blogu a zároveň tým zviditeľní svoju značku vo vyhľadávačoch, a to aj vďaka kvalitným spätným odkazom smerujúcim na jeho blog, ktoré môže do svojho príspevku umiestniť.

Analýza vlastných kapacít

Keď pri plánovaní vašej content marketingovej stratégie dospejete do bodu, že vám bude jasné, aký obsah budete tvoriť, pre koho tento obsah budete tvoriť, akými kanálmi ho budete šíriť a aké ciele ním chcete dosiahnuť, ďalším nevyhnutným krokom bude zostavenie si vlastného content marketingového tímu. Teda pokiaľ neprenecháte zodpovednosť za váš content marketing externej agentúre.

Ak sa rozhodnete, že váš content marketing prevezmete do vlastných rúk, zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:

 • V čom sme dobrí a čo vieme publikovať? Aké je naše unikátne know-how?
 • Čo všetko vedia zamestnanci? Čo z toho vieme využiť na tvorbu zaujímavého obsahu?
 • Vieme do procesu tvorby obsahu zapojiť vlastných zákazníkov?

Interná realizácia content marketingových aktivít má množstvo výhod. Tou najväčšou je fakt, že majitelia a zamestnanci firiem najlepšie poznajú svojich zákazníkov a ich potreby, a preto dokážu svojím obsahom najprirodzenejšie odpovedať na ich otázky. Vďaka úzkemu kontaktu zamestnancov a zákazníkov zároveň môžu vzniknúť zaujímavé spolupráce, čo sa týka participácie zákazníkov na tvorbe obsahu.

Prečítajte si tiež

Príklad: Cestovná kancelária zapojí do tvorby obsahu ľudí, ktorí s  nimi vycestovali na dovolenku. Výmenou za malú odmenu či publicitu môže cestovná kancelária získať od dovolenkárov zaujímavý, no predovšetkým autentický a unikátny obsah vo forme reportáží z dovoleniek, videí či fotografií.

Rozdelenie úloh v tíme

Už z vyššie uvedených informácií vyplýva, že na tvorbe obsahu vždy participuje viacero ľudí. Preto je dobré, ak vo firme vznikne interný content marketingový tím, ktorý bude dohliadať na dosahovanie cieľov content marketingovej stratégie a kvalitu všetkého publikovaného obsahu. V tíme by mali byť zastúpené minimálne tieto roly:

Content marketing manažér/stratég

Človek, ktorý zodpovedá za celú content marketingovú stratégiu. Realizuje obsahový audit, tvorí persóny, redakčné kalendáre, nastavuje ciele a kontroluje ich dosahovanie. Spolu so SEO špecialistom zosúlaďuje content marketingovú stratégiu s optimalizáciou webstránky/blogu pre vyhľadávače. Po konzultácii s autormi rozhoduje o tom, aké témy a formáty bude firma v rámci svojich content marketingových aktivít pokrývať. Koordinuje aktivity všetkých ľudí zapojených do tvorby obsahu.

Autori

Ľudia, ktorí sú zodpovední za tvorbu obsahu. Okrem talentu na písanie či tvorbu vizuálneho obsahu by autori mali mať jasnú predstavu o typických zákazníkoch spoločnosti (persónach) a  stanovených cieľoch. Autormi môžu byť profesionáli venujúci sa písaniu (novinári, redaktori, copywriteri), ale aj zamestnanci, ktorí vnášajú do tvorby obsahu unikátne know-how a odborné znalosti. Na tvorbe obsahu môžu participovať aj ľudia z okolia firmy a zákazníci.

Editori

Aby publikovaný obsah spĺňal kvalitatívne požiadavky, v  content tíme by mala byť zastúpená funkcia editora. Ten zodpovedá za formálnu, štylistickú a gramatickú úroveň publikovaných príspevkov. Editor často býva osobou, ktorá dokáže i zo zdanlivo nudných textov vytvoriť pútavý obsah vo forme, ktorá bude pre čitateľa atraktívna. Mal by mať cit pre prácu s textom a odhad na schopnosti autorov. Editori zvyknú zodpovedať aj za publikovanie príspevkov a ich vizuálnu úpravu.

Samozrejme, content marketingový tím môže v závislosti od rozsahu tvorby pozostávať z viacerých ľudí. Pri väčšom počte členov tímu je vhodné zastúpiť tiež funkciu koordinátora, ktorý bude namiesto content marketingového stratéga zodpovedať za procesy v tíme. Súčasťou tímu by mal byť tiež social media manažér, ktorý bude mať na starosti zdieľanie a komunikovanie obsahu na sociálnych sieťach.

Analýza trendov

Množstvo inšpirácie na témy a formáty, ktoré by ste mali pokrývať v rámci vašej content marketingovej stratégie, získate aj sledovaním aktuálnych trendov.

Ešte predtým, ako rozdelíte úlohy jednotlivým členom vášho content tímu, sa preto pokúste nájsť odpovede na nasledujúce otázky:

 • O čom sa v mojej sfére aktuálne píše a vloguje?
 • Ktoré typy obsahu dosahujú najlepšie štatistiky?
 • Čo ľudí v mojej sfére v súčasnosti najviac zaujíma?
 • Čo v súvislosti s mojím podnikaním vyhľadávajú ľudia na internete najčastejšie?

Množstvo informácií o aktuálnych trendoch získate aj vďaka analýze kľúčových slov, ktorú sme načrtli v našom článku Tvorte kvalitný obsah a váš biznis sa vám poďakuje.

Google Trends

Výborným zdrojom, vďaka ktorému budete mať celkový prehľad o aktuálnych trendoch vo vyhľadávaní na internete, je tiež stránka Google Trends. Web Google Trends združuje najnovšie trendy, dáta a vizualizácie od Googlu. Vedie záznamy o všetkých hľadaných výrazoch na celom svete. Umožní vám tak zistiť prakticky čokoľvek, čo je momentálne populárne v lokalite, v ktorej podnikáte, alebo na druhom konci sveta. Môžete si napríklad pozrieť to, čo sa v roku 2018 na Slovensku vyhľadávalo najčastejšie .

Článok pokračuje pod reklamou

Alebo si môžete overiť, čo Slováci najčastejšie vyhľadávali v  uplynulom roku v  súvislosti s  konkrétnym výrazom. My sme to napríklad skúsili so slovom “knihy”.

Feedly

Ďalším užitočným zdrojom trendov je webstránka Feedly, na ktorej si môžete vytvoriť vlastný zoznam rôznych zdrojov, blogov a tém, o ktorých chcete mať neustále prehľad. Stránka funguje ako akýsi filter informácií, ktorý pravidelne ponúka aktualizované články a nové zdroje. Vo Feedly si jednoducho vyberiete, ktoré témy a zdroje vás zaujímajú najviac. Na základe toho vám potom webstránka vygeneruje obsah priamo podľa vašich preferencií. Pokiaľ by ste chceli vo Feedly sledovať aj to, čo je nové vo svete marketingu, stačí, ak si uložíte Feedly podstránku Best of Marketing. V tejto sekcii pre vás zaujímavé články a zdroje z rôznych oblastí marketingu (vrátane content marketingu) pravidelne vyhľadávajú zahraniční marketingoví lídri.

Ak rozoberiete a zhodnotíte všetky aspekty, spomenuté v tomto článku, mali by ste jednoduchšie dospieť k rozhodnutiam, či a akým spôsobom zapojiť do vašej stratégie vplyvné osobnosti a influencerov z oblasti vášho pôsobenia; ako pri tvorbe obsahu efektívne využiť vlastné kapacity, ako rozdeliť úlohy v tíme; a ako využiť aktuálne trendy v prospech vašej obsahovej stratégie.

Chceli by ste sa o téme dozvedieť viac? Stiahnite si e-book Content marketing v kocke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Michelinská hviezda nie je jediné ocenenie, ktoré môže reštaurácia získať

Prestíž gastro prevádzkam zabezpečí aj Bib Gourmand či Green Star. O čo ide a aké sú kritériá hodnotenia pri jednotlivých michelinovských oceneniach?

Patrí Slovensko na gastronomickú mapu Michelin Guide?

Zaradenie do sprievodcu môže mať prínos pre náš cestovný ruch aj ekonomiku. Od čoho spolupráca s Michelinom závisí, aký význam by mala pre neocenené prevádzky a čo môže Slovensko ponúknuť?

Marketingová stratégia firmy: prečo je dôležitá a ako ju definovať?

Dôležité je stanoviť si „SMART“ ciele či zistiť jedinečný predajný argument (USP). Čo to znamená a ďalšie tipy, ako na marketingovú stratégiu pri rozbiehaní biznisu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky