Bezúročné a zvýhodnené antikorona úvery pre podnikateľov v praxi

Praktické a reálne informácie o tom, ako je možné získať bezúročný alebo zvýhodnený preklenovací „antikorona“ podnikateľský úver.

Prehľad aktuálnych informácií a najčastejších otázok v súvislosti s bezúročnými alebo zvýhodnenými preklenovacími úvermi pre malých a stredných podnikateľov, tzv. anitkorona úvermi, ktoré banky poskytujú vďaka spolupráci so Slovak investment holding.

Kto poskytuje bezúročné a zvýhodnené antikorona úvery pre podnikateľov?

Ministerstvo financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding prišlo s nástrojom SIH antikorona záruka. Bezúročné a zvýhodnené preklenovacie úvery poskytujú zapojené banky. Ide o štandardné komerčné banky a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. 

Slovak Investment Holding (SIH) zverejnil 30. marca výzvu pre banky, aby sa zapojili do programu SIH antikorona záruka. 

Prihlásilo sa deväť bánk, ktoré sú v rôznych fázach procesu poskytovania úverov (stav k 12. 5. 2020): 

Zapojené do programu Podpísané zmluvy so SIH Počet poskytnutých úverov
SLSP áno 1
VÚB áno 1
BKS Bank áno --
UniCredit Bank áno --
ČSOB áno --
OTP áno --
Oberbank áno --
Tatrabanka v procese --
SZRB v procese --

Vysoký záujem, nízke reálne počty

Banky avizujú, že o úvery s antikorona zárukou je záujem, ale ich reálne poskytovanie sa iba rozbieha. „Evidujeme záujem viac ako 700 klientov o úvery v objeme viac ako 86 mil. eur. Začiatkom minulého týždňa sme poskytli prvý takýto úver,“ hovorí Lukáš Havlík zo Slovenskej sporiteľne. „Najväčší záujem je z oblastí stavebníctvo, doprava,  veľkoobchod, teda z odvetví, ktoré boli pandémiou postihnuté najviac,“ dodáva. Záujem potvrdzuje aj PR manažér VÚB Banky Dominik Miša: „Dostali sme cez naše Firemné obchodné centrá, ktorých sieť má VÚB banka po celom Slovensku desiatky žiadostí, jeden úver z tohto programu Antikorona máme už pri čerpaní a klient je spokojný. Ďalší je pred podpisom zmluvy, zvyšok je rôznych štádiách rozpracovanosti“.

Prečítajte si tiež

Akú pomoc prináša SIH antikorona záruka pre podnikateľov a koľko z nich využilo túto podporu, nájdete v článku SIH antikorona záruka: podrobnosti úverovej pomoci pre podnikateľov.

Koľko peňazí je k určených a antikorona úvery?

V prvom kole vyčlenil Slovak Investment Holding pre banky 38 mil. eur, ktoré rozdelil podľa podielu bánk na trhu poskytnutých úverov pre malé a stredné firmy v roku 2019. „V prvom kole sme dostali alokáciu cca 3,8 mil. eur, čo znamená, že úvery môžeme poskytnúť do výšky cca 10 mil. eur. Predpokladáme, že aktuálny limit vyčerpáme v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Oslovili sme SIH o navýšenie,“ konštatuje L. Havlík zo Slovenskej sporiteľne.

Prečítajte si tiež

Navyšovanie ešte v apríli avizoval Richard Sulík. V druhom kole o približne 57 mil. eur z nevyčerpaných eurofondov Ministerstva hospodárstva SR. Samotné úverové peniaze poskytujú banky. To znamená. že suma poskytnutých úverov bude niekoľkonásobne vyššia.

Čo robiť, ak moja banka (ešte) neposkytuje bezúročné a zvýhodnené antikorona úvery pre podnikateľov

Keďže banky uprednostňujú skôr vlastných klientov, ísť ku konkurencii nie je optimálne. V prípade, ak vaša banka neposkytuje antikorona úvery, tak máte dve možnosti. Môžete požiadať o Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB) alebo,  ak realizujete exportné aktivity, obráťte sa na Eximbanku. Obe inštitúcie (zatiaľ) nie sú zapojene do SIH antikorona záruky, avšak parametre zvýhodnených úverov, ktoré poskytujú, sú podobné. Pri oboch inštitúciách platia podmienky zvýhodnených úrokov a úrokovej dotácie (po splnení podmienok udržania zamestnanosti).

Rozdiely oproti bankovým úverom v komerčných bankách sú najmä vo výške úveru:

  • SZRB: min. 10 000 eur – max. 350 000 eur,
  • Eximbanka: min. 100 000 eur – max. 500 000 eur.

Pri oboch platí, že suma úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu žiadateľa za rok 2019.

Ak vaša banka neposkytuje zvýhodnené úverové financovanie, do budúcna vám odporúčame zvážiť výmenu banky. Je lepšie mať banku aj do „zlého počasia“, ako len banku s účtom zadarmo...

Moja banka poskytuje bezúročné a zvýhodnené preklenovacie úvery pre podnikateľov, na pobočke o ničom nevedia, čo mám robiť?

Nie každý pracovník banky má vo svojej agende podnikateľské úvery, prípadne sa môže stať, že natrafíte na pracovníka, ktorý nebude mať aktuálne informácie. Odporúčame preto navštíviť väčšiu pobočku s bankármi, ktorí sa venujú úverovému financovaniu podnikateľov. Prípadne si dohodnite termín priamo s firemným bankárom.

Moja banka poskytuje bezúročné a preklenovacie úvery pre podnikateľov, má už ale vyčerpaný limit, čo mám robiť? 

Bankoví pracovníci by mali mať informácie o tom, že zdroje na program sa budú navyšovať. Ak to tak náhodou nie je, nenechajte sa odbiť a trvajte na zadaní žiadosti o úver. Banka by vás mala zaradiť do poradovníka a následne po navýšení finančných prostriedkov zo SIH kontaktovať a žiadosť dokončiť.  

Článok pokračuje pod reklamou

Aké kritériá musím splniť na získanie bezúročného a zvýhodneného antikorona úveru?

Na úvod je dôležité pripomenúť, že zvýhodnený a bezúročný úver je stále úver a nejde o nenávratnú dotáciu. Každá banka sa preto bude pozerať striktne na to, aké sú vaše schopnosti požičané peniaze vrátiť. Riziko nevrátenia peňazí je pre banku kvôli bankovej záruke nižšie (každý zvýhodnený úver je zabezpečený bankovou zárukou do výšky 80 % a zároveň banka môže tieto zvýhodnené úvery poskytnúť do výšky 50 % poskytnutých úverov), čo sa prejaví na nižšom úroku pre dlžníka, ale riziko nesplatenia pre banku stále existuje.

Prečítajte si tiež

Každá banka si manažuje poskytovanie úverov vo vlastnej réžii a má nastavené vlastné kritériá poskytovania úverov. Ak nespĺňate kritéria financovania z pohľadu banky, o úver ani nemusíte žiadať, antikorona záruka vám nepomôže. Okrem podmienok banky je pre žiadateľa o zvýhodnený úver potrebné splniť aj podmienky vyplývajúce z podmienok SIH antikorona záruky.

Podmienky bánk pre poskytnutie podnikateľských úverov (najčastejšie tzv. K.O. kritériá bánk)

Podmienka Popis
dĺžka podnikania minimálne dve kompletné uzatvorené účtovné obdobia (výnimočne postačuje jedno)
záväzky žiadne záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam (resp. po lehote splatnosti má banka určený konkrétny maximálny počet dní), Daňovému úradu, bankám
vlastné imanie kladné
iné voči žiadateľovi sa nevedú súdne spory, konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizácia alebo exekúcia

Podmienky vyplývajúce zo SIH antikorona záruky

Podmienka Popis
predmet podnikania nie je možné žiadať pre agentúry dočasného zamestnávania, či spoločnosti pôsobiace v hazarde, rybolove a poľnohospodárskej prvovýrobe
zamestnanci maximálny počet 250 (+ udržanie pracovných miest v prípade úrokovej dotácie)
obrat menej ako 50 mil. eur
typ úveru splátkový
revolvingový (vrátane kontokorentu)
účel úveru peniaze je možné použiť na investičné účely (obstaranie strojov, technológií a pod.) a na prevádzkové účely (udržanie pracovných miest).
Úver nie je možné využiť na účely, ktoré sa realizovali ešte pred podaním žiadosti o úver, ani na refinancovanie, či konsolidáciu existujúcich úverov.

Základné parametre bezúročných a zvýhodnených preklenovacích antikorona úverov

Parameter Popis
splatnosť minimálne 3 roky - maximálne 4 roky pre splátkové úvery,
12 mesiacov pre revolvingové úvery s možnosťou prolongácie na max. 4 roky
odklad splátok banka je povinná odložiť plné splátky (úrok a istinu) počas prvého roka, (nevzťahuje sa na kontokorent)
V praxi to znamená, že ak má klient splatnosť úveru 3 roky, reálne ho spláca iba 2 roky.
výška úroku podľa banky:
- 50 % zníženie úrokov (podmienka - udržanie podnikateľskej činnosti min. jeden rok)
- max. 4 % dotácia úrokov (podmienka – udržanie zamestnanosti
výška úveru max. 1,18 mil. eur (SZRB a Eximbanka menej)
poplatky žiaden poplatok za poskytnutie úveru, ani za predčasné splatenie, či bankovú záruku


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky