Antikorona záruka od EXIMBANKY: zmena v nároku na odpustenie poplatku

Slovenskí podnikatelia budú mať lepší prístup k Antikorona zárukám EXIMBANKY SR vďaka zlepšeným podmienkam na odpustenie poplatku za záruku. Koho sa novinka týka?

Od júna 2020 poskytuje EXIMBANKA SR Antikorona záruky na preklenutie nepriaznivej ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, vďaka čomu môžu slovenské podniky získať úver od komerčných bánk za zvýhodnených podmienok. V nadväznosti na schválenie zmeny schémy štátnej pomoci, týkajúcej sa úverov od 2 do 20 mil. eur, môže odteraz EXIMBANKA SR poskytovať Antikorona záruky s lepšími podmienkami, čo zefektívni využitie tejto formy pomoci. Zároveň sa predlžuje poskytovanie tejto podpory až do 31.12.2021. Vďaka odpusteniu poplatkov za záruku tak dôjde aj k zníženiu nákladov podnikov na úvery.

Kto má nárok na odpustenie poplatku?

Nárok na odpustenie poplatku mali doteraz iba slovenské podniky, ktoré udržali 100 % priemernú zamestnanosť. Podľa tejto úpravy budú mať nárok na odpustenie časti poplatku aj firmy, ktoré udržia zamestnanosť nad 51 %. Odpustenie časti poplatku sa bude percentuálne zvyšovať v závislosti od výšky percenta udržania zamestnanosti. „Ak by sme to mali zjednodušiť, čím vyššiu zamestnanosť podnik udrží, tým vyššia percentuálna časť poplatku mu bude odpustená. Zároveň sa zvyšuje aj výška odpustenia poplatkov za záruku za úver poskytnutý komerčnou bankou z maximálnej sumy 800 tisíc eur až do sumy 1,8 mil. eur a poskytovanie podpory sa predlžuje až do 31.12.2021. Slovenskí podnikatelia, ktorí už takýto úver s Antikorona zárukou od EXIMBANKY SR získali, sa nemusia ničoho obávať, pretože tieto lepšie podmienky sa budú vzťahovať aj na existujúce úvery. Verím, že zmena prispeje k väčšiemu využitiu záručného nástroja, čo bude mať za následok efektívnejšiu podporu pre slovenské podniky,“ vyjadrila sa generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Kohútová.

Od zavedenia produktu podnikatelia načerpali úvery prostredníctvom komerčných bánk v objeme 47 miliónov eur s Antikorona zárukou EXIMBANKY SR.

Zdroj: EXIMBANKA SR
Zdroj: EXIMBANKA SR

Praktické informácie o tom, ako je možné získať bezúročný alebo zvýhodnený preklenovací „antikorona“ podnikateľský úver sme priblížili aj v článku Bezúročné a zvýhodnené antikorona úvery pre podnikateľov v praxi.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ošetrovné – rozdiely medzi OČR a pandemickou OČR

Aký je rozdiel medzi „bežnou“ OČR-kou a pandemickou OČR-kou? Aké podmienky musí splniť osoba, ktorá žiada o dávku ošetrovné?

Finančná podpora pre zamestnávateľov a SZČO: tisícky eur na nové miesto či mentora

Zamestnávatelia a SZČO môžu získať finančnú pomoc na vytvorenie pracovných miest či na rozbeh vlastného podnikania v rámci projektu Chyť sa svojej šance. V akej výške a aké sú podmienky?

Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?

Pôžičky pre cestovné kancelárie dostali „zelenú“

Cestovné kancelárie budú môcť žiadať o štátnu pomoc vo forme dotovaných úverov na vyplatenie peňazí pre svojich klientov. Aké sú podmienky nároku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky