SIH antikorona záruka: podrobnosti úverovej pomoci pre podnikateľov

Čo SIH antikorona záruka prináša podnikateľom a koľko z nich už pomoc využilo? Podnikajte.sk odpovedal Ivan Lesay, generálny riaditeľ Slovak Investment Holding.

Štát prostredníctvom Slovak Investment Holding (SIH) podal pomocnú ruku podnikateľom vo forme tzv. SIH antikorona záruky. Jej cieľom je poskytnúť výhodné úverové financovanie majiteľom firiem, ktorých priamo ovplyvnila pandémia koronavírusu. Prvé banky, ktoré na SIH antikorona záruke 1 spolupracujú, SIH zazmluvnil už v apríli a ďalšie v máji. Medzičasom bol schválený rámec, ktorý umožňuje tieto úvery čerpať aj veľkým podnikom, a SIH tak získal zdroje na navýšenie pomoci. Zatiaľ čo pri prvom kole tohto finančného nástroja išlo o štvorročné preklenovacie úvery do výšky 1,18 milióna EUR, prostredníctvom druhého pomocného balíčka (SIH antikorona záruka 2) budú podnikateľom poskytované preklenovacie úvery so splatnosťou 2 - 6 rokov, maximálnou výškou úveru 2 mil. EUR a maximálnymi úrokovými sadzbami pre mikropodniky vo výške 3,9 % p.a. a pre ostatné podniky 1,9 % p.a. Zároveň sa bude týchto úverov týkať odklad splátky istiny aj úrokov na 12 mesiacov.

Firmy, ktoré túto podporu získajú, môžu peniaze použiť na financovanie svojich prevádzkových a investičných potrieb. Nástroj má tiež zaručiť spomalenie rastu nezamestnanosti, nakoľko podporené podniky sú motivované udržať pracovné miesta. Ivan Lesay, generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Investment Holding, pre Podnikajte.sk prezradil viac o úlohe SIH v poskytovaní Antikorona záruk a o fungovaní tejto formy pomoci.

Ako vznikli SIH antikorona záruky?

S prípravou schémy sme začali ešte v prvej polovici marca, kedy sa začalo ukazovať, že ekonomické dopady pandémie budú vážne. V úvodnej fáze sme použili zdroje, ktoré sme mali pripravené na navýšenie našich už existujúcich záručných a úverových programov pre banky a tie sme vyhradili na nový program SIH antikorona záruka.

Vláda avizovala na záruky pol miliardy mesačne, prečo len 38 mil. eur?

Suma 38 miliónov eur bola najrýchlejšia prvá pomoc, takpovediac z „vlastnej kuchyne“. Ministerstvo hospodárstva následne zvýšilo túto sumu o ďalších 53 miliónov, neskôr k celému balíku pridalo ďalších cca. 350 miliónov. Tieto peniaze sa presunuli z nevyčerpaných eurofondov.

Ako ste vyberali banky, s ktorými spolupracujete?

Chceli sme byť transparentní, ale zároveň sa vyhnúť procesu verejného obstarávania, ktorý by trval mesiace a zároveň bol administratívny „zabijak“. V iných postkomunistických krajinách, ako sú Česko, Litva či Lotyšsko, trvá verejné obstarávanie približne 200 dní. Na Slovensku je to trojnásobne dlhší čas. Vedeli sme, že takéto lehoty v situácii koronakrízy neprichádzajú do úvahy. Rozhodli sme sa preto pre iný spôsob. Urobili sme otvorenú a transparentnú výzvu, adresovanú všetkým bankám, ktoré majú platnú bankovú licenciu od NBS. Záujem o zapojenie sa prejavilo deväť bánk, pričom prvou, ktorá zmluvu podpísala, bola Slovenská sporiteľňa. Postupne sa však pridávali aj ostatné, ako VÚB, Tatra Banka, Oberbank, BKS, UniCredit Bank, OTP či ČSOB, pričom SZRB zatiaľ SIH antikorona záruku nepodpísala. Náš postup sme konzultovali s Európskou komisiou, ktorá taký proces formálne schválila. Následne sa nami inšpirovali aj iné štáty EÚ. Platforma Európskej komisie a Európskej investičnej banky pre finančné nástroje fi-compass nás dokonca dáva za vzor.

Do výzvy sa teda mohla prihlásiť ktorákoľvek banka. Podľa čoho ste určili objem záruk pre konkrétnu banku? Ktorá dostala najviac?

Prvých 38 miliónov (program SIH antikorona záruka 1) sme jednotlivým bankám rozdelili podľa objemu úverov pre malé a stredné podniky ku koncu roka 2019. Konkrétne sme si na základe týchto údajov vytvorili „rebríček“ a následne financie rozložili.

Prečítajte si tiež

Medzičasom však prišla Európska komisia s novým tzv. dočasným rámcom štátnej pomoci, ktorý umožňuje ešte výhodnejšie financovanie pre malé, stredné aj veľké podniky, ale aj pre banky. Preto sme pracovali na ďalšej schéme a vyhlásili sme druhú výzvu. Ide o SIH antikorona záruku 2. Tento finančný nástroj je financovaný kombináciou zdrojov zo štátnych finančných aktív a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (alokácie z EŠIF je 347 mil. EUR) s celkovým limitom 1,75 miliardy EUR. Banky majú čas prihlásiť sa do 10. júla 2020.

Podmienky pre úvery zo SIH Antiokorna záruky 2 budú rovnaké?

V tomto programe úvery do 2 miliónov budeme robiť v SIH, úvery od 2 do 20 miliónov bude robiť exportno-úverová inštitúcia Eximbanka – v oboch prípadoch sa pôjde cez komerčné banky – a ďalšie kategórie nad 20 miliónov by mala posudzovať vláda a schvaľovať štát. Nový program na rozdiel od SIH Antikorona záruky 1 nevylučuje veľké podniky.

Nové preklenovacie úvery  (počas prvého roka zahŕňajúce odklad splátok istiny aj úroku) budú mať splatnosť 2 až 6 rokov. Maximálne úrokové sadzby budú pre mikropodniky vo výške 3,9 % p.a. a pre ostatné podniky 1,9 % p.a.

Na začiatku ste spomínali 38 mil. eur, potom navýšenie o 53 a napokon 347 mil. Ide o rôzne zdroje financovania alebo sa postupne tento objem menil?

Rozumiem, že pre človeka zvonku tieto informácie mohli znieť zmätočne a komplikovane. Treba povedať, že sa informácie vyvíjali v čase, a aj preto mohli vzniknúť isté nedorozumenia resp. nepresnosti. Každopádne alokácia z eurofondov na programy SIH Antikorona záruka 1 aj 2 je 438 miliónov eur (súčet pôvodnej sumy 38 a dvoch zvýšení o 53 resp. 347 mil.).

Článok pokračuje pod reklamou

Záruky, ktoré avizuje Eximbanka sú niečo iné, alebo to súvisí s tými od SIH-u?

Program Eximbanky je veľmi podobný nášmu programu, rozdiel je najmä v maximálnej výške úveru pre podnikateľa. V rámci programu SIH antikorona záruka 2 je maximálna výška úveru 2 mil. EUR. V programe Eximbanky je minimálna výška úveru 2 mil. EUR a maximálna výška úveru 20 mil. EUR.

Skúste ešte priblížiť, čo SIH antikorona záruky znamenajú pre podnikateľov. Ako fungujú?

Pre podnikateľa sú dôležité najmä výhodnejšie úrokové sadzby. V prípade programu SIH antikorona záruka sa podnikateľom poskytujú úrokové sadzby nižšie o 50 % oproti štandardným sadzbám a v prípade, že podnikateľ udrží po poskytnutí úveru zamestnanosť, tak je možné túto sadzbu ešte znížiť o maximálne 4 % p. a.

V rámci SIH antikorona záruky sú úrokové sadzby limitové, ako som už spomenul, a to 3,9% p.a. pre mikropodnikateľov a 1,9% p.a. pre ostatné podniky.

Máte prehľad, aký je o Antikorona záruku záujem a či už niektorí podnikatelia peniaze aj dostali?

Banky už pred podpísaním zmlúv avizovali, že všetky zdroje, ktoré im boli na začiatku pridelené, majú rezervované. Čiže už vtedy evidovali záujem klientov o tieto úvery. Zdroje sme doposiaľ v programe SIH antikorona 1 navyšovali viacerým bankám, tým najaktívnejším dokonca už niekoľkokrát.

Aká je štruktúra podporených firiem? Požičiavajú banky aj menším firmám, alebo skôr firmám strednej veľkosti?

Spočiatku, keď bola alokácia na náš program relatívne nízka (38 mil. EUR) banky podporovali skôr firmy strednej veľkosti. V rámci komunikácie s bankami sme apelovali na podporu celého spektra trhu, čo by práve navýšením zdrojov o stovky miliónov EUR malo byť adresované, keďže finančných prostriedkov na naše záruky je aktuálne možno aj viac, než sú banky schopné umiestňovať.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky