eKasa na Slovensku – problémy a ich riešenia

So zavedením systému eKasa sa spája viacero problémov a niektorí podnikatelia stále nevedia, aké sú schválené zmeny a čo majú presne robiť. Poradíme vám, ako vašu situáciu riešiť.

Povinnosť, ktorá sa týka 240-tisíc pokladníc, no na jej zavedenie mali podnikatelia pôvodne len niekoľko mesiacov. Termín na napojenie sa všetkých pokladníc na systém finančnej správy eKasa bol od začiatku zo strany podnikateľov a ich združení spochybňovaný a považovaný za nereálny.

Nakoniec sa ich varovania potvrdili. Pomalé certifikácie výrobcov a nekonečné čakanie na nové pokladnice vyústili k akémusi prechodnému bezsankčnému obdobiu. Štát ustúpil a do konca roka sľúbil podnikateľom, že ich za nepoužívanie eKasy nebude pokutovať.

Podnikatelia žiadali odklad termínu eKasy už pred rokom

K novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa spustila búrlivá diskusia už pri predstavovaní zákona. V rámci medzirezortného pripomienkového konania v auguste minulého roka k nej prišlo 146 pripomienok, z toho 89 zásadných.

Podnikateľské združenia a organizácie navrhovali posunutie účinnosti zákona minimálne na rok 2020. Republiková únia zamestnávateľov v stanovisku uviedla: „Navrhovaný systém pokladnice eKasa obsahuje závažné nedostatky a predstavuje finančne značne nákladný systém s potrebou finančne náročných novelizácií pre zabezpečenie aspoň základnej funkčnosti systému."

Na finančnú záťaž novej legislatívy upozorňoval aj Slovenský živnostenský zväz: „Rýchlosť, akou sa mení legislatíva, kladie na podnikateľov stále nové finančné, technické a vedomostné nároky. Len prednedávnom si majitelia elektronických registračných pokladníc (ERP) museli dokúpiť fiškálny modul a pravidelne absolvovať servisné prehliadky. Tieto ERP budú musieť vyhodiť a budú si musieť zakúpiť iné zariadenie, vhodné pre systém eKasa.“

Slovenská asociácia predajcov fiškálnych zariadení varovala, že nedokonalosť systému eKasa môže vytvoriť priestor pre protiprávnu činnosť a ohrozuje rovnaké postavenie podnikateľov pred zákonom.

Vláda aj parlament však novelu schválili s pôvodným termínom. Jedinú výnimku urobili pri hoteloch a reštauráciách, ktoré sa nemuseli napojiť na systém finančnej správy už od apríla 2019, ale mohli tak urobiť spolu s ostatnými podnikateľmi až do 1. júla.

Rastúce problémy s eKasou

Čím bližšie bolo k termínu účinnosti zákona, tým viac problémov sa s eKasou vyplavilo na povrch. Ale poďme pekne po poriadku.

Pomalá a komplikovaná certifikácia

Ako prvý varovný signál možno spomenúť certifikáciu výrobcov a dodávateľov pokladníc. Žiadosti o certifikáciu pokladničných programov a chráneného dátového úložiska mohli výrobcovia finančnej správe podávať od začiatku roka 2019. Prvé dve certifikácie na eKasu vydala finančná správa až 15. marca, čiže len približne 2 týždne pred tým ako vznikla povinnosť zapojiť sa do eKasa systému novým podnikateľom využívajúcim pokladnice. V tom čase bolo na posudzovaní ešte 19 žiadostí.

Prečítajte si tiež

Proces certifikácie sa naťahoval aj pri kľúčových hráčoch na trhu. Druhému a tretiemu najväčšiemu výrobcovi pokladníc nakoniec finančná správa certifikáciu neudelila. Obaja pokrývajú asi 5 % súčasných pokladníc.

„Nie je vinou finančnej správy, že tieto dve spoločnosti ešte certifikáciou neprešli. Pri udeľovaní certifikácie musíme dbať na to, aby riešenia spĺňali všetky zákonné požiadavky, a aby nepripúšťali možnosť pokračovať v daňových podvodoch a obchádzať tak systém,“ povedala na začiatku júna prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík na finančnej správe Ladislav Hanniker pre Rádio Slovensko povedal, že o certifikáciu požiadalo celkovo 65 výrobcov. K 21.6.2019 bolo certifikovaných 31 dodávateľov pokladničných riešení pre eKasu.

Dlhé čakanie na nové pokladnice

Čakanie na upgrade alebo na nové pokladnice sa v niektorých prípadoch natiahli na mesiace. Najmä podnikatelia, ktorí majú pokladnice prepojené na svoj skladový systém, nechceli meniť dodávateľa, a tak si automaticky objednali upgrade aktuálneho zariadenia. Objednávky sa však zasekli najmä pre zdĺhavú certifikáciu. Tá má viacero príčin, no hlavným problémom je, že na ňu nebol vytvorený dostatočný časový priestor. Ten potrebujú na jednej strane výrobcovia, aby vedeli kvalitne pripraviť na certifikáciu svoje produkty, na druhej strane finančná správa, aby ich vedela otestovať, či spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Zároveň treba rátať s rezervou na odstraňovanie prípadných nedostatkov.

Podnikatelia, ktorí si objednali novú pokladnicu z tých, ktoré už získali certifikáciu, by nemali mať väčšie problémy. Nami oslovení dodávatelia mali pokladnice na sklade k okamžitému dodaniu. Jeden z nich nám dokonca pri inštalácii ponúkol pomoc na diaľku: „Pokladnicu nie je potrebné inštalovať technikom, postačuje, aby ste nám poslali inicializačný a autentifikačný balíček, heslo, názov wifi a heslo k wifi.“

Prečítajte si tiež

Kúpa novej eKasa pokladnice môže vyjsť draho. Rátajte s niekoľkými stovkami eur. Cena, samozrejme, závisí od typu pokladnice, ale aj od poplatkov za uvedenie do prevádzky a ukončenie prevádzky starej ERP. Podrobnosti si môžete prečítať v článku Aká je cena za eKasu.

K 21.6. bolo k systému eKasa pripojených takmer 57-tisíc pokladníc, z toho však len menej ako polovica boli náhrady elektronických registračných pokladníc, teda online registračné pokladnice. Konkrétne 25 970.

Článok pokračuje pod reklamou

Nie všetci žiadajú o kód eKasa

pridelenie kódu eKasa klient mohli začať podnikatelia žiadať od 15. marca. Do piatku 21.6. bolo vydaných takmer 200-tisíc kódov, čo je 83 % zo všetkých súčasných používaných pokladníc. Znamená to, že 17 percent pokladníc ešte stále nemá pridelený kód, čo môže predstavovať problém. Podnikatelia sa totiž pokute za nepoužívanie eKasy vyhnú len vtedy, keď požiadajú o pridelenie kódu do konca júna. Inak im hrozí sankcia od 330 do 3 300 eur.

Kód príde podnikateľovi obratom, ak je jeho žiadosť v poriadku. Finančná správa systém prideľovania v poslednom mesiaci pred účinnosťou zákona zautomatizovala. V prípade nejasností môže vybavovanie žiadosti trvať 2-3 dni.

Podnikatelia používajúci virtuálnu registračnú pokladnicu o kód žiadať nemusia. Tento typ kasy je už automaticky prepojený so systémom finančnej správy.  

Problémy eKasy a ich riešenia

V posledných dňoch si podnikatelia užili turbulentné obdobie, keďže ani zo strany štátu nebolo úplne jasné, k akým zmenám v rámci eKasy dôjde. Nakoniec parlament schválil novelu zákona, podľa ktorej nebudú podnikatelia sankcionovaní za nepoužívanie eKasy do konca roku 2019. Pokutám sa však vyhnú len vtedy, ak do konca júna požiadajú o pridelenie kódu eKasa klient.

Prečítajte si tiež

Všetky problémy, ktoré sa s eKasou spájajú, to však nevyriešilo. Niektoré dokonca ešte pribudli. Pokúsime sa vám priniesť sériu riešení, ktoré by vám mohli pomôcť zvládnuť ťažkú situáciu.

Môj dodávateľ nezískal certifikáciu. Mám ďalej čakať?

Podnikateľ môže čakať na certifikáciu svojho dodávateľa až do konca roka, dokedy nebude pokutovaný, ak do júna požiadal o pridelenie kódu eKasa.

Z nutnosti som si aktivoval VRP, no toto riešenie mi nevyhovuje, keďže mám skladový systém. Môžem VRP zrušiť a používať starú ERP?

Najdôležitejšie je požiadať o kód on-line registračnej pokladnice (ORP) do 30. júna 2019. Podľa odpovede z Finančnej správy môžete ukončiť používanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) aj neskôr, rozhodujúce je požiadať o kód ORP. Z odpovede Finančnej správy ďalej uvádzame: Ak podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), si na evidenciu tržieb zvolil on-line registračnú pokladnicu z dôvodu, že virtuálna registračná pokladnica nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám (napr. podnikateľovi nevyhovuje limit počtu tovarových položiek), požiada o pridelenie kódu ORP najneskôr do 30. júna 2019. Ak ORP nebola podnikateľovi dodaná, resp. kód ORP nebol daňovým úradom pridelený, ale o kód požiadal, podnikateľovi nebude uložená pokuta za nepoužívanie ORP.

Podnikateľ, ktorý preukáže, že požiadal o pridelenie kódu ORP najneskôr do 30. júna 2019, bude aj naďalej môcť používať „starú“ ERP do 31. decembra 2019 bez hrozby sankcie za to, že používa ERP, ktorej daňový kód bol zrušený. Ak podnikateľovi bude dodaná ORP, ktorá spĺňa požiadavky zákona a tejto ORP je pridelený kód, podnikateľ je povinný začať používať ORP aj pred dátumom 31. decembra 2019. 

Daňová poradkyňa Veronika Solíková upozorňuje, že ak podnikateľ nemá v pláne VRP využívať, podľa zákona má povinnosť ukončiť jej prevádzku a túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu do 3 dní. Ideálnym riešením je teda ukončiť ešte do 30. júna aj prevádzku VRP, ktorú si podnikateľ z nutnosti či opatrnosti (pred novelou zákona) aktivoval. V prípade, že požiadal o pridelenie kódu eKasa klient (pre ORP), tak mu plynie bezsankčné obdobie do konca roka 2019, kedy môže využívať „starú“ ERP a v tomto období mu bude nainštalovaná a sfunkčnená on-line registračná pokladnica, ktorú začne používať.

Je možné súbežne používať on-line registračnú pokladnicu a virtuálnu registračnú pokladnicu?

Súbeh používania ORP a VRP nie je v rozpore so zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v z. n. p.

Musím mať do konca júna záväznú objednávku na eKasa pokladnicu?

Nie. Pôvodná novela zákona z dielne ministerstva financií, ktorá zavádzala bezsankčné obdobie, takúto podmienku obsahovala. Po pozmeňujúcom návrhu sa však táto podmienka vypustila. Do konca júna tak podnikateľ musí požiadať len o kód eKasa klient, ak nechce dostať pokutu.

30. júna sa zruší daňový kód pokladnice (DKP). Môžem napriek tomu používať starú ERP, ak ešte nemám online registračnú pokladnicu?

Áno. Podnikateľ bude môcť využívať ERP aj so zrušeným daňovým kódom, pokiaľ mu nepríde nová pokladnica kompatibilná s eKasa systémom. Pokladničné doklady budú aj naďalej riadne uznaným daňovým dokladom.

Mám virtuálnu registračnú pokladnicu. Musím požiadať do konca júna o kód eKasa?

Nie, virtuálna registračná pokladnica je už na eKasa systém napojená automaticky. Musíte ju však používať od 1. júla, kedy zákon vchádza do účinnosti, inak vám hrozí pokuta.

Aké nepríjemné situácie nastali pri zavádzaní eKasy v roku 2019 a aký jej súčasný stav nájdete v článku Zavedenie eKasy na Slovensku – príbeh o tom, ako sa zmeny robiť nemajú.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky