Zoznam pokladníc certifikovaných pre eKasa systém

Prinášame vám zoznam certifikovaných eKasa online registračných pokladníc, ktoré musia noví podnikatelia evidujúci tržby v hotovosti používať od 1. apríla 2019.

Aktualizované 17. júla 2019

eKasa podnikanica je od 1. apríla 2019 povinná pre nových podnikateľov

Všetci podnikatelia budú musieť najneskôr od 1. júla 2019 používať eKasa pokladnicu. Ňou môže byť virtuálna registračná pokladnica alebo online registračná pokladnica. Používatelia virtuálnych registračných pokladníc v súvislosti s prechodom na eKasa systém nemusia robiť žiadne softvérové a ani hardvérové zmeny. Je totiž vydávaná priamo Finančnou správou Slovenskej republiky a s eKasa systémom je plne kompatibilná.   

To sa však nedá povedať o klasických (mechanických) elektronických registračných pokladniciach, ktorú budú musieť byť prebudované na online registračné pokladnice alebo úplne vymenené za nový typ pokladnice.

Koľko budú musieť podnikatelia za eKasu zaplatiť približujeme v článku Aká je cena za eKasu?

Noví používatelia pokladníc sa eKasa systému musia prispôsobiť hneď. Podnikatelia, ktorým vznikne 1. apríla 2019 a neskôr povinnosť začať evidovať tržby v pokladnici, už budú musieť používať len nový typ online registračnej pokladnice alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Pre súčasných používateľov pokladníc platí vyššie uvedený termín – od 1. júla 2019.

Certifikácia eKasa online registračných pokladníc

Ak sa podnikateľ rozhodne používať online registračnú pokladnicu (teda klasické mechanické riešenie používané vo väčšine obchodov), musí použiť len takú, ktorá používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu (softvér pokladnice) a chráneného dátového úložiska (pamäť pokladnice).

Certifikácia sa vykonáva na žiadosť výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska pokladnice. Vykonáva ju Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a posudzuje v nej to, či online registračná pokladnica spĺňa všetky požiadavky zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“). Ak to tak je, finančné riaditeľstvo na konkrétny pokladničný program a konkrétne chránené dátové úložisko pokladnice vydá rozhodnutie o certifikácii.

Zoznam certifikovaných eKasa online registračných pokladníc

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice môže proces certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska trvať až 90 dní. Táto lehota v odôvodnených prípadoch môže byť aj dvojnásobná – teda približne pol roka.

Prečítajte si tiež

Vzhľadom na to, že novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zavádzajúca eKasa systém bola schválená až 4. decembra 2018, museli sa výrobcovia pokladníc a finančné riaditeľstvo s certifikáciami poponáhľať. Od 1. apríla 2019 budú musieť totiž noví podnikatelia používať len eKasa online registračné pokladnice alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Výsledkom je, že len približne dva týždne pred spustením ostrej prevádzky eKasa systému prešli procesom certifikácie prvé pokladničné programy a dátové úložiská.

V nižšie uvedenej tabuľke si môžete pozrieť zoznam certifikovaných pokladničných programov a dátových úložísk, ktoré sú kompatibilné s eKasa systémom k 17.7.2019. Len pokladnice, ktoré majú v sebe zabudovaný takýto softvér a hardvér, môžu noví podnikatelia používať na evidenciu tržieb od 1. apríla 2019.

Finančné riaditeľstvo vo svojich tlačových správach informovalo, že má začaté procesy certifikácie aj s niekoľkými ďalšími výrobcami registračných pokladníc a predpokladá, že čoskoro budú certifikácie vydané aj pre ďalšie pokladničné programy a dátové úložiská. Pred kúpou online registračnej pokladnice preto podnikateľom odporúčame, aby si v pravidelne aktualizovanom zozname finančného riaditeľstva overili, či je daná pokladnica (jej pokladničný program a dátové úložisko) certifikovaná.

Žiadateľ o certifikáciu (držiteľ rozhodnutia) Výrobca / dovozca / distribútor pokladničného programu Výrobca / dovozca / distribútor chráneného dátového úložiska Názov a verzia pokladničného programu / Názov a verzia chráneného dátového úložiska
AXIS distribution, s.r.o., Martina Rázusa 35, 984 01 Lučenec www.axis-distribution.sk AXIS distribution, s.r.o., Martina Rázusa 35, 984 01 Lučenec www.axis-distribution.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech ELIO Kasa A verzia 1.00.00 ELIO eBox verzia V1.01
Ventus, s.r.o., Bakossova 3A, 974 01 Banská Bystrica www.ventus.sk Ventus, s.r.o., Bakossova 3A, 974 01 Banská Bystrica www.ventus.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech ISMeKasa verzia 1.0 CHDUgtV1SK verzia V1.01
Nine Digit, s. r. o., Kresánkova 3597/12, 841 05 Bratislava www.ninedigit.sk Nine Digit, s. r. o., Kresánkova 3597/12, 841 05 Bratislava www.ninedigit.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech Portos eKasa verzia v1.0 CHDU-SK verzia v1.01
LLARIK SYSTEMS, s.r.o., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď www.llarik.sk LLARIK SYSTEMS, s.r.o., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď www.llarik.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech ISkasa verzia 1.01 Chránené dátové úložisko verzia V1.01
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50/o Cash verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50/o Mini verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50i/o Cash verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50i/o Mini verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50T Mini verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50TE Mini verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50TE Medi verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50TE Smart verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-50TE Cash verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov Euro 150/o Flexy BAT verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro 150/o Flexy STD verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro 150/o Flexy Plus verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro 150i/o Flexy BAT verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro 150i/o Flexy Plus verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-150TE verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu Euro-150 Flexy Plus verzia v1.100.01 ICM verzia v1.1.1
BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava www.bepon.sk BEPON Retail SK s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava www.bepon.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech eKasa Printer verzia v1.00 CHDU verzia v1.01
Software Studio, s. r. o., Hrachová 12/D, 821 05 Bratislava www.softwarestudio.sk Software Studio, s. r. o., Hrachová 12/D, 821 05 Bratislava www.softwarestudio.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech Universal eKasa Printer verzia v1.00 CHDU verzia v1.01
HORIZON, s.r.o. Prešov, Francisciho 21, 080 01 Prešov www.horizon.sk HORIZON, s.r.o. Prešov, Francisciho 21, 080 01 Prešov www.horizon.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech HorizonEkasa verzia v1.00 CHDU verzia v1.01
A3 Soft s.r.o., Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiscalpro.sk A3 Soft s.r.o., Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiskalpro.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech FiskalPRO eKasa V verzia 1.0 FiskalPRO CHDU verzia V1.01
KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 18/A, Bratislava 811 05, www.baris.sk www.taxisdrv.sk KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 18/A, Bratislava 811 05, www.baris.sk www.taxisdrv.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech taxlSdrv.win verzia 1.0.0.0 taxlS.CHDU verzia v1.01
AXIS distribution, s.r.o., Martina Rázusa 35, 984 01 Lučenec www.axis-distribution.sk AXIS distribution, s.r.o., Martina Rázusa 35, 984 01 Lučenec www.axis-distribution.sk CHDU s.r.o., Vígľašská 3012/10 851 07 Bratislava www.chdu.tech ELIO Kasa DLL verzia 1.0.0.0 ELIO eBox verzia 1.01
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava www.o2.sk O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava www.o2.sk O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava www.o2.sk CB_PPEKK verzia v1 CB-701 verzia v1
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava www.o2.sk O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava www.o2.sk O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava www.o2.sk CB_PPEKK verzia v1 T-413 verzia v1
DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava www.dieboldnixdorf.com DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava www.dieboldnixdorf.com DIEBOLD NIXDORF s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava www.dieboldnixdorf.com DNSK PPEKK verzia 1.0 DNSK CHDU verzia 1.0 0
BBOX Computer s.r.o., Tešmák 78, 936 01 Šahy www.bbox.sk BBOX Computer s.r.o., Tešmák 78, 936 01 Šahy www.bbox.sk BBOX Computer s.r.o., Tešmák 78, 936 01 Šahy www.bbox.sk BBOX adele-sk verzia 1.0 BBOX CHDÚ verzia 1.0
Počítače a Programovanie, s.r.o. Kuzmányho 22 010 01 Žilina www.pap.sk Počítače a Programovanie, s.r.o. Kuzmányho 22 010 01 Žilina www.pap.sk Počítače a Programovanie, s.r.o. Kuzmányho 22 010 01 Žilina www.pap.sk Letax e-kasa klient verzia 1.0.0 CHDU e-kasa klient verzia 1.0.0
Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac OEC.USB verzia 1.0.0.0 CHDU.sk verzia V1.01
ArrowSys s.r.o. Vožická 1276/6 390 02 Tábor Česká republika www.arrowsys.cz ArrowSys s.r.o. Vožická 1276/6 390 02 Tábor Česká republika www.arrowsys.cz ArrowSys s.r.o. Vožická 1276/6 390 02 Tábor Česká republika www.arrowsys.cz ArrowCHDU.dll verzia 1.0.0.0 chránené dátové úložisko V1.01 verzia V1.01
A3 Soft s.r.o., Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiskalpro.sk A3 Soft s.r.o., Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiskalpro.sk A3 Soft s.r.o., Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiskalpro.sk FiskalPRO eKasa A verzia 1.0 FiskalPRO SD verzia V1.01
KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Dobšinského 18/A, Bratislava 811 05, www.baris.sk www.taxisdrv.sk KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Dobšinského 18/A, Bratislava 811 05, www.baris.sk www.taxisdrv.sk CHDU s.r.o. Údernícka 5 851 01 Bratislava www.chdu.tech taxlSdrv.lin verzia 1.0.0.0 taxlS.CHDU verzia v1.01
NRSYS s.r.o. Akademická 12 949 01 Nitra www.nrsys.sk NRSYS s.r.o. Akademická 12 949 01 Nitra www.nrsys.sk CHDU s.r.o. Údernícka 5 851 01 Bratislava www.chdu.tech NRSYS-ekasa verzia V1.00 CHDU verzia V1.01
KASA FIK s.r.o. Kameníčkova 1114/2 616 00 Brno Česká republika www.kasafik.cz KASA FIK s.r.o. Kameníčkova 1114/2 616 00 Brno Česká republika www.kasafik.cz KASA FIK s.r.o. Kameníčkova 1114/2 616 00 Brno Česká republika www.kasafik.cz KASA FIK PPEKK verzia 1.04 CHDU BLACK verzia V1.01
KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Dobšinského 18/A, Bratislava 811 05, www.baris.sk www.taxisdrv.sk KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. Dobšinského 18/A, Bratislava 811 05, www.baris.sk www.taxisdrv.sk CHDU s.r.o. Údernícka 5 851 01 Bratislava www.chdu.tech taxISdrv.droid verzia 1.0.0.0 taxlS.CHDU verzia v1.01
Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac.Fiscal.SK.OEC.PPEKK verzia v1.0.0.0 Datapac.Fiscal.SK.OEC.CHDU. CHDUSQliteStorage verzia v1.0.0.0
Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac s.r.o. Elektrárenská 4 831 04 Bratislava www.datapac.sk Datapac.Fiscal.SK.OEC.PPEKK .Internal verzia v1.0.0.0 Datapac.Fiscal.SK.OEC.CHDU. CHDUSQliteStorage verzia v1.0.0.0
S.A. spol. s r.o. Čachtická 13 831 06 Bratislava www.sasro.sk S.A. spol. s r.o. Čachtická 13 831 06 Bratislava www.sasro.sk S.A. spol. s r.o. Čachtická 13 831 06 Bratislava www.sasro.sk Easy-Pos.ekasa dll verzia 1.0.0.1 Easy-Pos.CHDU dll verzia 1.01
A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiskalpro.sk A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiskalpro.sk A3 Soft s.r.o. Továrenská 98/4, 020 01 Púchov www.fiskalpro.sk FiskalPRO eKasa V verzia 1.0 FiskalPRO SD verzia V1.02
MRP-Company, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská www.mrp.sk MRP-Company, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská www.mrp.sk MRP-Company, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská www.mrp.sk MRP eKASA verzia v1.0.1 CHDU8000 verzia v1.0.0
P.V.A. systems s.r.o. Lipová 285/14 301 00 Plzeň Česká republika www.pvasystems.cz P.V.A. systems s.r.o. Lipová 285/14 301 00 Plzeň Česká republika www.pvasystems.cz CHDU s.r.o. Údernícka 5 851 01 Bratislava www.chdu.tech PVA PPEKK Manager verzia 1.0.1. CHDÚ verzia V1.01
UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. Horná 116, 022 01 Čadca www.exorigo-upos.pl UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. Horná 116, 022 01 Čadca www.exorigo-upos.pl UPOS SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. Horná 116, 022 01 Čadca www.exorigo-upos.pl UPOS eKasa verzia v 1.01 UPOS CHDU verzia v 1.01
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov www.elcom.eu EFOX verzia v1.100.01 ICM verzia v1.2.1
BOWA s.r.o. Tomášikova 31 821 01 Bratislava www.bowa.sk BOWA s.r.o. Tomášikova 31 821 01 Bratislava www.bowa.sk BOWA s.r.o. Tomášikova 31 821 01 Bratislava www.bowa.sk eKasaSK1 verzia 1.0 CHDUA1 verzia 1.0
BOWA s.r.o. Tomášikova 31 821 01 Bratislava www.bowa.sk BOWA s.r.o. Tomášikova 31 821 01 Bratislava www.bowa.sk BOWA s.r.o. Tomášikova 31 821 01 Bratislava www.bowa.sk eKasaSK1 verzia 2.0 CHDUA1 verzia 2.0


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


eKasa: Dávajte si pozor na falošných daňových kontrolórov

Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby boli ostražití pred falošnými kontrolórmi.

eKasa tlačiareň

Čo je to eKasa tlačiareň, s akou cenou je potrebné počítať pri jej kúpe a pre ktorých podnikateľov je vhodnou voľbou?

eKasa na Slovensku – problémy a ich riešenia

So zavedením systému eKasa sa spája viacero problémov a niektorí podnikatelia stále nevedia, aké sú schválené zmeny a čo majú presne robiť. Poradíme vám, ako vašu situáciu riešiť.

Aká je cena za eKasu?

Koľko stojí eKasa online registračná pokladnica, ak si ju podnikateľ zaobstará do svojej prevádzky? Prinášame prehľad krokov a nákladov.