eKasa od O2, Orange a Slovak Telekom

Aké riešenia ponúkajú mobilní operátori O2, Orange a Slovak Telekom ohľadom eKasy? Prehľad ponúk mobilných operátorov týkajúcich sa eKasy.

Povinnosť prejsť na eKasu najneskôr od 1. januára 2020

Povinnosť prejsť na nový systém online evidencie tržieb v hotovosti – eKasa – majú všetci podnikatelia najneskôr do 1. januára 2020.

V súčasnosti majú ešte podnikatelia, ktorí pôvodne používali elektronickú registračnú pokladnicu, výnimku z používania eKasa pokladnice (daňový úrad im neudelí pokutu za nepoužívanie eKasa pokladnice), ak požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient najneskôr do 01. júla 2019 a na evidenciu tržieb používajú elektronickú registračnú pokladnicu.

Noví podnikatelia, ktorým povinnosť evidovať tržby vznikla od 01. apríla 2019, majú tiež výnimku z používania eKasa pokladnice (daňový úrad im neudelí pokutu za nepoužívanie eKasa pokladnice), ak požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a na evidenciu tržieb používajú náhradnú evidenciu prostredníctvom paragónov.

Ak ktorémukoľvek z týchto podnikateľov bude dodaná eKasa pokladnica v období do 31. decembra 2019, je povinný ju na evidenciu tržieb ihneď začať používať. V článku sa pozrieme na ponuku eKasa riešení od slovenských mobilných operátorov (uvedené údaje sme zisťovali 29.08.2019).

O2 a eKasa – dve komplexné riešenia

Mobilný operátor O2 ponúka podnikateľom dve komplexné riešenia

  1. O2 eKasa a 
  2. O2 eKasa kompakt. 

Hlavný rozdiel medzi oboma týmito riešeniami je v mobilite (prenosnosti) online registračnej pokladnice a dostupnosti externých zariadení k nej.

O2 eKasa je stolové, neprenosné riešenie, ktoré v sebe zahŕňa:

  • online registračnú pokladnicu s 10.1“ dotykovým displejom, 
  • samostatnú pokladničnú tlačiareň a 
  • samostatný platobný terminál podporujúci všetky typy platieb (bezkontaktné platby platobnými kartami i platby, pri ktorých je potrebné platobnú kartu zasunúť do terminálu).

K tomuto stolovému riešeniu je možné si dokúpiť viacero externých zariadení, napríklad čítačku čiarových kódov, stojan k platobnému terminálu alebo externý displej.

O2 eKasa kompakt je naopak plne prenosné riešenie, ktoré v sebe zahŕňa online registračnú pokladnicu so 7“ dotykovým displejom, v ktorej je zároveň integrovaná tlačiareň a aj platobný terminál podporujúci všetky typy platieb (bezkontaktné platby platobnými kartami a rovnako aj platby, pri ktorých je potrebné platobnú kartu zasunúť do terminálu). Na rozdiel od stolového zariadenia, k prenosnému zariadeniu O2 eKase kompakt nie je možné dokupovať žiadne externé zariadenia.

Cena je rovnaká a skladá sa z dvoch zložiek. Cena za O2 eKasu a aj O2 eKasu kompakt je 20 eur mesačne za službu a 5 eur mesačne za zariadenie (hardvér). Cena za službu zahŕňa internetové pripojenie na komunikáciu so systémami Finančnej správy Slovenskej republiky a cena za hardvér zahŕňa poplatok za pokladnicu s certifikovaným pokladničným programom, tlačiareň a platobný terminál. Spolu tak mesačne za komplexné eKasa riešenie podnikateľ zaplatí 25 eur.

Po uplynutí 24 mesiacov sa však 5-eurový poplatok za hardvér neplatí a podnikateľ bude platiť len poplatok vo výške 20 eur za službu. Ak sa ale rozhodnete si hardvér kúpiť za 216 eur hneď pri kúpe O2 eKasy, budete už od začiatku platiť len 20-eurový poplatok za službu.

Mnohých podnikateľov určite bude zaujímať aj poplatok za používanie platobného terminálu. Ten je v prípade oboch riešení 0,99 % z hodnoty platby a žiadne ďalšie poplatky sa v súvislosti s platbami kartou neúčtujú.,

Prečítajte si tiež

Okrem uvedených komplexných balíkov, kde ako zákazník dostanete všetko, čo na pripojenie sa do eKasa systému potrebujete, O2 ponúka aj jedno riešenie bez viazanosti pre tých, ktorý už online registračnú pokladnicu majú a potrebujú len pripojenie na internet. Za 5 eur mesačne získate internetový balík s 1 GB mobilných dát a za ďalšie 2 eurá mesačne získate WiFi modem (úvodná platba navyše za WiFi modem je 2 eurá). Následne tento modem splácate 24 mesiacov, pričom po ich uplynutí už platíte len 5-eurový poplatok za internetový balík. Môžete sa však rozhodnúť aj tak, že modem zaplatíte jednorazovou platbou vo výške 50 eur a ďalej budete platiť len internetový balík vo výške 5 eur.

Spomínaný WiFi modem vám bude zabezpečovať internetové pripojenie pre vašu online registračnú pokladnicu prostredníctvom WiFi siete alebo USB kábla. Môže by napájaný z elektrickej siete alebo pomocou vstavanej batérie, takže je vhodný aj pre tých podnikateľov, ktorí plánujú pokladnicu používať ako prenosnú.

Orange a eKasa – internetové pripojenie pre eKasu

Orange ponúka podnikateľom primárne len internetové pripojenie pre eKasa online registračnú pokladnicu. To znamená, že eKasa online registračnú pokladnicu si budete musieť zabezpečiť sami. V ponuke sú tri balíky, ktoré sa od seba odlišujú len objemom predplatených dát a samozrejme cenou.

eKasa internet 100 zahŕňa 100 MB predplatených dát za cenu 3 eurá mesačne, eKasa internet 200 zahŕňa 200 MB predplatených dát za cenu 4 eurá mesačne a eKasa internet 600 zahŕňa 600 MB predplatených dát za cenu 6 eur mesačne. Aj po prečerpaní predplateného objemu dát je možné každý z balíkov naďalej využívať (tzn. mobilné dáta vám nebudú úplne pozastavené), avšak rýchlosť prenosu dát bude znížená na 128 Kbps. Zároveň sú všetky uvedené balíky eKasa internet bez viazanosti, je možné ich kedykoľvek zrušiť alebo prejsť na vyšší alebo nižší z ponúkaných balíkov.

Prečítajte si tiež

Pri uvedených riešeniach od Orangeu získate len SIM kartu s internetom. Na zabezpečenie pripojenia online registračnej pokladnice s eKasa systémom ju budete musieť vložiť do online registračnej pokladnice alebo napríklad do WiFi modemu, ktorý vám vytvorí internetovú sieť, na ktorú sa pripojíte s pokladnicou. Tieto zariadenia si však už budete musieť kúpiť sami.

V prípade, že by ste mali od Orangeu záujem o komplexné riešenie obsahujúce nielen internetový prístup do systému eKasa, ale aj eKasa online registračnú pokladnicu či upgrade existujúcej registračnej pokladnice, mobilný operátor vám ponúka takéto riešenie na individuálnej báze v spolupráci s jedným z výrobcov pokladníc. Pre viac informácií o takomto komplexnom riešení je potrebné vyplniť formulár na internetovej stránke Orangeu.

Článok pokračuje pod reklamou

Slovak Telekom a eKasa - riešenia do a nad 5 pokladníc

V prípade Slovak Telekomu si môžete vybrať medzi riešením do 5 pokladníc vrátane, riešením nad 5 pokladníc a individuálnym komplexným riešením.

Riešenie do 5 pokladníc vrátane je určené pre pokladnice s WiFi pripojením. Za cenu 4,99 eura mesačne získate jednu SIM kartu s predplateným objemom dát 1 GB. Okrem toho si pri tomto riešení môžete jednorazovo zakúpiť WiFi router za cenu 49 eur, do ktorého budete uvedenú SIM kartu vkladať za účelom vytvorenia internetového pripojenia pre eKasu. WiFi router je možné napájať z elektrickej siete, ale má aj vstavanú batériu, takže je prenosný.

Riešenie nad 5 pokladníc je tiež určené pre pokladnice s WiFi pripojením. Za cenu 14,99 eura mesačne získate jednu SIM kartu s predplateným objemom dát 5 GB. Aj pri tomto riešení si môžete jednorazovo zakúpiť WiFi router za cenu 49 eur, do ktorého budete uvedenú SIM kartu vkladať za účelom vytvorenia internetového pripojenia pre eKasu. WiFi router je možné napájať z elektrickej siete, ale má aj vstavanú batériu, takže je prenosný.

Obe spomínané riešenia nie sú podmienené viazanosťou v Slovak Telekome. Rovnako v prípade riešenia do 5 pokladníc vrátane a riešenia nad 5 pokladníc je potrebné počítať s tým, že ak sa vám náhodou stane, že objem dát vyčerpáte, internetové pripojenie vám bude fungovať naďalej v plnej rýchlosti. V tomto prípade ale za každý 1 MB vyčerpaných dát zaplatíte navyše 0,072 eura s DPH. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že uvedené riešenia zahŕňajú len internetové pripojenie pre pokladnicu. Samotnú eKasa pokladnicu a prípadne platobný terminál si budete musieť pri týchto riešeniach zakúpiť samostatne.

Okrem svojej primárnej ponuky internetového pripojenia pre online registračné pokladnice Slovak Telekom ponúka v spolupráci s jedným výrobcom pokladníc aj komplexné riešenie, ktoré zahŕňa eKasa online registračnú pokladnicu, SIM kartu a WiFi pripojenie. Takéto riešenie je ale možné si dohodnúť len individuálne na základe kontaktného formulára umiestneného na internetovej stránke Slovak Telekomu.

Prehľad ponúk služieb ohľadom eKasy u slovenských mobilných operátorov

Typ ponuky / mobilný operátor O2 Orange Slovak Telekom
Len internetové pripojenie (SIM karta) pre eKasu cena 5 eur mesačne (zahŕňa 1 GB dát) cena 3 eurá mesačne (zahŕňa 100 MB dát), 4 eurá mesačne (zahŕňa 200 MB dát) alebo 6 eur mesačné (zahŕňa 600 MB dát) cena 4,99 eura mesačne (zahŕňa 1 GB dát) alebo 14,99 eura mesačne (zahŕňa 5 GB dát)
Internetové pripojenie (SIM karta) vrátane WiFi modemu / routeru cena 7 eur mesačne za internet a WiFi modem spolu (po uplynutí 24 mesiacov len 5 eur mesačne) alebo 5 eur mesačne za internet a jednorazovo 50 eur za WiFi modem nie je v ponuke cena 4,99 eura mesačne za internet (zahŕňa 1 GB dát) a jednorazovo 49 eur za WiFi router alebo cena 14,99 eura mesačne za internet (zahŕňa 5 GB dát) a jednorazovo 49 eur za WiFi router
Komplexné riešenie zahŕňajúce internetové pripojenie vrátane eKasa online registračnej pokladnice cena 25 eur mesačne za internet, pokladnicu s tlačiarňou a platobným terminálom spolu (po uplynutí 24 mesiacov len 20 eur mesačne) alebo 20 eur mesačne za internet a jednorazovo 216 eur za pokladnicu s tlačiarňou a platobným terminálom je v ponuke, ale len na základe individuálnej požiadavky zákazníka je v ponuke, ale len na základe individuálnej požiadavky zákazníka

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky