Ako požiadať o pridelenie kódu pre eKasa pokladnicu

Pre nových podnikateľov sa začína ostrá prevádzka eKasa systému už od 1. apríla. Ostatní majú čas do konca júna 2019. Prečítajte si článok o postupe získavania kódu pre eKasa pokladnicu.

Podnikatelia, ktorí do 30. marca 2019 na evidenciu svojich tržieb používali pokladnicu, sa musia pripojiť na eKasa systém Finančnej správy Slovenskej republiky najneskôr od 1. júla 2019. Naopak, podnikatelia, ktorým prvýkrát vznikne povinnosť evidovať tržby v registračnej pokladnici v čase od 1. apríla 2019 a neskôr, už budú od začiatku musieť používať pokladnicu kompatibilnú s eKasa systémom. V tejto súvislosti vám prinášame informácie o tom, ako požiadať o pridelenie kódu pre eKasa pokladnicu.

Postup pre pridelenie kódu podľa typu pokladnice

Postup pre pridelenie kódu pre eKasa pokladnicu sa odlišuje podľa toho, či:

  • máte novú online registračnú pokladnicu alebo starú elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú ste prerobili (úprava softvéru a hardvéru) na online registračnú pokladnicu tak, aby bola kompatibilná s eKasa systémom,
  • máte virtuálnu registračnú pokladnicu.

V prípade, že máte starú elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá sa nedá softvérovými a hardvérovými úpravami prerobiť na online registračnú pokladnicu kompatibilnú s eKasa systémom, musíte ju najneskôr od 1. júla 2019 nahradiť. Môžete si vybrať medzi online registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou.

Kód pre novú/prerobenú online registračnú pokladnicu

Ak ste si zakúpili novú online registračnú pokladnicu alebo máte starú elektronickú registračnú pokladnicu prerobenú na online registračnú pokladnicu, pre pridelenie kódu pre tieto mechanické pokladnice postupujte podľa tohto návodu.

Prvým krokom k získaniu kódu pokladnice eKasa klient je podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Túto žiadosť je možné podať jedine elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Je potrebné vyplniť elektronický formulár žiadosti a odoslať ho.

Pri vypĺňaní tohto elektronického formuláru nezabudnite správne vybrať možnosť, že žiadate o „pridelenie kódu ORP“. Ak budete na svojom predajnom mieste používať viac pokladníc, je možné v jednej žiadosti požiadať o pridelenie kódu aj pre viac pokladníc naraz. Ak máte pokladnice na rôznych predajných miestach, musíte podať žiadostí viac (osobitne pre každé predajné miesto).

Pridelenie kódu eKasa klient pokladnice by malo byť pomerne rýchle a prebehne online. Pre pokračovanie v procese spustenia online registračnej pokladnice je potom potrebné znovu navštíviť osobnú internetovú zónu. Tentoraz ale sekciu autorizované služby, časť eKasa.

V tejto sekcii nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým bol na základe vašej predchádzajúcej žiadosti pridelený kód pokladnice eKasa klient. Tu si potom pri každej pokladnici do počítača stiahnete identifikačné údaje pokladnice (takzvaný identifikačný balíček). Následne pri každej pokladnici požiadate o pridelenie certifikátu (pridelenie autentifikačných údajov).

Kód si do pokladnice nahráte sami. Nie je potrebná asistencia certifikovaného výrobcu.

V tejto žiadosti budete zadávať heslo, ktoré je potrebné si zapamätať alebo niekam zapísať – budete ho ešte potrebovať pri prvom spúšťaní pokladnice. Po spracovaní žiadosti o pridelenie certifikátu sa vám zobrazí certifikát, ktorý si znovu stiahnete do počítača (takzvaný autentifikačný balíček).

Teraz môžete stiahnuté súbory (identifikačný balíček aj autentifikačný balíček) nahrať do online registračnej pokladnice podľa pokynov výrobcu vašej pokladnice. Do pokladnice zadáte aj heslo, ktoré ste si sami zvolili v žiadosti o pridelenie certifikátu. V tomto kroku je potrebné, aby ste už mali pokladnicu pripojenú na internet, aby komunikovala s eKasa systémom. Ak všetko prebehne bez problémov, vaša pokladnica je pripravená na použitie.

Informácie o tom, či je možné kúpiť používanú eKasu, ako aj to, aké povinnosti s tým súvisia, nájdete v článku Kúpa používanej eKasy a jej prihlásenie.

Kód pre virtuálnu registračnú pokladnicu

Ak ste sa rozhodli začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu, pre jej uvedenie do prevádzky budete musieť absolvovať nasledujúci postup.

Prečítajte si tiež

Pre začatie používania virtuálnej registračnej pokladnice je potrebné vyplniť a odoslať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Vypĺňa sa výhradne elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Pri vypĺňaní tohto elektronického formuláru je potrebné správne vybrať možnosť, že žiadate o „pridelenie kódu VRP“.

V žiadosti je potrebné uviesť štvormiestny PIN kód, ktorý neskôr budete potrebovať pri prvom spustení virtuálnej registračnej pokladnice, preto ho nezabudnite. Ak budete na predajnom mieste používať viac virtuálnych registračných pokladníc, môžete pre ne požiadať o pridelenie kódu naraz cez ten istý formulár. Inak treba žiadostí podať viac.

Článok pokračuje pod reklamou

Po úspešnom spracovaní vašej žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient pokladnice vám finančná správa poštou pošle prihlasovacie údaje do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice. Po prvom prihlásení sa do nej cez mobilnú aplikáciu (ak používate mobil alebo tablet) alebo cez stránku finančnej správy (ak používate počítač) okrem prihlasovacích údajov pridelených finančnou správou zadáte PIN kód a zvolíte si vlastné heslo. Od teraz budete môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Nezabudnite oznámiť ukončenie prevádzky starej registračnej pokladnice

Ak ste pred tým, než ste prešli na online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, používali staršiu elektronickú registračnú pokladnicu, musíte ukončenie jej používania oznámiť daňovému úradu do troch pracovných dní. Inak vám hrozí pokuta od 100 eur do 3 300 eur. Táto povinnosť sa týka aj tých podnikateľov, ktorí svoju elektronickú registračnú pokladnicu prerobili na online registračnú pokladnicu. Tomuto oznámeniu daňovému úradu však predchádza ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.

Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice je ľahšie oznámiť elektronicky.

Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať jedine servisná organizácia (certifikovaná firma zapísaná v registri servisných organizácií vedenom finančnou správou). Servisná organizácia z elektronickej registračnej pokladnice vyberie fiskálnu pamäť a odovzdá ju podnikateľovi. Okrem toho budú podnikateľovi na dátovom médiu odovzdané aj všetky údaje z fiškálnej pamäte. Nakoniec servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum ukončenia jej prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia jej prevádzky.

Potom je potrebné daňovému úradu oznámiť ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice. Možnosti sú dve. Prvá možnosť spočíva v tom, že pôjdete osobne na daňový úrad spolu s knihou elektronickej registračnej pokladnice, kde daňový úrad do nej zaznamená zrušenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice.

Prečítajte si tiež

Omnoho jednoduchšia je druhá možnosť, ktorú môžete využiť vtedy, ak prevádzku elektronickej registračnej pokladnice ukončujete z dôvodu prechodu na eKasa pokladnicu. Vtedy je možné už v samotnej elektronickej žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient pokladnice uviesť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka bola alebo bude ukončená. V tomto prípade už ani nemusíte ísť na daňový úrad s knihou elektronickej registračnej pokladnice. Ak však s používaním elektronickej registračnej pokladnice neskončíte do 1. júla 2019, daňový úrad sám zruší jej daňový kód. V tomto prípade s knihou elektronickej registračnej pokladnice už na daňový úrad chodiť nemusíte.

Aké termíny by si mali podnikatelia či výrobcovia eKasy pamätať, nájdete v článku Dôležité termíny a povinnosti týkajúce sa eKasy pre podnikateľov a výrobcov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky