Predĺženie termínu na podanie daňových priznaní do 31. mája 2020

Kvôli koronavírusu Ministerstvo financií SR automaticky posunie termín na podanie daňového priznania niektorým daňovníkom o dva mesiace.

Koho sa týka posun lehoty na podanie daňového priznania do 31. 05. 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na dnešnej tlačovej konferencii (13. marca 2020) oznámilo niekoľko ústretových krokov v súvislosti s podávaním daňových priznaní. Oficiálne posledná lehota na podanie daňového priznania uplynie 31. marca 2020. Na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová oznámili, že daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, budú môcť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podať až do 31. 05. 2020.

Nepodnikatelia majú novú lehotu na podanie daňového priznanie – do 31. mája 2020.

Týka sa to napríklad fyzických osôb s príjmami z prenájmu, zamestnancov, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania, ďalej občianskych združení, neziskových organizácií a podobne.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Ako postupovať pri daňovom priznaní do konca mája?

Skupina daňovníkov, ktorej sa týka predĺženie termínu (bezsankčné obdobie) do konca 31. 05. 2020, nebude musieť oznamovať daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznanie. Lehota na podanie daňového priznania im bude predĺžená automaticky. Uvedené opatrenie sa nevykoná nijakou zmenou zákona, ale jednoducho tak, že daňové úrady týmto daňovníkom nebudú ukladať pokuty za nepodanie daňového priznania. Toto opatrenie sa vraj dotkne približne 375 000 týchto daňovníkov, ktorí ešte nepodali daňové priznanie, z celkovo asi polmiliónovej skupiny týchto nepodnikateľov.

Tých daňovníkov, ktorí majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, sa žiadne ústretové kroky netýkajú. Zostáva im pôvodná lehota na podanie daňového priznania. Oznámiť predĺženie termínu na podanie daňového priznania a takisto aj podať daňové priznanie musia elektronicky.

Mobilné jednotky na prijímanie daňových priznaní

Prečítajte si tiež

Cieľom opatrení ministerstva financií a finančnej správy je kvôli šíreniu koronavírusu obmedziť kontakt medzi zamestnancami daňových úradov a prichádzajúcimi klientmi. Aj kvôli tomu budú môcť daňovníci na najväčšom daňovom úrade na Slovensku podať daňové priznanie priamo na parkovisku zo svojho motorového vozidla. Od pondelka 16. marca 2020 budú na parkovisku pri daňovom úrade na Ševčenkovej ulici v Bratislave mobilné jednotky finančnej správy. Tí daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, môžu týmto spôsobom podať daňové priznanie aj priamo zo svojho motorového vozidla bez toho, aby museli z neho vystupovať.

Zvažuje sa obmedzenie úradných hodín daňových úradov

Vypĺňanie daňového priznania v priestoroch daňového úradu nebude tolerované.

Lenka Wittenbergerová, prezidentka finančnej správy, na tlačovej konferencii spomínala viacero opatrení, ktoré finančná správa aktuálne robí s cieľom ochrániť svojich zamestnancov a aj klientov. Cieľom je, aby daňové úrady v najbližšom čase navštevovalo čo najmenej ľudí a aby sa v priestoroch daňových úradov nezhromažďoval väčší počet ľudí. Napríklad tento rok nebudú daňové úrady tolerovať ani to, aby si ľudia daňové priznanie vypĺňali priamo v priestoroch daňového úradu. Okrem toho sa zvažuje aj obmedzenie samotných úradných hodín na daňových úradoch, avšak zatiaľ k tomu nepristúpili.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Termín na podanie daňového priznania za rok 2019 je známy

Ministerstvo financií informovalo, že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov bude stanovený na 31. október 2020. Na daňové účely bude ukončená mimoriadna situácia k 30.9.2020.

Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za júl 2020

Aj za júl si môžu niektorí zamestnávatelia a SZČO odložiť splatnosť odvodov, a to s novým termínom splatnosti 31. decembra. Aké sú podmienky a o ktoré odvody ide?

Preddavky na daň z príjmov počas pandémie – ako dorovnať rozdiel?

Počas pandémie môžu platiť daňovníci preddavky na daň z príjmov v nižšej výške. Ako vysporiadajú rozdiel po podaní daňového priznania za rok 2019, vznikne im nedoplatok?

Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva

Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky je ďalšou schválenou pomocou v koronakríze. Ako správne príspevky zaúčtovať a budú podliehať zdaneniu daňou z príjmov či DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky