Predĺženie termínu na podanie daňových priznaní do 31. mája 2020

Kvôli koronavírusu Ministerstvo financií SR automaticky posunie termín na podanie daňového priznania niektorým daňovníkom o dva mesiace.

Koho sa týka posun lehoty na podanie daňového priznania do 31. 05. 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na dnešnej tlačovej konferencii (13. marca 2020) oznámilo niekoľko ústretových krokov v súvislosti s podávaním daňových priznaní. Oficiálne posledná lehota na podanie daňového priznania uplynie 31. marca 2020. Na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický a prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová oznámili, že daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, budú môcť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podať až do 31. 05. 2020.

Nepodnikatelia majú novú lehotu na podanie daňového priznanie – do 31. mája 2020.

Týka sa to napríklad fyzických osôb s príjmami z prenájmu, zamestnancov, ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania, ďalej občianskych združení, neziskových organizácií a podobne.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Ako postupovať pri daňovom priznaní do konca mája?

Skupina daňovníkov, ktorej sa týka predĺženie termínu (bezsankčné obdobie) do konca 31. 05. 2020, nebude musieť oznamovať daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznanie. Lehota na podanie daňového priznania im bude predĺžená automaticky. Uvedené opatrenie sa nevykoná nijakou zmenou zákona, ale jednoducho tak, že daňové úrady týmto daňovníkom nebudú ukladať pokuty za nepodanie daňového priznania. Toto opatrenie sa vraj dotkne približne 375 000 týchto daňovníkov, ktorí ešte nepodali daňové priznanie, z celkovo asi polmiliónovej skupiny týchto nepodnikateľov.

Tých daňovníkov, ktorí majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, sa žiadne ústretové kroky netýkajú. Zostáva im pôvodná lehota na podanie daňového priznania. Oznámiť predĺženie termínu na podanie daňového priznania a takisto aj podať daňové priznanie musia elektronicky.

Mobilné jednotky na prijímanie daňových priznaní

Prečítajte si tiež

Cieľom opatrení ministerstva financií a finančnej správy je kvôli šíreniu koronavírusu obmedziť kontakt medzi zamestnancami daňových úradov a prichádzajúcimi klientmi. Aj kvôli tomu budú môcť daňovníci na najväčšom daňovom úrade na Slovensku podať daňové priznanie priamo na parkovisku zo svojho motorového vozidla. Od pondelka 16. marca 2020 budú na parkovisku pri daňovom úrade na Ševčenkovej ulici v Bratislave mobilné jednotky finančnej správy. Tí daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, môžu týmto spôsobom podať daňové priznanie aj priamo zo svojho motorového vozidla bez toho, aby museli z neho vystupovať.

Zvažuje sa obmedzenie úradných hodín daňových úradov

Vypĺňanie daňového priznania v priestoroch daňového úradu nebude tolerované.

Lenka Wittenbergerová, prezidentka finančnej správy, na tlačovej konferencii spomínala viacero opatrení, ktoré finančná správa aktuálne robí s cieľom ochrániť svojich zamestnancov a aj klientov. Cieľom je, aby daňové úrady v najbližšom čase navštevovalo čo najmenej ľudí a aby sa v priestoroch daňových úradov nezhromažďoval väčší počet ľudí. Napríklad tento rok nebudú daňové úrady tolerovať ani to, aby si ľudia daňové priznanie vypĺňali priamo v priestoroch daňového úradu. Okrem toho sa zvažuje aj obmedzenie samotných úradných hodín na daňových úradoch, avšak zatiaľ k tomu nepristúpili.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania s dopadom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov a platenie preddavkov na daň z príjmov?

Odložili ste si daňové priznanie 2021 k dani z príjmov?

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2022, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Uvoľnenie Covid opatrení od 6.4.2022 a odporúčania hygienika

Od 6.4.2022 sa mení režim na hraniciach a upravujú pravidlá nosenia respirátorov či rúšok. Pozrite si prehľad noviniek aj odporúčaní hlavného hygienika SR.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky