Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019

Od 1.1. 2019 už nebudú vznikať situácie, kedy podnikateľ zaplatí dva krát DPH pri nákupe bylinkového čaju do firmy.

V súlade s § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) platného do 31. 12. 2017 bol platiteľ, ktorý bol príjemcom plnenia od iného platiteľa povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie tovarov patriacich do:

  • kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu (napríklad obilniny, kukurica, ryža, sójové bôby, arašidové oriešky, rôzne olejnaté semená, liečivé rastliny),
  • kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka iných ako kovový odpad a kovový šrot (napríklad železo, oceľ, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele),

ak bol základ dane vo faktúre z týchto tovarov 5 000 eur a viac.

Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2018

Od 1.1.2018 sa pri vyššie uvedených tovaroch zrušila hranica 5 000 eur. V súčasnosti platí, ak platiteľ predá inému platiteľovi napríklad tovar z kapitoly 10 (napr. ryžu) Spoločného colného sadzobníka v sume 1,50 eur bez DPH, prenáša daňovú povinnosť na odberateľa a vystavuje faktúru s 0 % DPH. Odberateľ z nákupu ryže odvedie 20 % DPH (tzn. 0,30 eur) a ak má nárok na odpočet DPH z nakúpenej ryže, tak si nárok uplatní. Tento postup sa v praxi nazýva “tuzemské samozdanenie”. Najčastejšie spomínaným tuzemským samozdanením je tuzemské samozdanenie stavebných prác. Viac o tuzemskom samozdanení od 1.1.2018 sa dozviete v článku Tuzemské samozdanenie v roku 2018.

V praxi vzniká najväčší problém pri predaji vyššie uvedených tovarov cez ERP (elektronickú registračnú pokladnicu), VRP (virtuálnu registračnú pokladnicu). V našom článku sa budeme bližšie zaoberať prenosu daňovej povinnosti pri predaji bylinkových čajov cez registračnú pokladnicu, elektronickú alebo virtuálnu.

Do kapitoly 12 Spoločného colného sadzobníka sa zaraďujú aj bylinkové čaje (medzi liečivé rastliny). Znamená to, že ak platiteľ predá inému platiteľovi bylinkový čaj, prenáša daňovú povinnosť na kupujúceho.

Pozn. Čierne čaje a zelené čaje patria do kapitoly 9 Spoločného colného sadzobníka. Na nákup čiernych a zelených čajov sa neuplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods 12, písm. f) zákona o DPH, tzn. uplatňuje sa bežný režim zdanenia.

Keď platiteľ nakupuje bylinkové čaje v maloobchodných predajniach, štandardne ako doklad o kúpe dostane doklad z elektronickej registračnej pokladnici, na ktorom je uvedená 20 % DPH. Platiteľ DPH si nemôže pri bylinkových čajoch odpočítať DPH uvedenú na doklade z ERP, ale musí uplatniť samozdanenie. Znamená to, že pri kúpe bylinkového čaju musí odviesť 20 % DPH vypočítanú zo základu dane uvedeného na doklade o kúpe.

V súlade s § 49 ods. 7 písm. a) zákona o dani z pridanej hodnoty si nemôže odpočítať daň pri kúpe tovarov a služieb pohostenia a zábavy. Ak nakupuje bylinkový čaj napríklad ako pohostenie pre obchodných partnerov, nemôže si odpočítať DPH, ktorú uplatnil k cene bylinkového čaju.

Pozn. Ak by bylinkové čaje nakupovala reštaurácia alebo kaviareň, môže si odpočítať DPH, ktorú uplatnila k cene bylinkového čaju, pri ktorom sa uplatnil prenos daňovej povinnosti. Nemohla by si však odpočítať DPH uvedenú na bločku z registračnej pokladnice pri kúpe bylinkového čaju v maloobchode, pretože DPH na doklade bola uvedená nesprávne. Pri nákupe v maloobchode mala dostať bloček s 0 % DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na prenos daňovej povinnosti pri kúpe bylinkového čaju cez ERP v roku 2018

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH. V októbri 2018 kúpila v maloobchodnej predajni (platiteľ DPH) 10 ks bylinkových čajov v hodnote 0,50 eur bez DPH za 1 ks. Maloobchodná predajňa vystavila doklad z ERP na ktorej bola uvedená 20 % DPH.

Na doklade o nákupe bylinkových čajov bol uvedený základ dane v sume 5 eur, DPH v sume 1 eur a spoločnosť zaplatila maloobchodnej predajni sumu 6 eur za bylinkové čaje.

DPH uvedenú na doklade z ERP si spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. nemôže odpočítať, pretože je uvedená nesprávne. Bylinkové čaje patria do kapitoly 12 Spoločného colného sadzobníka, takže sa na ne vzťahuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods 12 písm. f) zákona o DPH. DPH uvedená na doklade z ERP (registračnej pokladnice) predstavuje pre spoločnosť nedaňový náklad. Zároveň musí spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. zo základu dane v sume 5 eur, odviesť DPH v hodnote 1 eur. Nemôže si odpočítať DPH, ktorú “prirazila” k základu dane, pretože pri tovaroch na účely pohostenia a zábavy nemá nárok na odpočet DPH v sume 1 eur. Výsledkom toho je, že spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. dvakrát zaplatila DPH - jedenkrát maloobchodnej predajni a druhý krát daňovému úradu prostredníctvom daňového priznania k DPH.

Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019

V súčasnosti je na rokovaní vlády SR predložená novela zákona o DPH, vďaka ktorej by sa mal odstrániť problém pri uplatňovaní DPH z tovarov uvedených v kapitolách 10, 12, 72 a položkách 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka iných ako kovový odpad a kovový šrot, ak k nákupu týchto tovarov bola vystavená zjednodušená faktúra. V navrhovanej novele zákona o DPH sa od 1.1.2019 nemá uplatňovať prenos daňovej povinnosti na odberateľa z dodania tovarov, pri ktorých je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH.

Podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH sa za zjednodušenú faktúru považuje:

  • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur,
  • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur.

Zjednodušená faktúra nemusí obsahovať identifikačné údaje príjemcu tovaru a jednotkovú cenu.

Znamená to, že od 1.1.2019 by sa pri kúpe bylinkových čajov cez registračnú pokladnicu nemal uplatniť prenos daňovej povinnosti na odberateľa - platiteľa DPH.

Príklad na prenos daňovej povinnosti pri kúpe bylinkového čaju cez ERP od 1.1.2019

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH. V januári 2019 kúpila v maloobchodnej predajni (platiteľ DPH) 10 ks bylinkových čajov v hodnote 0,50 eur bez DPH za 1 ks. Maloobchodná predajňa vystavila doklad z ERP na ktorej bola uvedená 20 % DPH.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si z dokladu z ERP neuplatní odpočet DPH, pretože bylinkové čaje kúpila do kancelárie pre klientov. Z pohľadu zákona o DPH nemá žiadne ďalšie povinnosti v súvislosti s kúpou bylinkových čajov, keďže od 1.1.2019 sa pri kúpe bylinkových čajov cez ERP neprenáša daňová povinnosť na odberateľa (kupujúceho). DPH z predaja bylinkových čajov odvedie maloobchodná predajňa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky