Výmena občianskeho preukazu pre končiace certifikáty: otázky a odpovede

Certifikáty pre e-podpis budú od nového roka na niektorých občianskych preukazoch neplatné. Kto by si mal doklad vymeniť, ako a kde o nový požiadať, koľko stojí a ako získať nové certifikáty? Odpovede na časté otázky.

Certifikáty pre e-podpis nahrané na občianskych preukazoch (OP) vydaných do 20.6.2021 budú od nového roka neplatné. Tieto doklady totiž majú zastaraný čip, a preto si ich občania, ktorí elektronicky komunikujú so štátom a využívajú kvalifikovaný elektronický podpis, budú musieť vymeniť. Aby bol proces výmeny občianskeho preukazu jednoduchší, prinášame odpovede na časté otázky.

Aktualizácia k 22.11.2022: Ministerstvo vnútra 21. novembra oznámilo, že od decembra bude možné žiadať o biometrické občianske preukazy s biometrickou podobou tváre a odtlačkov prsta, ktoré musí do augusta roku 2031 mať každý občan Európskej únie. Odporúča preto počkať s vybavením nového dokladu do decembra. OP v pôvodnej podobe je možné vybaviť už len do 23.11.2022 do 12:00 hod., od tohto termínu až do konca novembra nebude o nové preukazy možné žiadať vôbec.

Kto by mal vymeniť občiansky preukaz a čo sa stane, ak tak neurobí

Je potrebné vymeniť občiansky preukaz za nový, hoci je platný dlhšie ako do roku 2023 a dlhšiu platnosť majú aj certifikáty pre e-podpis?

Občiansky preukaz nie je nutné meniť, pokiaľ bol vydaný po 20.6.2021, nakoľko od 21.6.2021 ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy s novým čipom. Meniť ho taktiež netreba v prípade, že ho občan nepotrebuje na elektronické podpisovanie dokumentov. Výmena občianskych preukazov sa týka len tých, ktorí OP potrebujú na vykonanie kvalifikovaného elektronického podpisu, napríklad živnostníci pri podávaní elektronického daňového priznania. Nakoľko na podpísanie KEP-om sú potrebné platné certifikáty nahraté na občianskom preukaze, ich platnosť na dokladoch vydaných pred 21.6.2021 po novom roku skončí a občan tak nebude môcť elektronicky podpisovať dokumenty.

Bude v roku 2023 možné prihlásiť sa s občianskym preukazom vydaným pred 21.6.2021 do elektronickej schránky a čítať poštu?

Áno, koniec platnosti certifikátov nijako neovplyvňuje ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej je možné prihlasovať sa ním do elektronickej schránky na slovensko.sk a používať e-služby, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Ako požiadať o nový občiansky preukaz, ako bude doručený a koľko stojí

Je možné o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu skončenia platnosti certifikátov (čipov) požiadať aj online?

Nie. Požiadať o vydanie nového OP z uvedeného dôvodu je možné len osobne na Polícii na oddelení dokladov.

Je možné požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu v inom meste ako je trvalé bydlisko občana?

Áno, požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu je možné na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Ako sa vyhnúť dlhým radom na oddelení dokladov?

Ministerstvo vnútra umožňuje dohodnutie si termínu na konkrétny čas, dátum a miesto, teda vytvorenie rezervácie online. Ide o Univerzálny rezervačný systém, ktorý možno nájsť na stránke portal.minv.sk. Ak sa stane, že vo vybranom meste už nebude voľný termín na rezerváciu, občan si môže vybrať iné miesto, nakoľko o občiansky preukaz možno požiadať kdekoľvek na Slovensku bez ohľadu na trvalý pobyt občana. Treba však mať na pamäti, že z dôvodu vydávania biometrických OP od decembra 2022 bude na týždeň (od 23.11. od 12:00 hod. do 30.11.2022) pozastavené prijímanie žiadostí o nový doklad.

Čo v prípade, že má žiadateľ vytvorenú rezerváciu na termín do konca novembra?

Takí žiadatelia môžu byť vybavení v náhradnom termíne bez ohľadu na rezervovaný termín - a to 23.11.2022 v čase od 12:00 hod. do 17:00 hod. Pokiaľ poskytnutý náhradný termín rezervácie žiadateľovi nevyhovuje, musí si urobiť novú rezerváciu.

Ako dlho trvá vydanie nového občianskeho preukazu?

Štandardne niekoľko dní až týždňov (zákonná lehota 30 dní), je však možné požiadať o urýchlené vyrobenie do dvoch dní.

Koľko stojí výmena občianskeho preukazu z dôvodu končiacej platnosti certifikátov?

Do 7.10.2022 stála výmena OP pre končiacu platnosť certifikátov 4,50 eur, no novela Zákona o správnych poplatkoch tento poplatok zrušila. Spoplatnené je naďalej len urýchlené vyrobenie do dvoch dní, a to v sume 20 eur.

Je potrebné si po nový doklad prísť osobne na oddelenie dokladov?

Po nový občiansky preukaz si možno prísť osobne alebo si ho nechať doručiť kuriérom.

Koľko stojí doručenie kuriérom?

Ministerstvo vnútra SR pre Podnikajte.sk uviedlo, že ak si občan nechá nový doklad doručiť na adresu kuriérom, za túto službu sa poplatok v súčasnosti nevyberá, nakoľko stále pretrváva mimoriadna situácia. V prípade opačnej skúsenosti, sa možno obrátiť na Odbor dokladov a evidencií Prezídia PZ /e-mail: [email protected]/, a to so stručným popisom situácie. Polícia tieto prípady preverí.

Čo v prípade, že kuriér nezastihne občana, ktorému nesie nový OP?

V takom prípade bude doklad doručený na to oddelenie dokladov, kde oň občan požiadal.

Je možné požiadať o doručenie nového OP na iné oddelenie dokladov ako to, kde bola podaná žiadosť?

Áno. Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že občan si môže pri podaní žiadosti vybrať, na ktoré oddelenie dokladov mu vyhotovený OP doručia. To znamená, že ak si požiada o vydanie nového OP napríklad v Trenčíne, môže si v žiadosti zadať, že si nový doklad chce vyzdvihnúť napríklad v Bratislave (pretože tam pracuje, študuje, býva...).

Čo sa stane so starým občianskym preukazom, kým bude občanovi vydaný nový?

Pri osobnom prevzatí nového dokladu občan odovzdá ten starý. Dovtedy sa preukazuje a funguje s pôvodným OP. Rezort vnútra dodal, že v prípade, že si občan nechá doručiť doklad kuriérom, starý OP odovzdá už pri podávaní žiadosti (do vydania nového dokladu bude bez OP).

S novým čipom sa vydávajú aj povolenia na pobyt cudzinca. V čom sa líši postup výmeny tohto dokladu z dôvodu končiacej platnosti čipu?

Postup je obdobný ako pri občianskych preukazoch. Avšak, v tomto prípade sa za vydanie novej eDoPP karty (teda povolenie na pobyt) platí správny poplatok 4,50 eur.

Čo v prípade konateľov, ktorí na Slovensku podnikajú, no nie sú slovenským občanom a používajú alternatívny autentifikátor či zahraničný eID? 

Ako vysvetlilo ministerstvo vnútra, na alternatívne autentifikátory sa nikdy nevydávali kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis a preto nie je dôvod na ich výmenu. Slúžia len na prihlasovanie do elektronickej schránky a táto funkcionalita zostáva zachovaná.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako si nastaviť bezpečnostné kódy a získať nové certifikáty

Zostáva na novom doklade pôvodný bezpečnostný osobný kód (BOK), KEP PIN a KEP PUK?

Nie. Pre nový OP sa nastavia aj nové kódy – BOK, KEP PIN, KEP PUK a rovnako sa nahrajú nové certifikáty pre e-podpis.

Prečítajte si tiež

Kedy a ako nastaviť nový BOK?

Nový BOK sa zadáva pri žiadaní o občiansky preukaz, pri vydaní OP oddelenie dokladov preukaz aktivuje týmto kódom. Ministerstvo vnútra uvádza, že podľa zákona o občianskych preukazoch musí občan vo veku 15 až 65 rokov pri podaní žiadosti o občiansky preukaz povinne zadať BOK. Ak si ho nezadá, systém mu ho vygeneruje automaticky a prístupový kód bude uvedený na dokumentácii, ktorú dostane pri žiadosti o vydanie OP. Občan nad 65 rokov si môže BOK zvoliť aj neskôr. Aj keď ide o povinnosť občana, pracovníci dokladov ho o tejto povinnosti informujú.

Čo v prípade, ak si občan zabudne zadať nový BOK a pracovník oddelenia ho od neho nežiada?

Ministerstvo vnútra uvádza, že občiansky preukaz občanovi aktivujú bezplatne na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Ako možno požiadať o nové certifikáty?

O vydanie nového kvalifikovaného certifikátu možno požiadať buď osobne na oddelení dokladov po prevzatí nového OP, alebo online prostredníctvom aplikácie eID klient. Ministerstvo vnútra uviedlo, že viac preferovanou voľbou býva online spôsob získania certifikátov.

Prečítajte si tiež

Ako postupovať v prípade vydania certifikátov online?

Je potrebné mať stiahnutú aplikáciu eID klient, v ktorej je možné žiadať o vydanie certifikátov. V niektorých prípadoch systém automaticky overí stav certifikátov a následne ponúkne ich vydanie. Ak sa tak neudeje, je potrebné kliknúť na ikonku aplikácie pravým tlačidlom myši a manuálne zvoliť vydanie certifikátov. V oboch prípadoch sa zadáva nový KEP PIN a KEP PUK a až po ich nastavení je občiansky preukaz pripravený na stiahnutie a aktiváciu certifikátov. Postup ako na to, krok po kroku, nájdete v našom článku Aktivácia občianskeho preukazu eID: ako nastaviť KEP PIN a KEP PUK online, prípadne príručku možno nájsť na stránke eidas.minv.sk/download.

Niektorí musia zapísať nový občiansky preukaz do obchodného registra

Kto musí po vydaní nového občianskeho preukazu túto zmenu nahlásiť do Obchodného registra SR?

Nahlasovanie nového občianskeho preukazu Obchodnému registru neminie tých, ktorí sú konečnými užívateľmi výhod (napríklad majitelia jednoosobových s.r.o.-čiek).

Ako nový občiansky preukaz do ORSR zapísať?

Cez zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod, keďže súčasťou zapisovaných údajov je aj druh a číslo dokladu totožnosti. Ide o formulár č. 31, ktorý možno nájsť na stránke justice.gov.sk a postup je podobný ako pri zápise rodného čísla do obchodného registra. Je potrebné vyplniť a podpísať príslušný formulár, vyplniť údaje o správe (nepovinné), vyplniť kontaktné údaje žiadateľa, vložiť potrebné prílohy a odoslať vyplnenú žiadosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky