Výmena občianskeho preukazu pre končiacu platnosť certifikátov je bezplatná

Od 7.10.2022 je zrušený poplatok za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu končiacej platnosti certifikátov. Napriek tomu, že doklady treba vymeniť do konca roka, ministerstvo vnútra odporúča počkať do decembra.

Každý, kto aktívne využíva elektronické funkcionality občianskeho preukazu a uprednostňuje elektronické služby štátu pred návštevou úradov, pracuje s aplikáciou eID klient. Jej nedávno nasadená nová verzia upozorňuje používateľa, že najneskôr v posledný deň tohto roka z dôvodu skončenia certifikácie čipu budú zrušené všetky platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Rovnaké oznámenia dostávajú priamo do elektronických schránok všetci, ktorí komunikáciu potvrdzujú elektronickým podpisom.

Koniec platnosti certifikátov sa týka len  držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Nijako však neovplyvňuje ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej je možné prihlasovať sa ním do elektronickej schránky a používať e-služby, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Používatelia elektronického podpisu, ktorí v rámci svojej profesie potrebujú na dennej báze podpisovať všetky úkony, je vhodné požiadať o nový občiansky preukaz. 

Od 7.10.2022 sú odpustené správne poplatky

Od 7. októbra 2022 je účinná novela zákona o správnych poplatkoch, na základe ktorej nový doklad z dôvodu neplatnosti certifikátov vydá ministerstvo vnútra bez správneho poplatku. Do prijatia tejto zmeny totiž za vydanie občianskeho preukazu z tohto dôvodu bolo potrebné zaplatiť poplatok 4,50 eur. Novela ale v zákone neupravuje bod, ktorý stanovuje, že správny orgán vyberie poplatok 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do 2 pracovných dní na žiadosť občana. Uvedené tak stále platí.

Ak však majiteľ OP podpisuje len niektoré úkony, občiansky preukaz nebude potrebné meniť. Rezort informatizácie pripravil návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá to umožní aj dokladmi vydanými do 20. júna 2021. Ak občan pristúpi na túto alternatívu, bude nutné získať iný typ kvalifikovaného certifikátu – osobne na oddelení dokladov alebo cez aplikáciu eID klient. Podrobnosti budú zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy.

Ministerstvo vnútra odporúča počkať na občiansky preukaz s biometriou

Podľa novely zákona o občianskych preukazoch sa od 1.1.2023 budú OP vydávať v biometrickej kvalite, teda vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre nahratých v čipe. No ich vydávanie možno príde aj skôr. „V príprave na vydávanie biometrických bezkontaktných občianskych preukazov sme natoľko pokročili, že sme schopní  začať  tento najmodernejší typ dokladu vydávať v prípade schválenia legislatívneho návrhu už v decembri," povedal minister vnútra Roman Mikulec. 

Prečítajte si tiež

Podľa ministerstva vnútra existuje praktický dôvod, prečo aj pri končiacej platnosti certifikátov, ak je to možné, radšej vyčkať na biometrický občiansky preukaz: faktom je, že v súčasnosti vydávané doklady majú platnosť kratšiu ako štandardných 10 rokov. Je tak pre skutočnosť, že do augusta 2031 v zmysle európskeho práva musí každý občan disponovať biometrickým OP. Všetky aktuálne vydávané OP sú preto platné len do 3. augusta 2031.

Ide o nový typ eID karty, ktorá okrem biometrickej podoby tváre a odtlačkov prstov bude mať bezkontaktný čip, rovnako ako cestovné pasy, ktoré v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika viac ako desať rokov.

Zároveň bude mať biometrický OP nový dizajn s množstvom najmodernejších bezpečnostných prvkov, ktoré minimalizujú riziko jeho zneužitia pri strate či krádeži.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky