Postup na podanie návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra do 30. 9. 2022

Ako postupovať pri podaní návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra do konca septembra 2022? Prinášame postup vo video návode krok za krokom pre s.r.o.

Od októbra 2020 sa novelou zákona o obchodnom registri rozšírila povinnosť zapísať do obchodného registra niektoré osobné (identifikačné) údaje osôb, a to o dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené (napr. číslo občianskeho preukazu či pasu). Identifikačné údaje o zákonom ustanovených osobách (napr. spoločníkoch, konateľoch, prokuristoch) je potrebné doplniť do obchodného registra najneskôr do 30. 9. 2022.

Ak tieto údaje neboli zo strany Ministerstva spravodlivosti SR do 31. 5. 2022 doplnené automaticky, treba do 30. 9. 2022 podať samostatný návrh na zápis identifikačných údajov registrovému súdu. Či došlo k automatickému doplneniu sa dá overiť na webovej stránke obchodného registra - ak má zapísaná spoločnosť pri mene fyzickej osoby (napr. pri spoločníkovi) panáčika so zelenou fajkou, znamená to, že táto osoba má zapísané všetky identifikačné údaje. Naopak, ak údaje doplnené neboli, je pri mene fyzickej osoby červené X - vtedy je potrebné údaje doplniť.

Návrh na zápis identifikačných údajov sa podáva výlučne elektronickou formou cez elektronickú službu na portáli www.slovensko.sk prostredníctvom existujúceho (zmenového) formulára - „Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“​ s tým, že ide o výlučné doplnenie identifikačných údajov. Podanie tohto návrhu je bezplatné.

Bližšie informácie nájdete v článku Povinný zápis rodného čísla alebo čísla občianskeho preukazu do obchodného registra bude bezplatný.

Podanie elektronického návrhu pozostáva z nasledovných krokov:

 1. Príprava a vyplnenie zmenového formulára
  1. Ide o povinnú prílohu zápisu, preto si ju pripravte ako prvú. Prostredníctvom tohto formulára doplníte chýbajúce údaje o spoločníkoch či konateľoch. Ak prikladáte aj splnomocnenie či čestné vyhlásenie, uvediete to v tomto formulári ako prílohu. Prílohy si uložíte na disk.

 2. Vyhľadanie a potvrdenie služby
  1. Na portáli www.slovensko.sk treba v pravej časti kliknúť na sekciu „Nájsť službu“. Po jej zobrazení stačí do časti vyhľadávania „Názov inštitúcie alebo úradu“ zadať: „Obchodný register“ (prípadne „Názov elektronickej služby“ zadať priamo: Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri) a dať vyhľadať. Po vyhľadaní treba kliknúť na tlačidlo „Služba“.

 3. Prihlásenie používateľa
  1. V prípade, že bol používateľ prihlásený ešte pred vyhľadaním elektronickej služby, zobrazí sa už rovno príslušný elektronický formulár. V opačnom prípade (ak prihlásený nebol), bude musieť zadať svoje prihlasovacie údaje a až po prihlásení sa formulár zobrazí.  

 4. Vyplnenie formulára
  1. Následne je v časti označenej ako Elektronický dokument potrebné odpovedať na otázku „Aký typ podania podávate?“ zvolením „Zmena“. Potom sa zobrazí otázka, či používateľ dopĺňa výlučne identifikačné údaje v zmysle zákona č. 403/2021 Z. z., kde treba vybrať „Áno“.

   Ďalej sa vyplní druhá otázka „Aká je právna forma subjektu?“ zvolením príslušnej formy obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), ktorej sa týka doplnenie identifikačných údajov. Na záver treba ešte vypísať kontaktný e-mail a kliknúť na „Pokračovať“.

 5. Pripojenie a odoslanie príloh
  1. Posledným krokom je pripojenie príloh – zmenového formulára (návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra), resp. iných príloh, ktoré musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podpísať ich môžete priamo v slovensko.sk. Nakoniec treba podpísať celý formulár a už len kliknúť na tlačidlo „Odoslať“.

 Pre uľahčenie sme pripravili detailný videopostup.

Ako zapísať rodné číslo a ďalšie identifikačné údaje do obchodného registra? Postup pre s.r.o.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Doplnenie údajov do obchodného registra do 30. 9. 2022

Do 31. mája prebiehalo automatické doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra. Ako si podnikateľ overí či má všetko v poriadku a čo robiť, ak údaje automaticky zapísané neboli?

Čestné vyhlásenie týkajúce sa zápisu identifikačných údajov do OR SR

K návrhu na zápis zmien údajov v Obchodnom registri, ktoré je potrebné podať do 30. septembra 2022, je vhodnou prílohou čestné vyhlásenie. Jeho vzor nájdete v článku.

Predaj potravín „po záruke“ od 1. júla 2022

V čom sa líši dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby? Aké zmeny nastali pri predaji potravín po dátume ich minimálnej trvanlivosti?

Zmeny v zákone o potravinách od 1. 7. 2022

Od 1. 7. 2022 platí novela zákona o potravinách, ktorá umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Aké ďalšie zmeny novela priniesla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky