Výmena občianskeho preukazu čaká mnohých podnikateľov: platnosť certifikátov končí

Výmena občianskeho preukazu čaká mnohých podnikateľov: platnosť certifikátov končí
Zdroj: Pexels.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Certifikáty pre e-podpis niektorým držiteľom občianskych preukazov skončia 31.12.2022. Je preto potrebné vybaviť si nové doklady. Koho sa to týka a ako postupovať?

V polovici minulého roka sme informovali o tom, že platnosť certifikátov pre e-podpis v prípade občianskych preukazov vydaných pred 21.6.2021 končí. Vtedy bolo potrebné si požiadať o nové certifikáty, inak držiteľa preukazu čakalo nepríjemné prekvapenie napríklad tento rok pri podávaní elektronického daňového priznania, ktoré nemohol podpísať kvalifikovaným podpisom. Ak o certifikáty nestihol daňovník požiadať, zostávalo mu jediné – vymeniť občiansky za poplatok. Na druhej strane, ten, kto si certifikáty nahrať stihol do 25.6.2021, môže ich využívať na podpis dokumentov KEP-om, no len do konca tohto roka.

Kto si musí vymeniť občiansky preukaz?

Držitelia občianskych preukazov (OP) vydaných po 21.6.2021 sa výmenou dokladu zatiaľ nemusia trápiť. Ich certifikáty sú platné až do 17.6.2025. Avšak každý, kto dostal preukaz s čipom skôr a využíva elektronické podpisovanie, teraz musí riešiť jeho výmenu za nový. A to aj v prípade, že občiansky je ešte niekoľko rokov platný. V opačnom prípade totiž bude mať taká osoba od 1.1.2023 problém podpísať elektronické dokumenty či podať elektronické daňové priznanie.

Koho sa výmena OP z dôvodu končiacej platnosti certifikátov týka, sa dá jednoducho zistiť. Stačí sa pozrieť na dátum vydania preukazu – ak je na ňom dátum po 21.6.2021, netreba robiť nič (ak ešte držiteľ nemá kvalifikovaný certifikát, vie si ho vydať aj online). Ak je na OP dátum vydania do 21.6.2021, je potrebné vybaviť si nový doklad.

V oboch prípadoch si je možné overiť platnosť certifikátov aj prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra – „Overenie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom“ – nachádza sa na ich stránke. Vďaka tejto službe je možné zobraziť aktuálny stav všetkých certifikátov, ktoré boli uložené na danom OP.

Postup je nasledovný:

  1. Otvoriť si stránku ministerstva vnútra a službu na overenie platnosti certifikátov.
  2. Používateľ bude presmerovaný na stránku www.slovensko.sk, kde sa prihlási zadaním svojho BOK kódu.
  3. Následne sú zobrazené všetky certifikáty, ktoré patria k danému preukazu, aj s ich platnosťou.

Ako uvádza ministerstvo vnútra, približne 30 000 z 480 000 držiteľov občianskych preukazov s certifikátmi pre e-podpis vydanými do júna 2021 reálne elektronické podpisovanie využíva. Ide teda zhruba o 8 % osôb, ktorí budú musieť výmenu dokladu riešiť. Zároveň treba podotknúť, že prihlasovanie na ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) a na špecializované portály zostáva naďalej funkčné (s pôvodným OP sa teda aj po skončení platnosti certifikátov naďalej dá napríklad prihlásiť a čítať prijatá pošta v e-schránke).

Ako pri výmene občianskeho preukazu postupovať?

Ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke uvádza, že o nový doklad nebude možné požiadať elektronicky, keďže výmena OP z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená. „Elektronicky možno požiadať o OP len pri zmene trvalého pobytu alebo pri skončení časovej platnosti OP, a to za predpokladu, že podoba tváre a podpis žiadateľa nie sú v informačných systémoch evidované dlhšie ako 5 rokov.“

Prečítajte si tiež

Podnikatelia, živnostníci či štatutári neziskových a iných organizácií, ktorí so štátom musia komunikovať elektronicky, teda budú musieť výmenu OP za účelom potreby elektronického podpisovania absolvovať osobne na polícii. Treba sa však „obrniť“ trpezlivosťou. Možno totiž očakávať, že oddelenia dokladov budú mať väčší nápor žiadostí a nebudú stíhať. Napokon, už teraz sú veľmi zaťažené. Stále pretrváva enormný záujem o vydávanie pasov a OP ako cestovných dokladov po dlhom období pandémie. Rezort preto argumentuje, že ide o dôvod, prečo sa rozhodol o nutnosti zmeniť OP zatiaľ vo väčšej miere neinformovať – nechce pracovníkom pridávať práce.

Druhým dôvodom je podľa vyjadrenia ministerstva na ich webovej stránke ekonomický pohľad – je globálna čipová kríza, preto rezort pristúpil k rozhodnutiu nevydávať nové doklady v medziobdobí, počas ktorého je možné elektronicky podpisovať aj so starším typom OP.

Masívnejšiu informačnú kampaň plánujú na september. Využijú na to najmä elektronickú cestu, e-schránky, pričom cieľovou skupinou budú podľa vyjadrenia ministerstva v prvom rade aktívni používatelia elektronických podpisov s certifikátmi na doklade vydanými do júna 2021.

Výmena občianskeho preukazu bude za poplatok

Aktualizácia k 14.10.2022: Od 7. októbra 2022 je účinná novela zákona o správnych poplatkoch, na základe ktorej nový doklad z dôvodu neplatnosti certifikátov vydá ministerstvo vnútra bez správneho poplatku. Viac podrobností nájdete v článku Výmena občianskeho preukazu pre končiacu platnosť certifikátov je bezplatná.

Prečítajte si tiež

Hoci komunikovať so štátom elektronicky a podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom je povinnosť mnohých podnikateľov, ktorí z dôvodu skončenia platnosti certifikátov budú svoj (ešte stále platný) preukaz totožnosti meniť, musia si za výmenu zaplatiť. Ministerstvo vnútra argumentuje, že certifikáty v čipe občianskeho preukazu nie sú jeho povinnou súčasťou a ich absencia (resp. nefunkčnosť) žiadnym spôsobom neznemožňuje štandardné používanie preukazu ako dokladu totožnosti, cestovného dokladu či na prístup do e-schránky. „Slovenská republika, na rozdiel od iných štátov, poskytuje certifikáty pre elektronický podpis prostredníctvom OP bezplatne. Správny poplatok v tomto prípade sa vyberá za činnosti spojené s výrobou a personalizáciou dokladu,“ vysvetľuje rezort.

To znamená, že za vydanie OP z dôvodu skončenia platnosti certifikátov na vytvorenie KEP, bude vyberaný správny poplatok 4,50 eur. „V prípade, ak občan nepožiada o výmenu občianskeho preukazu a bude potrebovať naďalej využívať KEP, môže požiadať o vydanie certifikátov potrebných na vytvorenie KEP niektorú komerčnú spoločnosť na trhu za príslušný poplatok,“ dodáva ministerstvo.

Výmenou občianskeho sa povinnosti nekončia

Podnikateľov, ktorí si musia občiansky preukaz vymeniť kvôli čoskoro neplatným certifikátom, však nečaká len „vystátie radu“ na polícii a zaplatenie poplatku za vydanie nového dokladu. Mnohých z nich zrejme neminie ani nahlasovanie nového občianskeho preukazu Obchodnému registru, a to cez zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod, keďže súčasťou zapisovaných údajov je aj druh a číslo dokladu totožnosti. Ide však o iný formulár, akým sa do konca septembra 2022 dopĺňajú do ORSR identifikačné údaje spoločníkov. Formuláre na doplnenie rodného čísla a dátumu narodenia a na oznámenie zmeny čísla občianskeho preukazu sú teda rozdielne a nie je možné oznámiť všetky tieto zmeny iba na jednom z nich.

Navyše, podľa novely zákona o občianskych preukazoch sa od 1.1.2023 budú občianske preukazy vydávať v biometrickej kvalite – vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre, ktoré budú nahraté v čipe. Ak by teda občania chceli získať takýto občiansky preukaz, budú musieť opäť žiadať o nový doklad. Ministerstvo vnútra SR však pre Podnikajte.sk uviedlo, že doterajšie OP možno podľa európskeho nariadenia o posilnení bezpečnosti preukazov totožnosti občanov EÚ používať až do konca augusta 2031. „Občiansky preukaz, ktorý neobsahuje odtlačky prstov, ani podobu tváre v podobe biometrických údajov, ktoré sú zapísané v elektronickom čipe, ostáva platný až do zániku jeho platnosti. Nebude potrebné ho vymeniť,“ vysvetľuje rezort vnútra.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky