Kedy môže slovenský živnostník alebo firma podnikať v zahraničí?

Za akých podmienok môže podnikateľ so slovenskou firmou expandovať do zahraničia a na čo si musí dávať pozor.

Dôvodov, prečo podnikatelia rozširujú svoje aktivity za hranice Slovenska, môže byť niekoľko – veľkosť a úroveň trhu, cena pracovnej sily atď. Skutočnosť, že podnikateľ si na Slovensku založí s.r.o. alebo tu ako SZČO získa živnosť ho však automaticky neoprávňuje k podnikaniu v zahraničí bez obmedzení.

Rozdiel medzi podnikaním v Európskej únii a v nečlenských štátoch

Členstvo v EÚ zaručuje okrem iného slobodu podnikania vo všetkých členských štátoch a taktiež vo Švajčiarsku, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Podnikateľ so slovenskou živnosťou môže preto za určitých podmienok podnikať v ktorejkoľvek inej krajine EÚ. Ak sa rozhodne expandovať do Českej republiky, postačí mu slovenská živnosť, ak však chce poskytovať služby v Turecku, doma získaná živnosť mu stačiť nebude.

Podnikanie slovenského živnostníka alebo firmy v inom členskom štáte môže byť iba príležitostné a dočasné

Ak podnikateľ na Slovensku získa živnosť (či už ako SZČO alebo s.r.o.), môže v iných krajinách EÚ slobodne podnikať, avšak len príležitostne a dočasne. Ojedinelosť a dočasnosť sa vždy posudzujú v závislosti od viacerých kritérií, napr. pravidelnosť, počet zákaziek, dĺžka trvania ai.

Príklad: Slovenský podnikateľ môže usporadúvať školenia v českých firmách, ak jeho činnosť v priebehu 1 roka nepresiahne 6 mesiacov. Ak si však v Českej republike zriadi školiace stredisko, musí získať aj českú živnosť.

Podnikateľ je navyše povinný svoju činnosť ohlásiť zahraničným úradom - bližšie informácie budú podnikateľovi poskytnuté na tzv. jednotnom kontaktnom mieste.

Prísnejšie pravidlá sa vzťahujú na podnikateľov, ktorí poskytujú: finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby agentúr dočasného zamestnávania, zdravotnú starostlivosť, audiovizuálne služby, služby spojené s prevádzkovaním hazardných hier, sociálne služby či súkromné bezpečnostné služby. Týmto nebude stačiť len slovenská živnosť.

Príklad: Slovenská personálna agentúra musí v Českej republike získať osobitnú licenciu, nahlásiť svoju činnosť českému úradu práce, vyriešiť otázku povinného poistenia atď.

Ak chce slovenský podnikateľ podnikať v zahraničí trvalo a legálne, musí si tam v súlade s miestnymi podmienkami založiť živnosť, obchodnú spoločnosť alebo organizačnú zložku.

Kedy je činnosť podnikateľa považovaná za podnikanie v zahraničí

To, či bude činnosť podnikateľa posúdená ako podnikanie v zahraničí, ktoré môže byť iba ojedinelé a dočasné, sa pokúsime vysvetliť na nasledujúcich príkladoch:

Poskytnutie služby v zahraničí: Slovenský podnikateľ vykoná stavebné práce v Českej republike – ide o podnikanie v zahraničí.

Poskytnutie služby pre zahraničného podnikateľa v tuzemsku: Slovenský podnikateľ spracuje odbornú analýzu zahraničnej firme - ide o podnikanie v tuzemsku, na ktoré sa obmedzenie dočasnosti a ojedinelosti nevzťahuje.

Predaj tovaru v zahraničí: Slovenský podnikateľ vycestuje so svojím stánkom do Českej republiky, kde uzatvára zmluvy a predáva tovar – ide o podnikanie v zahraničí.

O podnikanie v zahraničí pôjde tiež v prípade, kedy slovenská firma predáva tovar mimo územia SR prostredníctvom zahraničného zástupcu, ktorý uzatvára zmluvy v mene slovenského podnikateľa.

Zaslanie tovaru do zahraničia: Slovenský podnikateľ zašle tovar zahraničnému obchodnému partnerovi alebo spotrebiteľovi, ktorý navštívil jeho internetový obchod – ide o podnikanie v tuzemsku, na ktoré sa obmedzenie dočasnosti a ojedinelosti nevzťahuje.

O tuzemské podnikanie pôjde taktiež v prípade, kedy slovenský podnikateľ dodáva tovar nezávislému zahraničnému dealerovi, ktorý následne koná vo vlastnom mene.

Upozornenie na DPH a zdaňovanie príjmov: Bez ohľadu na to, či ide o tuzemské alebo zahraničné podnikanie, vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je potrebné dávať pozor na limity obratu pre registráciu k zahraničnej DPH.

Medzinárodné zmluvy môžu zároveň stanoviť špecifické pravidlá pre zdaňovanie príjmu zo zahraničia. Ak napríklad slovenský stavebník vykonáva svoju činnosť v Českej republike po dobu viac ako 12 mesiacov alebo tu poskytuje svoje služby dlhšie ako 6 mesiacov, jeho príjmy budú zdanené v Českej republike.

Upozornenie na ochranu spotrebiteľa: Bez ohľadu na to, či ide o tuzemské alebo zahraničné podnikanie, ak prevádzkujete eshop napr. v češtine (zameriavate sa tak na českých zákazníkov), musíte si splniť všetky povinnosti spojené s ochranou spotrebiteľa podľa českého práva. To isté platí pre iné jazyky a povinnosti stanovené právom danej krajiny.

Osobitné povinnosti pri podnikaní v zahraničí a konzultácia s právnikom

Slovenskí živnostníci a firmy podnikajúce v zahraničí by mali venovať osobitnú pozornosť otázkam ako sú vedenie účtovníctva, platenie daní, práva a povinnosti spojené so zamestnávaním cudzincov, ochrana spotrebiteľa či osobných údajov.

Príklad: Ak obchodujete so zahraničnými podnikateľmi, problematika ochrany osobných údajov pre Vás nebude dôležitá. Ak však v inom členskom štáte predávate tovar či služby spotrebiteľom, budete musieť splniť povinnosti spojené s ochranou osobných údajov stanovené právnym poriadkom tohto štátu. Zatiaľ čo na Slovensku musí mať český podnikateľ ustanoveného zástupcu na spracovanie osobných údajov slovenských spotrebiteľov, slovenský podnikateľ rovnakú povinnosť v Českej republike nemá, musí si však splniť rovnaké povinnosti, aké má miestny podnikateľ.

Podnikateľom, ktorí plánujú expanziu do zahraničia preto odporúčame dôkladnú konzultáciu ich zámeru so slovenským právnikom, ktorý sa v právnom poriadku konkrétnej krajiny vyzná, alebo s právnikom priamo zo zahraničia. Splnením povinností stanovených zahraničnými predpismi sa tak vyhnú riziku zbytočných pokút či iných postihov.

Zdroje, ktoré problematiku podnikania v zahraničí upravujú

  • Články 43 až 55 Zmluvy o založení ES
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES
  • Zákon č. 136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie s.r.o. (kft.) v Maďarsku

Aký je postup založenia kft. – spoločnosti s ručením obmedzeným v Maďarsku? Ako dlho založenie trvá a koľko stojí?

Založenie s.r.o. v Rakúsku

Ako postupovať pri založení GmbH v Rakúsku? Koľko času a peňazí si treba pripraviť, ak chcete na podnikanie v Rakúsku využiť obdobu našej s.r.o.?

Založenie s.r.o. v Česku

Ako prebieha založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v Českej republike? Zoznam krokov a praktický postup.

Kto môže nakupovať tovar zo zahraničia bez DPH?

Pri kúpe tovaru zo zahraničia je potrebné rozlišovať okrem iného, či je kupujúcim tuzemský platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Kedy je možná kúpa tovaru zo zahraničia bez DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky