Zdravotne ťažko postihnutí


Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) občanovi so zdravotným postihnutím

Zdravotne postihnutí môžu získať príspevok na podnikanie za výhodnejších podmienok než ostatní začínajúci podnikatelia. Prinášame prehľad.

Príspevky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2020

Aké príspevky možno získať na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím, v akej výške a za akých podmienok?

Invalidný dôchodca a odvody

V akej výške zaplatí odvody z trvalého pracovného pomeru, resp. dohody invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ a koľko sa platí pri podnikaní SZČO – invalidného dôchodcu?

Podnikanie zdravotne postihnutých

Aké výhody pri podnikaní ponúka slovenská legislatíva osobám so zdravotným postihnutím?

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2019

Aké povinnosti a výhody má zamestnávateľ pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím?


Osobitosti zamestnávania a podnikania ZŤP osôb

Vykonávanie práce, či podnikanie zdravotne postihnutých osôb si zaslúži veľký obdiv. Legislatíva im ponúka niekoľko zvýhodnení, ktoré majú aspoň čiastočne kompenzovať ich hendikep.

Povinný podiel zamestnávania ZŤP osôb

Zamestnávatelia, ktorí majú 20 a viac zamestnancov, sú povinní zamestnávať aspoň 3,2 % osôb so zdravotným postihnutím. V opačnom prípade musia zaplatiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobitný odvod (náhradné plnenie).

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v roku 2014

Ak v roku 2014 zamestnávate dvadsať a viac osôb (vrátane), ste povinný zamestnať 3,2% občanov so zdravotným postihnutím. V prípade, že to nie je možné, zvolí si podnikateľ formu náhradného plnenia. Jednou z takýchto foriem je zadanie zákazky alebo odobranie služby od chránenej dielne, resp. chráneného pracoviska, pričom podnikateľ musí za zákazku zaplatiť do konca kalendárneho roka, t. j. do 31.12.2014.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky