Zdravotne ťažko postihnutí

Kto je zdravotne ťažko postihnutý občan? Aké povinnosti a výhody má zamestnávateľ pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím? Aké odvody platia osoby so zdravotným postihnutím? Za akých podmienok môžu zdravotne ťažko postihnutí podnikať?

Chránená dielňa a chránené pracovisko - príspevky na zriadenie a prevádzkovanie v roku 2020

Aké sú podmienky získania príspevkov pre zamestnávateľa na zriadenie a prevádzkovania chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a v akej výške ich možno získať?

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) občanovi so zdravotným postihnutím

Zdravotne postihnutí môžu získať príspevok na podnikanie za výhodnejších podmienok než ostatní začínajúci podnikatelia. Prinášame prehľad.

Príspevky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2020

Aké príspevky možno získať na zamestnávanie občana so zdravotným postihnutím, v akej výške a za akých podmienok?

Invalidný dôchodca a odvody

V akej výške zaplatí odvody z trvalého pracovného pomeru, resp. dohody invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ a koľko sa platí pri podnikaní SZČO – invalidného dôchodcu?

Podnikanie zdravotne postihnutých

Aké výhody pri podnikaní ponúka slovenská legislatíva osobám so zdravotným postihnutím?


Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2019

Aké povinnosti a výhody má zamestnávateľ pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím?

Osobitosti zamestnávania a podnikania ZŤP osôb

Vykonávanie práce, či podnikanie zdravotne postihnutých osôb si zaslúži veľký obdiv. Legislatíva im ponúka niekoľko zvýhodnení, ktoré majú aspoň čiastočne kompenzovať ich hendikep.

Povinný podiel zamestnávania ZŤP osôb

Zamestnávatelia, ktorí majú 20 a viac zamestnancov, sú povinní zamestnávať aspoň 3,2 % osôb so zdravotným postihnutím. V opačnom prípade musia zaplatiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobitný odvod (náhradné plnenie).


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky