Čo je digitálne dvojča a aké má využitie vo firmách?

Pavel Wimmer, zakladateľ firmy DNAi, ktorá vyvíja digitálne dvojčatá. Zdroj: P. Wimmer
Pavel Wimmer, zakladateľ firmy DNAi, ktorá vyvíja digitálne dvojčatá. Zdroj: Archív P. Wimmer

Digitálna replika výrobku, procesu či človeka. Čo znamená digitálne dvojča v praxi, príklady využitia (nielen) vo firmách a rady, čo nepodceniť pri implementácii.

Technológie idú dopredu závratnou rýchlosťou a ak chcú firmy zostať konkurencieschopné, mali by uvažovať nad istou mierou digitalizácie a automatizácie (jej rozsah závisí aj od veľkosti spoločnosti a odvetvia). Do popredia sa čoraz viac dostáva umelá inteligencia (AI) a jednou z technológií, ktorá ju využíva, je tzv. digitálne dvojča. O čo ide, aký prínos môže mať pre firmy, čo pri implementácii tejto technológie nepodceniť a s akou investíciou počítať, pre Podnikajte.sk prezradil Pavel Wimmer, zakladateľ firmy DNAi, ktorá sa zaoberá práve vývojom digitálnych dvojčiat.

Čo je to digitálne dvojča a aké môže mať využitie?

Digitálne dvojča si možno predstaviť ako digitálnu dátovú repliku čohokoľvek fyzického - stroja, výrobnej linky, procesu, alebo aj budovy či človeka. Ide o dokonalejšiu softvérovú napodobneninu niečoho reálneho. Je nasýtená súbormi dát (big data) a funguje na základe umelej inteligencie a internetu vecí (IoT).

Výhodou digitálneho dvojčaťa oproti jeho pôvodnej fyzickej podobe je úplná transparentnosť, vďaka tejto technológii je možné „vidieť“ do vnútra stroja, procesu či človeka oveľa lepšie ako v realite. Poskytuje všetky aktuálne a historické údaje, na základe ktorých vie odhaliť poruchy, upozorniť na výkyvy a nečakané situácie či predpovedať potenciál zlepšenia. Jej využitie je veľmi pestré a má svoje miesto v rôznych oblastiach.

Ako uvádza Pavel Wimmer, v DNAi vyvíjajú napríklad riešenie digitálneho dvojčaťa, ktoré bude prínosom v zdravotníctve. Obsahovať totiž bude všetky podstatné informácie o pacientoch - údaje o strave, dedičných či prekonaných ochoreniach a podobne. Bude slúžiť ako detailnejšia zdravotná karta, ktorá sa bude neustále dopĺňať o ďalšie dáta z vyšetrení, prehliadok, testov, no tiež o údaje napríklad z inteligentných hodiniek, ktoré dokážu merať fyzickú aktivitu, tep či kvalitu spánku. „Pomocou prepojených aplikácií bude dokonca možné zbierať napríklad aj informácie, čo pacient jedáva a ako kvalitné to jedlo je. Na základe týchto údajov sa vytvorí digitálne dvojča, ktoré potom vie porovnávať aktuálny stav pacienta s historickými dátami, predpovedať predispozície chorôb a podľa toho optimalizovať potrebu zdravotných prehliadok,“ vysvetľuje odborník. Zároveň dodáva, že lekári tak budú mať viac času riešiť s pacientom priamo diagnózu a nebude potrebný detailný rozhovor, ktorý často zaberá veľkú časť vyšetrenia. Digitálne dvojča pomôže personalizovať liečbu, urýchliť prácu lekárom a skvalitniť spôsob života pacientov.

Ukážka, ako môže fungovať digitálne dvojča v zdravotníctve. Zdroj: Prezentácia P. Wimmera
Ukážka, ako môže fungovať digitálne dvojča v zdravotníctve. Zdroj: Prezentácia P. Wimmera

V školách zasa môže digitálne dvojča fungovať v podobe digitálnych replík žiakov, pričom opäť budú nasýtené rôznymi dátami o ich správaní, vedomostiach, talentoch, čo im ide lepšie a čo, naopak, slabšie. Takýmto spôsobom možno odhaliť ich potenciál či medzery. Učiteľom ponúkne individuálny pohľad na študentov a možnosť prispôsobiť spôsob vzdelávania ich potrebám.

Využitie a prínos digitálneho dvojčaťa vo firmách

Nemalý potenciál majú digitálne dvojčatá vo firmách. „V budúcnosti budú existovať digitálne dvojčatá celej výroby alebo dokonca celej firmy. Vezmú sa dáta zo strojov, z ERP systémov či z rôznych senzorov. V neposlednom rade je dôležité zmapovať priebeh procesov a nasýtiť digitálne dvojča aj takýmito údajmi. V prípade výrobnej firmy si možno digitálne dvojča predstaviť napríklad ako „rodný list“ každého výrobku, stroja či procesu. Zaznamená sa, z akého materiálu je konkrétny produkt, v akých podmienkach je tento materiál skladovaný, akým strojom a pod akými nastaveniami sa spracúva a podobne.

Každým údajom sa tento rodný list obohacuje. Digitálne dvojča potom môže firme pomôcť s efektívnejším objednávaním dielov či materiálu, vie odhaliť súvislosť medzi poškodeným výrobkom a nastavením stroja, dodá špecifické dáta každému zamestnancovi a podobne. „Napríklad zodpovednému pracovníkovi povie, kedy má urobiť údržbu stroja, kedy už ďalší cyklus výroby nevydrží,“ približuje Wimmer. Odborník zároveň dodáva: „Ak potom digitálne dvojča firma implementuje aj v oblasti logistiky, bude schopné predikovať napríklad dopyt zákazníkov, čím je možné celý proces neskutočne zoptimalizovať. Firma bude flexibilná, rýchla a bude schopná včas reagovať na zmeny.“

Prečítajte si tiež

Túto technológiu možno využiť aj ako repliku miestností - napríklad skladu. Vhodná tak je nielen pre výrobné firmy, ale aj e-shopy. Digitálne dvojča skladových priestorov môže obsahovať informácie, ako počet a pozície konkrétnych výrobkov v sklade a na ktorých položkách je vytvorená rezervácia, čo pomáha pri plánovaní vyskladňovania tovaru. Pracovníkom technológia môže tiež pomôcť so sledovaním zásob či objemovej kapacity pozícií. To sa následne zohľadní pri naskladnení výrobkov alebo nastavení online kampane na výrobky, ktoré dlhšie stoja na sklade.

A podobne ako to bolo v prípade zdravotníctva a školstva, aj vo firmách môže byť digitálne dvojča využité ako replika osôb. Jednak v prípade zamestnancov, kedy technológia na základe súborov dát vie napríklad odhaliť, na čo má pracovník talent, akej oblasti by sa mal venovať, aby ho práca bavila a zároveň bol prínosom pre firmu.

Článok pokračuje pod reklamou

No digitálne dvojča je možné využiť aj ako repliku klienta. P. Wimmer uvádza príklad banky. „Ak má 10 000 klientov, vie si vytvoriť digitálne dvojča každého z nich. Všetky dáta môže mať na jednom mieste a dvojičku vie pracovník neustále napĺňať novými údajmi. Ide o rôzne informácie, ktoré má banka k dispozícii, len sú väčšinou roztrieštené. Sú to napríklad dáta z CRM systému/dáta z rozhovoru s bankárom, dáta o pohybe na účtoch, údaje z registra, môžu to byť dáta z bankového chatbota, čerpanie produktov (napr. úver) a podobne,” vysvetľuje odborník.

V digitálnom dvojčati je možné zohľadniť aj situáciu na trhu. Následne využitím umelej inteligencie vygeneruje napríklad predikciu, kedy bude klient potrebovať nový produkt alebo aké veľké je riziko, že prestane využívať služby spoločnosti. Taktiež môže odhaliť anomálie banky a predpovedať potenciál zlepšenia služieb. Digitálne dvojča potom môže napríklad obchodníkom vytvoriť plán, ktorého klienta kedy osloviť, aby bola pravdepodobnosť úspechu čo najväčšia. „Umožní tak zamestnancom lepšie plánovať prácu a mať v jednotlivých procesoch lepší prehľad. Môže tiež analyzovať dopyt zákazníkov a navrhnúť produkty, ktoré by ocenili a podobne.“

Implementácia digitálneho dvojčaťa do firmy – čo nepodceniť?

Ak sa firma rozhodne investovať do technológie digitálnych dvojčiat, odborník odporúča mať v prvom rade pripravený základ – mať v poriadku dáta a mať ich zozbierané v čo najväčšej možnej miere. Vtedy je možné s implementáciou relatívne rýchlo začať. „Aby firma predišla problémom už pri príprave infraštruktúry, je vhodné nájsť niekoho, kto im poradí, ako na to,“ dodáva Wimmer. Takouto osobou môže byť napríklad IT konzultant, ktorý sa venuje digitálnej transformácii a digitalizácii vo firmách. Hoci teraz je trh s odborníkmi špecializovaných na implementáciu digitálnych dvojčiat ešte pomerne malý, Pavel predpokladá, že v blízkej budúcnosti s rastúcim dopytom po týchto riešeniach sa bude objavovať čoraz viac expertov na túto oblasť.

Čo sa týka samotnej implementácie riešenia, P. Wimmer vysvetľuje, že jeho tím má na tento proces už osvedčený scenár. „Väčšinou si s klientom sadneme a prejdeme jednotlivé oblasti firmy, s čím má najväčší problém. Snažíme sa spoznať ich „bolesti“. Je pre nás taktiež podstatná ich „DNA“, teda to, aké je poslanie jeho spoločnosti. Následne si tieto oblasti a jednotlivé problémy vypíšeme a snažíme sa zistiť, ako závažné pre firmu sú. Či jej spôsobujú zbytočne veľké náklady, alebo ju stoja dobrú povesť, prípadne podnik nevie generovať viac biznisu, pretože mu chýbajú ľudia, čelí veľkej fluktuácii a podobne. Snažíme sa tú „bolesť“ konkretizovať, vyčísliť,“ uvádza odborník.

Následne sa s kolegami pozrie na to, ako by mohlo digitálne dvojča alebo iné riešenie s využitím umelej inteligencie, tieto problémy klientovi vyriešiť. „Vytvoríme predikciu, ako by mohla firma fungovať po integrácii umelej inteligencie naprieč celou organizáciou. Potom si s klientom stanovíme prvý cieľ – vyriešiť prvý problém a systém si tak vyskúšať. Nemôžeme ísť na kompletnú transformáciu naraz.“ Integrácia riešenia v takom prípade môže trvať pár mesiacov. „Firma po zavedení vidí, že už sa jej daný proces zrýchlil, že šetrí náklady a že pracovníkom sa zjednodušila práca. Dosiahneme prvé ukazovatele výkonnosti (KPI) a vieme vyhodnotiť efektivitu zavedenia digitálneho dvojčaťa či iného riešenia,“ vysvetľuje P. Wimmer. Následne sa im jednoduchšie digitalizuje a automatizuje ďalšia oblasť klientovej firmy.

Aj v prípade, že by šlo o špecifický problém, ktorý by si vyžadoval riešenie „na mieru“, Pavel uvádza, že čím ďalej, tým viac je pre nich vývoj technológií rýchlejší a menej náročný. „Napríklad riešime problém v e-shope v oblasti logistiky. Zistíme, že s podobnou situáciou sme sa stretli u iného klienta, hoci pôsobí v segmente zdravotníctva. 80 % produktu však už máme, zvyšok treba len pretrénovať a upraviť podľa potrieb toho-ktorého klienta.“

Pri implementácii digitálnych dvojčiat (a celkovo pri digitálnej transformácii vo firme) je podľa odborníka potrebné myslieť tiež na change manažmentotvorenú komunikáciu so zamestnancami. Je podľa neho dôležité vedieť im novinky vysvetliť a odôvodniť, aby firma predišla rezistencii voči zmenám. Taktiež podľa Pavla netreba mať prehnané očakávania od nových technológií a nerozhodnúť sa pre implementáciu len z dôvodu akéhosi „experimentu“. Digitálne dvojčatá či umelú inteligenciu je potrebné vnímať ako skutočný prínos pre firmu a konkurenčnú výhodu a myslieť treba na to, že by tieto technológie mali byť časom zavedené naprieč celou organizáciou.

Digitálne dvojča vyžaduje vyššiu investíciu, návratnosť však býva pomerne rýchla

Čo sa týka nákladov, pri implementácii digitálneho dvojčaťa do firmy je potrebné počítať s tým, že tzv. Proof of Concept (vyskúšanie softvéru v oblasti firmy, kde chce podnikateľ využiť umelú inteligenciu) si bude vyžadovať investíciu v desiatkach tisíc eur. Odborník ale upozorňuje, že ak by sa firma pustila do vývoja a implementácie digitálneho dvojčaťa sama, išlo by o veľmi veľký projekt, ktorý by bol aj výrazne finančne náročnejší. Z toho dôvodu sa v DNAi rozhodli vytvoriť AI platformu. Firmy ju budú môcť využívať ako SaaS - Software as a Service, čím sa urýchli implementácia a bude si vyžadovať menšie náklady. Ako veľmi finančne náročné bude zavedenie digitálneho dvojčaťa do firmy, však závisí aj od pripravenosti podniku, od toho, či sa vyskytnú nejaké problémy, ale tiež od rozsahu riešenia.

Návratnosť môže podnikateľ zvyčajne očakávať už do jedného roka. Zo skúseností P. Wimmera aj do niekoľkých mesiacov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Regulácia umelej inteligencie v EÚ: aké budú pravidlá?

Na regulácii používania umelej inteligencie sa inštitúcie EÚ zhodli a jej schválenie sa blíži do „finále“. Čo to bude v praxi znamenať pre podnikateľov na Slovensku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky