Skladové hospodárstvo – automatizácia nákupného procesu a optimalizácia množstiev

Čo v praxi znamená automatizácia skladového hospodárstva a aké problémy prevádzkovateľom e-shopov pomáhajú riešiť moderné technológie?

Mať dostatok zásob na sklade je pre firmy a najmä e-shopy jedným z kľúčových faktorov. Ak totiž tovar chýba, odkladá sa vybavenie objednávky a rastie nespokojnosť zákazníka. Avšak, vhodné nie je ani mať sklad plný výrobkov, po ktorých nie je dopyt, nakoľko sú v nich uložené financie firmy. Dôležité je preto efektívne riadenie skladového hospodárstva, optimalizácia množstiev a automatizácia nákupného procesu. Ako môže vyzerať využitie technológií v praxi? O skúsenosti s automatizáciou skladu sa podelili slovenské e-shopy, ktoré používajú systémy od rôznych dodávateľov.

Čo je impulzom pre automatizáciu skladu a ako ju podnikatelia riešia?

Mnohí podnikatelia začínajú vybavovať prvé objednávky len s pomocou pera a papiera. Keď firma rastie, dostávajú sa do riadenia skladového hospodárstva chtiac – nechtiac technológie. Môže to začať Excelom, neskôr komplexnejším ERP systémom, ktorý dopĺňajú tiež rôzne robotické a inteligentné systémy.

Podobnou premenou prešla firma Dedoles. Zatiaľ čo ešte pred tromi rokmi posielali svojim zákazníkom približne 3 000 objednávok denne, v roku 2021 pripravovali kapacity na 60 000 objednávok, a tak inteligentne riadený sklad na väčšom priestore bol pre nich nevyhnutnosťou. „Podobne ako v iných firmách, ktoré prudko rastú a expandujú, aj v Dedolese rýchlo rástlo portfólio produktov, menili sa ich rozmery a množstvá. To si vyžadovalo väčšie skladové priestory, s ktorými sa úmerne zväčšovali aj vzdialenosti vykonávaných intralogistických skladových úkonov, čo by mohlo spôsobiť zvyšovanie nákladov. Preto sme museli celý koncept skladovania a vychystávania objednávok zmeniť,“ vysvetľuje Marián Šarišský, Operations and Logistics Manager známeho obchodu s originálnym oblečením.

V Dedolese potrebovali efektívne kontrolovať a triediť tovar už na príjme, aby mohol byť následne naskladnený tak, aby sa dal čo najefektívnejšie vyberať a dopĺňať tzv. vychystávaciu zónu (pozn.: časť skladu, kde sa zbierajú zákazníkmi objednané tovarové položky a kompletizujú do objednávky na zabalenie). „Tá mala byť 2,5-krát väčšia ako v predchádzajúcom sklade, preto sme potrebovali rýchlejšie a úspornejšie prekonávať väčšie vzdialenosti – a to sa dá len za pomoci využitia najmodernejších technológií. Časť z nich bolo potrebné len správne vybrať, iné boli navrhnuté priamo na mieru. To všetko by nebolo možné bez na mieru naprogramovaného sofistikovaného riadenia práce a strojov,“ opisuje M. Šarišský.

Ich nový sklad obsahuje poloautomatizované zakladače s navádzaním, robotizovanú evidenčnú triediaco-baliacu linku, automatizované stolové pracoviská, ale aj roboty AMR (autonómne mobilné roboty). Investícia do technológií musí mať podľa M. Šarišského v prvom rade ekonomický zmysel a rýchlu návratnosť  – dôležitý je správny návrh riešenia, výber správnej technológie a v neposlednom rade aj výber spoľahlivého dodávateľa.

Problém s miestom v sklade museli riešiť aj v kníhkupectve Martinus. O detaily sa podelil šéf spoločnosti Michal Meško na sociálnej sieti LinkedIn. Do novej logistickej haly sa presťahovali po 14 rokoch, pretože v predchádzajúcich priestoroch využívali aj „myšacie dierky“, aby sa zmestili. „Zároveň sme prešli na plne bezpapierovú logistiku, ktorá znamenala zásadnú zmenu a výrazné zrýchlenie niektorých procesov (najmä vyberanie kníh do objednávok).“ M. Meško taktiež prezradil, že sa nerozhodli pre veľké robotizácie, ale zostali pri pôvodných automatizáciách (automatická balička na menšie objednávky, poloautomatická linka na balenie osobných odberov).

Automatizáciou procesov pri vybavovaní objednávok si prechádzali v roku 2021 aj v rodinnej firme so zváračskou technikou Solík. Impulzom bol nárazový nárast objednávok, a tiež komplikácie s ich administratívnym spracovaním. V rámci automatizácie stavili na hľadanie nového ERP systému, pri ktorom zohrávala dôležitú rolu, okrem iného, možnosť prepojenia s inými externými softvérmi. 

Ak sa aktuálne nachádza aj vaša firma vo fáze hľadania nového ERP systému, jedným z možných riešení je ERP systém ONIX od KROSU.

Čo treba sledovať pri automatizácii nákupného procesu?

V rámci efektívneho skladového hospodárstva a pri automatizácii nákupného procesu je potrebné všímať si viacero parametrov. Podľa e-commerce manažéra firmy Milana Solíka je podstatným ukazovateľom obrátkovosť, teda ako rýchlo sa predajú zásoby zo skladu. Všímať si treba druh tovaru, ktorý sa predáva dobre a tvorí väčšinu obratu, alebo naopak, ktorý tovar robí menšinu obratu, nepredáva sa a na sklade len „stojí“. „Podnikateľ chce mať čo najväčší obrat pri čo najmenších skladových zásobách – veľké skladové zásoby znamenajú zastavený cash flow a zabrané miesto,“ vysvetľuje M. Solík a dodáva, že na druhej strane nie je dobré predávať len tie výrobky, ktoré tvoria hlavnú časť biznisu (napríklad pre túto firmu zváračky), no je potrebné mať pestré skladové zásoby. Ide o položky, ktoré síce nerobia veľký obrat, ale treba ich mať na sklade, pretože ich očakávajú zákazníci. Avšak s takou mierou, aby sa predišlo nepredajným zásobám.

Prečítajte si tiež

Riešiť spomínanú situáciu pomáha predikovanie spotreby tovaru, do ktorého vkladajú energiu aj vo firme Dedoles. V e-commerce je to podľa M. Šarišského komplikovanejšie ako v automotive alebo inej výrobnej logistike. Tento nástroj je podľa neho pre e-shopy najdôležitejším a efektívnu logistiku budú mať iba tie firmy, ktoré sa naučia správne predikovať spomínaný ukazovateľ. „V dnešnej dobe už sklady a skladové hospodárstvo nemôžu byť iba o skracovaní času, znižovaní nákladov a zvyšovaní kvality. Správny produkt, v správnej kvalite, v čase a na mieste už nie sú jedinými požiadavkami. Dnes je to už hlavne o budovaní know-how, o udržateľnosti, agilite riešenia, vyvažovaní a vyťažovaní zdrojov, predikciách spotreby tovarov, ich indexácii a efektívnom rozmiestňovaní. Taktiež o správnom využití priestoru, energií, finančných a ľudských zdrojov,“ dodáva Šarišský.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyzerá automatizovaný sklad e-shopu?

Možnosť predpokladať, aký tovar a v akom období bude najviac žiadaný, je pre firmu Dedoles podstatná aj pri vybavovaní objednávok. Aby mohli výrobky čo najskôr doručiť zákazníkom, už v roku 2020 zaviedli v logistike rôzne zlepšenia a sofistikované riadenie ľudskej práce. V sklade využívajú napríklad zrkadlenie skladových zásob, klastrové vychystávanie či dynamický slotting. Zrkadlenie spočíva v tom, že položky, ktoré patria medzi bestsellery, nie sú v sklade iba na jednom mieste, ale vo viacerých zónach. Zároveň dynamický slotting pomáha s určením, kde je optimálne miesto pre uskladnenie konkrétneho tovaru. Rozloženie skladových položiek totiž nie je statické, ale mení sa podľa sezóny, vývoja objednávok a ich položiek. Systém, ktorý vo firme Dedoles používajú, na základe analýzy obrátkovosti vypočíta, kde je najefektívnejšie konkrétny tovar umiestniť.

K efektívnejšiemu vychystávaniu objednávok napokon pomáha metóda generovania klastrov, kedy sa zoskupujú objednávky s rovnakou prioritou a ich jednotlivé položky sa nachádzajú blízko seba. Vďaka tomu sa skladník nemusí pohybovať po celom priestore skladu, typy tovarov, ktoré sa najčastejšie spolu nachádzajú v objednávkach, má „poruke“. M. Šarišský vysvetľuje, že príbuzné položky sa vzhľadom na ich rozloženie na skladových pozíciách združujú do pracovného zadania pre jedného operátora – skladníka. Jednou cestou teda zvládne vybaviť viacero objednávok naraz. Ich inteligentný systém pripravuje zoznamy pre niekoľkých pracovníkov súčasne, ktorých aj riadi a naviguje v sklade prostredníctvom ručného skenovacieho zariadenia v reálnom čase.

V e-shope tiež využívajú technológiu digitálnych dvojčiat -  virtuálnu kópiu celého skladu. M. Šarišský opisuje, že takéto digitálne dvojčatá skladových pozícií pomáhajú pri príprave plánov vyskladňovania, keďže presne zaznamenávajú, aké typy položiek a v akých počtoch sa na pozíciách v sklade nachádzajú a ako sa na nich menia rezervácie od zákazníkov, čo sa využíva pri plánovaní vyskladnenia tovaru v reálnom čase. Ďalej dodáva, že digitálne dvojčatá okrem toho v rámci skladu sledujú počty dostupných zásob, objemovú kapacitu každej pozície, skladových zón a celého skladu. Ide o pohyblivé parametre, ktoré sa následne zohľadňujú pri naskladňovaní. „V každý moment teda presne vidíme voľnú zásobu a zároveň aj spotrebu každého tovaru, čo nám umožňuje efektívnejšie nakupovať.“

Prečítajte si tiež

Ak podnikateľovi systém prezradí, ktorý tovar a ako často sa predáva, prevádzkovateľ e-shopu podľa M. Solíka získa ešte ďalšiu výhodu – vie lepšie automatizovať nákup, resp. predaj tovarov a nastaviť online kampaň na výrobky, ktoré potrebuje dopredať, aby sa zbavil zásob, ktoré mu na sklade stoja. Inteligentné systémy navyše môžu automaticky vybrať položky, ktoré už na sklade chýbajú a treba ich doobjednať, niekedy je takýmto spôsobom možné odoslať aj priamo objednávku dodávateľovi.

Veľkou pomocou pri efektívnom vyskladňovaní je tiež vhodne naprogramovaný podnikový systém. Napríklad v Martinuse nimi zvolený softvér a algoritmy vedia riadiť generovanie a prideľovať priority zoznamov na vyberanie, optimálne trasy pre skladníkov či delenie medzi baliace pracoviská. IT tím do softvérov naprogramoval interného vizuálneho sprievodcu, ktorý zbiera knihy po sklade.

Výhody inteligentných technológií v skladovom hospodárstve e-shopu

Prax ukazuje, že automatizácia skladového hospodárstva má v e-shope veľký význam. Podnikatelia sa zhodujú, že im inteligentné technológie, moderné systémy a komplexné riešenia pomáhajú šetriť čas, náklady aj „nohy“ zamestnancov. Objednávky sú rýchlejšie vybavené, zákazníci spokojnejší a chybovosť je nižšia. Ako uvádza M. Meško z Martinusu, keď mali najviac objednávok, na logistike muselo pracovať viac ako 150 ľudí počas jednej zmeny. Začiatkom decembra pritom museli prejsť na dvojzmennú prevádzku aj s víkendami podľa potreby. „V najsilnejší deň tohto roka sme prekonali denný výstup logistiky o vyše 25 % s potrebou o niečo menej ľudí. Väčšinu dní sezóny sme dokázali objednávky odoslať ešte v ten deň, ako sme ich vybavili. Na sklade sme v peaku mali viac ako dvojnásobok kníh oproti minulému roku, vďaka čomu sme ešte viac objednávok dokázali vybaviť často pár desiatok minút po ich prijatí,“ píše na sociálnej sieti. Nový systém im pritom pomohol zlepšiť spoľahlivosť o takmer 100 % a zamenených balíkov, chýbajúcich či nesprávnych kníh v zásielke mali len v počte jednotiek pri tisíckach objednávok.

Využívanie najnovších technológií a zapojenie sa do 4. priemyselnej revolúcie zasa pomáha znižovať zdroje potrebné na vychystanie jedného balíka v Dedolese. Navrhli nový spôsob vychystávania objednávok, s vysokou mierou agility a možným opätovným využitím technológií pri zmene biznis modelu. „Z pohľadu budúcnosti a rozširovania prevádzky do viacerých skladov sa dokážu potrebné kapacity premiestňovať a technológie využiť práve tam, kde je to v daný moment najpotrebnejšie. To bude mať pozitívny dopad na udržateľnosť a životné prostredie. Zároveň využité technológie môžu byť zdieľané aj s inými firmami, ktoré by mali sezónu vtedy, keď ju nemá Dedoles – zdieľaná ekonomika, kolaboratívne biznis modely na báze dôvery, znižovanie plytvania so zdrojmi,“ vysvetľuje M. Šarišský. Týmito krokmi sa snažia prehlbovať spoluprácu zamestnancov s technológiami, vytvárať dôveru k technológiám a odstraňovať neergonomické činnosti.

Medzi ďalšie prínosy automatizácie a modernizácie skladu patria v Dedolese aj zrýchlenie zaúčacieho procesu, vyššia úroveň flexibility procesov, zjednodušenie riadenia vysokého počtu pracovníkov. „Logistika a logistické riešenia sa často bagatelizujú a škatuľkujú, ale akonáhle začnete pre rôzne logistické procesy využívať jedno štandardizované riešenie – v ten moment začínate strácať efektivitu. Logistika je práve o nájdení toho najefektívnejšieho riešenia pre danú firmu, daný proces a daný produkt – preto nevyhnutne musí byť „ušité“ na mieru,“ uzatvára M. Šarišský.

Zhrnutie – na čo myslieť pri zavádzaní automatizácie vo firme

Ak obchodná alebo výrobná firma dynamicky rastie, automatizácii a zlepšovaniu logistických procesov sa nevyhne. Niekoľko myšlienok na záver, nad ktorými sa oplatí pri zavádzaní automatizácie vo firme premýšľať:

  • Ak chce podnikateľ udržať krok s konkurenciou, musí sledovať aktuálne trendy a inovácie nielen vo svojej branži, ale aj v oblasti technológií, skladových a ERP systémov.
  • Nárast biznisu môže znamenať aj nárast skladovacích priestorov, v ktorých logicky vznikajú medzi pracoviskami dlhšie trasy, neefektívne prestoje a rastú požiadavky na pracovnú silu. Tento fakt veľa firiem podcení a až po presťahovaní do nových priestorov zistia, že musia hľadať efektívnejšie riešenia pri manipulácii s tovarom – ktoré môže priniesť najmä automatizácia logistických a administratívnych procesov.
  • Pravidelné vyhodnocovanie obrátkovosti tovaru, dostupnosť tovaru na sklade a rýchlosť vybavenia objednávky pre zákazníka sú parametre, ktoré musí monitorovať každá moderná firma.
  • Automatizácia v logistike šetrí náklady na ľudí, ale len vtedy, keď je správne riadená od začiatku, a taktiež keď logistické systémy sú správne napojené na ostatné IT systémy vo firme, najčastejšie ERP systém. Obrazne povedané, firme nepomôže, ak bude mať v sklade najnovší model rýchleho auta, keď pri komunikácii a fakturácii smerom k zákazníkom používa 20-ročný zastaralý typ.
  • Efektívne vyťažovanie technológii, strojov a ľudských kapacít bude doménou aj štvrtej priemyselnej revolúcie. Zmysluplné narábanie so zdrojmi, ktoré má firma k dispozícii, môže znamenať aj to, že si firmy budú požičiavať nielen technológie, ale aj zamestnancov, ktorí ich dokážu obsluhovať.
  • Automatizované procesy pomáhajú aj k znižovaniu chybovosti a redukcii situácií, keď zlyhá ľudský faktor. V konečnom dôsledku to pre firmu znamená aj menej reklamácií, menej sťažností od zákazníkov a tak menšie náklady na zákaznícky servis.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


ChatGPT-4o a iné nástroje AI: využitie vo firme očami odborníka

Čo podnikateľom ponúka nová verzia ChatGPT, ako AI môžu využiť marketéri či personalisti, aj na čo myslieť ohľadom bezpečnosti, priblížil expert na umelú inteligenciu Jan Tyl.

Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Kľúč k vhodnému kyberzabezpečeniu firmy: ocenenie rizík

Únik firemných dát sa podpíše na jej fungovaní aj financiách. Kľúčom k zvoleniu vhodných opatrení je analýza a ocenenie potenciálnych rizík. Ako na to a prečo je to dôležité?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky