Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Ak ste sa rozhodli podnikať formou obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, v tejto časti nájdete informácie o tom, ako ju krok za krokom založiť. Súčasťou návodu (postupu krokov) na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sú aj vzorové dokumenty a zmluvy potrebné k založeniu s.r.o.. Skôr než sa sami pustíte do zakladania, odporúčame Vám zvážiť založenie s.r.o. na kľúč profesionálom. Ušetríte tým nielen čas, ale tiež viac ako 50 Eur!

1. Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina

Spoločníci, ktorí sa rozhodli založiť s. r. o. musia uzatvoriť "spoločenskú zmluvu". Náležitosti spoločenskej zmluvy sú uvedené v obchodnom zákonníku. Spoločenskú zmluvu podpisujú spoločníci pred notárom. Ak je zakladateľ jedna osoba takýmto dokumentom je zakladateľská listina.

Dobrá rada: Vzorovú spoločenskú zmluvu ako aj zakladateľskú listinu nájdete na portáli podnikajte.sk v časti Na stiahnutie

2. Živnostenské oprávnenie pre s.r.o.

Na podnikanie oprávňuje podnikateľa živnostenské oprávnenie, a preto je pri zakladaní obchodnej spoločnosti - napr. s ručením obmedzeným, potrebné vybaviť oprávnenie na živnostenské podnikanie (kedysi živnostenský list). Tento dokument sa vystavuje pre konateľa spoločnosti. Konateľ požiada o vydanie živnostenského listu na predmet činnosti spoločnosti. Živnostenské oprávnenie vystaví odbor živnostenského podnikania obvodného úradu miestne príslušného podľa sídla spoločnosti.

Dobrá rada: Miestne príslušný odbor živnostenského podnikania obvodného úradu (jednotné kontatkné miesto) si môžete vyhľadať v databáze úradov na portáli podnikajte.sk

K vydaniu živnostenského oprávnenia pre s.r.o. je potrebné predložiť:

  • kópiu zakladateľskej listiny (jednoosobová s.r.o.) alebo spoločenskej zmluvy (ak je viac spoločníkov), a originál k nahliadnutiu,
  • ak ide o viazanú živnosť, tak doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť (napr. výučný list),
  • doklady o sídle spoločnosti – nájomná zmluva a list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) alebo list vlastníctva a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s užívaním nehnuteľnosti,
  • notársky overené splnomocnenie pre toho, kto vybavuje živnosť,
  • 5,00 EUR za každý predmet činnosti ak ide o voľnú živnosť, v prípade remeselnej živnosti 15 €.

Dobrá rada:  Sídlo s.r.o. nemôže byť poštový priečinok (P. O. Box). Dajú sa však využiť služby tzv. office-houseov, ktoré za poplatok prenajímajú možnosť mať sídlo v office house a ponúkajú aj doplnkové služby, ako napríklad preposielanie pošty, či krátkodobý prenájom zasadačky.

Dobrá rada: Živnostenskému úradu sa predkladá aj písomné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti, že súhlasia s tým, aby mala s.r.o. sídlo v nehnuteľnosti, ktorej sú vlastníkmi. Takéto vyhlásenie sa spisuje vtedy, ak je užívanie nehnuteľnosti bezplatné, v prípade, že je spoločník vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má byť sídlo spoločnosti a živnostenskému odboru na obvodnom úrade nestačí kopia Listu vlastníctva. Ide totiž o dva odlišné právne subjekty.

Dobrá rada:  Ak máte viac predmetov podnikania odprúčame, aby ste si spolu so živnostenskými listami vyžiadali aj výpis zo živnostenského registra (v dvoch vyhotoveniach). Poplatky budú nižšie, ako keď budete musieť dávať overovať kópiu každého živnostenského listu.

3.Splatenie základného vkladu

Správca vkladu písomne prehlási, že zložil svoj vklad ako aj vklady ďalších spoločníkov boli zložené k jeho rukám (prikladá sa k návrhu na zápis do OR). Druhá alternatíva je potvrdenie z banky o zložení vkladu do základného imania.

Dobrá rada:  Legislatíva umožňuje, aby správca vkladu bola rovnaká osoba ako spoločník s. r. o.

4. Zápis do Obchodného registra

Nasleduje zápis spoločnosti do Obchodného registra. Je potrebné vyplniť príslušný formulár, doložiť požadované prílohy a žiadosť podať na okresnom súde v sídle kraja - tzv. registrový súd.

Dobrá rada: Registrové súdy (okresné súdy v sídle kraja) môžete vyhľadať na našom portáli v databáze úradov.

K návrhu na zápis do Obchodného registra je potrebné predložiť:

V prípade úspešného podania vystaví registrový súd potvrdenie o vykonaní zápisu, ktorý si konatelia môžu vyzdvihnúť osobne alebo im môže byť – spolu z výpisom z registra, ktorý však nie je použiteľný na právne úkony – zaslaný aj poštou.


Dobrá rada: Pri skladaní minimálneho vkladu si treba dať pozor na prelom mesiaca. Ak Vám banka strhne poplatky na výpise nebude požadovaná minimálna suma. Budete musieť par eur dokladať a celý proces opakovať.

Dobrá rada: Vyššie uvedené kroky si môžte výrazne uľahčiť prostredníctvom asistovaného založenia spoločnosti, pre viac informácií kliknite na tento odkaz.

 

Článok pokračuje pod reklamou

5. Registrácia na daňovom úrade

Novú s.r.o. je potrebné zaregistrovať na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane (napríklad dane z príjmov právnických osôb či dane z pridanej hodnoty). Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo (známe DIČ).

Dobrá rada: Pred návštevou daňového úradu je vhodné zriadiť pre s.r.o. v banke účet. Nie je síce povinné, aby spoločnosť mala účet, ak ho však má, je potrebné to ohlásiť na daňovom úrade.

Po skončení celej procedúry súvisiacej so vznikom s.r.o. by sa jej spoločníci mali zísť na valnom zhromaždení a schváliť celý proces zakladania svojej spoločnosti, výdavky súvisiace s jej vznikom a aj zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a konateľom.


Dobrá rada: Vzorovú zmluvu o výkone funkcie si môžete stiahnuť na portáli podnikajte.sk. Rovnako všetky potrebné tlačivá nájdete na podnikajte.sk

Dobrá rada: Registráciu na daňovom úrade môže za Vás vykonať jednotné kontaktné miesto (živnostenský úrad), ak si danú možnosť zvolíte pri žiadosti o živnostenské oprávnenie.

Ak si netrúfate na založenie s.r.o. sami, stačí, ak  kliknete na tento odkaz  a využijete služby portálu podnikajte.sk. Založíte si tak vlastnú firmu s asistenciou advokáta a to všetko za prijateľnú cenu.

Ako postupovať pri zakladaní s.r.o. v roku 2020 a na aké novinky sa treba pripraviť nájdete v článku Založenie s.r.o. v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky