Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2021

Od 1. júla čaká živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby zmena odvodovej povinnosti. Ktorých SZČO sa to týka a dokedy sa o zmene dozvedia od Sociálnej poisťovne?

Komu vzniká povinné sociálne poistenie od 1.7.2021?

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2021 fyzickým osobám, ktoré odovzdali daňové priznanie do 31. marca 2021, za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur (čiže mali príjem 6 552,01 eura a viac) a zároveň majú k 1. júlu 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6 552 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. júla 2021 im zanikne.

Aká je výška odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.7.2021?

V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Prečítajte si tiež

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2021 je 7 644, 00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 075,34 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie).

Viac informácií nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Informovať o sociálnych odvodoch od 1.7.2021 bude Sociálna poisťovňa listom

Prečítajte si tiež

Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia informovať písomne (ak má SZČO aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej). SZČO, ktorých sa zmena týka, bude Sociálna poisťovňa informovať do 21. júla 2021. Oznámenia im pošle automaticky, nemusia o nič žiadať. Z tohto oznámenia sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz potom zaplatia poistné v novo určenej výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl). Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote – tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2021.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Menej byrokracie pre zamestnancov pracujúcich v zahraničí vďaka novinke Sociálnej poisťovne

Podnikatelia a občania pracujúci v zahraničí budú mať menej „papierovačiek“. Sociálna poisťovňa má nový informačný systém na medzinárodnú výmenu údajov. Ako novinka funguje a čo ovplyvní?

Sociálna poisťovňa rozširuje možnosti prihlásenia do e-Služieb

Sociálna poisťovňa v záujme zlepšovania svojich služieb a zvýšenia bezpečnosti zavádza nový spôsob prístupu do e-Služieb. Čo sa mení a koho sa novinka týka?

Modernizácia v Sociálnej poisťovni: čo uľahčí poistencom?

Národná rada SR schválila Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026. Naplniť víziu stať sa modernou a proklientsky orientovanou inštitúciou, pomôže elektronizácia služieb aj zmeny v internom prostredí.

Sociálna poisťovňa – čo by mal podnikateľ vedieť

Kedy sa podnikateľa týkajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni a čo je potrebné vedieť o plnení povinností voči tejto inštitúcii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky