Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zakladá sa za účelom uplatňovania záujmov jeho členov. Ide najmä o verejno-prospešné aktivity, ktoré napĺňajú členovia združenia. Každé občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Občianske združenie môže uzatvárať zmluvy, vlastniť majetok, prijímať dotácie, granty, dary, zamestnávať a taktiež môže za účelom podpory primárnych cieľov združenia vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia na podnikanie. Najčastejšie sa stretávame s občianskymi združeniami zameranými na šport (strelecký klub, plavecký klub, fitness a kulturistika), kultúru, umenie a taktiež zameranými na pomoc sociálne slabším rodinám alebo zdravotne postihnutým.

Využite možnosť kompletného založenia občianskeho združenia bez starostí. Ušetrite si čas strávený štúdiom množstva zákonov, vypĺňaním komplikovaných formulárov a chodením po úradoch. 

Celý proces založenia OZ vám zabezpečíme na základe plnej moci. 

Založenie občianskeho združenia prostredníctvom portálu podnikajte.sk prebieha nasledovne:

  1. Na základe úvodnej konzultácie si upresníme ciele a poslanie združenia. Poradíme vám pri výbere názvu združenia. Navrhneme organizačnú štruktúru občianskeho združenia. Konzultácie prebiehajú osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava kompletnej dokumentáciu potrebnej na založenie občianskeho združenia. Podpisy nie je potrebné overovať na matrike alebo u notára.
  3. Po podpísaní dokumentácie budete na základe plnej moci zastupovaní na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Štatistickom úrade Slovenskej republiky a daňovom úrade.
  4. Uhradíme za vás poplatky.
  5. Po úspešnom zápise občianskeho združenia do registra vám budú doručené originálne dokumenty potvrdené Ministerstvom vnútra SR.

Celý proces kompletného založenia občianskeho združenia trvá zvyčajne 18 pracovných dní.

Cenovú ponuku na založenie občianskeho združenia si môžete vyžiadať prostredníctvom kontaktného formulára.

Uvedené služby vám zmluvne garantujú:

  • Dohodnutú cenu bez ďalších poplatkov. 
  • Garanciu zápisu občianskeho združenia do registra v dohodnutom termíne.
  • V prípade záujmu, kontaktujte zmluvného partnera podnikajte.sk prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky.
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Zakladanie spoločností – rýchlo, bezproblémovo a efektívne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite naše služby, ktoré túto úlohu vyriešia spoľahlivo a za prijateľné ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky