Koncesia na taxislužbu – povolenie na prevádzkovanie taxislužby

Každý, kto sa rozhodol podnikať v taxislužbe musí splniť zákonom stanovené podmienky. Pre legitímne prevádzkovanie taxislužby je potrebné vybavenie koncesie na miestne príslušnom okresnom úrade v sídle kraja – odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Využite služby portálu podnikajte.sk a získajte koncesiu na taxislužbu bez starostí. Máme množstvo praktických skúseností, ktoré vám pomôžu celý proces zjednodušiť.

Vybavenie koncesie na taxislužbu prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej vás oboznámime o priebehu výkonu vybavenia koncesie na taxislužbu - povolenia na prevádzkovanie taxislužby. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava kompletnej dokumentácie - vypracovanie všetkých listín a žiadostí.
  3. Uhradíme za vás správne poplatky.
  4. Následne bude zaslané kompletné podanie na okresný úrad v sídle kraja odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  5. Na základe plnej moci budete zastupovaní na okresnom úrade v sídle kraja – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, daňovom úrade, obecnom / mestskom úrade, okresnom úrade – katastrálny odbor a v prípade potreby bude zabezpečená komunikácia s leasingovou spoločnosťou.

Celý proces vybavenia koncesia trvá najviac 30 dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Kontaktný formulár (povolenia, licencie, registrácie)

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby