Perfektné meno pre váš biznis

Prinášame pár užitočných rád a inšpirácií, ktoré vám pomôžu s výberom správneho mena pre Vaše podnikanie.

Samsung, IBM, Mercedes, Google, Nike, McDonald’s, Coca-Cola, IKEA... Úspešné spoločnosti poznáme podľa ich mena. Kupujeme si od nich mobilné telefóny, počítače, autá, softvér, oblečenie, potraviny, nábytok.... Všetky tieto spoločnosti majú veľmi silné meno, no jeho výber vôbec nie je jednoduchý. Ivica Ďuricová zo spoločnosti Adlervia, ktorá sa v rámci svojej činnosti zaoberá aj namingom približuje otázky, ktoré by si mala každá firma pred výberom správneho mena klásť: Ako sa bude volať? Bude so svojím menom spokojná, keď vyrastie? Nezapadne do davu podobne znejúcich firemných rovesníkov? Bude mať vďaka svojmu menu zaručenú charizmu? Budú si ju ľudia pamätať? Pýtať sa môžeme donekonečna…dôležité však je, aby sme si pri novom mene firmy vedeli na tieto otázky jednoznačne odpovedať. Dobré meno môže v sebe skrývať aj niečo viac, než len pár písmen. Ako teda vytvoriť vhodné meno, ktoré bude úspešné?

Dobré meno firmy je ľahko zapamätateľné

Je úplne prirodzené, že správne meno je také, ktoré si dokážu vaši budúci zákazníci dobre zapamätať, aby sa k vám v budúcnosti vrátili. Okrem toho by malo byť jednoduché a zrozumiteľné, v neposlednom rade je veľmi dôležité zvoliť si také meno, ktoré sa bude vašim budúcim zákazníkom aj jednoducho vyslovovať. Komplikované, ťažko zapamätateľné, či meno náročné na výslovnosť ľudia ľahko zabudnú a už si na vašu spoločnosť nespomenú. Na začiatku podnikania by to bola veľká škoda a následkom by mohlo byť, že spokojní zákazníci si nebudú vedieť Vašu spoločnosť odporučiť svojej rodine, známym, priateľom. S jednoduchým menom vás zákazník ľahko vyhľadá aj v budúcnosti z verejne dostupných informácií, zoznamov, registrov alebo na internete.

Vhodné meno: Kompletautoservis – tento názov je ľahko zapamätateľný pre každého, je jednoduchý, neobsahuje zložité slovné spojenia a preto sa aj ľahko vyslovuje.
Nevhodné meno: Complete Car Repair Services – síce tento názov má takmer rovnaký význam ako ten prvý, mnoho ľudí si ho však nemusí zapamätať, pretože je zložený z cudzích slov a nie každý kto využíva služby autoservisu ovláda cudzí jazyk, a teda si ho aj zapamätá.
Ďalšie príklady vhodných vs. nevhodných mien: Pizzeria Italy vs. Pizzeria u Don Luciana Garciu; Agentúra Jobs vs. Personálna agentúra Colnado Staff Agency; Svet kabeliek vs. Hand-bag Shopping Place...

Dobré meno obsahuje informáciu o tom, čím sa zaoberáte

Na začiatku rozhodovania o vhodnom mene by ste sa mali zamyslieť nad tým, čo chcete svojím menom povedať. Práve to by mal byť kľúčový krok, od ktorého sa môžete ďalej pri tvorbe mena odraziť a následne potom do svojho mena môžete zakomponovať ďalšie elementy. Najdôležitejším z nich je informácia. Pre potenciálnych zákazníkov je veľmi dobré, ak vaše meno obsahuje určitý impulz, informáciu o tom, čím sa vaša spoločnosť zaoberá. Veľmi nevhodné by bolo, ak by vaše meno vypovedalo o produktoch alebo službách, ktorými sa vôbec nezaoberáte, potenciálnych zákazníkov by to mohlo pomýliť. Za menej vhodnú formu mena z hľadiska komunikácie pre zákazníkov možno považovať názvy, ktoré predstavujú čísla alebo iniciály, resp. skratky. Názov takejto firmy ľuďom pri prvom kontakte s ním veľa nehovorí, namiesto toho, aby si vytvorili určitú predstavu o tom, čím sa daná spoločnosť zaoberá.

Vhodné meno: Domstav – tento názov je úplne ideálnym príkladom, ako vytvoriť meno, ktoré celkom presne a jednoznačne hovorí o tom, čím sa daná spoločnosť zaoberá. V tomto prípade ide o firmu zaoberajúcu sa stavbami domov a nemožno si jej činnosť zameniť. Ďalším dobrým príkladom je Účtovná jednotka – tento originálny názov jasne hovorí o predmete činnosti tejto firmy a každému je jasné, že sa zaoberá hlavne vedením účtovníctva, daňovým a ekonomickým poradenstvom.
Nevhodné meno: SLK Meworas – v tomto prípade je názov tvorený skratkou a zložením náhodne vymyslených písmen bez akéhokoľvek náznaku predmetu činnosti firmy, bez dodatočných informácií asi len ťažko predpokladať, čím sa táto spoločnosť zaoberá, hoci môže rovnako ako v prvom prípade stavať domy alebo poskytovať služby v oblasti účtovníctva a poradenstva.

Článok pokračuje pod reklamou

 

Dobré meno je primerane dlhé

Pri výbere svojho mena je potrebné zvážiť aj jeho dĺžku. Čím je meno dlhšie, tým ho ľahšie ľudia zabudnú. Na začiatku podnikania musíte dať ľuďom o sebe vedieť, reklama je jednou z možností. Ak by meno vašej firmy pozostávalo napríklad z piatich slov, na bilboarde, reklamnom letáku, či vizitke, nevzbudzovalo by to dobrý dojem. Dôležitým dôvodom pre primerane dlhé meno je aj fakt, že ak by ste sa zaoberali predajom výlučne cez internet, webová adresa vašej firmy obsahujúca dlhé meno by bola veľmi nepraktická. Ideálne meno by malo preto pozostávať z jedného, dvoch, v krajnom prípade maximálne z troch slov.

Vhodné meno – TULI – krátky a výstižný jednoslovný názov, nie je žiadny problém v propagácii tohto mena v printovej podobe, ani pri tvorbe vlastnej internetovej domény.
Nevhodné meno – Slovenská nákladná špedičná spoločnosť – veľmi dlhý názov, ktorý pozostáva až z 35 znakov. V porovnaní s prvou spoločnosťou, ktorá sa taktiež môže zaoberať nákladnou dopravou na Slovensku, bude dosť komplikované rozumne vtesnať tento názov spolu s logom spoločnosti na vizitku, či reklamný leták a už vôbec vytvoriť k nemu internetovú doménu.

Dobré meno potrebuje vizualizáciu

Každý podnik s vhodným menom chce jeho podnikateľ čo najviac zviditeľniť a prezentovať ho v čo najlepšom svetle v očiach svojich súčasných, či potenciálnych zákazníkov. Mnoho zákazníkov vie veľmi dobre rozpoznať a zapamätať si konkrétnu firmu podľa je loga. Ak by vám niekto ukázal logá známych spoločností, iste by ste ich všetky identifikovali bez toho, aby tam bol uvedený ich názov. Logo vašej spoločnosti bude všade, pri vstupe do obchodu v ktorom predávate svoj tovar alebo poskytujete služby, na vašich výrobkoch, na faktúrach, na bilboarde pri ceste, v reklamných novinách, na vašej internetovej stránke a podobne. Pri výbere vhodného mena je potrebné brať do úvahy aj tento aspekt, pretože vaše logo bude s najväčšou pravdepodobnosťou obsahovať aj vaše meno aby sa dala firma ľahšie identifikovať. Pri grafickom spracovaní vášho mena hrajú významnú rolu farby, tvary a ich vzájomné kombinácie s názvom vašej firmy.

Prečítajte si tiež

Príklad: Združenie mladých podnikateľov Slovenska – aj keď sa nejedná o firmu, ale o združenie, toto logo má všetky aspekty dobrej vizualizácie. Hlavným motívom loga je združenie viacerých ľudí do jedného celku,  preto má logo kruhový tvar. Ďalším motívom loga je podnikateľský aspekt, ktorého symboliku zastupuje osem kravát tvoriacich logo. Okrem toho toto logo pripomína svojím tvarom aj kvet, čím symbolizuje ideu mladosti a rozvoja.

Amazon – prevádzkovateľ jedného z najväčších internetových obchodov sa môže tiež pýšiť podareným logom. Keď si logo prezriete, nemôžete prehliatnuť žltú šípku, ktorá symbolizuje nielen úsmev a spokojnosť zákazníkov, ale tým že smeruje od písmena „a“ k písmenu „z“ hovorí aj o tom, že na ich stránkach nájdete všetko „od a po z.“

Dobré meno a jeho právne aspekty

Ak už premýšľate nad niektorými konkrétnymi menami, je vhodné si overiť, či už nie sú obsadené. Pri niektorých menách existuje totiž dosť veľká pravdepodobnosť, že ich už používa niekto iný. Týka sa to hlavne mien pozostávajúcich z cudzích slov a k nim vytvoreným webovým doménam. Ivica Ďuricová v tomto smere radí: „Čo sa týka právneho hľadiska, všetky vytvorené názvy by mali byť originálne a nik by ich ešte nemal používať. Prinajmenšom by však nemali byť registrované ako ochranná známka. Toto hľadisko si môžete overiť napr. na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR. Základom je i dostupnosť v Obchodnom registri SR (ak chce firma podnikať na Slovensku) prípadne v príslušnej krajine. Tú si jednoducho overíte napr. na webe ORSR.“

Čo všetko musí spĺňať obchodné meno živnostníka nájdete v článku Obchodné meno živnostníka a inej SZČO.

Výber vhodného mena

Ak sa vám podarilo vymyslieť 3-5 vhodných mien pre váš nový biznis, je na čase urobiť konečné rozhodnutie – vybrať si jedno z nich. Prejdite si znovu všetky kritéria a skúste si znova odpovedať na nasledovné otázky:

  1.    Ktoré z mien vo vás evokuje imidž spoločnosti, ktorú chcete vybudovať?
  2.    Ktoré z mien je zrozumiteľné, jednoduché a zároveň sa dá ľahko zapamätať?
  3.    Ktoré z mien má najväčšiu vypovedaciu schopnosť o tom, čím sa zaoberáte?
  4.    Ktoré z mien má vhodnú dĺžku, nie je príliš dlhé a je vhodné na propagáciu?
  5.    Ktoré z mien by mohlo zákazníkov zaujať aj v kombinácii s vhodným logom?

Veľmi užitočne vám môže poslúžiť menší prieskum, kde sa potenciálnych kupujúcich priamo spýtate na niekoľko vami vybratých mien. V priamom kontakte s nimi sa ich môžete spýtať, ktoré z mien sa im najviac páči alebo nepáči, a okamžite zistíte ich reakcie. Takéto testovanie vhodného mena veľmi odporúčame, pretože vám môže pomôcť spoznať senzitivitu ľudí na vaše budúce meno. Takýto prieskum nie je vôbec nákladný, vykoná ho samotný podnikateľ a nezaberie ani veľa času.

Skúste premýšľať, predstavte si ako by vyzeral veľký nápis s názvom vašej spoločnosti na nejakej budove, v ktorej si predstavujete vykonávať svoju činnosť, ako by v budúcnosti mohol vyzerať váš inzerát s vaším menom v novinách, v televízii, na internete. Hovorte si nahlas vaše mená a počúvajte ako znejú pri ich vyslovení, ako na vás pôsobia a podobne.

Všetky tieto kritéria  vám môžu pomôcť vybrať si to správne meno pre váš biznis. A nezabudnite, vhodne zvolené meno je dôležitým medzníkom k úspešnému budovaniu vášho podnikania, vlastnej identity a povesti, od samého začiatku až po celý čas jeho existencie. Ak si však s výberom vhodného mena pre vašu firmu neviete rady, môžete sa obrátiť na niektorú z namingových agentúr, ktoré sa na to špecializujú a vymyslia vám skvelé meno.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako vytvoriť názov pre firmu?

Dobrý názov by mal spĺňať určité kritériá a pri jeho tvorbe pomáhajú viaceré pravidlá. Aké to sú? A kde si overiť, či vytvorené meno firmy možno používať?

Obchodné meno živnostníka a inej SZČO

Aké meno firmy si môže zvoliť fyzická osoba, ktorá si založí živnosť alebo bude podnikať ako slobodné povolanie?

Obchodné meno s.r.o. a iných obchodných spoločností

Na čo je potrebné dbať pri výbere obchodného mena s.r.o. a aké požiadavky stanovuje na obchodné meno s.r.o. legislatíva?

Obchodné meno firmy a jeho právna ochrana

Ako zvoliť obchodné meno pre podnikanie (názov firmy), aby zodpovedalo zákonným požiadavkám a ako sa brániť pred jeho neoprávneným používaním?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky