Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Rozbehnúť vlastný biznis a zrealizovať svoj podnikateľský nápad býva neraz náročné. Potrebné sú financie, čas, no často chýbajú skúsenosti. Preto majú startupy možnosť využiť rôzne podporné programy. Dlhodobo ich poskytuje aj Slovak Business Agency (SBA) – napríklad iniciatívu Startup Sharks. V rámci nej bolo doposiaľ možné využiť tri komponenty (účasť na domácom alebo zahraničnom startup podujatí, poradenstvo a zahraničnú stáž). Čo môže takáto podpora v praxi startupu priniesť a ako môže prebiehať, pre Podnikajte.sk prezradili na základe vlastných skúseností podnikatelia, ktorí sa rozhodli podporu v rámci iniciatívy Startup Sharks využiť.

Grizzly.ski – podporu využili na dokončenie produktu a vycestovanie na veľtrhy

Existuje veľa príkladov, kedy záľuba alebo vášeň viedla k podnikaniu. Jedným z nich je aj spoločnosť Grizzly.ski, za ktorej vznikom stojí Jozef Gáborík. Ako sám o sebe hovorí, je človekom, ktorý nielen že rád tvorí, taktiež rád športuje. Zaujíma sa o skialpinizmus a v tomto športe neskôr začal aj pretekať. Taktiež si vyrobil a zdokonaľoval vlastné viazanie. Keď si uvedomil, že je čas svoje „hranie sa“ s viazaním posunúť ďalej, zdôveril sa kamarátovi a spolu s ním začal kreovať nové prototypy. Výsledkom 17-ročného vývoja bol revolučný model viazania s úplne novým konceptom zamykania a hmotnosťou iba 45 gramov. Ako vysvetľuje J. Gáborík, v skialpinizme ide o dôležitý faktor, aby človek zbytočne nešiel na kopec s veľkou váhou. „Keď na hmotnosti ušetríte, ľahšie hore vyjdete,“ vysvetľuje a dodáva: „Spočiatku vôbec nebolo mojím zámerom postaviť najľahšie viazanie na svete. No je to dnes v podstate niečo, čo nás okrem inovatívneho technického riešenia, ktoré sme si dali patentovať, odlišuje od konkurencie,“ spomína J. Gáborík.

O podporu od Slovak Business Agency žiadali už od začiatku podnikania. Z pestrej ponuky využili vždy to, čo v danej fáze podnikania potrebovali. „Človek na začiatku úplne nevie, čo všetko ho čaká na ceste podnikania a čo potrebuje zabezpečiť, aby sa firma udržala pri živote, postupne sa posúvala a zdravo rástla. Vďaka spolupráci s SBA a podnikateľskému inkubátoru sme mali prístup k skúsenejším ľuďom z praxe,“ uvádza Marián Zaťko, riaditeľ spoločnosti. Reklama na internete, ale aj odporúčania iných podnikateľov priviedla spoločnosť Grizzly.ski k iniciatíve Startup Sharks.

„Každá grantová schéma má svoje pravidlá. Základom je ich pochopiť a riadiť sa nimi. Každú výzvu, ktorá sa mi zdala vhodná pre naše podnikanie, som si vždy poriadne preštudoval a spravil som si poznámky. Vďaka tomu som sa vo výzve vedel orientovať a splnil som, čo bolo potrebné,“ opisuje priebeh prípravy M. Zaťko. Avšak priznáva, že túto iniciatívu pre zaneprázdnenosť začal riešiť až pár dní pred uzavretím termínu na podávanie žiadostí. Práve v tom čase riešili otázku nového produktu, a tak zvažoval, čo by mohla podpora od SBA firme priniesť. „Žiadosť som podal tri minúty pred uzavretím,“ spomína s úsmevom.

Spoločnosť využila možnosť konzultácií s expertom ohľadom dokončenia vývoja produktu. „Naučili sme sa, že je oveľa dôležitejšie investovať energiu do vývoja produktu a jeho príprav ako proces vývoja urýchľovať a niečo dôležité opomenúť. Preto sme možnosť odborných konzultácií veľmi privítali. Celým procesom vývoja produktu nás previedol expert, ktorého sme si mohli zvoliť. Konzultácie prebiehali veľmi konštruktívne, čo nám veľmi pomohlo zamerať sa na dôležité kroky vo vývoji. S expertom sme sa pravidelne stretávali a išli sme bod po bode, podľa vopred stanoveného plánu,“ vysvetľuje M. Zaťko.

Okrem konzultácií sa však rozhodli využiť aj komponent, ktorý im umožnil vycestovať na medzinárodné odborné podujatie. „Tým, že naše podnikanie je od začiatku orientované aj na expanziu, cestovanie po výstavách a veľtrhoch sme mali ako dôležitú marketingovú aktivitu. Pre malú začínajúcu firmu je však veľmi nákladná. Naším prianím, a tiež cieľom, je, byť čo najbližšie pri zákazníkovi,“ uvádza Zaťko. Okolo skialpinizmu je totiž silná komunita nadšencov a podľa riaditeľa stále existujú výstavy, ktoré sa tešia veľkej návštevnosti a ich produkt tak možno označiť ako komunitný. „Preto sme hľadali spôsob, ako sa zúčastniť svetových výstav a zároveň, ako to celé finančne zabezpečiť. Vďaka iniciatíve Startup Sharks sme mohli zrealizovať naše ďalšie vycestovanie na výstavy do Rakúska a Talianska,“ opisuje.

Prečítajte si tiež

Až do tej chvíle chodili na výstavy s vlastným vybavením. „To znamená, že sme si všetko obehali a popripravovali od A po Z. A aj zaplatili. Vďaka Startup Sharks sme ale zažili situáciu, že na výstavisku už bolo všetko nachystané a nám stačilo priniesť len veci na dokončenie prezentácie. Pravidlá tejto grantovej schémy boli totiž nastavené tak, že si všetko máme objednať priamo od organizátora výstavy. Teda stánok a jeho technické vybavenie - čo bolo veľmi praktické,“ pochvaľuje si Zaťko. „Nevýhodou tohto konceptu je len to, že ste limitovaní ponukou organizátora výstavy,“ dodáva.

Zoberma - poradenstvo pomohlo s cenotvorbou aj nastavením komunikácie so zákazníkmi a vodičmi

Aplikácie, ktoré umožňujú objednať si odvoz, sú na vzostupe, no na Slovensku sa dajú využívať skôr vo väčších mestách. V tých menších je možné zavolať si skôr lokálnu taxi službu, čo ale predstavuje problém napríklad pre turistov, no tiež obyvateľov, ktorí tento spôsob prepravy často nevyužívajú. Aby nemuseli vyhľadávať číslo na taxík cez internet alebo nosiť pri sebe vizitky rôznych taxi služieb, vznikla aplikácia Zoberma. Jej vývojárom je Ing. Matej Mušák, ktorý využil svoje znalosti v oblasti IT technológií a geolokalizačných systémov. „Víziou našej spoločnosti je vytvoriť celoslovenskú komunitu taxi služieb, ktorá uľahčí proces objednávky odvozu a bude výhodná ako pre vodičov tak aj pre zákazníkov, domácich či zahraničných,“ opisuje Mario Gržinić, prokurista spoločnosti.

Ako ďalej uvádza, sú si vedomí, že ľudia aplikáciu vnímajú len ako ďalšiu „v rade“, no Zoberma sa od konkurencie odlišuje tým, že jej cieľom je zjednotiť lokálne taxi služby. Taktiež majú absolútnu autonómiu, čo sa týka cenotvorby, výberu zákazníkov či oblasti pôsobenia. Zároveň aplikácia funguje ako univerzálny dispečing pre vodičov taxi služieb.

M. Gržinić a jeho kolegovia sa zúčastnili rôznych podujatí a školení, ktoré ponúkala SBA cez Národné podnikateľské centrum (NPC), pričom vedomosti z nich využili aj v televíznej show Jama Levova. Účasť v show bola podľa M. Gržinića správnym strategickým krokom. „Od začiatku sme videli túto možnosť ako prínosnú z hľadiska marketingu a aj ako skvelú príležitosť získať potrebnú investíciu. Prešli sme celým casting procesom a pripravili všetky potrebné podklady. Následne náš kolega Jozef Krška, prokurista spoločnosti, osobne odprezentoval projekt v mene celého tímu a spoločnosti Zoberma. Toto rozhodnutie bolo správne a posunulo projekt na úplne inú úroveň vďaka získaniu investície a marketingovému dosahu,“ vysvetľuje. Získanie investora dodáva projektu finančné prostriedky pre realizáciu svojich cieľov a fungovanie spoločnosti.

Na školeniach SBA sa však dozvedeli aj o možnosti zapojiť sa do iniciatívy Startup Sharks. „Na začiatku poskytovania podpory sa projekt Zoberma nachádzal v iniciálnej fáze. Táto fáza bola charakteristická definovaním základných cieľov, zhromažďovaním počiatočných požiadaviek a vytváraním projektového plánu. Tím bol ešte v štádiu formovania a boli identifikované kľúčové zdroje, ktoré by bolo potrebné zabezpečiť,“ opisuje M. Gržinić. V rámci podpory od SBA žiadali o expertné poradenstvo najmä na dva rôzne účely: cenotvorba a vytváranie projektového tímu. Ako M. Gržinić uvádza, výstupom prvej časti bola asistencia a poradenstvo pri

  • komplexnom riadení financií,
  • nastavení prehľadnej štruktúry a vytvorení šablón reportingu,
  • integrácii/automatizácii procesov prostredníctvom cloudovej technológie Power BI,
  • príprave analýz a obchodných plánov pre nové lokality,
  • hodnotení rizík a oceňovaní produktov.

„Expert v týchto oblastiach nám veľmi pomohol „upratať“ základné nastavenia finančných procesov a zefektívniť fungovanie spoločnosti, predovšetkým z hľadiska účtovníctva, fakturácie, merateľnosti dôležitých dát a nastavení komplexného business plánu,“ vysvetľuje. Výstupom druhej časti bolo

  • poradenstvo v oblasti vytvorenia systému zákazníckej podpory,
  • koordinácia a riadenie,
  • nastavenie procesov,
  • školenie zamestnancov,
  • pravidelný reporting.

„Táto časť bola taktiež expertne uchopená a veľmi nás posunula v procese nastavenia správnych systémov komunikácie so zákazníkmi a vodičmi. Celkovo boli práce na projekte Zoberma vykonané s vysokou úrovňou odhodlania a zanietenia, čo sa odráža na dosiahnutom pokroku a pozitívnych výsledkoch. Pri pohľade na cestu od začiatku až po súčasnosť môžeme s istotou povedať, že projekt sa vďaka tejto podpore dynamicky rozvíjal a výrazne postúpil k dosiahnutiu svojich konečných cieľov,“ dodáva Mario Gržinić.

Vzhľadom na to, že sa im podarilo podporu získať, využiť naplno a ešte aj dostatočne obhájiť, sú s priebehom a procesom spokojní. Jedinou výhradou, ktorú M. Gržinić vytýka, je na pohľad opakujúca sa byrokracia v prvotnej fáze, nakoľko im viacero dokumentov pripadalo pomerne rovnakých. „Avšak, komunikácia s SBA bola vždy ústretová a rýchla, takže sa všetko dalo expresne vyriešiť. Určite by sme podobný spôsob podpory odporučili využiť všetkým začínajúcim spoločnostiam a podnikateľom.“

Článok pokračuje pod reklamou

Continium Technologies – pomoc s tvorbou biznis plánu

Do výziev od SBA sa zapájajú firmy z rôznych segmentov a pestrosť palety spoločností, ktoré využili podporu startupov dopĺňa aj Continium Technologies. Venuje sa vývoju technologických riešení pre telekomunikačný a obranný sektor. Ide teda o dizajnovanie čipov, konkrétne digitalizérov v prijímačoch a vysielačoch, cez ktoré sa bezdrôtovo šíria dáta pri telefonovaní či využívaní mobilného internetu. V rámci vojenského sektora ide hlavne o obranné radary a senzory. Takéto prevodníky transformujú analógovú informáciu na digitálnu a naopak.

„Všetko čo vidíme a počujeme je analógové. Na to, aby sme vedeli poslať známemu správu cez smartfón, je potrebné informáciu zdigitalizovať, teda previesť zachytený obraz a zvuk na nuly a jednotky,“ vysvetľuje Jozef Bujnovský, spolukonateľ spoločnosti. Aby bolo možné takýto prenos robiť rýchlejšie, presnejšie a energeticky menej náročne, je potrebné vyvinúť prevodníky novým spôsobom, ktorý umožní technologický pokrok. Bujnovský ďalej približuje: „Keď dizajnujete polovodičový čip, je to akoby ste chceli naplánovať dopravný systém v Paríži na desať rokov dopredu tak, aby v ňom ani raz nevznikla dopravná zápcha. Ibaže náš systém má veľkosť dvadsať nanometrov, čo je tisíckrát menej ako hrúbka jedného ľudského vlasu. Dopravnými prostriedkami v tejto analógii sú častice elektrickej energie.“

Vo fáze, keď pripravovali a dolaďovali projekt, spoločnosti chýbali financie na skúsených expertov. Rozhodli sa preto pre podporu od SBA, nakoľko niektoré skúsenosti nie je možné mať na začiatku projektu a je nevyhnutné poradiť sa s niekým skúsenejším. A to si neraz vyžaduje nemalé financie. „Poznali sme mentora, ktorý úspešne radil tímu iného projektu a následne sme sa spojili s SBA, ktorá nám odprezentovala možnosti, ako nám pomôcť,“ spomína. Hoci sa spočiatku báli administratívnej záťaže, vďaka snaživým a profesionálnym zamestnancom to firmu nezaťažovalo. Sami si mohli vybrať mentorov a mali plnú kontrolu nad priebehom aktivít. Konzultácie odborného poradenstva im pomohli s tvorbou biznis plánu. „Hodnotiť môžeme len to, či sme ich využili dostatočne.“

Ako ale podpora od SBA vyzerala v praxi? J. Bujnovský opisuje, že sa firma najskôr odprezentuje v úvodnej prezentácii, kde SBA rozhodne, či ju do programu vyberie. Následne Slovak Business Agency schváli firmou vybraných mentorov, s ktorými podpíše zmluvu a mesačne ich na základe jednoduchého výkazu odpracovaných hodín vypláca. „Teda vy sa sústredíte na prácu a na vyplnenie dvoch formulárov mesačne počas konzultácií. Napokon nasleduje uzatváracia prezentácia, kde spoločnosť zhodnotí výsledky podpory. My sme prechádzali z fázy prípravy projektovej dokumentácie do fázy uzatvorenia financovania projektu a začatia realizácie projektu,“ dodáva.

Okrem Slovak Business Agency sa spoločnosť Continium Technologies rozhodla využiť možnosť zažiť podnikateľskú misiu. V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vycestovali spolu s Prezidentkou SR do Kanady a USA. „V každom z navštívených miest Ottawa – Toronto - San Francisco - Pittsburgh boli zorganizované business fóra alebo návštevy firiem, kde sme spolu s ostatnými zúčastnenými firmami interaktívnym spôsobom mohli nájsť to, čo potrebujeme. Niekto hľadal zákazníka, niekto obchodného partnera, niekto investora. Prezidentská kancelária ani SARIO za vás nespravia business, ale vedia vám otvoriť dvere do spoluprác a prezentovať vás ako štátom uznávanú a dôveryhodnú firmu,“ vysvetľuje Bujnovský. Firme Continium Technologies sa podarilo nájsť prepojenie na potenciálneho zákazníka a investora, čo by podľa spolukonateľa bez tejto cesty pravdepodobne nebolo možné. „Pokiaľ sa so spomínaným zákazníkom a investorom dohodneme, bude pre nás výsledkom tejto cesty dlhodobé financovanie tvorby produktu a zabezpečenie predajov na severoamerický trh,“ dodáva.

Buildo – podporu využili na vývoj aplikácie aj tvorbu marketingových kampaní

Niekedy k podnikaniu vedie negatívna skúsenosť. Podobne je to aj v prípade spoločnosti Buildo, ktorá sa zamerala na vývoj aplikácie pre stavbárov a vznikla ako riešenie problému. „Nápad pochádza od nášho kamaráta. Nevedel nájsť riešenie pre potreby svojej firmy. Na trhu je mnoho aplikácií pre stavebné podniky, ale všetky sú relatívne zložité a komplexné na použitie, čo ich predurčuje skôr pre veľké spoločnosti. Naše riešenie je zamerané na jednoduchosť a cieli na malé firmy,“ vysvetľuje UX a UI designer firmy, Dávid Kyselica.

Aplikácia Buildo slúži na digitalizáciu stavebnej dokumentácie a riadenie stavebných projektov. Umožňuje viesť stavebné denníky, evidovať robotníkov, materiál a iné. Spoločnosť verí, že digitalizácia by mala procesy zjednodušovať, a nepridávať byrokraciu. Keďže cieľovou skupinou sú malé a stredné firmy, aplikácia neobsahuje príliš veľa zbytočných funkcií, ktoré malé tímy nevyužijú.

Keď sa tímu Buildo podarilo vytvoriť základný jednoduchý prototyp aplikácie, potrebovali vyvinúť zvyšok – komplexné riešenie. Keďže chceli vývoj urýchliť, rozhodli sa pre podporu od SBA. Keďže sa o ňu uchádzali už skôr, no neúspešne, schválenie žiadosti v roku 2024 ich milo prekvapilo. Od Slovak Business Agency získali podporu v podobe konzultácií odborného poradenstva pri dokončení vývoja produktu a spracovaní marketingovej stratégie. „Z pohľadu vývoja sme pripravili novú architektúru aplikácie a vytvorili webovú verziu aplikácie pre komerčné použitie. V rámci marketingu sme vytvorili desiatky kampaní, spomedzi ktorých sme potom vyberali tie z najvyššou efektivitou. Seniorita expertov nám zásadne skrátila čas na dosiahnutie cieľov,“ spomína Kyselica a dodáva: „Bolo to náročné obdobie pre celý náš tím, ktoré nás ale veľmi posunulo. Poučením pre nás je, že ak by sme uspeli v budúcnosti, zamerali by sme sa koncentrovanejšie na jednu oblasť projektu, namiesto viacerých.“

Rady a tipy v súvislosti s podporou startupov od SBA – súhrn

(Nielen) Slovak Business Agency ponúka rôzne schémy a iniciatívy, ktoré môžu startupom pomôcť s rozbehnutím svojho nápadu a biznisu. Ak sa spoločnosť rozhodne niektorú využiť, je vhodné poriadne si naštudovať jednotlivé podmienky a prípadne si robiť poznámky, aby bolo možné sa neskôr jednoduchšie vyznať v tom, čo treba urobiť. Podnikateľov budú pravdepodobne čakať isté „papierovačky“, netreba sa však hanbiť obrátiť priamo na SBA, ak s niečím potrebujú pomôcť. Rátať tiež treba s úvodnou prezentáciou svojej firmy a záverečnou prezentáciou, v rámci ktorej firma zhodnotí výsledky podpory.

Podpora je poskytovaná najmä vo forme odborného poradenstva v rôznych oblastiach a fázach podnikania. Startupy využívajú konzultácie s mentormi napríklad na dokončenie svojich produktov, na tvorbu biznis plánu, pomoc s cenotvorbou či marketingovou stratégiou. Konzultantov si vyberajú sami, SBA ich schvaľuje a tiež platí, takže firma ušetrí náklady. Podpora je ale poskytovaná aj v prípade vycestovania na zahraničné veľtrhy a výstavy, ktoré zasa môžu byť cestou k novým zákazníkom a obchodným partnerom.

Výzvy sa spravidla opakujú každý rok, v druhej polovici roka a informácie o nich možno nájsť na stránke npc.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov a rozbeh podnikania očami odborníčky

Čo (ne)robiť pri prezentácii nápadu pred investormi, v čom je rozdiel medzi startupmi v zahraničí a na Slovensku a ako im pomáha inkubátor, prezradila odborníčka Henrieta Dunne.

Príležitosť pre startupy preraziť v Kórei a získať 300 tisíc eur

K-Startup Grand Challenge je akceleračný program pre startupy s globálnym potenciálom. Kto sa môže prihlásiť, dokedy prebieha registrácia a čo všetko môžu vybraté tímy získať?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

Aplikácia Sphere.Me z dielne mladého Slováka zaujala spoločnosť Twitter

Tomáš Halgaš je jedným z prvých Slovákov, ktorému sa podarilo svoju startupovú ideu rozvinúť a predať veľkej technologickej firme. Čo pre projekt a jeho tím znamená taký zásadný krok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky