Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

Pre podnikateľov existuje viacero rôznych podujatí, workshopov či iných foriem podpory, ktoré im môžu pomôcť rozbehnúť biznis alebo získať cenné informácie, skúsenosti, rady alebo kontakty. Takouto príležitosťou sú aj podnikateľské misie. Organizuje ich každoročne aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), a to v rámci dvoch odborov:

 1. Odboru zahraničného obchodu (OZO) a 
 2. Odboru národného projektu (ONP).

Simona Čerešníková, riaditeľka odboru marketingovej komunikácie SARIO pre Podnikajte.sk prezradila, pre koho sú misie určené, aký prínos môžu pre podnikateľov mať aj čo všetko si účastníci hradia sami.

Podnikateľské misie – podpora exportných aktivít aj možnosť získať nových partnerov

Pod pojmom „misia“ si mnohí možno predstavia niečo dobrodružné, akčné, no v prípade podnikateľských misií nejde o žiadnu „Bondovku“. Hoci, dobrodružstvom určite môže byť. Ide totiž o účasť na domácich či zahraničných veľtrhoch, konferenciách či o návštevy rôznych firiem a biznis stretnutia. Program, financovanie, obmedzenie účasti, ako aj ďalšie náležitosti, sa však líšia v prípade misií organizovaných OZO a misií pod záštitou ONP.

Odbor zahraničného obchodu organizuje misie primárne ako sprievodný program zahraničných ciest vysokých štátnych predstaviteľov. Financované sú z rozpočtu SARIO, ktorý pochádza zo štátneho rozpočtu. „Zároveň môžu byť misie sčasti financované aj prostredníctvom registračných poplatkov od zúčastnených spoločností. Typ účastníkov nie je striktne vymedzený,“ vysvetľuje S. Čerešníková.

Na druhej strane, Odbor národného projektu organizuje misie primárne na základe dopytu samotných podnikateľských subjektov a nie sú koordinované so zahraničnými cestami štátnych predstaviteľov. „Rozpočet pochádza z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fonodov (Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP). Týchto misií sa môžu zúčastniť iba malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.“

Ako také misie vyzerajú v praxi a aké majú podnikatelia možnosti, priblížime jednotlivo za každý odbor.

Zahraničné misie organizované Odborom zahraničného obchodu (OZO)

V rámci OZO organizuje agentúra SARIO podnikateľské misie do zahraničia na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti zo strany svojho zriaďovateľa, čiže ministerstva hospodárstva. Taktiež môže ísť o iniciatívu zo strany Úradu vlády SR, Kancelárie prezidenta SR či iných ministerstiev. „Zahraničné misie organizujeme aj v spolupráci so Zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a ďalšími zahraničnými partnermi,“ uvádza S. Čerešníková.

Ako prvé SARIO zistí, ako relevantný je zahraničný trh danej krajiny z pohľadu exportného potenciálu. Potom zadefinuje sektorové zameranie a pripraví program tak, aby reflektoval cieľ misie. „Program misie je vytváraný v spolupráci so zahraničným partnerom. Prioritne sa snažíme podporiť exportné aktivity slovenských spoločností formou organizácie biznis fóra s dopredu naplánovanými obchodnými rokovaniami, návštevou vytypovaných spoločností alebo relevantných veľtrhov a výstav. Počas celej misie sú účastníkom k dispozícii konzultanti SARIO, ktorí koordinujú priebeh misie v priamo v teritóriu,“ opisuje riaditeľka odboru marketingovej komunikácie.

Na podnikateľskú misiu je potrebné sa registrovať prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke SARIO pri tej-ktorej misii. „V ňom je potrebné vyplniť informácie a kontaktné údaje o spoločnosti, záujem alebo realizované aktivity v teritóriu, ako aj dodatočné otázky, napríklad preferencia konkrétneho zahraničného partnera.“ Keďže sú misie časovo náročné, výzvy na registráciu sú na ich webovej stránke publikované zvyčajne 1 až 3 týždne ešte pred samotným plánovaním misie. To znamená, že registrácia na podnikateľskú misiu môže byť spustená aj niekoľko mesiacov pred jej uskutočnením. Napríklad plánovaná podnikateľská misia na Island, ktorá sa uskutoční v septembri 2023, mala registráciu ukončenú už v marci. Na druhej strane, podnikateľská misia do Čiernej hory, ktorá by mala byť uskutočnená v máji 2023 a zameraná na potravinárstvo či sektor HORECA, má spustenú zatiaľ len predbežnú registráciu (aby sa zistil záujem o misiu) do 27. marca 2023.

Pri výberovom procese, kto z registrovaných sa podnikateľskej misie zúčastní, sa prihliada na:

Pri výbere účastníkov spomedzi registrovaných záujemcov, sa prihliada na:

 • dátum a čas registrácie,
 • riadne vyplnený registračný formulár,
 • vysporiadané záväzky so štátom,
 • sektorovú relevantnosť spoločnosti alebo ich skúsenosti v danom regióne.

„Finálne schválenie delegácie je však vo výhradnej kompetencii zadávateľa, čiže daného rezortu, ktorý zahraničnú pracovnú cestu zastrešuje, pričom môže mať aj svoje vlastné hodnotiace kritériá,“ vysvetľuje Čerešníková a dodáva, že pred vycestovaním na misiu organizujú tzv. predvýjazdové stretnutie, na ktorom zodpovedný konzultant komunikuje všetky informácie a je to zároveň priestor na dodatočné otázky.

Záujemcovia o misiu, ktorú organizuje OZO, by mali mať na pamäti, že cesta sa môže spájať s istými finančnými výdavkami. Ako uvádza Čerešníková, vo všeobecnosti sa náklady na podnikateľskú misiu výrazne líšia, keďže závisia od miesta realizácie misie, ubytovania a ceny leteniek, prípadne toho, či sa na prepravu využíva lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra (tzv. vládny špeciál). Preto sa v niektorých prípadoch vyberajú registračné poplatky na náklady spojené s prepravou v danej oblasti, s prenájmom konferenčnej miestnosti a podobne. Pohybujú sa v rozmedzí 50 – 200 eur na osobu a len výnimočne môže ísť o vyššiu sumu.

Kalendár podnikateľských misií je možné nájsť na webe agentúry SARIO a plánované misie sú priebežne dopĺňané.

Článok pokračuje pod reklamou

Ukážka programu podnikateľskej misie organizovanej OZO

Príkladom programu podnikateľskej misii organizovanej Odborom zahraničného obchodu agentúry SARIO môže byť nadchádzajúca cesta do Berlína 24. - 27. apríla 2023 (registrácia je už ukončená).

Cieľom tejto misie je prezentovať slovenské spoločnosti nemeckým partnerom a nadviazanie nových kontaktov. Sektorovo je zameraná na robotizáciu, digitálne zdravotníctvo a digitálnu transformáciu. Pripravovaný program vyzerá nasledovne:

 • 24. apríla príchod do Berlína, ubytovanie v hoteli a individuálny networking;
 • 25. apríla návšteva a prehliadka najväčšieho technologického parku v západnej Európe (WISTA), následne business fórum – predstavenie podnikateľskej delegácie, prezentácia slovenského a nemeckého podnikateľského prostredia, prezentácia BERLIN PARTNER o IT ekosystéme, na záver Digital Transformation+Industry 4.0 Event, B2B matchmaking (párovanie, spájanie) a networking;
 • 26. apríla návšteva spoločnosti GESTALT ROBOTICS, veľtrhu DMEA - Europe`s Leading Event for Digital Health (podujatie zamerané na digitálne zdravie) alebo iných spoločností, následne networkingová večera v Zollpackhoff s predstaviteľmi miestnych spoločností (túto večeru si ale účastníci hradia samostatne);
 • 27. apríla individuálny networking a odchod na Slovensko.

V rámci tejto misie si účastníci hradia aj náklady na dopravu a ubytovanie.

Zahraničné misie organizované Odborom národného projektu (ONP)

Základným rozdielom medzi zahraničnými misiami organizovanými OZO a ONP je ten, že v prípade Odboru národného projektu nie sú misie koordinované s rezortmi SR. Harmonogram sa tvorí podľa dopytov a spätných väzieb od podnikateľov, ktoré sa zhromažďujú a vyhodnocujú počas celého trvania projektu (teda od roku 2017). „Program a sektorové zameranie misie vychádza z podmienok a možností krajiny. Zvyčajne však pozostáva z návštevy relevantného veľtrhu alebo konferencie, návštev spoločností pôsobiacich na predmetnom trhu a obchodných komôr, ako aj z organizácie B2B fóra s miestnymi spoločnosťami.“

Prečítajte si tiež

V tomto prípade sa náklady na organizáciu misií líšia najmä v nadväznosti na krajinu. Nakoľko je Odbor národného projektu financovaný zo zdrojov EÚ, účastníci z malých a stredných firiem so sídlom mimo Bratislavského kraja majú väčšinu nákladov pokrytých z predmetných zdrojov. Ide o ubytovanie, transfer v rámci oblasti, prenájom miestnosti na B2B rokovania a podobne. „Náklady, ktoré ONP vynaloží na účastníka, sú mu následne započítané do čerpania zo schémy pomoci de minimis, ktorú je momentálne možné využiť do výšky 200 000 eur v priebehu po sebe nasledujúcich troch rokov. Na vlastné náklady si spoločnosti hradia transfer na miesto (letenky, vlak, auto) a individuálne náklady na vyslaných účastníkov (stravné),“ informuje Čerešníková.

Na misie organizované v rámci ONP sa taktiež registruje online. Formuláre sú zverejňované zvyčajne najneskôr dva mesiace pred realizáciou podujatia, niekedy aj tri či štyri mesiace vopred. Pri registrácii sú vyžadované:

 • základné informácie o uchádzačovi – názov spoločnosti, IČO, profil spoločnosti, záujmy v danej oblasti,
 • vyplnenie dvoch krátkych formulárov na overenie oprávnenosti spoločnosti v rámci Národného projektu – Vyhlásenie o kvalifikovaní sa ako MSP a Prehľad čerpania pomoci de minimis.

Počet účastníkov nie je neobmedzený, počet voľných miest je daný vopred, ešte pred začatím registrácie. Koľkí sa môžu zúčastniť, závisí od priradeného rozpočtu k danej misii. „Výber uchádzačov podlieha pravidlám Národného projektu. V prvom rade je dôležitá už spomínaná oprávnenosť (MSP so sídlom mimo BA kraja, ktorý neprečerpal maximálnu výšku pomoci de minimis). Následne je dôležitý čas registrácie (odoslanie registračného formulára), sektorové zameranie (či je zhodný so zameraním misie), ako aj sídlo spoločnosti (uprednostňované sú spoločnosti z najmenej rozvinutých okresov SR),“ vysvetľuje riaditeľka odboru marketingovej komunikácie a dodáva, že zároveň sú priorizované spoločnosti, ktoré sa aktivít ONP SARIO ešte nezúčastnili – tie sú aj pri neskoršom čase registrácie uprednostnené pred spoločnosťami s opakovanou účasťou.

Aj kalendár podnikateľských misií ONP je zverejňovaný na stránke SARIO, pričom harmonogram na nadchádzajúci rok sa tvorí zvyčajne v jeseni. „V prípade potreby však je možné zorganizovať aj misiu mimo plánovaný harmonogram.“ V marci a apríli 2023 sú plánované misie do Indie, Taiwan a do Vietnamu, pričom sú zamerané najmä na IT technológie, smart cities či inovácie. Registrácia na tieto misie však bola uzavretá v januári. Podnikatelia z oblasti vesmírnych technológií budú mať možnosť ísť na misiu do Baku v Azerbajdžáne v júni, pričom registrácia bude spustená v máji 2023. Jej hlavným cieľom bude účasť na konferencii 74th International Astronautical Congress (IAC 2023). Predpokladá sa, že účastníkov bude osem.

Ukážka programu podnikateľskej misie organizovanej ONP

Plánovaná aprílová misia do Vietnamu bude zameraná na podporu obchodnej spolupráce medzi Vietnamom a zainteresovanými krajinami, a to na podujatí VIETNAM EXPO – z hľadiska návštevnosti a obchodného obratu ide o najväčší obchodný veľtrh vo Vietname. Pokrýva rôzne priemyselné odvetvia, napríklad poľnohospodárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, digitálne technológie, smart cities, podporu obchodu či logistiku. Slovenskí podnikatelia môžu na podujatí zviditeľniť svoje aktivity a absolvovať B2B a B2G rokovania. Program je plánovaný nasledovne:

 • 3. apríla individuálny odlet do mesta Hanoi vo Vietname,
 • 4. apríla prílet do Hanoi a check-in v hoteli,
 • 5. apríla účasť na VIETNAM EXPO 2023,
 • 6. apríla B2B a návšteva IT firiem v meste Hanoi,
 • 7. apríla check-out, presun vnútroštátnym letom do Hočiminovho mesta, kde sa opäť účastníci ubytujú,
 • 8. apríla B2B a návšteva IT firiem v Hočiminovom meste,
 • 9. apríla individuálny odlet.

Zabezpečené budú mať účastníci vstupenky na podujatie pre jedného zástupcu MSP, subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov, ubytovanie pre jedného zástupcu MSP, transfer v rámci programu, vnútroštátny let pre jedného zástupcu firmy a asistenciu SARIO. Čo si musia hradiť podnikatelia sami, sú letenky do a z Vietnamu, transfer z letiska na ubytovanie a z ubytovania na letisko, iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami účastníkov.

Domáce podnikateľské misie

Zástupcovia firiem majú možnosť zúčastniť podnikateľských misií aj tu, na Slovensku. Opäť ich organizuje SARIO pod záštitou oboch odborov. V čom sa líšia a ako prebiehajú, priblížime samostatne pre každý odbor osobitne.

Domáce podnikateľské misie v organizácii OZO

V rámci Odboru zahraničného obchodu sú podnikateľské misie realizované podobne ako do zahraničia. Agentúra pripraví biznisovú časť programu, pričom hlavným bodom programu je zvyčajne podnikateľské fórum, v rámci ktorého sa konajú individuálne B2B/B2G stretnutia.

Misie sú určené pre slovenské spoločnosti, ktoré majú záujem spoznať nových obchodných partnerov z danej oblasti a krajiny, z ktorej prichádza misia na Slovensko. „Pri výbere účastníkov sa uplatňujú rovnaké kritériá ako pri zahraničných misiách s rozdielom, že obvykle čelíme menej striktným kapacitným obmedzeniam,“ vysvetľuje Čerešníková. Čo sa týka registrácie a výberu účastníkov, je identický so zahraničným misiami v rámci OZO.

Takéto misie trvajú zvyčajne 1 – 2 dni. Registračný poplatok sa neuplatňuje, no podnikateľ si na vlastné náklady hradí prepravu na miesto konania, ubytovanie a stravné.

Domáce podnikateľské misie v organizácii ONP

Pokiaľ ide o podnikateľské misie na Slovensku v organizácii Odboru národného projektu, trvajú kratšie ako pracovné cesty, teda tiež maximálne dva dni. „SARIO zorganizuje B2B, prípadne B2G rokovania s prichádzajúcimi spoločnosťami. Program nezahŕňa ani návštevy konferencií v rámci Slovenska, ani návštevy miestnych výrobných podnikov. Koordinácia prijatia delegácií je spravidla v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so zahraničnými ambasádami sídliacimi na Slovensku (prípadne v blízkosti) či s obchodnými komorami predmetného teritória.“

Slovenské podnikateľské misie organizované ONP majú rovnaké pravidlá ako zahraničné podnikateľské misie. Treba myslieť na to, že účastníci musia byť oprávnení na príjem pomoci de minimis.

Ako uvádza Čerešníková, domáce misie sú organizované skôr ad hoc v závislosti od ohlásenia zahraničnej delegácie prichádzajúcej na Slovensko. Účastníci sú vyberaní rovnakým spôsobom ako pri zahraničných misiách, rozdielom je zvyčajne len množstvo voľných miest, nakoľko SARIO v takomto prípade uhrádza len náklady spojené s prenájmom miestnosti, technické vybavenie a catering. Preto je možné podporiť aj väčšie množstvo účastníkov na jednom podujatí. „Pri zahraničných misiách je zvyklosťou podporiť 5 – 20 MSP, zatiaľ čo pri domácich misiách môže byť počet MSP aj 30 – 50. Pri podujatiach ONP je však dôležitý aj minimálny počet účastníkov, čo je 5 slovenských spoločností. Bez tejto účasti nie je možné podujatie zorganizovať.“

Účastníci si hradia len individuálne náklady (transfer do miesta konania fóra, stravné, prípadne ubytovanie). Náklady spojené s programom, ako je technické zabezpečenie, prenájom či catering, sú hradené zo zdrojov NP SARIO.

Záujem o podnikateľské misie: podnikatelia chcú ísť najmä na tie zahraničné

Bola by škoda nechať si ujsť takú príležitosť, ako ponúkajú podnikateľské misie a mnohí podnikatelia to vedia. Ako uvádza S. Čerešníková, záujem o misie v rámci Odboru zahraničného obchodu je vysoký, najmä o tie zahraničné, ktoré sprevádzajú vysokého štátneho predstaviteľa. O to viac, ak sa plánuje cesta do atraktívnej krajiny z obchodného pohľadu, ale výnimku môžu tvoriť aj domáce misie, na ktorých sa zúčastňuje známa zahraničná spoločnosť, hľadajúca slovenských dodávateľov.

Na zahraničných podnikateľských misiách v rámci OZO sa v roku 2022 zúčastnilo 209 slovenských spoločností, na domácich misiách išlo o 79 slovenských firiem.

Pokiaľ ide o podnikateľské misie v rámci ONP, záujem sa líši v nadväznosti od oblasti a zamerania misie. Podľa S. Čerešníkovej je častým problémom aj vyťaženosť spoločností v istých termínoch (jar/jeseň), kedy musia priorizovať účasť na niektorých podujatiach pred inými.

„V prípade zahraničných misií je väčší záujem o vzdialenejšie krajiny, kde sa spoločnosti obávajú vstupu „na individuálnej báze“, a preto radšej uprednostnia asistenciu štátu. Náklady na tieto misie sú tiež väčšie, takže spoločnostiam sú prvé kroky v teritóriu zjednodušené nižšou nákladnosťou. Vyžadujú však viac času, nakoľko zahraničné misie trvajú v priemere od 5 do 7 dní.“

Bližšie krajiny, napríklad Česko, Maďarsko či Nemecko, podnikatelia hodnotia ako menej problematické a jednoduchšie na vstup. Zároveň sa menej odlišujú z pohľadu obchodnej mentality. O krajiny V4 či EÚ je väčší záujem v prípade domácich podnikateľských misií. Firmy takto môžu v priebehu jedného až dvoch dní stretnúť veľké množstvo obchodných partnerov v krátkom časovom rozmedzí. „Podpora SARIO je v tomto prípade pre nich dostačujúca vo forme „pritiahnutia“ zahraničných spoločností na SR a organizácie podnikateľského fóra.“

Ako uvádza Čerešníková, v roku 2022 ONP zorganizovalo 9 zahraničných podnikateľských misií, ktorých sa zúčastnilo dokopy 64 MSP.

„SARIO taktiež organizuje kooperačné podujatia na Slovensku, ktoré sú formátom podobné domácim misiám. Sú však organizované vo väčšom meradle a nie sú obmedzené na jednu zahraničnú oblasť. Pri tejto službe agentúra SARIO zabezpečuje celodenné B2B rokovania s viacerými zahraničnými partnermi. Na takomto podujatí býva viac ako 100 účastníkov,“ dodáva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Vstupenky zdarma na Online festival vzdelávania 2024

Tri dni nabité užitočnými tipmi pre biznis. Na čo sa môžete tešiť na 5. ročníku Online festivalu vzdelávania a ako sa zúčastniť?

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky