Podpora startupov a rozbeh podnikania očami odborníčky

Odborníčka Henrieta Dunne
Odborníčka Henrieta Dunne. Zdroj: Archív H. Dunne

Čo (ne)robiť pri prezentácii nápadu pred investormi, v čom je rozdiel medzi startupmi v zahraničí a na Slovensku a ako im pomáha inkubátor, prezradila odborníčka Henrieta Dunne.

Zvykne sa hovoriť, že nikto učený z neba nespadol. Preto aj začínajúci podnikatelia potrebujú s rozbehom svojho podnikania zvyčajne pomôcť. Možností podpory podnikania existuje niekoľko a patria medzi ne rôzne inovačné programy, súťaže či pobyty v inkubátoroch. Podpore malých a stredných podnikov a startupov sa dlhodobo venuje Henrieta Dunne, ktorá má bohaté skúsenosti aj zo zahraničia – z Veľkej Británie. V rozhovore pre Podnikajte.sk prezradila:

  • skúsenosti s rozbiehaním inkubačného centra vo Veľkej Británii a v čom to pre ňu bol výzva,
  • v čom sa líši prístup začínajúcich podnikateľov v zahraničí v porovnaní s tými na Slovensku,
  • s čím startupom pomáhajú inkubátory, prečo sa ich oplatí využiť,
  • na čo by mali začínajúci podnikatelia myslieť pri prezentovaní svojho nápadu napríklad na súťaži alebo pred potenciálnymi investormi.

Inkubátor pre startupy bol chvíľu samotným startupom: jeho zakladatelia tak získali novú perspektívu

Vo svojej praxi sa dlhodobo venujete podpore malých a stredných podnikov, startupov a inovačným programom. Čo vás k tomu viedlo?

Podpore malých a stredných podnikov sa venujem od roku 2008, od môjho pôsobenia v spoločnosti Oxford Innovation, kde som koordinovala činnosť troch sietí anjelských investorov (business angel networks). Počas piatich rokov som pracovala so stovkami inovatívnych startupov a pomáhala im nájsť investorov pre rozvoj ich podnikania. Naučila som sa, ako rozmýšľajú investori pri výbere investičných príležitostí a zároveň som spoznala, akým výzvam čelia startupy v prvých rokoch svojej existencie. Bolo to pre mňa fascinujúce a vysoko inšpirujúce.

Vo Veľkej Británii ste boli aj spoluzakladateľkou a manažérkou Business Inkubátora so zameraním na podporu startupov v oblasti vesmírnych technológií. Ako ste sa k takej príležitosti dostali?

Príležitosť pracovať pre Westcott Business Incubation Centre som dostala počas môjho pôsobenia v organizácii Satellite Applications Catapult, kde som sa už venovala podpore podnikov pôsobiacich v oblasti vesmírnych technológií. Do zakladania inkubačného centra som bola zapojená od štádia samotného konceptu. Bola to jedinečná príležitosť podieľať sa na takom projekte a na pretavení vízie do reality – rozbehnutí a prevádzkovaní inkubátora s aktívnymi startupmi.

Rozbiehať inkubátor a navyše v zahraničí je určite cenná skúsenosť. Ako si na to spomínate?

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho regionálneho rozvojového fondu, čo pre mňa znamenalo nové skúsenosti z oblasti implementácie a administrácie projektov. Pri rozbiehaní projektu sme museli zvládať nielen administratívne a procesné bariéry, ale tiež sme museli venovať dôraz marketingu a osloveniu potenciálnych startupov, keďže centrum malo špecifické technologické zameranie. Nakoľko vo Veľkej Británii beží veľký počet inkubačných a akceleračných programov, museli sme veľa úsilia investovať do propagácie centra v rôznych komunitách.

Akým spôsobom ste rozširovali povedomie o programe?

Boli to prezentácie na univerzitách, účasti na konferenciách a propagácia cez rôzne komunikačné médiá. Museli sme vysvetliť, čím sme unikátni a prečo by sa startupy mali zapojiť práve do nášho programu. Istým spôsobom sme teda aj my, ako inkubačné centrum, prešli fázou startupu, čím sme získali nové skúsenosti. Som veľmi rada, že som mohla byť počas celého toho obdobia priamo v centre diania.

S čím konkrétne ste projektom v rámci tohto inkubátora pomáhali?

Naše centrum Westcott Business Incubation Centre poskytovalo startupom podporný program navrhnutý priamo na mieru a na ich potreby. Po úvodnej diagnostike sme zostavili cielený 3 až 6 mesačný program na podporu startupu, ktorý zahŕňal poskytovanie technologickej a biznis expertízy. Zároveň sme startupom pomáhali s prepojením na komerčnú a akademickú sféru, ako na potenciálnych klientov, a so získavaním finančných zdrojov od investorov alebo cez granty. Naším cieľom bolo urýchliť proces overenia ideí a vytvorenia prototypu, ktorý bude zohľadňovať požiadavky cieľových zákazníkov a v konečnom dôsledku tak dostať produkt na trh čo najskôr. Bolo veľkým zadosťučinením vidieť úspechy viacerých našich startupov, či už pri získaní financií pre svoj rozvoj, vytvorení prototypu alebo získaní prvých komerčných zákazníkov.

Ako sa startupom darí dnes? Máte nejaké úspešné príklady?

Napríklad jednému zo startupov, Protolaunch, sa počas pobytu v našom inkubačnom centre podarilo vytvoriť a otestovať prototyp ich raketového pohonu. Boli úspešní so získaním financií od UK Space Agency, ktoré využili na ďalší vývoj svojho produktu. Financie od tejto agentúry získal aj ďalší startup – Apian. Ten navyše uzavrel kontrakt s National Health Service na prevádzkovanie služieb spojených s doručením zdravotníckych materiálov a liekov prostredníctvom dronov. Ďalším príkladom je aj startup Valerann, zameraný na inteligentné riešenia cestnej premávky, ktorému sa podarilo získať financie od britskej vesmírnej agentúry na integrovanie satelitných komunikačných technológií.

Článok pokračuje pod reklamou

Naštartovať podnikanie pomáha inkubátor, no dôležitá je aj motivácia a odhodlanie

Po rokoch ste sa vrátili na Slovensko a pracujete v rámci Útvaru Akcelerácie Podnikania na UVP Technicom, teda sa venujete startupom aj tu. Ak si porovnáte začínajúcich podnikateľov a startup tímy vo Veľkej Británii a na Slovensku, vidíte v niečom rozdiely?

Vidím rozdiel v edukačnom systéme a v spôsobe motivácie mladých ľudí. Už od samotného začiatku tam v školách učia nebáť sa neúspechu a chýb. Neberú ho tam ako niečo zlé, ale ako niečo, z čoho sa dá poučiť a neskôr sa omylom vyhnúť. Myslím, že na takýchto motivačných mechanizmoch by sa malo zapracovať vo väčšej miere aj u nás – či už v školstve, alebo inkubátoroch. Ak sa niečo nepodarí na prvýkrát, treba skúšať ďalej.

Venovali ste sa oblasti vesmírnych technológií. Vidíte aj u nás potenciál na podnikanie v tomto segmente?

Určite áno. Hoci Slovensko sa v tejto oblasti ešte len rozbieha, vznikajú aj nové inštitúcie, s ktorými spolupracujeme a rôzne udalosti či projekty. Vidím tu veľké príležitosti.

Jednou z príležitostí pre (akékoľvek) startupy je súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorá prebieha dvakrát do roka pod záštitou Startup centra UVP Technicom. Pre koho je súťaž určená?

Prečítajte si tiež

Pre všetkých, ktorí majú zaujímavý a inovatívny nápad. Oslovujeme ňou študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov aj širokú verejnosť. Sme radi, že UVP TECHNICOM je so svojím Startup centrom a inkubátorom vnímaný širokou verejnosťou ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie a zároveň sme vnímaní aj ako jedno z najvýznamnejších centier startupovej komunity na Slovensku.

Spomenuli ste inkubátor. Práve umiestnenie v Inkubátore TUKE môžu získať vybrané startupy, ktoré zaujmú porotu. S čím môže začínajúcim podnikateľom pomôcť?

V inkubátore startupom pomáhajú mentori či profesionálni kouči, a to s prípravou biznis plánov, riešia s podnikateľmi operatívne prevádzkové problémy a pod. Cieľom je, aby sa vďaka pobytu v inkubátore startupom darilo ďalej rásť.

Ako vyniknúť na trhu a zaujať aj investorov? Sústrediť sa na produkt nestačí

„Rukami“ vám ročne prejde mnoho startupov. Čo by ste zo svojej skúsenosti poradili začínajúcim podnikateľom? Aké chyby často robia?

V mnohých prípadoch sa startupy sústredia len na samotný produkt alebo vynález. Jednou z najdôležitejších vecí, nad ktorými by sa mali mladé firmy zamýšľať, je reálne využitie ich produktu. Je taktiež veľmi dôležité, aby startup urobil dôkladnú analýzu trhu a prieskum potenciálnych zákazníkov. V mnohých prípadoch startupy nepoznajú svoj trh, nevedia presne kto je ich zákazníkom a ako ich osloviť.

Spomínali ste, že vo Veľkej Británii ste sa naučili, ako rozmýšľajú investori pri výbere investičných príležitostí. Čo by v tejto súvislosti mali vedieť startupy?

Veľmi dôležité je, aby svoj nápad vedel tím zrozumiteľne odkomunikovať, aby bola investorom jasná príležitosť, do ktorej majú investovať. Často sa stane, že po 10 minútovej prednáške investori nevedia, do čoho to majú vlastne ísť. Treba byť transparentný, jednoducho odprezentovať myšlienku a predstaviť, ako bude produkt či služba riešiť reálne problémy ľudí. No nemenej dôležitý je samotný tím. Potenciálni investori chcú vedieť, či skupiny nádejných podnikateľov urobia startup úspešným – neinvestujú totiž len do nápadu, ale aj do ľudí. A musia vedieť, ako sa im môžu vložené financie vrátiť.

A čo by ste im odporúčali, na čo by mali myslieť, ak sa chcú zúčastniť spomínanej súťaže?

Je dôležité aby nám ukázali podstatu riešenia, či už technológiu, nový prístup, alebo inovatívnosť. Následne poukázať na výhody riešenia a prípadne aj negatíva. Nič nie je bezchybné, ani stopercentné. Dôležité je zdôrazniť, čo nové prináša prezentované riešenie, čím sa prípadne líši, vďaka čomu je lepšie ako existujúce riešenia. Je potrebné prezentovať, v akom vývojovom štádiu je daný produkt. Dôležité je tiež poznať veľkosť, štruktúru a klasifikáciu trhu a jeho vlastnosti. Netreba zabudnúť na konkurenciu, či už korporátnu, alebo startupovú, ale hlavne globálnu. Nie sú potrebné detaily, stačí pohľad zo širšej perspektívy. Pokiaľ ide o startup, za ktorým nestoja silné mená daného odvetvia, je potrebné preukázať schopnosť rýchlej, flexibilnej a relevantnej distribúcie, ako bude zabezpečená, aký je plán.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky