Podpora startupov od SBA: uhradí poradenstvo aj účasť na podujatí

V rámci iniciatívy Startup Sharks majú začínajúci aj budúci podnikatelia možnosť získať podporu na rozbehnutie svojho nápadu. Aké kritériá treba spĺňať a do kedy treba zaslať žiadosť?

Aktualizované 9.8.2021

Startupy s inovatívnymi nápadmi či projekty s potenciálom preraziť na trhu majú možnosť získať bezplatné odborné poradenstvo od skúsených expertov. Reč je o aktivitách Startup Sea od Slovak Business Agency (SBA), ktoré sú poskytované vo forme konzultácií a odborného poradenstva, pričom zahŕňajú spracovanie štúdie realizovateľnosti, dokončenie vývoja produktu a zhotovenie funkčného prototypu, programovanie, marketing aj kampaň na testovanie myšlienky s reálnymi potenciálnymi klientmi, či pomoc s cenotvorbou a pod. Podporu je však možné získať aj ďalším spôsobom, a to v rámci programu Startup Pool – časť nákladov spojených s účasťou na domácom alebo medzinárodnom podujatí uhradí SBA.

Pre koho je podpora určená a ako o ňu požiadať? 

Podpora pre start-upy v rámci iniciatívy Startup Sharks od SBA je určená pre fyzické osoby – nepodnikateľov a podnikateľov maximálne do 5 rokov od zápisu do Obchodného registra alebo Živnostenského registra. Každý záujemca musí vyplniť žiadosť – buď elektronicky, alebo ju zašle listinnou formou (vzor je na stránke Národného podnikateľského centra, ktoré je súčasťou SBA). K žiadosti je potrebné pripojiť tiež niekoľko ďalších dokumentov, ako projektový zámer, prezentáciu startupu či CV experta, ktorého si žiadateľ navrhne vo svojom projektovom zámere. Presné zoznamy príloh pre žiadateľov - podnikateľov aj nepodnikateľov, rovnako ako kritériá, ktoré musí vybraný konzultant spĺňať, sú uvedené na stránke www.npc.sk. 

Dôležité termíny pre výzvu Startup Sea 

Do výzvy Startup Sea sa môžu záujemcovia prihlasovať od 29.7.2021 do 19.8.2021. Žiadosti doručené v termíne a so splnenými formálnymi náležitosťami, budú hodnotené v dvoch kolách. V prvom nezávislý expert vypracuje odborný posudok na projektový zámer a v druhom bude komisia žiadosti posudzovať na základe prezentácie podnikateľa (žiadateľa). Zohľadní pritom kritériá:

  • prínos a trhový potenciál projektového zámeru,
  • inovatívnosť a unikátnosť riešenia,
  • relevantnosť požadovanej podpory pre žiadateľa a / alebo,
  • kvalitu vypracovania žiadosti a projektového zámeru.

Žiadosti budú vyhodnotené začiatkom októbra 2021. Podnikatelia, ktorých projekt komisiu osloví a ktorých žiadosť bude schválená, budú mať možnosť využiť konzultácie a odborné poradenstvo do 31.1.2022 (vrátane). 

Ako poradenstvo funguje v praxi, približujeme v článku Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - do 25 000 eur pre startup

Podpora v rámci Startup Pool - SBA uhradí letenku, vstup alebo priestor na vystavovanie na technologických/startup podujatiach

O cenné rady od skúsených expertov nebudú mať podnikatelia a nepodnikatelia núdzu ani v ďalšej výzve - SBA pomôže startupom zažiariť na domácom alebo medzinárodnom podujatí kdekoľvek na svete (aj formou online účasti) a uhradí aj niektoré náklady s tým spojené. Ide o podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy, ktoré sa budú konať od septembra 2021 do marca 2022. Žiadateľ si môže podujatie zvoliť podľa vlastného uváženia.

Odoslanie žiadosti si netreba nechávať na poslednú chvíľu

Aj v prípade účasti na domácom či medzinárodnom podujatí je potrebné zaslať SBA žiadosť spolu s ďalšími dokumentmi, ako napríklad CV žiadateľa, prezentáciu projektu / start-upu / nápadu či osobné údaje žiadateľa

Žiadosť je možné podať dvoma spôsobmi – buď listinnou formou na adresu SBA, alebo elektronicky na www.npc.sk, a to do 15.2.2022.

Prečítajte si tiež

Slovak Business Agency vo výzve upozorňuje, že ak žiadosť nebude obsahovať povinné náležitosti, do 30 dní odo dňa doručenia vyzvú žiadateľa, aby informácie alebo dokumenty doplnil. Ak sa tak nestane, žiadosť zamietnu. Pozor treba dávať aj na to, či sa podujatie nekoná skôr ako 6 týždňov od odoslania žiadosti, a to aj v prípade online podujatia, resp. online účasti. Takéto prihlášky totiž nebudú komisii predložené.

Účasť na podujatí bude lacnejšia, SBA však neuhradí všetky náklady

SBA sa postará o to, aby žiadatelia nemali veľké finančné výdavky spojené s účasťou na podujatí. Napriek tomu však nebude hradiť všetko. Žiadateľ si napríklad zaplatí ubytovanie, výdavky spojené s vízami či poistením, lokálnu prepravu a dopravu na letisko a z letiska, výdavky na stravu, sponzoring, výdavky na prípadné pokuty či colné poplatky.

Čo bude mať účastník podujatia hradené, je vstupenka, stánok na vystavovanie a spiatočnú letenku.

Startup Sharks pomohol výrobcovi sviečok aj displejov 

Iniciatíva Startup Sharks už pomohla preraziť na trhu aj v zahraničí už viacerým firmám, ako sú napríklad LUMINIA, výrobca prírodných sviečok alebo firma Amena displays, ktorí sa vďaka Startup Sharks mohli zúčastniť viacerých dôležitých eventov v zahraničí a získať nových zákazníkov. Podrobnosti o výzve, ale aj skúsenosti slovenských podnikateľov, nájdete v článkoch v téme Startup Sharks.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výzva na inovačné poukážky: podnikatelia môžu získať financovanie do 15 000 eur

Podnikatelia môžu žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie do 15 000 eur. Národný projekt inovujme.sk vyhlasuje výzvu na inovačné poukážky. Cieľom je pomôcť firmám prekonať energetickú krízu.

Podpora startupov a rozbeh podnikania očami odborníčky

Čo (ne)robiť pri prezentácii nápadu pred investormi, v čom je rozdiel medzi startupmi v zahraničí a na Slovensku a ako im pomáha inkubátor, prezradila odborníčka Henrieta Dunne.

Príležitosť pre startupy preraziť v Kórei a získať 300 tisíc eur

K-Startup Grand Challenge je akceleračný program pre startupy s globálnym potenciálom. Kto sa môže prihlásiť, dokedy prebieha registrácia a čo všetko môžu vybraté tímy získať?

Preplatenie kurzov zameraných na vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti, môžu získať preplatenie nákladov na kurzy v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky