Startup Sharks pomáha firmám preraziť v zahraničí

Startup Sharks pomáha firmám preraziť v zahraničí
Zdroj: Pexels.com
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako v praxi funguje podporný program, ktorý využívajú stovky slovenských startupov? Slovak Business Agency podporuje v rámci iniciatívy Startup Sharks pestrú škálu inovatívnych projektov. Vyrásť pomohli výrobcovi displayov aj ručne vyrábaných prírodných sviečok.

Nejedna začínajúca firma premýšľa o tom, ako osloviť čo najširšie publikum, získať množstvo klientov, a ak má vyššie ambície, zamýšľa sa aj nad expanziou do zahraničia. Pomocnú ruku podnikateľom, najmä startupom v oblasti technológií a inovácií podáva Slovak Business Agency (SBA) prostredníctvom série podporných nástrojov známych pod názvom Startup Sharks. Podporné nástroje v rámci Startup Sharks sú rozdelené do troch oblastí:

 1. úhrada nákladov súvisiacich s účasťou na medzinárodných a domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy,
 2. úhrada konzultácií a odborného poradenstva (tzv. mentoring),
 3. úhrada nákladov na stáž v medzinárodnom inovatívnom startup centre.

Cez iniciatívu Startup Sharks sa napríklad výrobca displejov Amena Displays niekoľkokrát zúčastnil zahraničných výstav. Klienti firmy sú najmä zo zahraničia, a tak je účasť na výstavách, či konferenciách mimo Slovenska nevyhnutná záležitosť. „Ako začínajúca firma s obmedzeným kapitálom si nemôžeme dovoliť zúčastniť sa alebo vystavovať na veľkých svetových fórach sami,“ konštatuje Juraj Melicher z Amena Displays. Podobne je na tom aj výrobca prírodných sviečok – LUMINIA. „Vďaka tomuto programu sa nám podarilo zúčastniť podujatia, ktoré by inak bolo pre začínajúcu firmu finančne neúnosné,“ konštatuje Natália Gápľovská.

Ako funguje podpora zo Startup Sharks

Ak sa startupy rozhodnú využiť prvý komponent zameraný na podporu účasti na podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy, tak pološtátna agentúra Slovak Bussiness Agency v rámci podpory zo Startup Sharks uhradí úspešným žiadateľom cestovné náklady, náklady na ubytovanie a vstup na podujatie, prípadne prezentačný stánok. Starupisti teda nedostanú priamo peniaze, ani nejde o spätnú refundáciu vynaložených nákladov, ale Slovak Business Agency priamo zaplatí za úspešných žiadateľov konkrétne nákladové položky súvisiace s podujatím.

Na vybrané podujatie sa môžu prihlásiť maximálne traja zástupcovia spoločnosti, pričom zástupca žiadateľa musí byť v čase podania žiadosti a v čase konania podujatia štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom žiadateľa alebo zamestnancom žiadateľa. SBA sa po schválení žiadosti komisiou a následnom podpise Zmluvy o zabezpečení účasti postará prijímateľovi o ubytovanie, letenky, ako aj o úhradu faktúr za zabezpečenie vstupu, príp. priestoru na prezentáciu na podujatí. „Využitím podpory Startup Sharks môže firma získať viac skúseností z biznis prostredia, nadobudnúť nové kontakty, lepšie zmapovať trh, porovnať svoju konkurencieschopnosť s inými spoločnosťami, zdokonaliť svoj produkt, nadobudnúť vzdelanie napríklad v oblasti marketingu, programovania, cenotvorby či biznis plánu,“ konštatuje Lucia Sikoraiová Hrkeľová zo Slovak Business Agency.

Zúčastnili sme sa výstavy, na ktorú by sme ako začínajúca firma nemali financie.

— LUMINIA

Slovenské začínajúce firmy tak majú jedinečnú možnosť ukázať sa na svetovom fóre. „Využívame možnosti nielen zúčastniť sa podujatia ako návštevníci, ale aj ako vystavovatelia,“ hovorí Juraj Melicher z Amena Displays. Ukázať sa na vrcholných svetových podujatiach je pre začínajúce firmy na nezaplatenie. „Zúčastnili sme sa na jednom z najväčších celosvetových veľtrhov interiérového dizajnu Maison & Objet v Paríži, kde je obrovskou prestížou už len to, že nás tam prijali. Veľtrh trval päť dní a navštívili ho distribútori, predajcovia, majitelia hotelov, obchodných domov, butikov z celého sveta,“ objasňuje Natália Gápľovská z Luminia príležitosti, ktoré sa jej vďaka podpore zo Startup Sharks naskytli.

Startup Sharks môžu využiť začínajúce firmy aj jednotlivci

Startup Sharks je určený pre dve skupiny žiadateľov. Na jednej strane sú to podnikatelia (právnické aj fyzické osoby), ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Okrem sídla musia spĺňať ešte jedno kritérium. Od začiatku podnikania (registrácie spoločnosti či živnosti) nemôže uplynúť viac ako päť rokov v čase podania žiadosti o poskytnutie podpory.

Druhou skupinou žiadateľov sú fyzické osoby, ktoré pracujú na inovatívnom, či technologickom startupovom projekte, no zatiaľ firmu nezaložili.

Byrokracia sa dá zvládnuť

Mnohých podnikateľov odrádza od podpory z verejných zdrojov veľká a zdĺhavá byrokracia. To nie je prípad podporných nástrojov v rámci Startup Sharks. V súčasnosti je systém podávania prihlášok, resp. žiadostí o podporu nastavený veľmi jednoducho. Pri žiadosti o podporu účasti startupov na podujatiach pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Vyplňte a e-mailom zašlite prihlášku, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu [email protected] pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie a rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia zasadá priebežne podľa potreby.

Oceňujeme prístup SBA, administratíva sa dá ľahko zvládnuť.

— Amena Displays

Program Startup Sharks je realizovaný prostredníctvom štátneho programu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý sa skladá z Programu na podporu starupov (pre nepodnikateľov) a Schémy na podporu startupov (pre podnikateľov). Nakoľko je financovaný zo štátneho rozpočtu, realizácia aktivít je ohraničená rozpočtovými rokmi program Startup sharks každoročne funguje približne od leta do konca marca nasledujúceho roku.

Firmy môžu žiadať o podporu účasti na podujatí pre troch svojich zástupcov. Okrem prihlášky a žiadosti, preto posielajú aj životopisy zástupcov, ktorí sa podujatia majú zúčastniť. V prípade, že sa má zúčastniť zamestnanec firmy, vyžaduje sa aj sken pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Žiadosť o podporu zaberie určitý čas, ale dá sa to zvládnuť. „Podávanie prihlášky po prvýkrát bolo náročnejšie. Oceňujeme ústretový prístup zo strany zamestnancov SBA, ktorí nám zo všetkým pomohli. Dnes už presne vieme čo a ako. Je to pre nás omnoho jednoduchšie,“ konštatuje Pavol Amena. Podobnú skúsenosť majú aj ostatní účastníci projektu. „Keď sa otvorila výzva s možnosťou účasti na medzinárodných podujatiach na webstránke SBA, postup na splnenie podmienok účasti bol veľmi jednoducho a prehľadne vysvetlený. Zabralo pomerne málo času splniť všetky podmienky, vyplniť dôkladne všetky požadované dokumenty, natočiť video predstavujúce projekt a pripraviť všetky potrebné doklady, ktoré sú však potrebné pre výber adekvátnych adeptov,“ konštatuje Natália Gápľovská za značku LUMINIA.

Článok pokračuje pod reklamou

Výdavky platí podporeným startupom SBA

Zástupcovia Amena Displays boli pri podávaní prvej žiadosti o úhradu účasti na výstave plní obáv, ktoré výdavky a akým spôsobom sú uhrádzané. „Po schválení našej žiadosti a uzatvorení zmluvy, nám SBA zabezpečila ubytovanie, dopravu ako aj vstupenky na výstavu. Dostali sme hotové vouchre na meno. Nemuseli sme sa o nič starať ani nič prácne dodatočne dokladovať,“ konštatuje Juraj Melicher. Podobnú skúsenosť má aj Natália Gápľovská: „Organizátor výstavy vystavil faktúru za prenájom plochy a poplatky s tým súvisiace priamo SBA. Agentúra zabezpečila hotel a letenky trom členom našej spoločnosti.“

Spôsob úhrady výdavkov je tak veľmi jednoduchý. „Každá žiadosť, ktorá spĺňa podmienky programu je individuálne posúdená hodnotiacou komisiou, ktorá posudzuje najmä inovatívnosť daného projektu, jeho aktuálne štádium vývoja ako aj relevantnosť zvoleného podujatia. Výška odhadovaných nákladov sama o sebe nie je limitujúca, avšak nesmie byť poskytnutím podpory prečerpaný limit pomoci de minimis. Ten je vo výške 200 000 eur firmu počas troch rokov,“ uvádza Lucia Sikoraiová Hrkeľová z SBA.

SBA zabezpečí ubytovanie, dopravu a účasť na podujatí.

— LUMINIA

Dajte si však pozor na to, že nie všetky výdavky sú uhrádzané SBA. „Náklady na prepravu našich produktov si uhrádzame sami,“ konštatuje Juraj Melicher. Podobne je na tom aj LUMINIA: „Dodatočné náklady na ľudí a prepravu produktov sme si zabezpečili vo vlastnej réžii.“ Medzi neoprávnené výdavky patria:

 • výdavky na víza,
 • výdavky na poistenie,
 • výdavky lokálnu prepravu, dopravu na letisko alebo z letiska,
 • výdavky na stravné,
 • výdavky na sponzoring alebo partnerstvo na podujatí,
 • výdavky na pokuty a penále,
 • dodatočné náklady spojené s podujatím.

Startup Sharks majú zmysel

S podporou Startup Sharks sa viacerým firmám podarilo preraziť do zahraničia. „Vďaka účasti na výstave Maison & Objet sa nám podarilo rozšíriť povedomie o Slovensku a značke LUMINIA. Presvedčiť sa o unikátnosti nášho konceptu, lepšie spoznať konkurenciu, načerpať inšpiráciu a podeliť sa o cenné rady a kontakty so zakladateľmi iných značiek a získať klientov za hranicami Slovenska. Od jesene sa LUMINIA produkty predávajú vo Švajčiarsku či Belgicku. Onedlho pôjde prvá zásielka do Saudskej Arábie a jednáme o expanzii do USA a Japonska,“ uzatvára Natália Gápľovská.

Amena Displays využívajú podporu zo Startup Sharks pravidelne. Získali možnosť byť súčasťou jednej z najväčších výstav zameraných na eventové technológie v Nemecku. „Vďaka Startup Sharks sme sa mohli zúčastniť viacerých dôležitých eventov v zahraničí a získať nových zákazníkov. Napríklad ide o zabezpečovanie Majstrovstiev sveta v severskom lyžovaní vo fínskom Lahti,“ objasňuje Juraj Melicher.

Podporu zo Startup Sharks využívajú stovky startupov

Základom úspechu pri získavaní podpory je vybrať si také podujatie, ktoré má startup a jeho rozvoj zmysel. A to buď získaním nových skúseností, kontaktov alebo zákazok. „Okrem jedného prípadu komisia SBA nami predkladané účasti schválila,“ konštatuje Pavol Amena z Amena Displays.

"Od roku 2015 sme podporili 260 účastí na medzinárodných podujatiach zameraných na technológie, inovácie a startupy," dodáva Lucia Sikoraiová Hrkeľová z SBA.

Aká je úspešnosť žiadateľov v Shartup Sharks?

*rozpočtový rok ešte nie je ukončený, čísla sú predbežné
Oblasť podpory Rok Počet prihlásených Percentuálna úspešnosť žiadateľov Celkový objem prostriedkov na podporu
úhrada nákladov s účasťou na medzinárodných a domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy 2017 57 81 % 0,4 mil. €
2018* 83 65 % 0,5 mil. €
úhrada konzultácií a odborného poradenstva 2017 36 69 % 0,43 mil. €
2018 47 51 % 0,52 mil. €
úhrada nákladov na stáž v medzinárodnom inovatívnom startup centre 2017 17 29 % 0,15 mil. €
2018 14 36 % 0,14 mil. €


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky