Zníženie poplatkov pre obchodný register od 1.1. 2016

Od roku 2016 dochádza k zníženiu deviatich z desiatich poplatkov vo veciach obchodného registra. Pokles súdnych poplatkov súvisiacich so zakladaním firiem je takmer desaťpercentný!

Zníženie súdnych poplatkov za zápis spoločnosti do obchodného registra

Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) dochádza od 1.1.2016 k zníženiu väčšiny poplatkov vo veciach obchodného registra. Pokles poplatkov je takmer desaťpercentný a ich výška už neobsahuje centy, ale je zaokrúhlená na celé eurá. Zníženie súdnych poplatkov vo veciach obchodného registra môže zaujímať predovšetkým tých, ktorý si v roku 2016 plánujú založiť firmu. Po novom napríklad za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra zaplatia len 300 eur namiesto 331,50 eur.

Využitím elektronickej žiadosti ušetríte na súdnych poplatkoch ešte viac

Podľa zákona o súdnych poplatkoch vo veciach týkajúcich sa obchodného registra platí, že ak sa celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku. Znamená to, že ak si založíte spoločnosť s ručením obmedzeným a v roku 2016 elektronicky požiadate o jej zápis do obchodného registra, aby oficiálne vznikla, bude vás to stáť 150 eur, pretože sadzba poplatku pri elektronickom podaní je v porovnaní so štandardným „papierovým“ podaním polovičná. Je treba si však dať pozor na to, že pre polovičnú sadzbu poplatku musí byť celý návrh podaný elektronicky, teda aj vrátane príloh, ktoré bude treba naskenovať.

Elektronické žiadosti vo veciach obchodného registra sa podávajú prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Podmienkou na to, aby ste mohli cez tento portál podávať elektronické žiadosti (napríklad elektronicky požiadať o zápis novozaloženej s. r. o. do obchodného registra), je vlastniť nový elektronický občiansky preukaz (tzv. eID kartu). V súčasnosti ho má už viac ako milión Slovákov. Ak medzi nich ešte nepatríte, nový elektronický občiansky preukaz ľahko získate za poplatok 4,50 eur. Mať nový elektronický občiansky preukaz však pre využívanie elektronických služieb ešte úplne nepostačuje. Budete si ho musieť aktivovať pre elektronickú komunikáciu, mať na ňom nahraté kvalifikované certifikáty pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a disponovať aj určitým softvérom a hardvérom. Všetko je bezplatné a viac sa o tom dočítate v osobitnom článku Elektronický občiansky preukaz.

Článok pokračuje pod reklamou

TIP: Chystáte sa zmeniť obchodné meno, výšku základného imania alebo iné údaje o spoločnosti? Využite naše služby a nechajte si zapísať zmeny do obchodného registra.

Porovnanie výšky súdnych poplatkov pre obchodný register v rokoch 2015 a 2016

Výšku aktuálnych súdnych poplatkov vo veciach obchodného registra, ktoré ešte budú platiť do konca roku 2015 a výšku nových súdnych poplatkov, ktoré sú platné od roku 2016, si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke v rozdelení výšky súdnych poplatkov pre štandardné aj elektronické podania žiadostí.

Súdny poplatok vo veciach obchodného registra Výška poplatku do konca roku 2015 Výška poplatku od začiatku roku 2016
(spôsob podania žiadosti) štandardne elektronicky štandardne elektronicky
a) z návrhu na prvý zápis - - - -
1. akciovej spoločnosti 829,50 eur 414,75 eur 750 eur 375 eur
2. iných právnických osôb 331,50 eur 165,75 eur 300 eur 150 eur
3. fyzickej osoby podnikateľa 165,50 eur 82,75 eur 150 eur 75 eur
4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 331,50 eur 165,75 eur 300 eur 150 eur
5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa 33 eur 16,50 eur 30 eur 15 eur
6. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 331,50 eur 165,75 eur 300 eur 150 eur
7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 165,75 eur 82,75 eur 150 eur 75 eur
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 331,50 eur 165,75 eur 330 eur 165 eur
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 66 eur 33 eur 66 eur 33 eur
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99,50 eur 49,75 eur 99 eur 49,50 eur


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky