Zápis zmien do Obchodného registra

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná podľa Obchodného zákonníka ako aj zákona o obchodnom registri ohlasovať registrovému súdu každú zmenu zapísaných údajov a to do 30 dní odo dňa prijatia zmeny. V tabuľke sme zosumarizovali rozsah služieb, ktoré vám náš partner vie zabezpečiť.

Druh služby
Zápis a zmenu viacerých údajov v obchodnom registri Doplnenie (zrušenie) predmetov podnikania - živnosti

Zmena adresy sídla spoločnosti

Zvýšenie základného imania spoločnosti
Zmena konateľa spoločnosti Zmena spoločníka - prevod obchodného podielu
Zmena obchodného mena spoločnosti  

Spoločnosť môže zmeniť aj právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, príp. naopak. Takúto službu si taktiež môžete vybrať zo zoznamu poskytovaných služieb na podnikajte.sk. Ponúkame aj zlúčenie a splynutie spoločností.

Kontaktný formulár (zápis zmien do ORSR)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Druh služby, o ktorú máte záujem *
Text *
Overenie *
verify
Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.