Zápis zmien do Obchodného registra

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná podľa Obchodného zákonníka ako aj zákona o obchodnom registri ohlasovať registrovému súdu každú zmenu zapísaných údajov a to do 30 dní odo dňa prijatia zmeny. V tabuľke sme zosumarizovali rozsah služieb, ktoré vám náš partner vie zabezpečiť.

Druh služby Kolky Cena služby
Zápis a zmenu viacerých údajov v obchodnom registri od 33 Eur od 150 Eur

Doplnenie (zrušenie) predmetov podnikania - živnosti

od 33 Eur od 224 Eur
Zmena adresy sídla spoločnosti 33 Eur od 150 Eur
Zvýšenie základného imania spoločnosti 33 Eur od 224 Eur
Zmena konateľa spoločnosti 33 Eur od 150 Eur
Zmena spoločníka - prevod obchodného podielu 33 Eur od 299 Eur
Zmena obchodného mena spoločnosti 33 Eur od 150 Eur

Spoločnosť môže zmeniť aj právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, príp. naopak. Takúto zmenu Vám rovnako vieme poskytnúť. Vykonávame aj zlúčenie a splynutie spoločností. Ak využijete našu ponuku služieb, vďaka našej spolupráci navyše bezplatne získate súvisiace odborné poradenstvo po dobu 1 mesiaca.

Kontaktný formulár (zápis zmien do ORSR)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Druh služby, o ktorú máte záujem *
Text *
Overenie *
verify