Zápis zmien do Obchodného registra

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná podľa Obchodného zákonníka ako aj zákona o obchodnom registri ohlasovať registrovému súdu každú zmenu zapísaných údajov a to do 30 dní odo dňa prijatia zmeny. V tabuľke sme zosumarizovali rozsah služieb, ktoré pre vás radi vykonáme.

Druh služby Cena vrátane poplatkov
Zápis a zmenu viacerých údajov v obchodnom registri 222 Eur

Doplnenie (zrušenie) predmetov podnikania - živnosti

159 Eur
Zmena adresy sídla spoločnosti 139 Eur
Zvýšenie základného imania spoločnosti 189 Eur
Zmena konateľa spoločnosti 139 Eur
Zmena spoločníka - prevod obchodného podielu 189 Eur
Zmena obchodného mena spoločnosti 139 Eur

Spoločnosť môže zmeniť aj právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, príp. naopak. Takúto zmenu Vám rovnako vieme poskytnúť. Vykonávame aj zlúčenie a splynutie spoločností. Ak využijete našu ponuku služieb, vďaka našej spolupráci so spoločnosťou Fontionnel, s.r.o. navyše bezplatne získate súvisiace odborné poradenstvo po dobu 1 mesiaca.

Kontaktný formulár (zápis zmien do ORSR)

Meno a priezvisko *
Váš email *
Vaše telefónne číslo *
Druh služby, o ktorú máte záujem *
Text *
Overenie *
verify