Kto je ghostwriter a kedy si ho najať na napísanie knihy?

Služby ghostwritera možno využiť nielen pri písaní kníh, ale i blogovaní či postovaní na sociálne siete. Pozrime sa na to, kto je ghostwriter a ako si nájsť toho pravého.

Chceli by ste vydať knihu, no nechce sa vám ju napísať alebo nemáte na písanie nadanie? Možno to znie ako slepá ulička, ale predsa len existuje jedna cesta. Ghostwriting je spôsob, ako na police kníhkupectiev zasadne kniha s vašim menom, ktorú ste však nenapísali vy sami.

Ghostwriting sa skloňuje predovšetkým medzi celebritami, ktoré vydávajú knihy bez toho, aby ich sami napísali. Táto prax ale nie je bežná len pri písaní kníh. Ghostwriteri vytvárajú tiež blogy, obsah a posty na sociálnych sieťach. Keď najbližšie narazíte na instagramový účet známej influencerky, je dosť možné, že post, ktorý zverejnila, nenapísala ona, ale jej ghostwriter.

Kto je ghostwriter?

Ghostwriter je profesionálny spisovateľ, ktorý napíše konkrétny text bez toho, aby za svoju prácu dostal uznanie. V praxi to znamená, že autor knihy si najme ghostwritera, ktorý za neho knihu napíše, no ghostwriterovo meno nebude nikde uvedené. Všetko uznanie za prácu vytvorenú ghostwriterom a slávu bude žať autor knihy. Ghostwriter je „duch“, ktorý vytvorí text, ale nie je nikde zverejnený. Verejnosť si myslí, že text napísal autor.

Služby ghostwriterov bežne vyhľadávajú známe osobnosti a ľudia, ktorí sú príliš zaneprázdnení, aby si našli čas na písanie, prípadne s písaním nemajú žiadne skúsenosti. Ghostwriterov využívajú autori, blogeri či iní vplyvní a verejne známi ľudia.

Ghostwriteri vytvárajú písané texty pre odlišné účely. Medzi diela, ktoré ghostwriteri vytvárajú, patria napríklad:

 • Knihy - beletria alebo odborná literatúra,
 • Autobiografie a memoáre,
 • Blogové príspevky,
 • Posty na sociálne siete,
 • Texty pesničiek,
 • Scenáre,
 • Slávnostná reč, prednes,
 • Oficiálna korešpondencia.

Kedy využiť ghostwritera a ghostwriting?

Ak píšete beletriu, predpokladám, že svoj príbeh budete chcieť napísať sami. V tomto prípade je vydanie knihy nielen o publikovaní, ale i o procese písania. Ak by ste však chceli vydať odbornú literatúru, ghostwriter vám môže pomôcť.

V prípade, že ste kouč, podnikateľ, majiteľ prevádzky alebo jednoducho máte veľmi konkrétne znalosti v určitom obore, s ktorými sa chcete podeliť so svojím publikom prostredníctvom knihy, no neviete, ako knihu napísať, môžete osloviť práve ghostwritera.

Ghostwriting na blogu aka ghostblogging

Ghostwriting sa rozšíril aj na webstránky a sociálne siete. Niektorí zabehnutí blogeri, ktorí po čase nemajú dostatok priestoru na písanie nového obsahu, si najmú profesionálnych ghostwriterov, ktorí pod ich menom vytvárajú obsah – tzv. ghostblogging.

Čitatelia na webstránku blogera prichádzajú preto, aby si prečítali obsah, ktorý vytvoril ich obľúbený bloger. Preto bloger publikuje pod svojím menom článok, ktorý napísal jeho ghostwriter. Po službách ghostwritera teda môžete siahnuť aj keď ste uznávaná autorita v určitom kruhu a chcete publikovať blogy alebo posty na sociálne siete pod svojím menom.

Aké výhody má využitie služieb ghostwritera?

 1. Ghostwriter dodá profesionálne napísaný text. Písanie je zručnosť, ktorú sa musíte naučiť. Či už píšete odbornú literatúru alebo fikciu, písanie má svoje pravidlá. Aby ste napísali knihu, potrebujete vedomosti a skúsenosti. Napriek tomu mnoho známych ľudí chce napísať knihu, ale nevie ako. Ghostwriter je v prvom rade profesionálny spisovateľ, ktorý vie pracovať s textom, a teda vytvorí obsah kvalitne. Ak neviete písať, nechajte to na profesionálovi.
 2. Ghostwriter vám ušetrí čas. Ak máte zabehnutý blog, ale nemáte viac čas pridávať nový obsah, môžete spolupracovať s ghostwriterom. Môžete mu napríklad pravidelne zadávať témy, o ktorých by mal písať blogy, napríklad mu pošlete svoje nápady v e-maili, hlasovej správe, prípadne necháte celú tvorbu obsahu na ňom. Všetok obsah následne zverejníte pod svojím menom.
 3. Ghostwriter vytvára autentický obsah. Keď za vás píše ghostwriter, je nevyhnutné, aby zachoval váš „hlas“. Text získa autenticitu vďaka úzkej spolupráci medzi ghostwriterom a klientom. Profesionálny ghostwriter si všíma, ktoré prvky sú vo vašom vyjadrovaní typické a vie ich do textu zakomponovať.
Článok pokračuje pod reklamou

Ghostwriter alebo spoluautor?

Niekedy sa ghostwriteri uvádzajú aj ako spoluautori knihy. Stáva sa to v prípadoch, kedy má ghostwriter vybudované meno na trhu, teda zverejnenie jeho mena môže pomôcť predaju knihy. Ghostwriter ako spoluautor tak získa určité uznanie za to, že sa podieľal na napísaní knihy. Ak teda chcete napísať knihu, môžete spolupracovať so známym ghostwriterom, ktorého uvediete ako spoluautora.

Prečítajte si tiež

Rozhodnutie, či svojho ghostwritera uvediete ako spoluautora záleží na vás. Ak je ghostwriter uznávanou osobnosťou (napríklad je to známy spisovateľ alebo copywriter), autori ho uvedú ako spoluautora, nakoľko to môže pomôcť predaju knihy. Niektorí autori tiež svojho ghostwritera uvádzajú ako spoluautora z etických dôvodov.

Je ghostwriting etický?

Niektorí ľudia môžu mať pocit, že ghostwriting je klamanie publika. Chcete si prečítať knihu od známeho speváka, ale zistíte, že ju vlastne vôbec nenapísal. Spôsoby spolupráce sú rôzne, a teda existuje pohyblivá laťka etiky.

Niektorí ghostwriteri spolupracujú s klientom veľmi úzko. Napríklad sa s autorom často stretávajú, nahrávajú si na diktafón autorove rozprávanie, a potom nahrávku spracujú do písaného textu. V tomto prípade teda ghostwriter len prevádza autorovo rozprávanie, myšlienky a skúsenosti do písomnej podoby. Zásahy do textu môžu byť predovšetkým štylistické. Ghostwriter ponecháva obsah v podobe, ktorú vytvára autor.

Existuje tiež možnosť, že autor nechá ghostwritera napísať celý text (napríklad knihu) bez toho, aby sa na nej vôbec spolupodieľal. V tomto prípade sa autor podpíše pod dielo, na ktorom sa vôbec nepodieľal a všetok obsah vytvoril ghostwriter.

I keď to môže znieť, že všetok osoh za prácu získa autor, mnohým ghostwriterom vyhovuje vytváranie obsahu, za ktorý nezískavajú uznanie. O tom, pre koho je ghostwriting vhodná profesia sa viac dozviete v článku Ako si zarábať ghostwritingom.

Ako nájsť vhodného ghostwritera?

Nakoľko ghostwriteri sa nemôžu odvolať na prácu, ktorú vytvorili a referencie, môže byť náročné nájsť toho správneho. Skúsení ghostwriteri však môžu mať zmluvne zadefinované, že môžu do svojho portfólia uviesť názvy kníh, ktoré napísali.

Ak hľadáte ghostwritera, postupujte takto:

 1. Určite si, čo od ghostwritera očakávate. Špecifikujte svoje požiadavky na váš projekt – či chcete publikovať beletriu alebo odbornú knihu, aký by mal byť štýl písania, koľko normostrán by kniha mala mať, kedy je termín vydania a podobne.
 2. Rozhliadnite sa v okruhu spisovateľov a copywriterov. Hľadajte niekoho so skúsenosťami, kto ovláda odlišné štýly. Prezrite si referencie, prípadne ukážky práce ghostwritera – ak si to ghostwriter zmluvne zadefinoval, môže sa prezentovať ukážkou práce, ktorú v minulosti vytvoril. Skúsiť môžete profesijnú sociálnu sieť LinkedIn, na ktorej nájdete autorov. Niektorí autori môžu mať vo svojom profile uvedené, že sa venujú i ghostwritingu a editovaniu. Ďalšou možnosťou je osloviť copywriterov, ktorí sú zároveň autormi kníh a pod.
 3. Keď ste si vybrali ghostwritera, môžete ho požiadať o vytvorenie ukážky. Môže však nastať i prípad, že to ghostwriter odmietne. Skúsení autori môžu cítiť, že nemajú potrebu preukázať sa ukážkou. Títo autori však môžu mať dobré referencie a portfólio, ktoré dokazuje ich schopnosti.
 4. Ak plánujete úzku spoluprácu, napríklad chcete, aby ghostwriter napísal vašu biografiu, je dôležité, aby ste si s ghostwriterom dobre rozumeli. Stretnite sa, zavolajte si alebo si zaskypujte.

Existuje ghostwriting na Slovensku?

Služby ghostwriterov nevyužívajú len zahraničné celebrity, ale i známi ľudia u nás na Slovensku. Sama som mala možnosť stretnúť sa s ghostwriterom, ktorý písal knihu pre istú známu slovenskú osobnosť. Kniha následne vyšla pod menom danej osobnosti. Aj u nás teda môžete využiť služby ghostwritera.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Nový zákon o publikáciách – čo prinesie od 1. 1. 2022?

V januári 2022 má nadobudnúť účinnosť nový zákon o publikáciách. Čo prinesie a ako sa zmenia počty povinne odovzdávaných výtlačkov publikácií určeným knižniciam?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky