Korona kríza: Ktoré firmy môžu na koronavírus najviac doplatiť?

Ktoré odvetvia sú najviac ohrozené? Aký počet živnostníkov a obchodných spoločností v nich na Slovensku podniká a aké dosahujú tržby?

Národná banka Slovenska odhaduje pokles ekonomiky o 4,5 až 9,4 %

Národná banka zverejnila 24. marca 2020 predikciu ekonomického vývoja na Slovensku, ktorá  predpokladá, že výkonnosť ekonomiky sa v roku 2020 zníži o 4,5 % až 9,4 %. Aká hlboká bude recesia (resp. či nenastane aj ekonomická depresia), závisí predovšetkým od toho, ako sa vyvinie situácia ohľadom koronavírusu nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, kde pôsobia zahraniční obchodní partneri slovenských podnikateľov. Národná banka Slovenska vo svojej predpovedi počíta s tromi scenármi.

Prvý scenár počíta s rýchlym zvládnutím situácie a okamžitým pokračovaním ekonomiky. Druhý počíta s tým, že mimoriadna situácia by trvala približne mesiac a na jeseň by došlo k oživeniu ekonomiky. Tretí scenár je najpesimistickejší a je založený na tom, že situácia ohľadom pandémie sa podarí dostať pod kontrolu až začiatkom leta tohto roka. Okrem toho sa v závislosti od konkrétneho scenáru predpokladá, že o prácu by mohlo prísť 75 000 až 130 000 zamestnancov. Národná banka Slovenska však vo svojom materiáli uvádza, že v prípade všetkých troch scenárov predpovedá opätovné oživenie ekonomiky od polovice roku 2020. Zvýšenie výkonnosti ekonomiky v roku 2021 by už malo byť pomerne silné.

Guvernér Národnej banky Slovenska, Peter Kažimír, komentoval situáciu slovami: „Sú to všetko veľmi škaredé čísla. Vidíme však svetlo na konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne aj napriek modrinám a škrabancom. Dôležité je, že toto krízové obdobie je dočasné a tak ako razantne prišlo, tak rázne by malo byť aj naše zotavenie sa.“

Makroekonomické odhady sú mnohým vzdialené, preto sme pozreli na to, ako vyzerajú dopady aktuálnych opatrení v konkrétnych odvetviach. Portál FinStat identifikoval 37 ekonomických odvetví, ktoré sú najviac ohrozené v dôsledku reštriktívnych karanténnych opatrení prijatých na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19. Pozreli sme sa na 20 najohrozenejších.

Ktorých podnikateľov sa týka korona kríza?

V tabuľke nižšie uvádzame aký počet obchodných spoločností (s.r.o., a.s. a pod.) je na Slovensku priamo dotknutých pandémiou koronavírusu z dôvodu, že ich ekonomická aktivita bola úplne alebo čiastočne zastavená. Tabuľka zahŕňa 20 najohrozenejších ekonomických odvetví.

Obchodné spoločnosti sú zoskupené podľa toho, akou prevažnou činnosťou sa z hľadiska SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností) zaoberajú. V tabuľke si môžete pozrieť ich celkový počet a celkové ročné tržby, ktoré dosahujú.

20 sektorov najviac ohrozených korona krízou – obchodné spoločnosti

Zdroj: FinStat
SK NACE (názov a číslo) Počet obchodných spoločností Ročné tržby (v eurách)
Služby pohostinstiev 3933 539,690,759 €
Jedálne 995 257,419,071 €
Hotelové a podobné ubytovanie 951 549,620,215 €
Kadernícke a kozmetické služby 852 37,145,858 €
Ostatné jedálenské služby 797 221,837,348 €
Služby týkajúce sa telesnej pohody 712 51,410,985 €
Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 704 117,427,363 €
Ostatné pomocné činnosti v doprave 686 2,269,690,623 €
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 655 46,544,984 €
Ostatná osobná pozemná doprava i. n. 629 168,583,126 €
Prevádzka športových zariadení 595 125,710,949 €
Taxislužba 493 20,850,962 €
Činnosti cestovných agentúr 492 174,226,938 €
Činnosti cestovných kancelárií 472 645,315,166 €
Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie 313 35,725,632 €
Činnosti herní a stávkových kancelárií 312 2,426,428,749 €
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave 282 525 464 225 €
Fitnescentrá 281 19 236 675 €
Prevádzka kultúrnych zariadení 234 27 973 362 €
Dodávka jedál 220 41 167 560 €
Slovensko celkom 15 660 8 770 677 754
Grafické spracovanie sektorov ohrozených korona krízou; Zdroj: Finstat
Grafické spracovanie sektorov ohrozených korona krízou; Zdroj: Finstat

Najviac ohrozeným odvetvím v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom a karanténnymi opatreniami sú služby pohostinstiev. Sem patria napríklad všetky bary, kaviarne, pivárne a krčmy. Negatívne opatrenia sa už teraz priamo dotýkajú 3 933 obchodných spoločností, ktoré sa takouto ekonomickou činnosťou na Slovensku zaoberajú. Spolu dosahujú ročné tržby vo výške viac ako pol miliardy eur.

Hneď za pohostinstvami v počte priamo postihnutých obchodných spoločností nasledujú jedálne a hotelové a podobné ubytovania. Toto umiestnenie pre tieto ekonomické odvetvia nie je žiadnym prekvapením. Kvôli opatreniam, ktoré boli prijaté v záujme zamedzenia šírenia nákazy COVID-19, musia byť už niekoľko dní všetky reštaurácie, bufety, stánky rýchleho občerstvenia, hotely a rekreačné zariadenia pre zákazníkov zatvorené, čo ich radí k vysoko ohrozeným odvetviam. Obmedzenia sa v tejto kategórii týkajú 995 jedální a 951 hotelov a podobných ubytovaní, ktoré majú spolu ročné tržby vo výške viac ako 800 miliónov eur.

Prečítajte si tiež

Z celkového pohľadu, pri zohľadnení všetkých ekonomických odvetví, sa ekonomický útlm kvôli koronavírusu na Slovensku priamo týka 15 660 obchodných spoločností, ktoré spolu ročne generujú tržby vo výške približne 8,8 miliardy eur.

Zaujímavosti z hľadiska ohrozených firiem podľa okresov okresov

Analýza FinStatu nám ponúka aj podrobnejšie členenie štatistík podľa jednotlivých okresov. V súvislosti s priamo ohrozenými obchodnými spoločnosťami pre negatívne dopady ochorenia COVID-19 na hospodárstvo vyplývajú napríklad tieto zistenia:

  • V okrese Bratislava sa nachádza najviac (4 339) ohrozených obchodných spoločností, ktoré spolu tvoria ročné tržby vo výške takmer 5,5 miliardy eur. S veľkým odstupom nasleduje okres Košice, kde je takýchto obchodných spoločností 1 051 a dosahujú ročné tržby spolu vo výške takmer 300 miliónov eur.
  • Najmenej ohrozených obchodných spoločností má sídlo v okrese Sobrance. Ide o 11 obchodných spoločností s ročnými tržbami spolu vo výške približne 1,8 milióna eur.
  • Pohostinstvá patria k najviac ohrozeným odvetviam, najviac sa ich nachádza v okresoch Bratislava (924), Košice (308) a Nitra (157).
  • Pokiaľ ide firmy z kategórie jedálne, ktoré sú priamo ohrozené koronavírusom, najviac sa ich nachádza v okresoch Bratislava (306), Košice (78) a Prešov (36).
  • Najviac obchodných spoločností zo sektora hotelové a podobné ubytovanie, ktoré sú priamo ohrozené koronavírusom, sa nachádza v okrese Bratislava (207). Za ním nasleduje okres Poprad (62) a Liptovský Mikuláš (54).

Koľkých živnostníkov najviac postihuje súčasná ekonomická situácia

Osobitne je možné na základe údajov z FinStatu vyhodnotiť vplyv súčasnej situácie na fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Prečítajte si tiež

Nasledujúca tabuľka sumarizuje počty živnostníkov, ktorých sa pandémia koronavírusu priamo dotkla tým, že museli svoju činnosť počas tohto obdobia úplne alebo čiastočne pozastaviť.

Tabuľka zahŕňa 20 najohrozenejších odvetví, v ktorých sú živnostníci zoskupení podľa toho, akou hlavnou ekonomickou činnosťou sa z hľadiska klasifikácie SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností) zaoberajú.

20 sektorov najviac ohrozených korona krízou -  živnostníci

Zdroj: FinStat
SK NACE Počet živnostníkov
Kadernícke a kozmetické služby 12186
Ost. účelové stravovanie 4684
Jedálne 4147
Ostatná osobná pozemná doprava i. n. 3763
Služby týkajúce sa telesnej pohody 2931
Služby pohostinstiev 2796
Taxislužba 2389
Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie 1344
Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 1254
Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov 908
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave 812
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 762
Prevádzka športových zariadení 608
Športová a rekreačná výchova 490
Ostatné pomocné činnosti v doprave 412
Ostatné jedálenské služby 346
Činnosti cestovných agentúr 338
Prevádzka kultúrnych zariadení 289
Dodávka jedál 170
Hotelové a podobné ubytovanie 155
Grafické spracovanie sektorov ohrozených korona krízou - živnostníci, Zdroj: Finstat
Grafické spracovanie sektorov ohrozených korona krízou - živnostníci, Zdroj: Finstat

Interpretácia uvedených dát je jednoznačná. V súčasnosti tvoria najpočetnejšiu skupinu živnostníkov, ktorej sa negatívnym spôsobom priamo dotkli obmedzenia prijaté kvôli koronavírusu, tí, ktorí sa zaoberajú kaderníckymi a kozmetickými službami. Po tejto skupine živnostníkov nasledujú tí, ktorí prevádzkujú zariadenia poskytujúce rôzne formy stravovania a zaoberajú sa dopravou.

Článok pokračuje pod reklamou

Počet podnikateľov ohrozených koronakrízou spolu

SK NACE Počet firiem Počet živnostníkov Spolu
Kadernícke a kozmetické služby 852 12186 13038
Služby pohostinstiev 3933 2796 6729
Jedálne 995 4147 5142
Ost.účelové stravovanie 37 4684 4721
Ostatná osobná pozemná doprava i. n. 629 3763 4392
Služby týkajúce sa telesnej pohody 712 2931 3643
Taxislužba 493 2389 2882
Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 704 1254 1958
Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie 313 1344 1657
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 655 762 1417
Prevádzka športových zariadení 595 608 1203
Ostatné jedálenské služby 797 346 1143
Hotelové a podobné ubytovanie 951 155 1106
Ostatné pomocné činnosti v doprave 686 412 1098
Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov 187 908 1095
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave 282 812 1094
Činnosti cestovných agentúr 492 338 830
Športová a rekreačná výchova 168 490 658
Činnosti cestovných kancelárií 472 148 620
Prevádzka kultúrnych zariadení 234 289 523

Kam by mali smerovať vládne opatrenia na podporu podnikateľov

Združenie podnikateľov Slovenska apelovalo v polovici marca na vládu, aby prijala ekonomické opatrenia na zmiernenie korona krízy a jej dopadu na podnikateľov. Vo svojom stanovisku uvádza, že ekonomický balíček proti koronavírusu by mal firmám pomôcť kúpiť si čas a mal by sa týkať nasledovných oblastí:

  1. Prijatie opatrení na týkajúcich sa zákonných termínov,
  2. Prijatie opatrení, ktoré znížia tlak na cash-flow,
  3. Flexiblitia a (dočasné) obmedzenie preregulovaného prostredia,
  4. Vytvorenie podporných mechanizmov, ktoré pomôžu domácim podnikateľom prekonať toto náročné obdobie.
Prečítajte si tiež

Ako je možné vidieť z vyššie uvedených údajov, existuje pomerne veľa ekonomických odvetví, ktoré sú priamo ohrozené negatívnymi vplyvmi pandémie koronavírusu na Slovensku. Generujú ročne pomerne vysoké tržby a preto sú pre štátny rozpočet aj významným zdrojom daňových príjmov. No zároveň treba dodať, že do debaty o ekonomických opatreniach bude potrebné vniesť aj ďalšie pohľady – pozrieť sa na dotknuté sektory aj z pohľadu zamestnanosti a nezabúdať ani na priemyselné firmy, ktoré zatiaľ ešte ako tak fungujú.

Najväčšou výzvou pre ekonomiku totiž bude pomôcť podnikateľom udržať pracovné miesta, a to nielen formou príspevku na podporu udržania pracovných miest.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?

Opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia: ex post hodnotenie regulácií

Ministerstvá budú spätne kontrolovať prijaté podnikateľské regulácie. Čo bude ex post hodnotenie znamenať a ktorých zákonov sa bude týkať?

Inflačná pomoc: 100 eur v júni 2022 pre rodiny aj ohrozené skupiny

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa ako zmiernenie následkov inflácie. Príspevok dostanú aj ohrozené skupiny obyvateľov. V akej výške a koho sa to týka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky