Ktoré odvetvia podnikania najviac zasiahla koronakríza

Ktoré odvetvia v Európe sú najviac postihnuté situáciou v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus.

V rámci európskeho projektu HitHorizons.com, ktorý zastrešuje známa spoločnosť FinStat, s. r. o., vznikli zaujímavé štatistiky o európskych obchodných spoločnostiach, ktoré sú najviac negatívne zasiahnuté obmedzeniami prijatými na odvrátenie vírusového ochorenia COVID-19.

Aký je počet firiem v odvetviach najviac ohrozených koronakrízou

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené údaje o počte obchodných spoločností, ktoré pôsobia v Európe v koronavírusom najviac postihnutých odvetviach ekonomiky. Obchodné spoločnosti sú zoskupené do skupín na základe ich hlavnej činnosti. Údaje v tabuľke uvádzame len pre prvých 20 najviac postihnutých ekonomických odvetví.

Zdroj: HitHorizons.com
Názov odvetvia na základe SIC klasifikácie Počet obchodných spoločností
Podniky podávajúce jedlá 1 565 254
Zábava a rekreácia 820 150
Podniky podávajúce nápoje 738 587
Školské a vzdelávacie služby 737 603
Taxislužby 402 518
Hotely a motely 351 916
Divadelná produkcia a súvisiace služby 231 561
Členské športové a rekreačné kluby 203 435
Športové kluby, manažéri a promotéri 190 481
Cestovné agentúry 127 896
Ubytovne a penzióny 116 102
Opatrovateľská starostlivosť 113 574
Prevádzkovatelia zájazdov 76 511
Denná starostlivosť o deti 63 889
Zabávači a zábavné skupiny 63 779
Fitness zariadenia 47 534
Múzeá a umelecké galérie 40 044
Práčovne 39 336
Hotely založené na členstve 28 241
Zariadenia pre obytné prívesy a kempingy 23 486
... ...
Európa celkom 6 093 465

Na prvých troch miestach z hľadiska početnosti obchodných spoločností v Európe, ktoré pôsobia v najviac postihnutých sektoroch ekonomiky, sa umiestnili podniky zaoberajúce sa podávaním jedál, zábavou a rekreáciou a podávaním nápojov. Spolu v týchto odvetviach podniká viac ako polovica všetkých obchodných spoločností v Európe, ktoré sú najviac ohrozené aktuálnou nepriaznivou situáciou. Ide o celkom prirodzené umiestnenia, keďže všetky prevádzky zaoberajúce sa týmto predmetmi podnikania sú vo väčšine krajín zatvorené.

Ak by sme najohrozenejšia odvetvia európskeho hospodárstva hodnotili spolu, tak môžeme povedať, že v Európe v nich pôsobí takmer 6,10 milióna obchodných spoločností.

Aké sú tržby v odvetviach najviac ohrozených koronakrízou

V tejto tabuľke je 20 najviac negatívne ovplyvnených sektorov európskej ekonomiky z dôvodu vírusového ochorenia COVID-19 zostupne zoradených podľa toho, aké ročné tržby dosahujú obchodné spoločnosti v nich pôsobiace.

Zdroj: HitHorizons.com
Názov odvetvia na základe SIC klasifikácie Celkové ročné tržby (v miliardách eur)
Pravidelná letecká preprava 455,93
Podniky podávajúce jedlá 397,14
Cestovné agentúry 352,74
Hotely a motely 303,54
Zábava a rekreácia 239,26
Fitness zariadenia 182,02
Opatrovateľská starostlivosť 174,09
Prevádzkovatelia zájazdov 169,60
Letiská a súvisiace služby 129,25
Školské a vzdelávacie služby 122,92
Podniky podávajúce nápoje 109,23
Múzeá a umelecké galérie 62,50
Členské športové a rekreačné kluby 58,89
Taxislužby 50,50
Divadelná produkcia a súvisiace služby 42,60
Športové kluby, manažéri a promotéri 39,00
Osobná vodná preprava 32,95
Hotely založené na členstve 19,30
Nepravidelná letecká preprava 18,84
Ubytovne a penzióny 18,83
... ...
Európa celkom 3 055,26

V porovnaní s predchádzajúcim zoradením podľa počtu obchodných spoločností pôsobiacich v odvetviach zasiahnutých koronavírusom má zoradenie podľa ročných tržieb iné poradie.

O najväčšie tržby v rámci Európy zrejme príde pravidelná letecká preprava s tržbami spolu vo výške 455,93 miliardy eur. Nasledujú ju firmy, ktoré sa zaoberajú podávaním jedál (397,14 miliardy) a cestovné agentúry (352,74 miliardy).

Článok pokračuje pod reklamou

Ktoré z koronakrízou ohrozených odvetví zamestnávajú najviac zamestnancov?

V tabuľke, ktorá sa nachádza pod týmto textom, sú pomerne zaujímavé údaje. Zobrazuje 20 zostupne zoradených odvetví Európskych krajín najviac postihnutých koronavírusom podľa toho, koľko zamestnancov v nich pracuje.

Zdroj: HitHorizons.com
Názov odvetvia na základe SIC klasifikácie Počet zamestnancov
Podniky podávajúce jedlá 7 813 787
Opatrovateľská starostlivosť 3 224 370
Hotely a motely 3 201 696
Školské a vzdelávacie služby 2 708 419
Zábava a rekreácia 2 154 286
Podniky podávajúce nápoje 2 077 499
Cestovné agentúry 1 029 350
Prevádzkovatelia zájazdov 861 130
Taxislužby 511 247
Členské športové a rekreačné kluby 772 024
Športové kluby, manažéri a promotéri 751 797
Fitness zariadenia 743 719
Divadelná produkcia a súvisiace služby 582 067
Pravidelná letecká preprava 563 188
Denná starostlivosť o deti 380 193
Letiská a súvisiace služby 354 110
Ubytovne a penzióny 279 852
Múzeá a umelecké galérie 269 113
Hotely založené na členstve 191 381
Práčovne 159 202
... ...
Európa celkom 29 706 167

V najviac dotknutých odvetviach európskeho hospodárstva pracuje takmer 30 miliónov ľudí. Jednoznačne najviac z nich – približne 7,8 milióna – pritom pracuje v odvetví, ktoré sa zaoberá podávaním jedál. Potom najviac zamestnancov pracuje v sektore, ktorý sa týka opatrovateľskej starostlivosti a následne v hoteloch a moteloch.

Je opodstatnené predpokladať, že recesia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19 práve v tých odvetviach, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedenej tabuľke, zapríčiní najviac zrušených pracovných miest spomedzi všetkých odvetví hospodárstva.

Zaujímavosti a odlišnosti medzi postihnutými odvetviami v Európe

Prečítajte si tiež

V koronavírusom najviac ohrozených odvetviach v Európe medzi jednotlivými krajinami existuje niekoľko zaujímavostí a odlišností, napríklad:

  • Najviac obchodných spoločností zaoberajúcich sa podávaním jedál ohrozených ochorením COVID-19 sa v rámci Európy nachádza vo Veľkej Británii. Takouto činnosťou sa ich tam zaoberá spolu 240 066.
  • Pokiaľ ide o obchodné spoločnosti orientované na podávanie nápojov, najviac ich nájdeme v Španielsku. Ohrozených tam je 265 637 obchodných spoločností.
  • V Českej republike odvetvia najviac negatívne ovplyvnené koronavírusom spolu zamestnávajú takmer 1,10 milióna zamestnancov.
  • Hotely a motely sú v Grécku z hľadiska počtu ohrozených obchodných spoločností, jednoznačne najviac ohrozeným odvetvím. Týmto odvetvím podnikania sa tu zaoberá až 13 858 firiem z celkového počtu 40 090 najohrozenejších firiem.
  • V Nórsku je možné školské a vzdelávacie služby označiť za ochorením COVID-19 najohrozenejšie odvetvie, pretože spomedzi ohrozených obchodných spoločností ich práve v tomto odvetví podniká najviac.
  • Taxislužba je spomedzi všetkých európskych krajín najviac ohrozením sektorom ekonomiky vo Francúzsku. Takýmto predmetom podnikania, ktorý je v súčasnosti negatívne ovplyvnené koronavírusom, sa tam zaoberá 81 618 firiem.
  • V koronavírusom ohrozených sektoroch nemeckého hospodárstva podniká 644 494 obchodných spoločností. Tie zamestnávajú spolu 4,47 milióna ľudí a generujú ročné tržby spolu vo výške približne 432 miliárd eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky