Ktoré odvetvia podnikania najviac zasiahla koronakríza

Ktoré odvetvia v Európe sú najviac postihnuté situáciou v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus.

V rámci európskeho projektu HitHorizons.com, ktorý zastrešuje známa spoločnosť FinStat, s. r. o., vznikli zaujímavé štatistiky o európskych obchodných spoločnostiach, ktoré sú najviac negatívne zasiahnuté obmedzeniami prijatými na odvrátenie vírusového ochorenia COVID-19.

Aký je počet firiem v odvetviach najviac ohrozených koronakrízou

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené údaje o počte obchodných spoločností, ktoré pôsobia v Európe v koronavírusom najviac postihnutých odvetviach ekonomiky. Obchodné spoločnosti sú zoskupené do skupín na základe ich hlavnej činnosti. Údaje v tabuľke uvádzame len pre prvých 20 najviac postihnutých ekonomických odvetví.

Zdroj: HitHorizons.com
Názov odvetvia na základe SIC klasifikácie Počet obchodných spoločností
Podniky podávajúce jedlá 1 565 254
Zábava a rekreácia 820 150
Podniky podávajúce nápoje 738 587
Školské a vzdelávacie služby 737 603
Taxislužby 402 518
Hotely a motely 351 916
Divadelná produkcia a súvisiace služby 231 561
Členské športové a rekreačné kluby 203 435
Športové kluby, manažéri a promotéri 190 481
Cestovné agentúry 127 896
Ubytovne a penzióny 116 102
Opatrovateľská starostlivosť 113 574
Prevádzkovatelia zájazdov 76 511
Denná starostlivosť o deti 63 889
Zabávači a zábavné skupiny 63 779
Fitness zariadenia 47 534
Múzeá a umelecké galérie 40 044
Práčovne 39 336
Hotely založené na členstve 28 241
Zariadenia pre obytné prívesy a kempingy 23 486
... ...
Európa celkom 6 093 465

Na prvých troch miestach z hľadiska početnosti obchodných spoločností v Európe, ktoré pôsobia v najviac postihnutých sektoroch ekonomiky, sa umiestnili podniky zaoberajúce sa podávaním jedál, zábavou a rekreáciou a podávaním nápojov. Spolu v týchto odvetviach podniká viac ako polovica všetkých obchodných spoločností v Európe, ktoré sú najviac ohrozené aktuálnou nepriaznivou situáciou. Ide o celkom prirodzené umiestnenia, keďže všetky prevádzky zaoberajúce sa týmto predmetmi podnikania sú vo väčšine krajín zatvorené.

Ak by sme najohrozenejšia odvetvia európskeho hospodárstva hodnotili spolu, tak môžeme povedať, že v Európe v nich pôsobí takmer 6,10 milióna obchodných spoločností.

Aké sú tržby v odvetviach najviac ohrozených koronakrízou

V tejto tabuľke je 20 najviac negatívne ovplyvnených sektorov európskej ekonomiky z dôvodu vírusového ochorenia COVID-19 zostupne zoradených podľa toho, aké ročné tržby dosahujú obchodné spoločnosti v nich pôsobiace.

Zdroj: HitHorizons.com
Názov odvetvia na základe SIC klasifikácie Celkové ročné tržby (v miliardách eur)
Pravidelná letecká preprava 455,93
Podniky podávajúce jedlá 397,14
Cestovné agentúry 352,74
Hotely a motely 303,54
Zábava a rekreácia 239,26
Fitness zariadenia 182,02
Opatrovateľská starostlivosť 174,09
Prevádzkovatelia zájazdov 169,60
Letiská a súvisiace služby 129,25
Školské a vzdelávacie služby 122,92
Podniky podávajúce nápoje 109,23
Múzeá a umelecké galérie 62,50
Členské športové a rekreačné kluby 58,89
Taxislužby 50,50
Divadelná produkcia a súvisiace služby 42,60
Športové kluby, manažéri a promotéri 39,00
Osobná vodná preprava 32,95
Hotely založené na členstve 19,30
Nepravidelná letecká preprava 18,84
Ubytovne a penzióny 18,83
... ...
Európa celkom 3 055,26

V porovnaní s predchádzajúcim zoradením podľa počtu obchodných spoločností pôsobiacich v odvetviach zasiahnutých koronavírusom má zoradenie podľa ročných tržieb iné poradie.

O najväčšie tržby v rámci Európy zrejme príde pravidelná letecká preprava s tržbami spolu vo výške 455,93 miliardy eur. Nasledujú ju firmy, ktoré sa zaoberajú podávaním jedál (397,14 miliardy) a cestovné agentúry (352,74 miliardy).

Článok pokračuje pod reklamou

Ktoré z koronakrízou ohrozených odvetví zamestnávajú najviac zamestnancov?

V tabuľke, ktorá sa nachádza pod týmto textom, sú pomerne zaujímavé údaje. Zobrazuje 20 zostupne zoradených odvetví Európskych krajín najviac postihnutých koronavírusom podľa toho, koľko zamestnancov v nich pracuje.

Zdroj: HitHorizons.com
Názov odvetvia na základe SIC klasifikácie Počet zamestnancov
Podniky podávajúce jedlá 7 813 787
Opatrovateľská starostlivosť 3 224 370
Hotely a motely 3 201 696
Školské a vzdelávacie služby 2 708 419
Zábava a rekreácia 2 154 286
Podniky podávajúce nápoje 2 077 499
Cestovné agentúry 1 029 350
Prevádzkovatelia zájazdov 861 130
Taxislužby 511 247
Členské športové a rekreačné kluby 772 024
Športové kluby, manažéri a promotéri 751 797
Fitness zariadenia 743 719
Divadelná produkcia a súvisiace služby 582 067
Pravidelná letecká preprava 563 188
Denná starostlivosť o deti 380 193
Letiská a súvisiace služby 354 110
Ubytovne a penzióny 279 852
Múzeá a umelecké galérie 269 113
Hotely založené na členstve 191 381
Práčovne 159 202
... ...
Európa celkom 29 706 167

V najviac dotknutých odvetviach európskeho hospodárstva pracuje takmer 30 miliónov ľudí. Jednoznačne najviac z nich – približne 7,8 milióna – pritom pracuje v odvetví, ktoré sa zaoberá podávaním jedál. Potom najviac zamestnancov pracuje v sektore, ktorý sa týka opatrovateľskej starostlivosti a následne v hoteloch a moteloch.

Je opodstatnené predpokladať, že recesia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19 práve v tých odvetviach, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedenej tabuľke, zapríčiní najviac zrušených pracovných miest spomedzi všetkých odvetví hospodárstva.

Zaujímavosti a odlišnosti medzi postihnutými odvetviami v Európe

Prečítajte si tiež

V koronavírusom najviac ohrozených odvetviach v Európe medzi jednotlivými krajinami existuje niekoľko zaujímavostí a odlišností, napríklad:

  • Najviac obchodných spoločností zaoberajúcich sa podávaním jedál ohrozených ochorením COVID-19 sa v rámci Európy nachádza vo Veľkej Británii. Takouto činnosťou sa ich tam zaoberá spolu 240 066.
  • Pokiaľ ide o obchodné spoločnosti orientované na podávanie nápojov, najviac ich nájdeme v Španielsku. Ohrozených tam je 265 637 obchodných spoločností.
  • V Českej republike odvetvia najviac negatívne ovplyvnené koronavírusom spolu zamestnávajú takmer 1,10 milióna zamestnancov.
  • Hotely a motely sú v Grécku z hľadiska počtu ohrozených obchodných spoločností, jednoznačne najviac ohrozeným odvetvím. Týmto odvetvím podnikania sa tu zaoberá až 13 858 firiem z celkového počtu 40 090 najohrozenejších firiem.
  • V Nórsku je možné školské a vzdelávacie služby označiť za ochorením COVID-19 najohrozenejšie odvetvie, pretože spomedzi ohrozených obchodných spoločností ich práve v tomto odvetví podniká najviac.
  • Taxislužba je spomedzi všetkých európskych krajín najviac ohrozením sektorom ekonomiky vo Francúzsku. Takýmto predmetom podnikania, ktorý je v súčasnosti negatívne ovplyvnené koronavírusom, sa tam zaoberá 81 618 firiem.
  • V koronavírusom ohrozených sektoroch nemeckého hospodárstva podniká 644 494 obchodných spoločností. Tie zamestnávajú spolu 4,47 milióna ľudí a generujú ročné tržby spolu vo výške približne 432 miliárd eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?

Opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia: ex post hodnotenie regulácií

Ministerstvá budú spätne kontrolovať prijaté podnikateľské regulácie. Čo bude ex post hodnotenie znamenať a ktorých zákonov sa bude týkať?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky